Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava, IČO: 00167746 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00167746. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00167746 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
14. 7. 1948
Názov
od 14. 7. 1948

Bratislavské stavebné družstvo, Bratislava

Adresa sídla
od 31. 7. 2015
Bratislava, Galvaniho 10, PSČ 82104
od 4. 7. 2015 do 30. 7. 2015
Bratislava, Galvániho 10, PSČ 82104
od 4. 3. 1993 do 3. 7. 2015
Bratislava, Galvániho 10, PSČ 82364
od 14. 7. 1948 do 3. 3. 1993
Bratislava, Galvániho 10
IČO
od 14. 7. 1948

00167746

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
58/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 25. 10. 1994
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
od 25. 10. 1994
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
od 25. 10. 1994
prenájom nebytových priestorov s doplnkovými službami-upratovanie
od 25. 10. 1994
sprostredkovateľská činnosť
od 25. 10. 1994 do 27. 8. 2013
verejná cestná nákladná doprava
od 25. 10. 1994 do 27. 8. 2013
vykonávanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy do všetkých štátov Európy
od 14. 7. 1948 do 24. 10. 1994
stavebno-montážne práce
od 14. 7. 1948 do 24. 10. 1994
inžinierska činnosť
od 14. 7. 1948 do 24. 10. 1994
obchodná činnosť
od 14. 7. 1948 do 24. 10. 1994
stravovacie ubytovacie služby
od 4. 3. 1993 do 24. 10. 1994
verejná cestná nákladná doprava
od 25. 10. 1994 do 26. 5. 2006
revízie elektrických zariadení
od 25. 10. 1994 do 26. 5. 2006
revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
Konanie menom spoločnosti
od 9. 7. 2020
Predseda družstva koná menom družstva a zastupuje ho pred tretími osobami. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, predseda družstva podpisuje za družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis a funkciu.
od 16. 7. 2014 do 8. 7. 2020
Predseda družstva koná menom družstva a zastupuje ho pred tretími osobami. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, predseda družstva podpisuje za družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva pripojí svoj podpis a funkciu.
od 7. 3. 2014 do 15. 7. 2014
Predseda družstva koná menom družstva a zastupuje ho pred tretími osobami. Ak je pre právny úkon potrebná písomná forma, predseda družstva podpisuje za družstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchdonému menu pripojí svoj podpis a funkciu.
od 14. 7. 1948 do 6. 3. 2014
Podpisovať za družstvo vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, alebo riaditeľ, pokiaľ je menovaný, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu družstva a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 14. 7. 1948
Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcom valnom zhromaždení, konanom dňa 14. júla 1948. Ďalšie právne skutočnosti: Členská schôdza družstva konaná dňa 27.7.1992 schválila transformačný projekt družstva v súlade so zákonom FZ č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách a nové stanovy družstva v súlade s obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 1760
od 25. 10. 1994
Zmena stanov bola schválená na výročnej členskej schôdzi členov družstva dňa 23.4.1994. Stary spis: Dr 1760
od 30. 11. 1995
Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze konanej dňa 08.04.1995. Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze konanej dňa 13.06.1995. Stary spis: Dr 1760
od 8. 7. 1997
Zmena stanov odsúhlasená na členskej schôdzi konanej dňa 19.4.1997. Stary spis: Dr 1760
od 14. 7. 1998
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 24.4.1998, na ktorej bolo schválené zníženie základného imania a zmena stanov.
od 20. 10. 1999
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 23.4.1999, na ktorej bolo znížené základné imanie a schválené zmeny v predstavenstve.
od 24. 10. 2000
Na členskej schôdzi dňa 14.9.2000 bola schválená zmena stanov.
od 5. 12. 2001
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 14.9.2001, na ktorej bolo zvolené nové predstavenstvo.
od 22. 1. 2003
Zápisnica z členskej schôdze dňa 23.10.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 10. 1. 2006
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 14.9.2005.
od 27. 5. 2006
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 28.3.2006.
od 30. 10. 2009
Zápisnica z členskej schôdze spoločnosti zo dňa 10.9.2009.
od 28. 8. 2013
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 06.08.2013.
od 23. 1. 2014
Notárska zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 20.01.2014.
od 14. 3. 2014
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva zo dňa 3.03.2014.
od 16. 7. 2014
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 30.06.2014.
od 7. 3. 2014 do 13. 3. 2014
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze družstva zo dňa 20.01.2014.
Základné imanie
od 10. 7. 2021
140 000 EUR
od 23. 1. 2014 do 9. 7. 2021
140 543,052513 EUR
od 30. 10. 2009 do 22. 1. 2014
140 509,858594 EUR
od 27. 5. 2006 do 29. 10. 2009
4 233 000 Sk
od 22. 1. 2003 do 26. 5. 2006
4 314 000 Sk
od 24. 10. 2000 do 21. 1. 2003
4 209 000 Sk
od 20. 10. 1999 do 23. 10. 2000
4 430 000 Sk
od 14. 7. 1998 do 19. 10. 1999
4 662 000 Sk
od 8. 7. 1997 do 13. 7. 1998
4 874 000 Sk
od 25. 10. 1994 do 7. 7. 1997
7 750 000 Sk
od 14. 7. 1948 do 24. 10. 1994
8 138 000 Sk
Základný členský vklad
od 10. 7. 2021
350 EUR
od 14. 7. 1948 do 29. 10. 2009
10 000 Sk
od 30. 10. 2009 do 9. 7. 2021
331,939189 EUR
Kontrolná komisia
od 10. 1. 2006 do 29. 10. 2009
Ing arch Ján
Bratislava, Mišíkova 43, PSČ 811 06
od 30. 10. 2009 do 29. 10. 2009
Ing arch Ján
Bratislava, Mišíkova 43, PSČ 811 06
od 10. 1. 2006 do 29. 10. 2009
Miroslav Čulák
Bratislava, Drobného 23, PSČ 841 01
od 30. 10. 2009 do 29. 10. 2009
Miroslav Čulák
Bratislava, Drobného 23, PSČ 841 01
od 10. 1. 2006 do 29. 10. 2009
Dušan Jánoška
Bratislava, Jasovská 51, PSČ 851 07
od 30. 10. 2009 do 29. 10. 2009
Dušan Jánoška
Bratislava, Jasovská 51, PSČ 851 07
od 30. 10. 2009 do 27. 8. 2013
Dušan Jánoška
Bratislava, Jasovská 51, PSČ 851 07
od 28. 8. 2013 do 27. 8. 2013
Dušan Jánoška
Bratislava, Jasovská 51, PSČ 851 07
od 30. 10. 2009 do 27. 8. 2013
Jozef Novák
Šenkvice, Modranská 65, PSČ 900 81
od 28. 8. 2013 do 27. 8. 2013
Jozef Novák
Šenkvice, Modranská 65, PSČ 900 81
od 10. 1. 2006 do 29. 10. 2009
Karol Schniský
Bratislava, Cintorínska 24, PSČ 811 08
od 30. 10. 2009 do 29. 10. 2009
Karol Schniský
Bratislava, Cintorínska 24, PSČ 811 08
od 30. 10. 2009 do 27. 8. 2013
Ľudovít Šimovič
Sládkovičovo, Záhradnícka 790, PSČ 925 21
od 28. 8. 2013 do 27. 8. 2013
Ľudovít Šimovič
Sládkovičovo, Záhradnícka 790, PSČ 925 21
od 10. 1. 2006 do 29. 10. 2009
Štefan Vavrinčík
Vištuk, Vištuk 176, PSČ 900 85
od 30. 10. 2009 do 29. 10. 2009
Štefan Vavrinčík
Vištuk, Vištuk 176, PSČ 900 85
od 30. 10. 2009 do 27. 8. 2013
Augustín Vilem
Bratislava, Kosatcova 29, PSČ 841 07
od 28. 8. 2013 do 27. 8. 2013
Augustín Vilem
Bratislava, Kosatcova 29, PSČ 841 07
od 7. 3. 2014 do 6. 3. 2014
Dušan Jánoška
Bratislava, Jasovská 3188/51, PSČ 851 07
od 7. 3. 2014 do 6. 3. 2014
Ľudovít Šimovič
Sládkovičovo, Záhradnícka 790/3, PSČ 925 21
od 7. 3. 2014 do 6. 3. 2014
Augustín Vilem
Bratislava, Kosatcova 5489/29, PSČ 841 07
od 28. 8. 2013 do 6. 3. 2014
Dušan Jánoška
Bratislava, Jasovská 3188/51, PSČ 851 07
od 28. 8. 2013 do 6. 3. 2014
Ľudovít Šimovič
Sládkovičovo, Záhradnícka 790/3, PSČ 925 21
od 28. 8. 2013 do 6. 3. 2014
Augustín Vilem
Bratislava, Kosatcova 5489/29, PSČ 841 07
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky