DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo, IČO: 00168017 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00168017. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00168017 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
4. 2. 1969
Názov
od 3. 10. 1996

DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo

od 4. 2. 1969 do 2. 10. 1996

DRUDOP, stavebné a opravárske družstvo

Adresa sídla
od 28. 10. 2003
Bratislava, Bajkalská cesta 31, PSČ 82725
od 4. 2. 1969 do 27. 10. 2003
Bratislava, Bajkalská cesta 31
IČO
od 4. 2. 1969

00168017

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
88/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 14. 7. 1993
nákup rozličného tovaru, výrobkov, zariadení v rozsahu voľnej živnosti a ich predaj, vrátane nákupu a predaja motorových vozidiel
od 14. 7. 1993
oprava výrobkov automobilového priemyslu
od 3. 10. 1996
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami-upratovanie
od 3. 10. 1996
prenájom hnuteľných vecí
od 30. 6. 1998
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
od 15. 1. 2002
výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržba elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok
od 21. 5. 2008
prevádzkovanie vlastnej ochrany v rozsahu podľa § 3 písm. a) až h) zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti
od 14. 3. 2023
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 14. 3. 2023
Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno - hospodárskej povahy
od 14. 3. 2023
Vedenie účtovníctva
od 14. 3. 2023
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti
od 14. 3. 2023
Čistiace a upratovacie služby
od 14. 3. 2023
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 30. 6. 1998 do 14. 1. 2002
vŕtanie studní
od 14. 7. 1993 do 14. 1. 2002
školiaca činnosť
od 3. 10. 1996 do 30. 7. 2014
staviteľ
od 3. 10. 1996 do 12. 7. 2016
opravy motorových píl a kosačiek
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
Stavebná činnosť:
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
stavebná a stavebno-montážna činnosť
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
stavebná údržba a opravy
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
Autoopravárenská a strojno-opravárenska činnosť:
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
autoservisná činnosť
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
strojno-opravárenska činnosť
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
Elektro-činnosť:
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
výroba elektrických rozvádzačov do 500 V a 2000 A
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
Obchodná činnosť:
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
jednateľstvo a komisionálny predaj ojazdených motorových vozidiel a strojov všetkého druhu a prívesov
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
predaj nových motorových vozidiel osobných, dodávkových a jednostopích a prívesov
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
požičiavanie osobných a dodávkových motorových vozidiel
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
predaj a nákup doplnkov k motorovým vozidlám
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
predaj motorových píl a kosačiek
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
prenájom motorových píl a kosačiek
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
výchova dorastu pre robotnícke povolanie
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
autoškola-výcvik nových vodičov
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
Zahranično-obchodná činnosť:
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
Autoopravárenská činnosť
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
dovoz osobných, dodávkových a nákladných vozidiel za účelom ich opráv a ich spätný vývoz
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
dovoz osobných automobilov vrátane osobných dodávkových vozidiel, ako i nákladných vozidiel za účelom predaja
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
dovoz náhradných dielov a príslušenstva osobných a dodávkových vozidiel
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
dovoz nových motorových vozidiel a ich predaj
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
Stavebno-montážna činnosť
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
stavebná a stavebno-montážna činnosť
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
stavebná údržba a oprava
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
elektročinnosť
od 14. 7. 1993 do 14. 1. 2002
verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
od 14. 7. 1993 do 14. 1. 2002
verejná cestná nákladná doprava
od 14. 7. 1993 do 2. 10. 1996
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
od 14. 7. 1993 do 14. 1. 2002
výroba rozvádzačov, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
Konanie menom spoločnosti
od 14. 7. 1993
Za predstavenstvo koná navonok predseda, alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, podpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1993
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 14. 7. 1995
Výška nedeliteľného fondu podľa § 18 Zák. č. 42/92 Zb. 41 299 000 Sk. Stary spis: Dr 1822 Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 4.2.1969, boli prijaté stanovy, podľa ktorých: členský podiel činí 1 000 Sk ručenie do výšky dvojnásobku podielu, t.j. 2 000 Sk. Slovenský zväz výrobných družstiev uznesením zo dňa 29.1.1969 dal súhlas ku vzniku tohoto družstva. Na výročnej členskej schôdzi dňa 22.3.1991 boli schválené nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Na základe § 765 Zák. č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade so Zák.č. 42/1992 Zb. Stanovy v súlade so Zák. č. 513/1991 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 23.11.1992. Zápisnica z výročnej schôdze konanej dňa 7.4.1996. Stary spis: Dr 1822
od 3. 10. 1996
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 19.4.1996, na ktorom bola stanovená zmena stanov. Zmena obchodného mena z DRUDOP, stavebné a opravárske družstvo na DRUDOP, stavebné a opravárenské družstvo. Stary spis: Dr 1822
od 12. 8. 1997
Zápisnica z 9. zasadnutia predstavenstva družstva konaného dňa 23.9.1996. Správa volebnej komisie VČS SOD DRUDOP konanej dňa 7.4.1995. Zápisnica z mimoriadnej členskej schôdze konanej dňa 6.12.1996, na ktorej bola schválená zmena stanov. Stary spis: Dr 1822
od 30. 6. 1998
Dodatok č. 1 k stanovám schválený dňa 17.4.1998 výročnou členskou schôdzou.
od 15. 7. 1999
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej 16.4.1999, na ktorej bol schválený dodatok č. 2 k stanovám a zmeny v predstavenstve.
od 15. 1. 2002
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 29.6.2001, na ktorom boli schválené zmeny a doplnky stanov. Dodatok č. 3 k stanovám zo dňa 29.6.2001
od 21. 1. 2003
Dodatok č. 4 k stanovám schválený výročnou členskou schôdzou dňa 04.07.2002.
od 16. 10. 2003
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 16.04.1999.
od 28. 10. 2003
Zápisnica z výročnej členskej schôdze zo dňa 25.4.2003.
od 21. 5. 2008
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 25.4.2008.
od 31. 7. 2014
Zápisnica z výročnej členskej schôdze konanej dňa 27.6.2014.
od 4. 2. 1969 do 13. 7. 1995
Toto družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 4. 2. 1969, boli prijaté stanovy, podľa ktorých: členský podiel činí 1.000,-- Kčs ručenie do výšky dvojnásobku podielu, t.j. 2.000,-- Kčs. Slovenský zväz výrobných družstiev uznesením zo dňa 29. 1. 1969 dal súhlas ku vzniku tohoto družstva. Ostatné: Na výročnej členskej schôdzi dňa 22. 3. 1991 boli schválené nové stanovy družstva v zmysle zákona č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 1822
od 14. 7. 1993 do 13. 7. 1995
Výška nedeliteľného fondu podľa § 18 Zák. č. 42/92 Zb. 41 299 000 Sk. Na základe § 765 Zák. č. 513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade so Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy v súlade so Zák. č. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 23. 11. 1992. Stary spis: Dr 1822
Základné imanie
od 25. 11. 2009
1 659,695944 EUR
od 14. 7. 1993 do 24. 11. 2009
50 000 Sk
Základný členský vklad
od 25. 11. 2009
33,193919 EUR
od 14. 7. 1993 do 24. 11. 2009
1 000 Sk
Kontrolná komisia
od 16. 10. 2003 do 27. 10. 2003
Nadežda Halásová
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 841 07
od 28. 10. 2003 do 24. 5. 2007
Nadežda Halásová
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 841 07
od 25. 5. 2007 do 24. 5. 2007
Nadežda Halásová
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 841 07
od 25. 5. 2007 do 6. 7. 2011
Nadežda Halásová
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 841 07
od 7. 7. 2011 do 6. 7. 2011
Nadežda Halásová
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 841 07
od 16. 10. 2003 do 27. 10. 2003
Mária Ištovková
Bratislava, Astronomická 5, PSČ 821 02
od 7. 7. 2011 do 30. 7. 2014
Mária Ištovková
Bratislava, Astronomická 5, PSČ 821 02
od 31. 7. 2014 do 30. 7. 2014
Mária Ištovková
Bratislava, Astronomická 5, PSČ 821 02
od 28. 10. 2003 do 24. 5. 2007
Mária Ištovková
Bratislava, Astronomická 5, PSČ 821 02
od 25. 5. 2007 do 24. 5. 2007
Mária Ištovková
Bratislava, Astronomická 5, PSČ 821 02
od 25. 5. 2007 do 6. 7. 2011
Mária Ištovková
Bratislava, Astronomická 5, PSČ 821 02
od 7. 7. 2011 do 6. 7. 2011
Mária Ištovková
Bratislava, Astronomická 5, PSČ 821 02
od 16. 10. 2003 do 27. 10. 2003
Miroslava Pišteková
Bratislava, Vlčkova 6, PSČ 811 05
od 25. 5. 2007 do 6. 7. 2011
Miroslava Pišteková
Bratislava, Vlčkova 6, PSČ 811 05
od 7. 7. 2011 do 6. 7. 2011
Miroslava Pišteková
Bratislava, Vlčkova 6, PSČ 811 05
od 7. 7. 2011 do 30. 7. 2014
Miroslava Pišteková
Bratislava, Vlčkova 6, PSČ 811 05
od 31. 7. 2014 do 30. 7. 2014
Miroslava Pišteková
Bratislava, Vlčkova 6, PSČ 811 05
od 28. 10. 2003 do 24. 5. 2007
Emília Valušková
Bratislava, Lotyšská 24, PSČ 821 06
od 25. 5. 2007 do 24. 5. 2007
Emília Valušková
Bratislava, Lotyšská 24, PSČ 821 06
od 17. 7. 2015 do 16. 7. 2015
Nadežda Halásová
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 841 07
od 17. 7. 2015 do 16. 7. 2015
Igor Tafferner
Bratislava, Lachova 1608/24, PSČ 851 03
od 17. 7. 2015 do 16. 7. 2015
Milan Ney
Bratislava, Púpavová 692/19, PSČ 841 04
od 7. 7. 2011 do 16. 7. 2015
Nadežda Halásová
Bratislava, J. Smreka 26, PSČ 841 07
od 31. 7. 2014 do 16. 7. 2015
Igor Tafferner
Bratislava, Lachova 1608/24, PSČ 851 03
od 31. 7. 2014 do 16. 7. 2015
Milan Ney
Bratislava, Púpavová 692/19, PSČ 841 04
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.