TATRAMAT, akciová spoločnosť, IČO: 00152421 - živnostenský register

Tento výpis z živnostenského registra obsahuje údaje o spoločnosti TATRAMAT, akciová spoločnosť Údaje boli stiahnuté 11. 4. 2022 z dátovej služby zrsr.sk podľa IČO 00152421. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00152421 na originálnej stránke živnostenského registra zrsr.sk.

Výpis z živnostenského registra


Obchodný register
Živnostenský register
Obchodné meno

TATRAMAT, akciová spoločnosť

IČO

00152421

Súd
Okresný úrad Poprad
Číslo živnostenského registra
706-7581
Štatutárny orgán
JUDr. Pavol Ovšonka
05986 Nová Lesná 344
Ing. Martin Kozler
05921 Svit, 9. mája 254/22
Ing. Ján Miško
05952 Veľká Lomnica, Jilemnického 905/145
Robert Bohuslav Kay (Zrušený)
05951 Poprad, Matejovce, Lidická 1669/2
Ing. Peter Vajda CSc. (Zrušený)
81100 Bratislava-Staré Mesto, Hummelova 6
Ing. Jiří Kozler (Zrušený)
05921 Svit, 9. mája 254/22
JUDr. Alexander Zápotocký (Zrušený)
04001 Košice-Staré Mesto, Západ, Moldavská 1165/33
Ing. Ján Miško (Zrušený)
05952 Veľká Lomnica, Jilemnického 368/142
Ing. Miloš Lelovský (Zrušený)
81100 Bratislava-Staré Mesto, Osloboditeľská 28
Predmety podnikania
od 30. 9. 1992 do 16. 3. 2000
Výroba výrobkov a dielcov z plastov
Prevádzkarne
Poprad, Matejovce, Hlavná (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 18. 8. 1993
Montáž plynových spotrebičov
Prevádzkarne
Zrušená dňom 27. 4. 2009
05951 Poprad, Matejovce, Hlavná
od 30. 9. 1992 do 16. 3. 2000
Nákup a predaj elektrických spotrebičov, topných a varných zariadení, kovových nádob a ich dielcov, kovových obalov
Prevádzkarne
Poprad, Matejovce, Hlavná (Zrušená)
Poprad, Matejovce, Lidická 2 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 30. 9. 1992 do 16. 3. 2000
Výroba,servis elektrických spotrebičov, topných a varných zariadení, kovových nádob a ich dielcov, kovových obalov
Prevádzkarne
Poprad, Matejovce, Hlavná (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 30. 9. 1992 do 16. 3. 2000
Rozvoj technológie,výskum,vývoj v rozsahu predmetu činnosti
Prevádzkarne
Poprad, Matejovce, Hlavná (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 30. 9. 1992 do 16. 3. 2000
Marketing
Prevádzkarne
Poprad, Matejovce, Hlavná (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Výroba tovaru z plastov
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Výroba obalov z plastov pre všetky odbory spotreby
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Nákup a predaj elektronických zariadení
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Služby zabezpečované kancelárskou technikou a iné administratívne služby
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Nákup a predaj nehnuteľností
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Prenájom strojov a prístrojov a nástrojov
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Prenájom iných pozemných dopravných zariadení
od 22. 11. 1995
Výskum a vývoj, rozvoj technológie
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Veľkoobchod a maloobchod s ovocím a zeleninou, potravinami a pochutinami, odevami, obuvou, priemyselným tovarom, a to drogériovym tovarom, elektronikou, sklom, porcelánom, drevom, drevenými výrobkami, výrobkami z kovu, motorovými vozidlami
od 22. 11. 1995
Zapožičiavanie dopravných prostriedkov, vysoko zdvižných vozíkov
od 22. 11. 1995
Leasing výrobkov a tovarov
od 22. 11. 1995
Sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
od 22. 11. 1995
Zámočníctvo
Prevádzkarne
Poprad, -Matejovce,Hlavná 1416/28 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Jozef Hrebeňár
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
Zrušený dňom 16. 4. 2013
Bc. Ján Bachleda
od 22. 11. 1995
Kovoobrábanie
Prevádzkarne
Poprad, -Matejovce,Hlavná 1416/28 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Jozef Hrebeňár
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
Zrušený dňom 16. 4. 2013
Bc. Ján Bachleda
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 22. 11. 1995
Brúsenie a leštenie nástrojov , výroba nástrojov a iného kovového tovaru
Zodpovedný zástupca
Jozef Hrebeňár
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
Zrušený dňom 16. 4. 2013
Bc. Ján Bachleda
od 22. 11. 1995
Povrchové úpravy kovov
Prevádzkarne
Poprad, -Matejovce,Hlavná 1416/28 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Jozef Hrebeňár
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
Zrušený dňom 16. 4. 2013
Bc. Ján Bachleda
od 22. 11. 1995
Stavba strojov s mechanickým pohonom
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 22. 11. 1995
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 22. 11. 1995
Výroba účelových strojov
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 22. 11. 1995
Odlievanie kovov, ostatných neušľachtilých neželezných kovov
Zodpovedný zástupca
Jozef Hrebeňár
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
Zrušený dňom 16. 4. 2013
Bc. Ján Bachleda
od 22. 11. 1995
Výroba kovových konštrukcií,ich častí a kovových prefabrikátov
Zodpovedný zástupca
Jozef Hrebeňár
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
Zrušený dňom 16. 4. 2013
Bc. Ján Bachleda
od 22. 11. 1995
Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu; výroba vykurovacích telies, kotlov
Prevádzkarne
Poprad, -Matejovce,Hlavná 1416/28 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Výroba elektronických zariadení
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 22. 11. 1995
Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Zodpovedný zástupca
Ing. Michal Smetana
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Oprava osobného tovaru a potrieb pre domácnosť, domácich elektrospotrebičov
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 22. 11. 1995 do 16. 3. 2000
Výroba elektrických prístrojov pre domácnosť
Zodpovedný zástupca
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 22. 11. 1995
Technik požiarnej ochrany
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 29. 11. 2011
Dušan Štefko
Marián Rušin
od 24. 11. 1995 do 1. 9. 2001
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
Zodpovedný zástupca
Zrušený
JUDr. Pavol Ovšonka
Zrušený
Ing. Miroslav Pjatak
od 24. 11. 1995 do 1. 1. 1998
Pátracie a ochranné služby
Zodpovedný zástupca
Zrušený
JUDr. Pavol Ovšonka
od 24. 11. 1995 do 1. 1. 1998
Zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
Zodpovedný zástupca
Zrušený
JUDr. Pavol Ovšonka
od 16. 3. 2000
Výroba tovarov z plastov
Prevádzkarne
Poprad, -Matejovce,Hlavná 1416/28 (Zrušená)
od 16. 3. 2000
Výroba obalov z plastov
od 16. 3. 2000
Veľkoobchod v rozsahu voľných živností
od 16. 3. 2000
Maloobchod v rozsahu voľných živností
Prevádzkarne
Zrušená dňom 27. 4. 2009
05951 Poprad, Matejovce, Hlavná 1667
od 16. 3. 2000
Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
od 16. 3. 2000
Prenájom hnuteľných vecí
od 16. 3. 2000
Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
od 16. 3. 2000
Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 16. 3. 2000
Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
od 16. 3. 2000
Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
Zodpovedný zástupca
Jozef Maxian
od 16. 3. 2000
Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
Zodpovedný zástupca
Jozef Maxian
od 16. 3. 2000
Činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
od 16. 3. 2000
Výskum trhu a verejnej mienky
od 16. 3. 2000
Výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov do 1000 V v objektoch triedy A a B 1
Prevádzkarne
Poprad, -Matejovce,Hlavná 1416/28 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Jozef Maxian
od 16. 3. 2000
Výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky do 1000 V
Prevádzkarne
Poprad, -Matejovce,Hlavná 1416/28 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Jozef Maxian
od 16. 3. 2000
Výroba výrobkov z kovu
Prevádzkarne
Poprad, -Matejovce,Hlavná 1416/28 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Jozef Hrebeňár
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Ladislav Horváth
Zrušený dňom 16. 4. 2013
Bc. Ján Bachleda
od 24. 11. 1995
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 24. 11. 1995
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
Zodpovedný zástupca
Jozef Hrebeňár
Zrušený dňom 29. 4. 2009
Ing. Tomáš Ambroš
Zrušený
JUDr. Pavol Ovšonka
Zrušený dňom 16. 4. 2013
Bc. Ján Bachleda
od 30. 9. 1992
Predaj plynových spotrebičov
Prevádzkarne
Zrušená dňom 27. 4. 2009
05951 Poprad, Matejovce, Hlavná
od 30. 9. 1992
Výroba plynových spotrebičov
Prevádzkarne
Zrušená dňom 27. 4. 2009
05951 Poprad, Matejovce, Hlavná
Hodnotenie firmy
0
+
-

Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach av mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky