V Z O R O D E V, výrobné družstvo v Bratislave, IČO: 00167631 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti V Z O R O D E V, výrobné družstvo v Bratislave Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00167631. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00167631 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
23. 11. 1949
Názov
od 22. 3. 1991

V Z O R O D E V, výrobné družstvo v Bratislave

Adresa sídla
od 31. 7. 2002
Bratislava 2, Mliekárenská 8, PSČ 82109
od 9. 7. 1992 do 30. 7. 2002
Bratislava, Laurinská 17, PSČ 81533
od 22. 3. 1991 do 8. 7. 1992
Bratislava, Laurinská 17
IČO
od 22. 3. 1991

00167631

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
36/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 31. 3. 2000
prenájom nebytových priestorov a služieb s tým spojených
od 16. 1. 2014
kožušníctvo a farbenie kožušín
od 23. 3. 2010
úschova kožušín a kožušníckych výrobkov
od 23. 3. 2010
textilná výroba-šitie odevov
od 23. 3. 2010
modistické služby
od 23. 3. 2010
kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 23. 3. 2010 do 15. 1. 2014
kožušníctvo a farbenie kožušín vrátane činenia
od 22. 3. 1991 do 13. 4. 1994
výroba predmetov z textilu, kože, koženky a kožušín
od 22. 3. 1991 do 13. 4. 1994
šitie na zákazku
od 22. 3. 1991 do 13. 4. 1994
poskytovanie modistických služieb, oprava a údržba odevov, vyšívanie, plysovanie, obťahovanie gombíkov
od 22. 3. 1991 do 13. 4. 1994
výroba, oprava, údržba, čistenie, farbenie, úschova kožušín a kožušinových výrobkov
od 22. 3. 1991 do 13. 4. 1994
nákup a predaj spotrebného tovaru
od 22. 3. 1991 do 13. 4. 1994
poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb vo vlastných zariadeniach
od 22. 3. 1991 do 13. 4. 1994
zahranično-obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
od 14. 4. 1994 do 1. 10. 1995
výroba predmetov z textilu, kože, koženky a kožušín
od 14. 4. 1994 do 1. 10. 1995
šitie na zákazku
od 14. 4. 1994 do 1. 10. 1995
poskytovanie modistických služieb, oprava a údržba odevov, vyšívanie, plysovanie, obťahovanie gombíkov
od 14. 4. 1994 do 1. 10. 1995
výroba, oprava, údržba, čistenie, farbanie, úschova kožušín a kožušinových výrobkov
od 14. 4. 1994 do 1. 10. 1995
zahranično-obchodná a sprostredkovateľská činnosť
od 14. 4. 1994 do 1. 10. 1995
predaj vlastnej produkcie a spotrebného tovaru a maloobchodnej sieti
od 2. 10. 1995 do 22. 3. 2010
výroba predmetov z textilu, kože a koženky a kožušín
od 2. 10. 1995 do 22. 3. 2010
šitie na zákazku
od 2. 10. 1995 do 22. 3. 2010
poskytovanie modistických služieb, oprava a údržba odevov, vyšívanie, plisovanie, obťahovanie gombíkov
od 2. 10. 1995 do 22. 3. 2010
výroba, oprava, údržba, farbenie, úschova kožušín a kožušinových výrobkov
od 2. 10. 1995 do 22. 3. 2010
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 2. 10. 1995 do 22. 3. 2010
sprostredkovateľská činnosť
Konanie menom spoločnosti
od 20. 7. 2016
Predseda družstva alebo zastupujúci podpredseda družstva koná navonok za družstvo. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a podpredsedu družstva, v prípade zastupovania podpredsedom družstva podpis ďalšieho povereného člena družstva.
od 31. 7. 2002 do 19. 7. 2016
Predseda alebo podpredseda družstva koná navonok za predstavenstvo družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, potrebná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva. Jeden z nich musí byť predseda alebo podpredseda (v prípade zastupovania).
od 14. 4. 1994 do 30. 7. 2002
V mene družstva koná navonok a podpisuje zaň predseda alebo podpredseda. Ak je právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 22. 3. 1991 do 13. 4. 1994
Za družstvo podpisujú dvaja členovia predstavenstva, z ktorých musí byť jeden predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda družstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 3. 1991
Toto družstvo vzniklo ustavujúcim valným zhromaždením dňa 23.11.1949. Toto družstvo bolo prenesené do podnikového registra zo strany 231, zväzku B XLV, firemného registra. Mimoriadne valné zhromaždenie zmocnencov, konané dňa 5.júla 1955 uznieslo sa s platnosťou od 1.júla 1955 na zlúčení s družstvom "Vzorodev", ľudové družstvo šitie na mieru v Malackách, ako družstvom preberaným. Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 23.novembra 1959 uznieslo sa s platnosťou od 1.januára 1960 zlúčením s družstvom Výrobné družstvo kožušníkov a čiapkárov, ľudové družstvo v Bratislave so sídlom v Bratislave, Nedbalová č. 6. Ostatné: Na zhromaždení delegátov dňa 22.3.1991 boli schválené nové stanovy družstva. Starý spis: Dr 1712
od 14. 4. 1994
Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 23.11.1992. Dodatok k stanovám družstva zo dňa 22.2.1994. Družstvo bolo pretransformované na družstvo v zmysle § 765 Zák. č. 513/1991 Zb. a Zák. č. 42/92. Starý spis: Dr 1712
od 16. 4. 1994
Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 25.3.1994. Nedeliteľný fond: 6 277 637 61 Sk Starý spis: Dr 1712
od 30. 3. 1995
Zápisnica a uznesenie z mimoriadnej členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 12.12.1994. Starý spis: Dr 1712
od 2. 10. 1995
Na členskej schôdzi konanej dňa 4.5.1995 boli schválené stanovy, zmena v predstavenstve. Starý spis: Dr 1712
od 29. 4. 1997
Členská schôdza družstva konaná dňa 9.10.1995 a 5.6.1996 schválila zmenu stanov družstva. Starý spis: Dr 1712
od 18. 11. 1997
Zmena stanov družstva schválené členskou schôdzou dňa 18.6.1997. Starý spis:Dr 1712
od 31. 3. 2000
Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 18.6.1999, na ktorom bola schválená zmluva stanov družstva. Zápisnica z rokovania mimoriadneho predstavenstva družstva konaného dňa 2.6.1999, na ktorom bola odsúhlasená kooptácia elenov predstavenstva. Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 14.7.1999 osvedčujúca voľbu podpredsedu predstavenstva.
od 26. 6. 2000
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 12.5.2000.
od 31. 7. 2002
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 07.06.2002 - zmena sídla a nové stanovy družstva.
od 23. 3. 2010
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 18.12.2009.
od 20. 7. 2010
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 11.06.2010.
od 10. 1. 2012
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 29.11.2011, zo dňa 16.12.2011
od 12. 8. 2015
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 26.06.2015.
Základné imanie
od 10. 1. 2012
1 250 EUR
od 20. 1. 2009 do 9. 1. 2012
1 659,695944 EUR
od 18. 11. 1997 do 19. 1. 2009
50 000 Sk
od 2. 10. 1995 do 17. 11. 1997
250 000 Sk
od 14. 4. 1994 do 1. 10. 1995
700 000 Sk
Základný členský vklad
od 16. 1. 2014
125 EUR
od 14. 4. 1994 do 19. 1. 2009
2 500 Sk
od 20. 1. 2009 do 9. 1. 2012
82,984798 EUR
od 10. 1. 2012 do 15. 1. 2014
110 EUR
Kontrolná komisia
od 20. 7. 2010 do 15. 1. 2014
Ing. Jana Hudecová
Bratislava, Trnavská 25, PSČ 821 08
od 16. 1. 2014 do 15. 1. 2014
Ing. Jana Hudecová
Bratislava, Trnavská 25, PSČ 821 08
od 3. 8. 2005 do 19. 7. 2010
Eva Krausová
Blatné, Podhájska 205/8, PSČ 900 82
od 20. 7. 2010 do 19. 7. 2010
Eva Krausová
Blatné, Podhájska 205/8, PSČ 900 82
od 20. 7. 2010 do 15. 1. 2014
Eva Krausová
Topoľnica, Topoľnica 163, PSČ 925 92
od 16. 1. 2014 do 15. 1. 2014
Eva Krausová
Topoľnica, Topoľnica 163, PSČ 925 92
od 3. 8. 2005 do 19. 7. 2010
Elena Lániková
Bratislava, Čiližská 30, PSČ 821 07
od 20. 7. 2010 do 19. 7. 2010
Elena Lániková
Bratislava, Čiližská 30, PSČ 821 07
od 3. 8. 2005 do 19. 7. 2010
Yvona Tomášeková
Bratislava, Starhradská 16, PSČ 851 01
od 20. 7. 2010 do 19. 7. 2010
Yvona Tomášeková
Bratislava, Starhradská 16, PSČ 851 01
od 20. 7. 2010 do 11. 8. 2015
Yvona Tomášeková
Bratislava, Starhradská 16, PSČ 851 01
od 12. 8. 2015 do 11. 8. 2015
Yvona Tomášeková
Bratislava, Starhradská 16, PSČ 851 01
od 20. 7. 2016 do 19. 7. 2016
Katarína Hanzelová
900 28, Štefánikova 293/72
od 20. 7. 2016 do 19. 7. 2016
Anna Hančíková
Pezinok, Svätoplukova 11, PSČ 902 01
od 20. 7. 2016 do 19. 7. 2016
Yvona Tomášeková
Bratislava, Starhradská 16, PSČ 851 01
od 12. 8. 2015 do 19. 7. 2016
Yvona Tomášeková
Bratislava, Starhradská 16, PSČ 851 01
od 16. 1. 2014 do 19. 7. 2016
Katarína Hanzelová
900 28, Štefánikova 293/72
od 16. 1. 2014 do 19. 7. 2016
Anna Hančíková
Pezinok, Svätoplukova 11, PSČ 902 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO