Ústav technológie a racionalizácie, štátny podnik v likvidácii, IČO: 00152285 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Ústav technológie a racionalizácie, štátny podnik v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00152285. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00152285 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
1. 7. 1990
Názov
od 18. 3. 1993

Ústav technológie a racionalizácie, štátny podnik v likvidácii

od 1. 7. 1990 do 17. 3. 1993

Ústav technológie a racionalizácie, štátny podnik

Adresa sídla
od 1. 7. 1990
Bratislava
IČO
od 1. 7. 1990

00152285

Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
134/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 7. 1990
Základný predmet činnosti štátneho podniku:
od 1. 7. 1990
1. Výskum a vývoj mechanického obrábania a metalurgie a predaj jeho výsledkov
od 1. 7. 1990
2. Spracovanie a dodávky projektov v oblasti výroby a riadenia uplatnenia výpočtovej techniky a projektov technologických zariadení
od 1. 7. 1990
3. Spracovanie a dodávky rozborových a prognostických štúdií v oblasti strojárskej výroby
od 1. 7. 1990
4. Projektová a inžinierska činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
od 1. 7. 1990
5. Dodávky prác a služieb výpočtovej a organizačnej techniky
od 1. 7. 1990
6. Výroba a odbyt vybratých modulov technických prostriedkov inovácie výrobných a obslužných procesov.
od 1. 7. 1990
7. Rekvalifikácia a školenie pre oblasti : a/ základy ovládania NC a CNC obrábacích strojov,b/telekomunikácie a spojov c/energie d/ robotizácia a automatizácia v projektovaní a technologickej príprave výroby
Zastupovanie
od 1. 7. 1990 do 17. 3. 1993
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ v čase jeho neprítomnosti štatutárny zástupca.
Zakladateľ
od 18. 3. 1993
Ministerstvo hutníctva
Kmeňové imanie
od 21. 1. 2010
2 367 684,524996 EUR
od 14. 6. 2006 do 20. 1. 2010
71 328 864 Sk
od 14. 12. 1999 do 13. 6. 2006
71 328 863,51 Sk
od 1. 7. 1990 do 13. 12. 1999
77 256 Sk
Likvidácia
Likvidátor:
od 18. 3. 2022
Mgr. Tomáš Kubáň
Ružomberok, Za dráhou 1919/27, PSČ 034 01
Vznik funkcie: 31. 1. 2022
od 27. 4. 2010 do 4. 11. 2010
Ing. Róbert Baran
Vranov nad Topľou, Mlynská 1439/5, PSČ 093 01
Vznik funkcie: 1. 8. 2009
od 5. 11. 2010 do 4. 11. 2010
Ing. Róbert Baran
Vranov nad Topľou, Mlynská 1439/5, PSČ 093 01
Vznik funkcie: 1. 8. 2009 Skončenie funkcie: 27. 9. 2010
od 24. 10. 1994 do 29. 6. 2004
Ing. Ján Bartek
Bratislava, Vyšehradská 19
Skončenie funkcie: 14. 3. 2003
od 14. 6. 2006 do 22. 6. 2007
Ing. Ladislav Bódi
Nitra, Svätoplukova 24, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 6. 2006
od 23. 6. 2007 do 22. 6. 2007
Ing. Ladislav Bódi
Nitra, Svätoplukova 24, PSČ 949 01
Vznik funkcie: 1. 6. 2006 Skončenie funkcie: 31. 3. 2007
od 26. 2. 2008 do 26. 4. 2010
JUDr. Marián Mikáči
Štúrovo, Štefánikova 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2007
od 27. 4. 2010 do 26. 4. 2010
JUDr. Marián Mikáči
Štúrovo, Štefánikova 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 1. 11. 2007 Skončenie funkcie: 31. 7. 2009
od 30. 6. 2004 do 13. 6. 2006
JUDr. Marián Mikáči
Štúrovo, Štefániková 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2003
od 14. 6. 2006 do 13. 6. 2006
JUDr. Marián Mikáči
Štúrovo, Štefániková 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 1. 10. 2003 Skončenie funkcie: 31. 5. 2006
od 5. 11. 2010 do 10. 12. 2013
JUDr. Otakar Náhlovský
Bratislava, Nezábudková 811/30, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 28. 9. 2010
od 11. 12. 2013 do 10. 12. 2013
JUDr. Otakar Náhlovský
Bratislava, Nezábudková 811/30, PSČ 821 01
Vznik funkcie: 28. 9. 2010 Skončenie funkcie: 14. 11. 2012
od 11. 12. 2013 do 17. 3. 2022
doc PhDr Zoltán, Ph.D.
Trenčín, Električná 324/3, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 15. 10. 2013
od 18. 3. 2022 do 17. 3. 2022
doc PhDr Zoltán, Ph.D.
Trenčín, Električná 324/3, PSČ 911 01
Vznik funkcie: 15. 10. 2013 Skončenie funkcie: 20. 8. 2021
od 23. 6. 2007 do 25. 2. 2008
JUDr. Dušan Slanina
Trnava, Bradlanská 2, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2007
od 26. 2. 2008 do 25. 2. 2008
JUDr. Dušan Slanina
Trnava, Bradlanská 2, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 1. 4. 2007 Skončenie funkcie: 31. 10. 2007
od 18. 3. 1993 do 23. 10. 1994
Ing. Milan Slezák
Bratislava, Púpavová 50
od 18. 3. 1993
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za štátny podnik v likvidácii koná likvidátor.
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 7. 1990
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou ministra hutníctva, strojárenstva a elektrotechniky ČSFR pod č. 54/1990 zo dňa 20.06.1990 podľa § 32, § 12 a § 13 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 368
od 18. 3. 1993
Na základe rozhodnutia Ministra hospodárstva SR č. 165 zo dňa 27.10.1992, č. 4055/100/170/92. Stary spis: Pš 368
od 24. 10. 1994
Rozhodnutie ministra hospodárstva o odvolaní Ing. M. Slezáka z funkcie likvidátora pod č. 100/835 - 170/93 z 5.3.1993, Rozhodnutie ministra hospodárstva o menovaní Ing. J. Barteka za likvidátora 110/5422/94 z 9.8.1994. V zmysle ust. Zák. č. 328/91 Zb. - o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov bol na majetok dlžníka Ústav technologie a racionalizácie š.p. v likvidácii podaný návrh na vyhlásenie konkurzu. V zmysle ust. § 4a ods. 3 Zák. č. 328/91 Zb. v znení neskorších predpisov dňom 09.08.1995 sa začalo dohadovacie konanie. Stary spis: Pš 368
od 14. 12. 1999
Dodatok č. 1 k zakladacej listine zo dňa 12.11.1999, číslo 5223/1999-1000-010.
od 30. 6. 2004
Odvolací dekrét MH SR zo dňa 27.2.2003. Menovací dekrét MH SR zo dňa 30.9.2003. Funkcia likvidátora Ing. Jána Barteka sa končí dňom 14.3.2003.
od 14. 6. 2006
Odvolací a menovací dekrét MH SR zo dňa 29.5.2006.
od 23. 6. 2007
Odvolacím dekrétom Ministra hospodárstva SR zo dňa 30.3.2007 č. 730/2007 - 1000 bol z funkcie likvidátora odvolaný Ladislav Bóci dňom 31.3.2007. Menovacím dekrétom Ministra hospodárstva SR zo dňa 30.3.2007 č. 730/2007 - 1000 bol do funkcie likvidátora vymenovaný JUDr. Dušan Slanina dňom 1.4.2007.
od 27. 4. 2010
Odvolací a menovací dekrét MH SR zo dňa 16.7.2009.
od 5. 11. 2010
Odvolací a menovací dekrét MH SR zo dňa 23.09.2010.
od 11. 12. 2013
Minister hospodárstva SR odvolacím dekrétom zo dňa 5.11.2012, č. 1754/2012-1000, dňom 14.11.2012 odvolal z funkcie likvidátora JUDr. Otakara Náhlovského. Minister hospodárstva SR menovacím dekrétom zo dňa 5.11.2012, č. 1754/2012-1000, vymenoval dňom 15.11.2012 JUDr. Jána Hutníka do funkcie likvidátora. Minister hospodárstva SR odvolacím dekrétom zo dňa 11.10.2013, č. 1587/2013-1000, dňom 14.10.2013 odvolal z funkcie likvidátora JUDr. Jána Hutníka. Minister hospodárstva SR menovacím dekrétom zo dňa 11.10.2013, č. 1588/2013-1000, vymenoval dňom 15.10.2013 doc. PhDr. Zoltána Rózsu, PhD. do funkcie likvidátora.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO