NOVOCHEMA, družstvo, IČO: 00167886 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti NOVOCHEMA, družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00167886. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00167886 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
28. 2. 1951
Názov
od 12. 5. 2003

NOVOCHEMA, družstvo

od 15. 4. 1993 do 11. 5. 2003

NOVOCHEMA, družsvo

od 23. 10. 1991 do 14. 4. 1993

NOVOCHEMA - výrobné družstvo Levice

Adresa sídla
od 13. 10. 2003
Levice, Nixbrod 28, PSČ 93439
od 12. 5. 2003 do 12. 10. 2003
Levice, Nixbrod 28, PSČ 93401
od 16. 12. 1998 do 11. 5. 2003
Levice, Hviezdoslavova 35, PSČ 93439
od 23. 10. 1991 do 15. 12. 1998
Levice
IČO
od 23. 10. 1991

00167886

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
23/N
Súd
Okresný súd Nitra
Predmet činností
od 15. 4. 1993
fotokopírovacie práce
od 10. 2. 1994
zahranično-obchodná činnosť
od 23. 9. 1998
spracovanie chemických látok do výrobkov-riedidlá, laky, náter. hm. výroba posteľného prádla, pracovných odevov, spodného prádla
od 23. 9. 1998
výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov
od 23. 9. 1998
výroba predforiem na fľaše z plastov
od 23. 9. 1998
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
od 23. 9. 1998
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
od 23. 9. 1998
oprava a zákazkové zhotovovanie šperkov
od 23. 9. 1998
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
od 23. 9. 1998
prenájom strojov, zariadení a prístrojov
od 12. 5. 2003
výroba a predaj jedovatých látok a prípravkov s výnimkou veľmi jedovatých látok a prípravkov
od 7. 12. 2006
vedenie účtovníctva
od 7. 12. 2006
kancelárske služby
od 7. 12. 2006
upratovacie služby
od 4. 9. 2008
poskytovanie úverov iným ako bankovým spôsobom
od 4. 9. 2008
vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 15. 4. 1993 do 9. 2. 1994
pneuservis
od 15. 4. 1993 do 9. 2. 1994
vináreň-ochutnávka vín
od 8. 10. 2001 do 11. 5. 2003
výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
od 23. 10. 1991 do 14. 4. 1993
výroba v odboroch chémia, drevovýroba, ľahká konfekcia, keramika, výroba šperkov, oprava a zákazková výroba nábytku, poskytovanie stavebnej činnosti, zhotovovanie kópií listín, pneuservis, oprava a zákazkové zhotovovanie šperkov
od 23. 10. 1991 do 14. 4. 1993
maloobchodný predaj vlastných výrobkov nakupovaných od iných a maloobchodná činnosť spojená s poskytovanými službami
od 23. 10. 1991 do 14. 4. 1993
zahranično-obchodná činnosť
od 15. 4. 1993 do 22. 9. 1998
spracovanie chemických látok do výrobkov-riedidlá, laky, náter. hm. výroba doplnkového nábytku a zákazková výroba nábytku výroba posteľného prádla, pracovných odevov, spodného prádla
od 15. 4. 1993 do 22. 9. 1998
výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov maloobchod so zlatými a striebornými šperkami
od 15. 4. 1993 do 9. 2. 1994
výroba keramiky
od 15. 4. 1993 do 9. 2. 1994
maloobchod s keramickými výrobkami
od 15. 4. 1993 do 22. 9. 1998
maloobchod s farbami a lakmi
Konanie menom spoločnosti
od 20. 11. 2004
V mene družstva koná navonok samostatne predseda družstva.
od 15. 4. 1993 do 19. 11. 2004
Za predstavenstvo koná navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 23. 10. 1991 do 14. 4. 1993
Značenie firmy: sa deje tak, že k doslovnému zneniu firmy, kýmkoľvek napísanému, alebo vytlačenému, pripoja vlastnoručné podpisy dvaja členovia správy, z ktorých jeden musí byť predseda, alebo podpredseda. Podpis jedného člena správy môže byť nahradený podpisom prokuristu, ak bol ustanovený a zapísaný do firemného registra.
Prokúra
od 10. 2. 1994 do 22. 9. 1998
Mgr. Mária Koprdová
Levice, ul.M.R.Štefánika 45
Ďalšie právne skutočnosti
od 15. 4. 1993
Družstvo vzniklo podľa § 157 ústavy z 9.mája a je družstvom ľudovým. Družstvo bolo zapísané do firemného registra dňa 13.febrára 1951 pod č.B XV 128. Prenesené podľa zák.č. 100/50 zb. z firemného registra odd. B zväzku XV strany 390-391. Spôsob vzniku: Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 17.12.1974 s týmto družstvom je dňom 1.1.1975 zlúčené "Pohronské všeodborové družstvo, Levice". Slovenský zväz výrob- ných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods.2 zák.č. 37/71 Zb. dal k zlúčeniu súhlas. Doplnenie údajov: Na zhromaždení delegátov VD dňa 9.3.1990 bol prijatý Dodatok k stanovám družstva. Stary spis: Dr 48 Na základe transformačného projektu schváleného valným zhromaždením dňa 17.10.1992 družstvo podľa § 765 ods.2 Obchodného zákonníka v súlade so zákonom č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadení majetkových nárokov v družstvách previedlo premenu na družstvo a schválilo nové znenie stanov podľa zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 48
od 9. 6. 1994
Na zhromaždení delegátov družstva dňa 08.04.1994 boli zmenené stanovy družstva zo dňa 17.10.1992 Stary spis: Dr 48
od 14. 6. 1995
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 20.4.1995. Stary spis: Dr 48
od 23. 9. 1998
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov družstva dňa 25.4.1997.
od 16. 12. 1998
Zmena stanov schválená na zhromaždení delegátov družstva dňa 28.8.1998.
od 8. 10. 2001
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 11.5.2001.
od 12. 5. 2003
Zmena stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 26.4.2002.
od 12. 12. 2003
Členovi predstavenstva Vladimírovi Bartošovi zanikol výkon funkcie dňom 31.08.2003.
od 23. 10. 1991 do 14. 4. 1993
1/Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodkov zistených pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru. 2/Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná trojnásobku výšky členského podielu. Pri skončení členského pomeru úmrtím je uhradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu. Družstvo vzniklo podľa § 157 ústavy z 9.mája a je družstvom ľudovým. Družstvo bolo zapísané do firemného registra dňa 13.febrára 1951 pod č.B XV 128. Prenesené podľa zák.č. 100/50 zb. z firemného registra odd. B zväzku XV strany 390-391. Spôsob vzniku: Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 17.12.1974 s týmto družstvom je dňom 1.1.1975 zlúčené "Pohronské všeodborové družstvo, Levice". Slovenský zväz výrob- ných družstiev v Bratislave podľa § 90 ods.2 zák.č. 37/71 Zb. dal k zlúčeniu súhlas. Doplnenie údajov: Na zhromaždení delegátov VD dňa 9.3.1990 bol prijatý Dodatok k stanovám družstva. Stanovy družstva: Zhromaždením delegátov zo dňa 22.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zák.č.176/90 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 48
Základné imanie
od 20. 7. 2010
8 298,5 EUR
od 7. 12. 2006 do 19. 7. 2010
250 000 Sk
od 20. 11. 2004 do 6. 12. 2006
200 000 Sk
od 15. 4. 1993 do 19. 11. 2004
600 000 Sk
Základný členský vklad
od 20. 7. 2010
1 659,7 EUR
od 15. 4. 1993 do 19. 11. 2004
5 000 Sk
od 20. 11. 2004 do 19. 7. 2010
50 000 Sk
Kontrolná komisia
od 12. 5. 2003 do 19. 11. 2004
Vladimír Čenger
Podlužany, Podlužany 51
od 20. 11. 2004 do 19. 11. 2004
Vladimír Čenger
Podlužany, Podlužany 51
od 12. 5. 2003 do 19. 11. 2004
Mária Krekovičová
Levice, Zd. Nejedlého 65
od 20. 11. 2004 do 19. 11. 2004
Mária Krekovičová
Levice, Zd. Nejedlého 65
od 12. 5. 2003 do 19. 11. 2004
Ing. Zuzana Kúdelová
Starý Tekov, Poľná 36
od 20. 11. 2004 do 19. 11. 2004
Ing. Zuzana Kúdelová
Starý Tekov, Poľná 36
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.