Západoslovenské tehelne, štátny podnik v lik-vidácii, IČO: 00015326 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Západoslovenské tehelne, štátny podnik v lik-vidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00015326. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00015326 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Deň zápisu
1. 1. 1989
Názov
od 15. 7. 1994

Západoslovenské tehelne, štátny podnik v lik-vidácii

od 30. 12. 1988 do 14. 7. 1994

Západoslovenské tehelne, štátny podnik

Adresa sídla
od 30. 12. 1988
Pezinok, Moyzesova 2
IČO
od 30. 12. 1988

00015326

Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
34/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 30. 12. 1988
účelné a hospodárne uspokojovanie potrieb socialistickej spoločnosti v oblasti výroby a odbytu týchto výrobných odborov:
od 30. 12. 1988
tehliarske a hrnčiarske výrobky
od 30. 12. 1988
výrobky keramickej prefabrikácie
od 30. 12. 1988
účelových manipulátorov, robotov, strojov pre zabezpečenie tehliarskej výroby
od 30. 12. 1988
prednostne plní menovité úlohy štátneho plánu rozpísané zakladateľom vo vecnom, časovom a objemovom rozsahu a lokalizácia vrátane poddodávok pre menovité úlohy štátneho plánu
od 30. 12. 1988
pre zabezpečenie základného predmetu činnosti vykonáva podnik ďalšie činnosti, kto- ré majú k nemu priamy vzťah, alebo inak podmieňujú jeho podnikateľskú aktivitu v zmysle zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom pod- niku, úplného znenia Hospodárskeho zákonníka a ďalších právnych predpisov
Zastupovanie
od 15. 7. 1994
Za štátny podnik v likvidácii podpisuje likvidátor.
od 20. 4. 1989 do 14. 7. 1994
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
od 29. 3. 1989 do 19. 4. 1989
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
od 30. 12. 1988 do 28. 3. 1989
Za štátny podnik podpisuje doterajší riaditeľ Ing. Valter Švestka.
Kmeňové imanie
od 28. 1. 2009
15 752 672,11047 EUR
od 17. 2. 1992 do 27. 1. 2009
474 565 000 Sk
od 29. 3. 1989 do 16. 2. 1992
599 160 000 Sk
Likvidácia
Likvidátor:
od 9. 6. 2022
Mgr. Jozef Sarvaš
Rožňavské Bystré, Rožňavské Bystré 237, PSČ 049 31
Vznik funkcie: 8. 4. 2022
od 15. 7. 1994 do 15. 8. 1996
Ing. Anton Križalkovič
Rovinka, Rovinka 268
od 16. 8. 1996 do 8. 6. 2022
Ing. Štefan Novák
Pezinok, Za hradbam 5
od 9. 6. 2022 do 8. 6. 2022
Ing. Štefan Novák
Pezinok, Za hradbam 5
Vznik funkcie: 16. 8. 1996 Skončenie funkcie: 22. 3. 2021
Ďalšie právne skutočnosti
od 30. 12. 1988
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SSR č. 332/ha-812/1988 zo dňa 5.12.1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 101
od 29. 4. 1992
Rozhodnutím Ministerstva výstavby a stavebníctva SR č. 221-726/92 zo dňa 22.4.1992 sa zo štátneho podniku Západoslovenské tehelne Pezinok vyníma k 30.4.1992, podľa schváleného privatizačného projektu majetok v hodnote 372 720 000 Kčs, ktorý je určený ako nepeňažný vklad do založenej a.s. (okrem závodu Žiharec, Semerovo a Gbely). Dňom 1.5.1992 majetok vyňatý zo štátneho podniku Západoslovenské tehelne Pezinok sa prevádza s príslušnými aktívami a pasívami, právami a záväzkami súvisiacimi s vynímaním majtku na Fond národného majetku SR. Stary spis: Pš 101
od 15. 7. 1994
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 9 zo dňa 24.1.1994 číslo: 111/523/210/94 bol zrušený štátny podnik likvidáciou ku dňu 31.1.1994 v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b a § 22 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom pod- niku. Stary spis: Pš 101
od 12. 7. 2005
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.6.2005, Spis. zn. : 4K 5/04-60, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti Západoslovenské tehelne, štátny podnik v likvidácii. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Roman Slivka CSc. advokát, so sídlom Rajecká 5, 821 37 Bratislava.
od 31. 1. 2006
Uznesením Krajského súdu zo dňa 28.7.2005 č.k. 4K 5/04 - 72, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.8.2005 súd rozhodol o výmaze správcu konkurznej podstaty. JUDr. Roman Slivka CSc., advokát so sídlom Rajecká 5, 821 07 Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty a Mgr. Barbora Volárová, advokátka so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany bola ustanovená do funkcie správcu konkurznej podstaty.
od 15. 2. 2006
Uznesenie Krajského súdu Bratislava č. k. 4K/5/04-81 zo dňa 25.08.2005, nadobudlo právoplatnosť dňa 12.09.2005, ktorým súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Barbaru Vlárovú, advokátku so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany a ustanovil do funkcie správu konkurznej podstaty JUDr. Petra Janíka advokáta so sídlom Hviezdoslavova 16, Partizánske.
od 29. 9. 2006
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14.2.2006 / právopl. dňa 18.9.2006 /, č.k. 4K 5/04-144, ktorým súd ustanovil go funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Súkeníka, so sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica. Doplňujúce uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 2.6.2006 / právopl. 18.9.2006 /, č.k. 4K 5/04-156, ktorým súd rozhodol o zániku funkcie doterajšieho správcu Petra Janíka, advokáta so sídlom Hviezdoslavova 16, Partizánske dňom 14.2.2006, dňom rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov o novom správcovi.
od 30. 10. 2008
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 18.2.2008 č. k. 4K/5/2004-231, ktorým súd zbavil funkciu správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Súkeníka, advokáta, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, a za správcu konkurznej podstaty ustanovil JUDr. Martinu Mrázovú, advokátku, Šoltésovej 20, 811 01 Bratislava.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement