COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, IČO: 00169030 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo Údaje boli stiahnuté 23. 9. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00169030. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00169030 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
19. 7. 1953
Názov
od 23. 7. 2003

COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo

od 10. 9. 1991 do 22. 7. 2003

Jednota, spotrebné družstvo Žiar nad Hronom so sídlom v Žarnovici

Adresa sídla
od 16. 4. 2004
Žarnovica, Bystrická 44, PSČ 96681
od 10. 9. 1991 do 15. 4. 2004
Žarnovica, PSČ 96681
IČO
od 10. 9. 1991

00169030

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
82/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 7. 12. 1992
veľkoobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesovaných živností
od 7. 12. 1992
maloobchod - nákup a predaj všetkých druhov tovarov s výnimkou viazaných a koncesova- ných živností
od 7. 12. 1992
pohostinská činnosť
od 7. 12. 1992
cestná nákladná doprava
od 18. 5. 2001
prevádzkovanie vlastnej ochrany - strážna služba - § 3 písm. a/, body 1, 3 a 4 zák. č. 379/97 Z.z. o SBS a podobných činnostiach
od 16. 4. 2004
reklamná a propagačná činnosť
od 16. 4. 2004
vydávanie periodických a neperiodických publikácii
od 29. 4. 2006
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
od 22. 1. 2008
mäsiarstvo a údenárstvo
od 6. 6. 2017
Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
od 7. 12. 1992 do 5. 5. 2014
verejná cestná hromadná osobná nepravidelná doprava
od 12. 6. 1996 do 5. 5. 2014
nákup a predaj na priamu konzumáciu - alkoholické, nealkoholické nápoje, doplnkový tovar
od 7. 12. 1992 do 11. 6. 1996
ubytovacie služby - motel
od 7. 12. 1992 do 11. 6. 1996
výroba cukrárskych výrobkov
od 7. 12. 1992 do 11. 6. 1996
výroba mäsových výrobkov
od 7. 12. 1992 do 5. 5. 2014
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 7. 12. 1992 do 5. 5. 2014
automatizované spracovanie dát
od 7. 12. 1992 do 5. 5. 2014
údržba a oprava motorových vozidiel
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
verejné stravovanie, cestovný ruch a ubytovacie služby
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
potravinárska výroba a spracovanie nakúpených surovín
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
nákupná činnosť
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
investičná výstavba, rekonštrukcie, modernizácie a údržba
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
vlastná dopravná činnosť
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
projektová činnosť
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
služby výpočtovej techniky
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
zahranično-obchodná činnosť v zmysle platných právnych predpisov
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
práca s členskou základňou
od 10. 9. 1991 do 6. 12. 1992
teoretická a praktická výchova a výučba s potrebami družstva
Konanie menom spoločnosti
od 6. 6. 2017
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstvaentsvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena presdtavenstva.
od 26. 5. 2016 do 5. 6. 2017
V zmysle platných Stanov družstva a Rokovacieho poriadku predstavenstva
od 23. 7. 2003 do 25. 5. 2016
Za družstvo podpisuje predseda. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva.
od 12. 6. 1996 do 22. 7. 2003
Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a ďalšieho členapredstavenstva, alebo predsedu a podpredsedu.
od 10. 9. 1991 do 11. 6. 1996
Za družstvo podpisuje predseda, alebo podpredseda s jedným členom predstavenstva. Ďalšie osoby môžukonať v mene družstva len vtedy, ak ich k tomu zmocní predstavenstvo a len v rozsahu daného zmocnenia.
Ďalšie právne skutočnosti
od 13. 8. 1996
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 25.3.1996 schválilo zmenu stanov družstva.
od 6. 6. 1997
Na zhromaždení delegátov konanom dňa 17.3.1997 bola schválená zmena stanov.
od 4. 6. 1998
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.2.1998 schválilo zmenu stanov.
od 20. 10. 1999
Zhromaždenie delegátov konané dňa 15.3.1999 schválilo zmenu stanov.
od 21. 11. 2000
Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 20.3.2000 bola schválená zmena stanov.
od 18. 5. 2001
Zhromaždenie delegátov konané dňa 23.3.2001 schválilo zmenu stanov.
od 10. 6. 2002
Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.3.2002 schválilo zmenu stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
od 23. 7. 2003
Uznesením zhromaždenia delegátov zo dňa 24.3.2003 bola schválená zmena stanov a vyhotovené úplné znenie.
od 10. 9. 1991
Družstvo vzniklo 19.7.1953 uznesením ustav. valného zhromaždenia Stary spis: Dr 323 . Zhromaždenie delegátov konané dňa 25.3.1991 schváli- lo nové stanovy v zmysle zák. č. 176/91 Zb. o bytovom, výrobnom, spotrebnom a inom družstevníctve.
od 7. 12. 1992
. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so spôsobom stanoveným zák.č. 42/92 Zb. Zhromaždením delegátov schválilo stanovy družstva dňa 27.7.1992 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
od 12. 6. 1996 do 18. 9. 2009
. Nedeliteľný fond: 80 000 000.- Sk Zhromaždenie delegátov, konané dňa 20.3.1995 schválilo zmenu stanov družstva.
Základné imanie
od 19. 5. 2022
205 960,68 EUR
od 21. 5. 2021 do 18. 5. 2022
275 427,18 EUR
od 26. 5. 2020 do 20. 5. 2021
275 261,28 EUR
od 15. 5. 2019 do 25. 5. 2020
275 128,56 EUR
od 23. 5. 2018 do 14. 5. 2019
274 979,25 EUR
od 6. 6. 2017 do 22. 5. 2018
274 829,94 EUR
od 26. 5. 2016 do 5. 6. 2017
274 614,27 EUR
od 19. 6. 2015 do 25. 5. 2016
274 829,94 EUR
od 6. 5. 2014 do 18. 6. 2015
274 680,63 EUR
od 24. 4. 2013 do 5. 5. 2014
273 087,99 EUR
od 24. 4. 2012 do 23. 4. 2013
272 654,75 EUR
od 6. 5. 2011 do 23. 4. 2012
272 439,08 EUR
od 4. 5. 2010 do 5. 5. 2011
272 389,31 EUR
od 15. 5. 2009 do 3. 5. 2010
272 405,9 EUR
od 3. 5. 2008 do 14. 5. 2009
4 202 500 Sk
od 22. 1. 2008 do 2. 5. 2008
4 205 500 Sk
od 18. 4. 2007 do 21. 1. 2008
4 209 500 Sk
od 10. 11. 2006 do 17. 4. 2007
4 208 500 Sk
od 29. 4. 2006 do 9. 11. 2006
4 188 000 Sk
od 26. 4. 2005 do 28. 4. 2006
4 169 500 Sk
od 16. 4. 2004 do 25. 4. 2005
3 962 000 Sk
od 23. 7. 2003 do 15. 4. 2004
3 687 000 Sk
od 10. 6. 2002 do 22. 7. 2003
3 204 500 Sk
od 18. 5. 2001 do 9. 6. 2002
2 683 500 Sk
od 21. 11. 2000 do 17. 5. 2001
2 495 500 Sk
od 20. 10. 1999 do 20. 11. 2000
2 470 000 Sk
od 4. 6. 1998 do 19. 10. 1999
2 452 500 Sk
od 6. 6. 1997 do 3. 6. 1998
2 441 000 Sk
od 7. 12. 1992 do 5. 6. 1997
2 388 500 Sk
Základný členský vklad
od 11. 9. 2021
35 EUR
od 7. 12. 1992 do 14. 5. 2009
500 Sk
od 15. 5. 2009 do 10. 9. 2021
16,59 EUR
Kontrolná komisia
od 21. 5. 2021
Ján Babinec
Rudno nad Hronom, Rudno nad Hronom 206, PSČ 966 51
od 21. 5. 2021
Anna Gáliková
Vyhne, Vyhne 336, PSČ 966 02
od 21. 5. 2021
Helena Beňadiková
Lovčica - Trubín, Trubín 16, PSČ 966 23
od 21. 5. 2021
Jozef Tabernaus
Žarnovica, Sládkovičova 821/27, PSČ 966 81
od 21. 5. 2021
Margita Volfová
Nová Baňa, Cintorínska 113/32, PSČ 968 01
od 6. 5. 2011 do 25. 5. 2016
Ján Babinec
Rudno nad Hronom, Rudno nad Hronom 206, PSČ 966 51
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Ján Babinec
Rudno nad Hronom, Rudno nad Hronom 206, PSČ 966 51
od 6. 5. 2011 do 25. 5. 2016
Helena Beňadiková
Lovčica - Trubín, Trubín 16, PSČ 966 23
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Helena Beňadiková
Lovčica - Trubín, Trubín 16, PSČ 966 23
od 6. 5. 2011 do 25. 5. 2016
Anna Gáliková
Vyhne, Vyhne 336, PSČ 966 02
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Anna Gáliková
Vyhne, Vyhne 336, PSČ 966 02
od 6. 5. 2011 do 25. 5. 2016
Jozef Tabernaus
Žarnovica, A. Sládkoviča 27/821, PSČ 966 81
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Jozef Tabernaus
Žarnovica, A. Sládkoviča 27/821, PSČ 966 81
od 29. 4. 2006 do 5. 5. 2011
Jozef Tabernaus
Žarnovica, Sládkovičova 27, PSČ 966 81
od 6. 5. 2011 do 5. 5. 2011
Jozef Tabernaus
Žarnovica, Sládkovičova 27, PSČ 966 81
od 6. 5. 2011 do 25. 5. 2016
Margita Volfová
Nová Baňa, Cintorínska 113/32, PSČ 968 01
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Margita Volfová
Nová Baňa, Cintorínska 113/32, PSČ 968 01
od 15. 5. 2009 do 5. 5. 2011
Margita Volfová
Nová Baňa, Cintorínska 32, PSČ 968 01
od 6. 5. 2011 do 5. 5. 2011
Margita Volfová
Nová Baňa, Cintorínska 32, PSČ 968 01
od 21. 5. 2021 do 20. 5. 2021
Jozef Tabernaus
Žarnovica, Sládkovičova 821/27, PSČ 966 81
od 21. 5. 2021 do 20. 5. 2021
Helena Beňadiková
966 23, Trubín 16
od 21. 5. 2021 do 20. 5. 2021
Margita Volfová
Nová Baňa, Cintorínska 113/32, PSČ 968 01
od 21. 5. 2021 do 20. 5. 2021
Ján Babinec
Rudno nad Hronom, Rudno nad Hronom 206, PSČ 966 51
od 21. 5. 2021 do 20. 5. 2021
Anna Gáliková
Vyhne, Vyhne 336, PSČ 966 02
od 26. 5. 2016 do 20. 5. 2021
Ján Babinec
Rudno nad Hronom, Rudno nad Hronom 206, PSČ 966 51
od 26. 5. 2016 do 20. 5. 2021
Anna Gáliková
Vyhne, Vyhne 336, PSČ 966 02
od 26. 5. 2016 do 20. 5. 2021
Helena Beňadiková
966 23, Trubín 16
od 26. 5. 2016 do 20. 5. 2021
Jozef Tabernaus
Žarnovica, Sládkovičova 821/27, PSČ 966 81
od 26. 5. 2016 do 20. 5. 2021
Margita Volfová
Nová Baňa, Cintorínska 113/32, PSČ 968 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO