Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo, IČO: 00167975 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00167975. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00167975 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
20. 12. 1968
Názov
od 23. 8. 1993

Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo

od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993

Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo, Modra

Adresa sídla
od 2. 6. 1994
Modra, Dolná 138, PSČ 90001
od 23. 8. 1993 do 1. 6. 1994
Modra, Dolná 138, PSČ 90091
od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993
Modra, Dolná 138
IČO
od 20. 12. 1968

00167975

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
248/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 23. 8. 1993
výroba úžitkovej a ozdobnej keraminky
od 23. 8. 1993
obchodná činnosť okrem tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvlášne povolenie
od 28. 6. 2006
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 28. 6. 2006
organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí a výstav
od 23. 8. 1993 do 28. 6. 2004
stavebno-montážna činnosť
od 23. 8. 1993 do 28. 6. 2004
kovoobrábanie
od 23. 8. 1993 do 28. 6. 2004
výroba a montáž keramických kachiel
od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993
výroba v odbore ozdobná a úžitková keramika-majolika
od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993
maloobchodný predaj vlastných výrobkov
od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993
maloobchodná činnosť v odbore predaj vlastných výrobkov a výrobkov nakúpených predovšetkým od iných VD
od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993
stavebno-montážna činnosť
od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993
strojné obrábanie kovov
od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993
zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 07.01.1991 č.j. 13/15824/ Po/91 reg.č. 108006004 v tomto rozsahu: 1. Vývoz vecí uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou povolenia 2. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, mimo položiek nariadenia vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. FMZO môže stanoviť zvláštnym rozhodnutím podrobné vymedzenie jednotlivých druhov tovaru a služieb, vyplývajúcich zo stanoveného rozsahu zahranično-obchodnej činnosti
od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993
výroba a montáž keramických kachiel
Konanie menom spoločnosti
od 28. 3. 2015
Za družstvo konaju vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
od 23. 8. 1993 do 27. 3. 2015
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
od 20. 12. 1968 do 22. 8. 1993
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 12. 1968
1. Člen je povinný prispievať na úhradu vzniklej straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Uhradzovacia povinnosť sa týka len strát /schodkov/, ktoré vznikli počas trvania členského pomeru 2. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná päťnásobku členského podielu. Pri skončení členstva úmrtím člena je uhradzovacia povinnosť obmedzená výškou členského podielu. Pokiaľ členský podiel nestačí na úhradu je člen povinný čiastku pripadajúcu na neho zložiť najneskôr do konca roku, v ktorom bola o uhradzovacej povinnosti právoplatne rozhodnuté 3. Čiastky, ktorými členovia prispievajú na úhradu straty družstva môžu byť členom celkom alebo čiastočne vrátené v nasledujúcich piatich rokoch v prípade, že družstvo zlepšenou prácou docieli úspešné hospodárske výsledky a získa dostatočné finančné zdroje. Rozhodnúť o tom prislúcha členskej schôdzi 4. Povinnosť prispieť na úhradu straty a schodku družstva nemajú členovia oslobodení od povinnosti zložiť členský podiel /článok 10, ods. 2/. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20.12.1968 vyčlenením prevádzkárne majolika v Modre z družstva Detva v Bratislave. Zhromaždenie delegátov družstva konané dňa 07.09.1988 schválilo s účinnosťou od 01.01.1989 nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 94/88 Zb. Stanovy: Výročnou čl. schôdzou konanou dňa 8.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle Zák. č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, vý- robnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 38 Stary spis: Dr 2289
od 23. 8. 1993
Družstvo upravené v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a Zák. č. 42/1992 o úrave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov. Prijatím nových stanov 26.10.1992, strácajú doterajšie platnosť. Stary spis: Dr 38 Stary spis: Dr 2289
od 13. 1. 1998
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 14.5.1997. Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 21.7.1997. Stary spis: Dr 2289
od 11. 9. 1998
Uznesenie z výročnej členskej schôdze zo dňa 21.4.1997. Uznesenie z výročnej členskej schôdze zo dňa 29.4.1998.
od 3. 6. 1999
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 9.9.1998. Zápisnica č. 12/98 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 18.12.1998. Zápisnica zo dňa 27.4.1999 z výročnej členskej schôdze. Dodatok č. 1 k stanovám družstva.
od 22. 6. 2000
Dodatok č. 2 k stanovám schválený členskou schôdzou dňa 14.4.2000.
od 5. 12. 2001
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 24.4.2001.
od 7. 8. 2003
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 27.4.1999.
od 29. 6. 2004
Zápisnica zo zasadnutia Predstavenstva zo dňa 19.4.2004. Zápisnica z výročnej členskej schôdze na ktorom bolo odsúhlasené nové znenie stanov. Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie výročnej členskej schôdze družstva zo dňa 15.4.2004. Uznesenie z výročnej členskej schôdze zo dňa 15.4.2004.
od 1. 2. 2005
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva č. 17/2004 konaného dňa 22.11.2004.
od 28. 12. 2006
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva č. 14/2006 zo dňa 1.12.2006.
od 23. 5. 2007
Zápisnica a uznesenie z členskej schôdze družstva konanej dňa 26.4.2007, na ktorej bol schválený Dodatok č. 2/2007 k stanovám a Úplné znenie stavov.
od 11. 7. 2008
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 26.04.2008, 21.05.2008. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 23.04.2008 a zo dňa 05.06.2008 (v znení opravy zo dňa 09.07.2008).
od 4. 8. 2009
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 30.6.2009.
od 29. 10. 2013
Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 24.09.2013.
od 28. 3. 2015
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 22.01.2015.
Základné imanie
od 28. 1. 2009
33 193,918875 EUR
od 23. 8. 1993 do 27. 1. 2009
1 000 000 Sk
Základný členský vklad
od 28. 1. 2009
33,193919 EUR
od 23. 8. 1993 do 27. 1. 2009
1 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky