TATRAMAT, akciová spoločnosť, IČO: 00152421 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti TATRAMAT, akciová spoločnosť Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00152421. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00152421 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 10. 1990
Názov
od 1. 10. 1990

TATRAMAT, akciová spoločnosť

Adresa sídla
od 8. 4. 2003
Poprad, Hlavná 1416/28, PSČ 05951
od 30. 7. 1997 do 7. 4. 2003
Poprad, Hlavná
od 1. 10. 1990 do 29. 7. 1997
Poprad
IČO
od 1. 10. 1990

00152421

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
9/P
Súd
Okresný súd Prešov
Predmet činností
od 3. 1. 1996
výroba tovarov z plastov
od 3. 1. 1996
výroba obalov z plastov
od 3. 1. 1996
výskum a vývoj, rozvoj technológie
od 3. 1. 1996
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
od 3. 1. 1996
pátracie a ochranné služby
od 22. 12. 1998
prevádzkovanie vlastnej ochrany podľa § 3 písm. c v rozsahu § 3 písm. a bod 1 až 3 zák. č. 379/97 Z.z.
od 30. 6. 2000
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
od 30. 6. 2000
maloobchod v rozsahu voľných živností
od 30. 6. 2000
kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
od 30. 6. 2000
prenájom hnuteľných vecí
od 30. 6. 2000
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
od 30. 6. 2000
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 30. 6. 2000
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
od 30. 6. 2000
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
od 30. 6. 2000
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
od 30. 6. 2000
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
od 30. 6. 2000
výskum trhu a verejnej mienky
od 30. 6. 2000
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov do 1000 V v objektoch triedy A a B 1
od 30. 6. 2000
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do 1000 V
od 30. 6. 2000
výroba výrobkov z kovu
od 30. 6. 2000
zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
od 30. 11. 2000
leasing výrobkov a tovarov
od 30. 11. 2000
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
od 30. 11. 2000
výroba, montáž a predaj plynových spotrebičov
od 30. 11. 2000
zámočníctvo
od 30. 11. 2000
kovoobrábanie
od 30. 11. 2000
brúsenie a leštenie nástrojov, výroba nástrojov a iného kovového tovaru
od 30. 11. 2000
povrchové úpravy kovov
od 30. 11. 2000
stavba strojov s mechanickým pohonom
od 30. 11. 2000
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
od 30. 11. 2000
výroba účelových strojov
od 30. 11. 2000
odlievanie kovov, ostatných neušľachtilých neželezných kovov
od 30. 11. 2000
výroba kovových konštrukcií, ich častí a kovových prefabrikátov
od 30. 11. 2000
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu, výroba vykurovacích telies, kotlov
od 30. 11. 2000
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
od 30. 11. 2000
technik požiarnej ochrany
od 30. 11. 2000
zapožičiavanie dopravných prostriedkov, vysokozdvižných vozíkov
od 8. 4. 2003
rozvod elektriny: dĺžka podzemných vedení podľa napäťových hladín - 1,052 km/22kV
od 8. 4. 2003
rozvod plynu: rozsah distribučnej siete 2 km; celkový inštalovaný výkon regulačných staníc 2 tis. Nm3/h
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
zabezpečovanie ochrany majetku
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
výroba výrobkov a dielcov z plastov
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
marketing
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
rozvoj technológie, výskum, vývoj v rozsahu predmetu činnosti
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
nákup a predaj elektrických spotrebičov, topných a varných zariadení, kovových nádob a ich dielcov, kovových obalov
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
výroba, servis tovarov uvedených v predchádzajúcom odstavci
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
montáž a predaj plynových spotrebičov
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
nákup a predaj elektronických zariadení
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
služby zabezpečované kancelárskou technikou
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
administratívne služby
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
činnosť realitnej kancelárie
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
prenájom strojov, prístrojov a nástrojov, pozemných dopravných zariadení
od 1. 10. 1990 do 12. 5. 1993
Vývoj, výroba a odbyt strojarenského spotrebného tovaru, najmä automatických pračiek, topných a varných zariadení, elektrických spotrebičov a kovových nádob a ich dielov, výroba a odbyt kovových obalov, projektová činnosť, výroba plastov a plstových dielov, plnenie funkcie zriaďovateľa SOU, servis automatických pračiek a elektrických ohrievačov vody, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť, vrátane zahranično-obchodnej činnosti
od 13. 5. 1993 do 2. 1. 1996
1. výroba výrobkov a dielcov z plastov
od 13. 5. 1993 do 2. 1. 1996
2. marketing
od 13. 5. 1993 do 2. 1. 1996
3. rozvoj technológie, výskum, vývoj v rozsahu predmetu činnosti
od 13. 5. 1993 do 2. 1. 1996
4. nákup a predaj elektrických spotrebičov, topných a varných zariadení, kovových nádob a ich dielcov, kovových obalov
od 13. 5. 1993 do 2. 1. 1996
5. výroba, servis tovarov uvedených v bode 4.
od 21. 10. 1993 do 2. 1. 1996
6. montáž a predaj plynových spotrebičov
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: potraviny a pochutiny, ovocie, zelenina, odevy, obuv, drogéria, elektronika, sklo, porcelán, drevo a výrobky z dreva, motorové vozidlá
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
zapožičiavanie dopravných prostriedkov, vysokozdvižných vozíkov
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
leasing vlastných výrobkov a tovarov
od 3. 1. 1996 do 29. 6. 2000
sprostredkovanie obchodu a služieb
Konanie menom spoločnosti
od 30. 7. 1997
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
od 1. 10. 1990 do 29. 7. 1997
Zastupovanie spoločnosti a podpisovanie za spoločnosť vykonáva predstavenstvo, generálny riaditeľ spoločnosti a jeho zástupcovia, prokuristi so samostatnou prokúrou. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, pokiaľ na to boli predstavenstvom písomne splnomicnení, alebo generálny riaditeľ, alebo jeho námestníci, alebo dvaja prokuristi so samostatnou prokúrou.
Prokúra
od 13. 5. 1993 do 29. 7. 1997
Ing. Ján Miško
Veľká Lomnica, Veľká Lomnica 368
od 30. 7. 1997 do 14. 12. 2004
Ing. Ján Miško
Veľká Lomnica, Veľká Lomnica 368
od 15. 12. 2004 do 27. 8. 2018
Ing. Ján Miško
Veľká Lomnica, Jilemnického 368/142, PSČ 059 52
Vznik funkcie: 14. 5. 1993
od 28. 8. 2018 do 27. 8. 2018
Ing. Ján Miško
Veľká Lomnica, Jilemnického 368/142, PSČ 059 52
Vznik funkcie: 14. 5. 1993 Skončenie funkcie: 26. 6. 2018
od 13. 5. 1993 do 29. 7. 1997
JUDr. Pavol Ovšonka
Gánovce, Gánovce 385
od 15. 12. 2004 do 27. 8. 2018
JUDr. Pavol Ovšonka
Nová Lesná, Nová Lesná 344, PSČ 059 86
Vznik funkcie: 24. 10. 1990
od 28. 8. 2018 do 27. 8. 2018
JUDr. Pavol Ovšonka
Nová Lesná, Nová Lesná 344, PSČ 059 86
Vznik funkcie: 24. 10. 1990 Skončenie funkcie: 26. 6. 2018
od 30. 7. 1997 do 14. 12. 2004
JUDr. Pavol Ovšonka
Gánovce, Gánovce 385
od 13. 5. 1993 do 29. 7. 1997
Ing. Miroslav Pjatak
Kežmarok, Zochova 45
od 30. 7. 1997 do 6. 3. 2000
Ing. Miroslav Pjaták
Kežmarok, Zochova 45
Ďalšie právne skutočnosti
od 13. 5. 1993
TATRAMAT, a.s. bola založená Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 17/1990 zo dňa 28. 9.1990 s účinnosťou od 1.10.1990. Výška základného kapitálu sa stanoví v nadväznosti na nové ocenenie, pričom štátna akciová spoločnosť TATRAMAT sa stáva vlastníkom majetku š.p. TATRAMAT Poprad dňom svojho založenia 1.10.1990. Podiel zakladateľa na základnom kapitály je 100%. Počet a výška menovitých akcií sa stanoví na základe nového ocenenia základného kapitálu. Zakladací plán - zakladateľa MH SR Na akciovú spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky vyplývajúce z hospodárskych, občiansko-právnych a iných právnych vzťahov, práv a povinností v oblasti priemyselných práv vrátane práv k ochranným známkam štát- neho podniku TATRAMAT Poprad. Stary spis: Sa 43
od 19. 11. 1996
Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva a záväzky TATRANSKÉHO INVESTIČNÉHO FONDU, a. s. Poprad na základe fúzie podľa zmluvy o zlučení zo dňa 8. 11. 1996. Stary spis: Sa 43
od 19. 5. 1997
Notárska zápisnica N 141/96, Nz 131/96 zo dňa 30.4.1996
od 22. 12. 1998
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1998.
od 30. 6. 2000
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 15.6.2000.
od 8. 4. 2003
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 19.6.2002.
od 1. 10. 1990 do 12. 5. 1993
TATRAMAT, a.s. bola založená Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 17/1990 zo dňa 28. 9.1990 s účinnosťou od 1.10.1990. Výška základného kapitálu sa stanoví v nadväznosti na nové ocenenie, pričom štátna akciová spoločnosť TATRAMAT sa stáva vlastníkom majetku š.p. TATRAMAT Poprad dňom svojho založenia 1.10.1990. Podiel zakladateľa na základnom kapitály je 100%. Počet a výška menovitých akcií sa stanoví na základe nového ocenenia základného kapitálu. Zakladací plán - zakladateľa MH SR Prokurista so samostatnou prokurou: JUDr. Pavol Ovšonka JUDr. Dagmar Schmidtová Na akciovú spoločnosť prechádzajú všetky práva a záväzky vyplývajúce z hospodárskoprávnych, občiansko-právnych a iných právnych vzťahov, práv a povinností v oblasti priemyselných práv vrátane práv k ochranným známkam štátneho podniku TATRAMAT Poprad. Stary spis: Sa 43
Základné imanie
od 18. 7. 2014
12 101 074 EUR
Rozsah splatenia: 12 101 074 EUR
od 20. 10. 2011 do 17. 7. 2014
12 386 508 EUR
Rozsah splatenia: 12 386 508 EUR
od 7. 8. 2009 do 19. 10. 2011
14 915 420,05 EUR
Rozsah splatenia: 14 915 420,05 EUR
od 25. 5. 2005 do 6. 8. 2009
449 395 000 Sk
Rozsah splatenia: 449 395 000 Sk
od 19. 11. 1996 do 24. 5. 2005
533 778 000 Sk
od 13. 5. 1993 do 18. 11. 1996
445 494 000 Sk
od 1. 10. 1990 do 12. 5. 1993
410 069 000 Sk
Akcie
od 18. 7. 2014
Počet: 364600
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 20. 10. 2011 do 17. 7. 2014
Počet: 373200
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 22. 7. 2010 do 19. 10. 2011
Počet: 449395
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 7. 8. 2009 do 21. 7. 2010
Počet: 449395
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 25. 5. 2005 do 6. 8. 2009
Počet: 449395
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 15. 12. 2004 do 24. 5. 2005
Počet: 533778
Druh - forma: kmeňové - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 19. 11. 1996 do 29. 6. 2000
Počet: 533778
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 13. 5. 1993 do 18. 11. 1996
Počet: 445494
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 1. 1. 2017
Bc. Ján Bachleda
Kežmarok, M. Lányiho 1372/25, PSČ 060 01
Vznik funkcie: 29. 6. 2016
od 1. 1. 2017
Ing. Iveta Ovšonková
Nová Lesná, Nová Lesná 344, PSČ 059 86
Vznik funkcie: 29. 6. 2016
od 1. 1. 2017
Milena Kozlerová
Svit, 9. mája 254/22, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 29. 6. 2016
od 9. 11. 2021
Ing. Miriam Mišková
Veľká Lomnica, Javorová 1400/13, PSČ 059 52
Vznik funkcie: 27. 6. 2018
od 13. 5. 1993 do 21. 12. 1998
Ján Bachleda
Kežmarok, M. Lányiho 1372/25
od 22. 12. 1998 do 14. 12. 2004
Ján Bachleda
Kežmarok, M. Lányiho 1372/25
od 15. 12. 2004 do 21. 7. 2010
Ján Bachleda
Kežmarok, M. Lányiho 1372/25, PSČ 060 01
Vznik funkcie: 13. 5. 1993
od 22. 7. 2010 do 21. 7. 2010
Ján Bachleda
Kežmarok, M. Lányiho 1372/25, PSČ 060 01
Vznik funkcie: 13. 5. 1993 Skončenie funkcie: 25. 6. 2010
od 22. 7. 2010 do 24. 7. 2013
Bc. Ján Bachleda
Kežmarok, M. Lányiho 1372/25, PSČ 060 01
Vznik funkcie: 26. 6. 2010
od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2013
Bc. Ján Bachleda
Kežmarok, M. Lányiho 1372/25, PSČ 060 01
Vznik funkcie: 26. 6. 2010 Skončenie funkcie: 28. 6. 2013
od 25. 7. 2013 do 31. 12. 2016
Bc. Ján Bachleda
Kežmarok, M. Lányiho 1372/25, PSČ 060 01
Vznik funkcie: 29. 6. 2013
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2016
Bc. Ján Bachleda
Kežmarok, M. Lányiho 1372/25, PSČ 060 01
Vznik funkcie: 29. 6. 2013 Skončenie funkcie: 28. 6. 2016
od 13. 5. 1993 do 18. 5. 1997
Ing. Milan Homza
Košice, Starozagorská 6
od 15. 12. 2004 do 21. 7. 2010
Daniela Imrichová
Svit, Štúrova 293/51, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 29. 11. 2004
od 22. 7. 2010 do 21. 7. 2010
Daniela Imrichová
Svit, Štúrova 293/51, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 29. 11. 2004 Skončenie funkcie: 25. 6. 2010
od 22. 7. 2010 do 24. 7. 2013
Daniela Imrichová
Svit, Štúrova 293/51, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 26. 6. 2010
od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2013
Daniela Imrichová
Svit, Štúrova 293/51, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 26. 6. 2010 Skončenie funkcie: 28. 6. 2013
od 25. 7. 2013 do 31. 12. 2016
Daniela Imrichová
Svit, Štúrova 293/51, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 29. 6. 2013
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2016
Daniela Imrichová
Svit, Štúrova 293/51, PSČ 059 21
Vznik funkcie: 29. 6. 2013 Skončenie funkcie: 28. 6. 2016
od 25. 7. 2013 do 31. 12. 2016
Ing. Miriam Kostková
Veľká Lomnica, Javorová 1400/3, PSČ 059 52
Vznik funkcie: 29. 6. 2013
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2016
Ing. Miriam Kostková
Veľká Lomnica, Javorová 1400/3, PSČ 059 52
Vznik funkcie: 29. 6. 2013 Skončenie funkcie: 28. 6. 2016
od 15. 12. 2004 do 21. 7. 2010
Ing. Miriam Kostková
Poprad, Levočská 212/10, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 29. 11. 2004
od 22. 7. 2010 do 21. 7. 2010
Ing. Miriam Kostková
Poprad, Levočská 212/10, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 29. 11. 2004 Skončenie funkcie: 25. 6. 2010
od 22. 7. 2010 do 24. 7. 2013
Ing. Miriam Kostková
Poprad, Levočská 212/10, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 26. 6. 2010
od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2013
Ing. Miriam Kostková
Poprad, Levočská 212/10, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 26. 6. 2010 Skončenie funkcie: 28. 6. 2013
od 19. 5. 1997 do 14. 12. 2004
Ing. Alfonz Lukačin
Košice, Bauerova 28
od 15. 12. 2004 do 14. 12. 2004
Ing. Alfonz Lukačin
Košice, Bauerova 28
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 29. 11. 2004
od 15. 12. 2004 do 21. 7. 2010
Mária Meľuchová
Poprad, Rastislavova 3484/12, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 29. 11. 2004
od 22. 7. 2010 do 21. 7. 2010
Mária Meľuchová
Poprad, Rastislavova 3484/12, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 29. 11. 2004 Skončenie funkcie: 25. 6. 2010
od 22. 7. 2010 do 24. 7. 2013
Ing. Mária Meľuchová
Poprad, Rastislavova 3484/12, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 26. 6. 2010
od 25. 7. 2013 do 24. 7. 2013
Ing. Mária Meľuchová
Poprad, Rastislavova 3484/12, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 26. 6. 2010 Skončenie funkcie: 28. 6. 2013
od 25. 7. 2013 do 31. 12. 2016
Ing. Mária Meľuchová
Poprad, Rastislavova 3484/12, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 29. 6. 2013
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2016
Ing. Mária Meľuchová
Poprad, Rastislavova 3484/12, PSČ 058 01
Vznik funkcie: 29. 6. 2013 Skončenie funkcie: 28. 6. 2016
od 1. 1. 2017 do 27. 8. 2018
Ing. Róbert Miško
Veľká Lomnica, Záhradná 531/49, PSČ 059 52
Vznik funkcie: 29. 6. 2016
od 28. 8. 2018 do 27. 8. 2018
Ing. Róbert Miško
Veľká Lomnica, Záhradná 531/49, PSČ 059 52
Vznik funkcie: 29. 6. 2016 Skončenie funkcie: 26. 6. 2018
od 13. 5. 1993 do 18. 5. 1997
JUDr. Jozef Olejár
Poprad, Budovateľská 115
od 19. 5. 1997 do 14. 12. 2004
Ing. Peter Vajda, CSc.
Bratislava, Hummelova č. 2166/6
od 15. 12. 2004 do 14. 12. 2004
Ing. Peter Vajda, CSc.
Bratislava, Hummelova č. 2166/6
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 29. 11. 2004
od 28. 8. 2018 do 8. 11. 2021
Ing. Miriam Mišková
Veľká Lomnica, Tatranská 610/149, PSČ 059 52
Vznik funkcie: 27. 6. 2018
Hodnotenie firmy
+1
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement