KOVODRUŽSTVO, IČO: 00167444 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti KOVODRUŽSTVO Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00167444. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00167444 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
27. 2. 1938
Názov
od 23. 11. 1992

KOVODRUŽSTVO

od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992

KOVODRUŽSTVO, výrobné družstvo, Bratislava

Adresa sídla
od 30. 1. 2018
Bratislava, Gagarinova 10A, PSČ 82105
od 7. 12. 2004 do 29. 1. 2018
Bratislava, Galvaniho 6, PSČ 82104
od 27. 2. 1938 do 6. 12. 2004
Bratislava, Galvaniho 6
IČO
od 27. 2. 1938

00167444

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
54/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 23. 11. 1992
výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby
od 23. 11. 1992
zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
od 23. 11. 1992
klampiarstvo, spracovanie plechu
od 23. 11. 1992
výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
od 23. 11. 1992
poskytovanie služieb v odboroch
od 23. 11. 1992
opravy priemyselných výrobkov
od 23. 11. 1992
stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
od 23. 11. 1992
obchodná a maloobchodná činnosť
od 23. 11. 1992
predaj vlastných výrobkov
od 23. 11. 1992
predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
od 23. 11. 1992
technicko poradenská činnosť
od 23. 11. 1992
vlastných výrobkov
od 23. 11. 1992
výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
od 19. 1. 1998
výroba, montáž a predaj rehabilitačných pomôcok pre zdravotníctvo v tuzemsku a zahraničí
od 22. 8. 2006
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávanie služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
od 22. 8. 2006
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
od 23. 11. 1992 do 28. 11. 2001
technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
od 23. 11. 1992 do 28. 11. 2001
montáže odberných el. zariadení
od 23. 11. 1992 do 28. 11. 2001
klúčova služba
od 23. 11. 1992 do 28. 11. 2001
rytectvo a gravírovanie
od 23. 11. 1992 do 28. 11. 2001
revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
od 23. 11. 1992 do 28. 11. 2001
projektová činnosť v odboroch
od 23. 11. 1992 do 28. 11. 2001
plynoinštalácie
od 23. 11. 1992 do 28. 11. 2001
elektroinštalácie
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
a/ výroba, opravárenské a údržbárske práce v odvetví kovovýroby:
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
výrčoba elektrorozvádzačov
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
zámočníctvo, výroba kovových konštrukcií a častí
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
klampiarstvo, spracovanie plechu
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
montáže odberných el. zariadení
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
výroba lisovacích a tvarovacích nástrojov
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
b/ poskytovanie služieb v odboroch
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
opravy priemyselných výrobkov
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
stavebné zámočníctvo a klampiarstvo
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
klúčova služba
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
rytectvo a gravírovanie revízie a skúšky vyhradených techn. zariadení /elektro, plyn/
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
c/ projektová činnosť v odboroch
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
plynoinštalácie
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
elektroinštalácie
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
d/ obchodná a maloobchodná činnosť
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
predaj vlastných výrobkov
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
predaj nakupovaných výrobkov vo vlastnej sieti predajní a prevádzkární
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
e/ technicko-informačný servis, zásobovanie náhradnými dielmi /obchodná činnosť/ v odbore 541 JKPOV
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
technicko poradeská činnosť
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
vlastných výrobkov
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
výrobkov, polotovarov, prác a služieb z tuzemska a zahraničia
Konanie menom spoločnosti
od 8. 4. 2014
V mene družstva koná predseda družstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému názvu družstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 23. 11. 1992 do 7. 4. 2014
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
Listiny závažného obsahu vydávané v mene družstva podpisuje vždy predseda alebo jeho zástupca a ďalší člen predstavenstva. Pred úradmi a inými orgánmi zastupuje v mene predstavenstva vždy predseda alebo jeho zástupca a jeden ďalší člen predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 23. 11. 1992
Na členskej schôdzi družstva dňa 4.9.1992 boli prijaté nové stanovy družstva. Na valnom zhromaždení dňa 4.9.1992 bol schválený transformačný projekt družstva. Tým družstvo previedlo transfrmáciu podľa zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách. Stary spis: Dr 1752
od 19. 1. 1998
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 27.9.1996 a stanovy družstva. Stary spis: Dr 1752
od 29. 11. 2001
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 29.9.2000 - voľby členov predstavenstva, zmena stanov. Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 12.10.2000 - voľby predsedu družstva. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 5.2.2001. Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 11.5.2001 - doplňujúce voľby do predstavenstva, zmena stanov.
od 7. 12. 2004
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 26.9.2003.
od 22. 8. 2006
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 15.6.2006.
od 19. 4. 2008
Výpis zo zápisnice 7. zasadnutia predstavenstva družstva konaného dňa 28.3.2008.
od 31. 10. 2008
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 22.9.2008.
od 2. 7. 2009
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 30.4.2009.
od 4. 8. 2011
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 23.05.2011.
od 9. 2. 2013
Zápisnica zo zasadnutia zo dňa 30.10.2012.
od 31. 12. 2013
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 19.12.2013.
od 8. 4. 2014
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 24.03.2014.
od 27. 2. 1938 do 22. 11. 1992
Toto družstvo vzniklo dňa 27. februára 1938. Stanovy: Stanovy družstva boli prijaté na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 28. 3. 1991, 19. 4. 1991 a 29. 5. 1991. Stary spis: Dr 1752
Základné imanie
od 4. 8. 2011
4 315,22 EUR
od 21. 5. 2009 do 3. 8. 2011
18 422,624976 EUR
od 19. 1. 1998 do 20. 5. 2009
555 000 Sk
od 23. 11. 1992 do 18. 1. 1998
283 000 Sk
Základný členský vklad
od 21. 5. 2009
165,969595 EUR
od 23. 11. 1992 do 18. 1. 1998
5 000 Sk
od 19. 1. 1998 do 20. 5. 2009
5 000 Sk
Kontrolná komisia
od 11. 5. 2011 do 8. 2. 2013
Edita Csóková
Sládkovičovo, Nový Dvor 1067/16, PSČ 925 21
od 9. 2. 2013 do 8. 2. 2013
Edita Csóková
Sládkovičovo, Nový Dvor 1067/16, PSČ 925 21
od 2. 7. 2009 do 10. 5. 2011
Lucia Fašungová
Bratislava, kpt. Rašu 5, PSČ 841 01
od 31. 10. 2008 do 10. 5. 2011
Ján Hržič
Chorvátsky Grob, Hoštaky 523/34, PSČ 900 25
od 31. 10. 2008 do 1. 7. 2009
Tatiana Majerníková
Bratislava, Wolkrova 31, PSČ 851 01
od 2. 7. 2009 do 1. 7. 2009
Tatiana Majerníková
Bratislava, Wolkrova 31, PSČ 851 01
od 11. 5. 2011 do 3. 8. 2011
Jaroslav Molnár
Bratislava, Palkovičova 16/D, PSČ 821 08
od 4. 8. 2011 do 3. 8. 2011
Jaroslav Molnár
Bratislava, Palkovičova 16/D, PSČ 821 08
od 31. 10. 2008 do 3. 8. 2011
Ján Popovič
Bratislava, Súmračná 24, PSČ 821 02
od 4. 8. 2011 do 3. 8. 2011
Ján Popovič
Bratislava, Súmračná 24, PSČ 821 02
od 25. 4. 2014 do 24. 4. 2014
Ján Hržič
Chorvátsky Grob, Hoštaky 523/34, PSČ 900 25
od 11. 5. 2011 do 24. 4. 2014
Ján Hržič
Chorvátsky Grob, Hoštaky 523/34, PSČ 900 25
od 25. 4. 2014 do 24. 4. 2014
Lucia Fašungová
Bratislava, kpt. Rašu 5, PSČ 841 01
od 11. 5. 2011 do 24. 4. 2014
Lucia Fašungová
Bratislava, kpt. Rašu 5, PSČ 841 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky