TEXTILANKA výrobné družstvo, IČO: 00167592 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti TEXTILANKA výrobné družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00167592. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00167592 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
16. 3. 1992
Názov
od 3. 6. 1999

TEXTILANKA výrobné družstvo

od 16. 3. 1992 do 2. 6. 1999

TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary

Adresa sídla
od 3. 6. 1999
Gajary, Továrenská 38, PSČ 90061
od 16. 3. 1992 do 2. 6. 1999
Gajary
IČO
od 16. 3. 1992

00167592

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
254/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 3. 6. 1999
kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 3. 6. 1999
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
od 3. 6. 1999
sprostredkovateľská činnosť
od 3. 6. 1999
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
od 3. 6. 1999
zabezpečenie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
od 3. 6. 1999 do 12. 8. 2005
automatizované spracovanie dát
od 3. 6. 1999 do 12. 8. 2005
vedenie účtovníctva
od 16. 3. 1992 do 8. 4. 1993
výroba v odboroch 654, 664, 708, 709, 746 (tkáčska výroba, pletiarska výroba, sieťotlač, šitie štátnych zástav, trepetálok, obrusov, prestrieraní)
od 16. 3. 1992 do 8. 4. 1993
poskytovanie služieb v odboroch 703, 715, 717, 733, 969 (zákazkové šitie odevov, požičiavanie predmetov dlhodobej spotreby, reprografická činnosť, vývoz fekálií, opracovanie reziva, potlač tričiek, manglovanie prádla, maliarske a natieračské práce, doprava, zasklievanie okien a drobné murárske práce)
od 16. 3. 1992 do 8. 4. 1993
maloobchodný predaj vlastných a nakupovaných výrobkov, doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a ďalej maloobchodná činnosť v odboroch 654, 664, 702, 708, 746 (výrobky tkáčovne, obrusy, prestieranie, podbradníky, strapce, ozdobnícke výrobky, kalendáre, detské osušky
od 16. 3. 1992 do 8. 4. 1993
iná činnosť v odbore 735 (diplomy, stavebná činnosť)
od 9. 4. 1993 do 2. 6. 1999
priemyselná výroba textilných výrobkov
od 9. 4. 1993 do 2. 6. 1999
sieťotlač
od 9. 4. 1993 do 2. 6. 1999
veľkoobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
od 9. 4. 1993 do 2. 6. 1999
maloobchod vlastných a nakupovaných výrobkov
od 9. 4. 1993 do 2. 6. 1999
zahranično-obchodná činnosť
od 3. 6. 1999 do 12. 8. 2005
výroba textilná a odevná
od 3. 6. 1999 do 12. 8. 2005
farbenie látok a priadze
od 3. 6. 1999 do 12. 8. 2005
výroba papierenská a polygrafická - sieťotlač
Konanie menom spoločnosti
od 3. 6. 1999
Za predstavenstvo družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva, predpísaná písomná forma je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva družstva.
od 16. 3. 1992 do 2. 6. 1999
Listiny závažného obsahu vystavené v mene družstva podpisuje vždy predseda alebo jeho zástupca a ďalšíčlen predstavenstva. Pred úradmi a inými orgánmi zastupuje v mene predstavenstva vždy predseda alebojeho zástupca a jeden ďalší člen predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 4. 1993
Stanovy schválené na členskej schôdzi konanej dňa 16 .10. 1992 prispôsobené ustanoveniam Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
od 16. 12. 1994
Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 1.júla 1953. Stanovy: Polročná členská schôdza, ktorá sa konala 28.9.1990 schválila nové stanovy družstva v zmysle zákona č.176/1990 Zb.o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295 Zmena stanov družstva schválená na polročnej členskej schôdzi, konanej dňa 15.10.1993. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
od 20. 12. 1994
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 29.4.1994. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
od 22. 5. 1997
Zmena stanov družstva schválená výročnou členskou schôdzou dňa 23.2.1996. Stary spis: Dr 2295
od 3. 6. 1999
Nové stanovy schválené polročnou členskou schôdzou dňa 7.12.1998. Toto družstvo vykazuje v nedeliteľnom fonde sumu 15 791 000,- Sk. Zmena obchodného mena z TEXTILANKA, výrobné družstvo, Gajary na TEXTILANKA výrobné družstvo, zápisnica z členskej schôdze zo dňa 7.5.1999.
od 19. 12. 2000
Na členskej schôdzi dňa 27.10.2000 bolo schválená mena stanov.
od 15. 8. 2001
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 16.3.2001. Zápisnica z 1.zasadnutia novozvoleného predstavenstva družstva zo dňa 16.3.2001.
od 15. 12. 2004
Výročná členská schôdza zo dňa 14.9.2004. Zánik funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Jánovi Prelecovi dňa 14.9.2004.
od 13. 8. 2005
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 15. júna 2005. Uznesenie z Výročnej členskej schôdze konanej dňa 15.6.2005.
od 26. 5. 2007
Zápisnica a uznesenie z výročnej členskej schôdze konanej dňa 27.4.2007.
od 8. 4. 2011
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 25.3.2011.
od 16. 3. 1992 do 15. 12. 1994
1/ Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu zisteného schodku pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát ( schodkov ), ktoré vznikli počas trvania členského pomeru. 2/ Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu. Pri skončení členstva úmrtí člena je uhradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu.Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu je člen povinný čiastku na neho pripadajúcu zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bolo o uhradzovacej povinnosti právoplatne rozhodnuté. 3/ Čiastky, ktorými členovia prispeli na úhradu straty družstva, môžu byť členom celkom alebo čiastočne vrátené v nesledujúcich piatich rokov v prípade, že družstvo zlepšenou prácou docieli úspešné hospodárske výsledky a získa dostatočné zdroje finančné. Rozhodnúť o tom proslúcha členskej schôdzi. 4/ Povinnosť prispieť na úhradu straty a schodku družstva nemajú členovia oslobodení od povinnosti zložiť členský podiel (čl.10 ods.2). Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 1.júla 1953. Stanovy: Polročná členská schôdza, ktorá sa konala 28.9.1990 schválila nové stanovy družstva v zmysle zákona č.176/1990 Zb.o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 150 Stary spis: Dr 2295
Základné imanie
od 27. 8. 2009
1 659,695944 EUR
od 19. 12. 2000 do 26. 8. 2009
50 000 Sk
od 9. 4. 1993 do 18. 12. 2000
1 350 000 Sk
Základný členský vklad
od 27. 8. 2009
33,193919 EUR
od 9. 4. 1993 do 18. 12. 2000
15 000 Sk
od 19. 12. 2000 do 26. 8. 2009
1 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO