Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu v likvidácii, IČO: 00037206 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu v likvidácii Údaje boli stiahnuté 17. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00037206. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00037206 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
11. 1. 1978
Názov
od 23. 2. 2011 do 23. 11. 2021

Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu v likvidácii

od 27. 3. 1991 do 22. 2. 2011

Roľnícke družstvo v Čiernom Balogu

Adresa sídla
od 27. 3. 1991 do 23. 11. 2021
Čierny Balog, PSČ 97652
IČO
od 27. 3. 1991

00037206

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
108/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 27. 3. 1991 do 17. 3. 1993
poľnohospodárska výroba
od 27. 3. 1991 do 17. 3. 1993
výroba a predaj poľnohospod. a potravinárskych výrobkov
od 27. 3. 1991 do 17. 3. 1993
iná hospodárska a obchodná činnosť, predmetom ktorej je : stavebná činnosť, HSV, PSV, kovovýroba, práce a služby členo, občanom a iným organizáciám
od 18. 3. 1993 do 23. 11. 2021
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
od 9. 5. 1994 do 23. 11. 2021
maloobchod s potravinami,ovocie,zelenina, tabakové výrobky, alko a nealko nápojov, mäsa,drogistický tovar
od 9. 5. 1994 do 23. 11. 2021
verejná cestná nákladná doprava
od 24. 2. 1997 do 23. 11. 2021
ubytovanie v turistickej ubytovni
od 24. 2. 1997 do 23. 11. 2021
závodné stravovanie
Konanie menom spoločnosti
od 9. 9. 1999 do 23. 11. 2021
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu predstaventva a ešte ďalšieho člena predstavenstva.
od 18. 3. 1993 do 8. 9. 1999
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
od 27. 3. 1991 do 17. 3. 1993
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Uhradzovacia povinnosť: Člen družstva, ktorý je majiteľom členských podielov z titulu vlastníctva pôdy, ručí za prípadnú stratu družstva výškou zúročenia tohto členského podielu od jeho vloženia až ku dňu vykázania straty, - členovia družstva, ktorí sú vlastníkmi členského podielu z titulu pracovnej činnosti ručia za prípadnú stratu plnou výškou členského podielu - člen družstva neručí za prípradnú stratu hodnotou vloženej pôdy
Likvidácia
od 23. 2. 2011
Dátum vstupu do likvidácie: 28.7.2009
Likvidátor:
od 23. 2. 2011 do 23. 11. 2021
Pavol Kováčik
Čierny Balog, Dobroč 871 - Šaling 44, PSČ 976 52
Vznik funkcie: 3. 11. 2010
od 23. 2. 2011 do 23. 11. 2021
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 27. 3. 1991 do 23. 11. 2021
Družstvo vzniklo na ustnovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.11.1977, prijatím vlastných stanov. Výročná členská schôdza konaná dňa 10.2.1989 schválil nové stanovy družstva v súlade so zák. č. 90/88 Zb. Starý spis: Dr 371
od 18. 3. 1993 do 23. 11. 2021
Členská schôdza družstva dňa 18.12.1992 schválila zmeny stanov uskutočnené v súlade s ust. Obch. zákona a zák.č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 371
od 7. 6. 1996 do 23. 11. 2021
Zapisuje sa zmena v predstavenstve v súlade s ust. členskej schôdze dňa 16.04. a 17.04.1996. Stary spis: Dr 371
od 24. 10. 1996 do 23. 11. 2021
Na členskej schôdzi konanej dňa 29.6.1996 bol schválený Dodatok č. 1 k stanovám. Stary spis: Dr 371
od 9. 9. 1999 do 23. 11. 2021
Na členskej schôdzi konanej dňa 30.4.1999 bola schvá- lená zmena stanov vo forme Dodatku č. 2.
od 3. 3. 2000 do 23. 11. 2021
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 25.2.2000, č.k. 25-24 K 334/99-55, bol na majetok spoločnosti Roľnícke družstvo Čierny Balog, so sídlom v Čiernom Balogu, IČO: 00037206 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Ivana Pupáka, komerčného právnika, Ul. Ľudovíta Štúra 20, Banská Bystrica.
od 12. 3. 2010 do 23. 11. 2021
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 28. 07. 2009 č.k.: 25-24K 334/99-882, právoplatným dňa 03. 09. 2009 bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu vyhláseného na mejtok úpadcu Poľnohospodárske družstvo v Čiernom Balogu "v konkurze", 976 52 Čierny Balog, IČO: 00 037 206 po splnení rozvrhového uznesenia a zbavení JUDr. Ivana Pupáka funkcie správcu konkurznej podstaty.
Základné imanie
od 18. 3. 1993 do 23. 11. 2021
2 408 000 Sk
Základný členský vklad
od 18. 3. 1993 do 23. 11. 2021
8 000 Sk
Vyhlásenie konkurzu
od 3. 3. 2000
Dátum vyhlásenia konkurzu: 25.2.2000
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO