DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava, IČO: 00167436 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00167436. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00167436 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
17. 1. 1951
Názov
od 17. 1. 1951

DRUTECHNA, autodružstvo, Bratislava

Adresa sídla
od 1. 8. 2006
Bratislava, Trenčianska 57, PSČ 82510
od 9. 12. 1993 do 31. 7. 2006
Bratislava, Trenčianska 57, PSČ 82109
od 17. 1. 1951 do 8. 12. 1993
Bratislava, Trenčianska 57
IČO
od 17. 1. 1951

00167436

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
79/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 9. 6. 1993
autoopravárenstvo, výroba náhradných dielov, servisná odťahovacia služba, garážovanie, umývanie áut
od 9. 6. 1993
školiaca činnosť
od 9. 6. 1993
nákup a predaj osobných a úžitkových automobilov, nákup, predaj a oprava motocyklov a náhradných dielov, poľnohospodárskej techniky
od 9. 6. 1993
sprostredkovanie predaja ojazdených a poškodených motorových vozidiel a súčiastok
od 9. 6. 1993
výroba náhradných súčiastok a ich servisná služba, opravy strojárenských kovoobrábacích výrobkov a ich servis
od 9. 6. 1993
výroba a montáž, oprava lanových a kovových konštrukcií a výrobkov
od 16. 1. 1995
leasing motorových vozidiel
od 16. 1. 1995
požičiavanie motorových vozidiel
od 9. 7. 1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
od 9. 7. 1998
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
od 9. 7. 1998
sprostredkovateľská činnosť
od 9. 7. 1998
montáž a opravy alternatívnych pohonov
od 9. 7. 1998
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 9. 7. 1998
prevádzkovanie odstavných plôch a garáží, s poskytovaním iných než základných potrieb, alebo, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, pričom tieto patria inej osobe ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
od 9. 7. 1998
opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a manipulačnej techniky
od 9. 7. 1998
zámočníctvo, kovoobrábanie
od 1. 8. 2006
prevádzkovanie autoškoly
od 17. 1. 1951 do 8. 6. 1993
1. a/ autoopravárenstvo, najmä poskytovanie služieb obyvateľstvu, výroba náhradných súčiastok, servisná a odťahovacia služba, garážovanie, b/ výroba náhradných súčiastok, servisná služba, bežné opravy, stredné opravy a generálne opravy strojárskych kovoobrábacích výrobkov, c/ výroba, montáž a opravy lanových a kovových konštrukcií a výrobkov, d/ predaj vlastných výrobkov a výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami, ako aj s vlastnou výrobou, opravárenskými a údržbárskymi prácami, sprostredkovanie predaja ojazdených a poškodených motorových vozidiel a náhradných súčiastok, e/ pohostinské služby vo vlastnom rekreačnom stredisku a poskytovanie občerstvenia v bufetoch prevádzkární, f/ revízna činnosť zdvíhacích a tlakových zariadení, g/ výkon metrologickej činnosti.
od 17. 1. 1951 do 8. 6. 1993
2. Zahranično-hospodárska činnosť súvisiaca s vykonávanými prácami, službami, výrobou
od 17. 1. 1951 do 8. 6. 1993
oprava a predaj motocyklov
Konanie menom spoločnosti
od 12. 8. 2009
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu a aspoň jedného člena predstavenstva.
od 9. 6. 1993 do 11. 8. 2009
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, potrebná písomná forma, je potrebný podpis aspoň 2 členov predstavenstva.
od 17. 1. 1951 do 8. 6. 1993
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, alebo podpredseda s jedným členom predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 6. 1993
Členská schôdza družstva konaná dňa 11.10.1975 prijala stanovy schválené uznesením SZVD v Bratislave č. 12 zo dňa 25.2.1975. Podľa § 90 ods. 2 Zák. č. 32/71 Zb., Slovenský zväz výrobných družstiev v Bratislave dňa 2.10.1975 dal k tejto zmene súhlas. Polročné zhromaždenie delegátov konané dňa 2.9.1988 schválilo nové stanovy družstva s účinnosťou od 1. januára 1989 v zmysle Zák. č. 94/88 Zb. Stary spis: Dr 1802 V súlade s ust. § 765 ods. 2 Zák.č. 513/1991 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 1802
od 9. 12. 1993
Uznesenie členskej schôdze zo dňa 14. a 15. 7.1993 a uznesenie členskej schôdze zo dňa 8.9.1993. Stary spis: Dr 1802
od 16. 1. 1995
Zmena stanov odsúhlasená na členskej schôdzi 27.5.1994. Stary spis: Dr 1802
od 29. 9. 1997
Zápisnica a uznesenie členskej schôdze zo dňa 30.5.1997. Stary spis: Dr 1802
od 9. 7. 1998
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 21.11.1997.
od 30. 8. 2001
Zmena stanov schválená na výročnej členskej schôdzi družstva dňa 19.5.2000. Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 23.5.2001. Zápisnica z volieb členov družstva do orgánov družstva konaných dňa 23.5.2001. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.6.2001.
od 26. 11. 2003
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.06.2003. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 30.06.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. V. Nováčka, Ing. M. Pavlíka, , Ing. D. Sokola, R. Čigaša, M. Krištofíkovej, M. Forra, S. Hrdloviča, S. Šnirca, E. Bukovčáka, T. Khudobu, a V. Koníka sa končí dňom 30.06.2003
od 13. 7. 2005
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 05.05.2005. Funkcia členov predstavenstva P.Pfitznera a M.Hájeka skončila 05.05.2005
od 1. 8. 2006
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 25.05.2006.
od 12. 6. 2008
Uznesenie členskej schôdze konanej dňa 15.5.2008.
od 12. 8. 2009
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 1.4.2009.
od 19. 7. 2013
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 30.05.2013.
od 5. 6. 2015
Zápisnica z výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 24.04.2015.
od 17. 1. 1951 do 8. 12. 1993
Základné imanie : 1. Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva, vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru. 2. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu. Pri skončení členstva úmrtím člena je uhradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu, je člen povinný čiastku na neho pripadajúcu zložiť najneskôr do konca roku v ktorom bolo o uhradzovacej povinnosti právoplatne rozhodnuté. 3. Čiastky, ktorými členovia prispeli na úhradu straty družstva môžu byť členom celkom alebo čiastočne vrátené v priebehu obdobia nasledujúcich piatich rokov v prípade, že družstvo zlepšenou prácou docieli priaznivé hospodárske výsledky a získa dostatočné finančné zdroje. Rozhodnutie o takomto postupe prináleží členskej schôdzi. 4. Povinnosť prispieť na úhradu straty /schodku/ družstva nemajú členovia, ktorí sú oslobodení od povinnosti zložiť členský podiel podľa čl. 11 ods. 2 Stanov.
Základné imanie
od 10. 2. 2009
8 300 EUR
od 9. 6. 1993 do 9. 2. 2009
250 000 Sk
Základný členský vklad
od 10. 2. 2009
1 660 EUR
od 9. 6. 1993 do 31. 7. 2006
2 000 Sk
od 1. 8. 2006 do 9. 2. 2009
50 000 Sk
Kontrolná komisia
od 14. 7. 2021
Karol Peller
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Björnsonova 12, PSČ 811 05
od 14. 7. 2021
Anton Rehák
Bratislava - mestská časť Petržalka, Röntgenova 8, PSČ 851 01
od 14. 7. 2021
Dag Heer
Bratislava - mestská časť Petržalka, Mamateyova 10, PSČ 851 04
od 12. 8. 2009 do 18. 7. 2013
Peter Ďarfaš
Bratislava, Nezábudkova 14, PSČ 821 01
od 19. 7. 2013 do 18. 7. 2013
Peter Ďarfaš
Bratislava, Nezábudkova 14, PSČ 821 01
od 19. 7. 2013 do 4. 6. 2015
Dag Heer
Bratislava, Fraňa Krála 18, PSČ 811 05
od 5. 6. 2015 do 4. 6. 2015
Dag Heer
Bratislava, Fraňa Krála 18, PSČ 811 05
od 8. 7. 2011 do 18. 7. 2013
Karol Peller
Bratislava, Björnsonova 12, PSČ 811 05
od 19. 7. 2013 do 18. 7. 2013
Karol Peller
Bratislava, Björnsonova 12, PSČ 811 05
od 12. 8. 2009 do 18. 7. 2013
Anton Rehák
Bratislava, Rontgenova 8, PSČ 851 01
od 19. 7. 2013 do 18. 7. 2013
Anton Rehák
Bratislava, Rontgenova 8, PSČ 851 01
od 14. 7. 2021 do 13. 7. 2021
Anton Rehák
Bratislava, Röntgenova 8, PSČ 851 01
od 19. 7. 2013 do 13. 7. 2021
Anton Rehák
Bratislava, Röntgenova 8, PSČ 851 01
od 14. 7. 2021 do 13. 7. 2021
Karol Peller
Bratislava, Björnsonova 12, PSČ 811 05
od 19. 7. 2013 do 13. 7. 2021
Karol Peller
Bratislava, Björnsonova 12, PSČ 811 05
od 14. 7. 2021 do 13. 7. 2021
Peter Pfitzner
Dunajská Lužná, Nová ul. 19, PSČ 900 42
od 5. 6. 2015 do 13. 7. 2021
Peter Pfitzner
Dunajská Lužná, Nová ul. 19, PSČ 900 42
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement