COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, IČO: 00169048 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Údaje boli stiahnuté 5. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00169048. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00169048 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
2. 8. 1953
Názov
od 20. 1. 2004

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

od 2. 8. 1953 do 19. 1. 2004

JEDNOTA spotrebné družstvo Žilina

Adresa sídla
od 20. 4. 1993
Žilina, Predmestská 71, PSČ 01083
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
Žilina, Červenej armády
IČO
od 2. 8. 1953

00169048

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
53/L
Súd
Okresný súd Žilina
Predmet činností
od 20. 4. 1993
veľkoobchodná činnosť
od 20. 4. 1993
maloobchod. činnosť v plnom rozsahu
od 20. 4. 1993
činnosti spojené s prenájmom nehnuteľností
od 20. 4. 1993
výroba hotových jedál a polotovarov
od 19. 2. 2003
pohostinská činnosť
od 8. 5. 2014
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 8. 5. 2014
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 8. 5. 2014
Poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 15. 5. 2018
prenájom hnuteľných vecí
od 15. 5. 2018
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 15. 5. 2018
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od 15. 5. 2018
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 19. 2. 2003 do 14. 5. 2018
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
od 20. 4. 1993 do 18. 2. 2003
verejné stravovanie /reštaurácie,vinárne,kaviarne,občerst./
od 20. 4. 1993 do 18. 2. 2003
ubytovacie zariadenie
od 20. 4. 1993 do 18. 2. 2003
bufety
od 31. 7. 2002 do 14. 5. 2018
výroba, požičiavanie, distribúcia videa
od 31. 7. 2002 do 14. 5. 2018
videopožičovňa
od 20. 4. 1993 do 14. 5. 2018
výroba pekáren. výrobkov vr. cukráren.
od 20. 4. 1993 do 14. 5. 2018
výroba mäsa a mäsových výrobkov - (mäsiarstvo a údenárstvo)
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
maloobchodná činnosť
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
veľkoobchodná činnosť
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
verejné stravovanie, cestovný ruch a ubytovacie služby
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
potravinárska výroba a spracovanie nakúpených surovín
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
nákupná činnosť
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
investičná výstavba, rekonštrukcie, modernizácie a údržba
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
vlastná dopravná činnosť
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
práca s členskou základňou
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
teoretická a praktická výchova a výučba v súlade s potrebami družstva
Konanie menom spoločnosti
od 13. 6. 2003
Predseda predstavenstva zastupuje družstvo navonok vo všetkých veciach vyplývajúcich z jeho funkcie. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, alebo predsedu a člena predstavenstva, alebo podpredsedu a člena predstavenstva.
od 20. 4. 1993 do 12. 6. 2003
Predseda predstavenstva zastupuje družstvo navonok vo všetkých veciach vyplývajúcich z jeho funkcie. V jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastupuje podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo, sa vyžaduje podpis predsedu alebo podpredsedu a ďalšieho člena predsta- venstva
od 2. 8. 1953 do 19. 4. 1993
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda s ďaľším členom predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 2. 8. 1953
Družstvo bolo založené ustanovujúcim valným zhromaž- dením, konaným dňa 2.8.1953 Zhromaždením delegátov konaným dňa 23.3. 1991 boli schválené stanovy v zmysle Zák.č. 176/90 Zb. o byto- vom, sptorebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Starý spis: Dr 406
od 20. 4. 1993
Výška nedeliteľného fondu 156.414.000,- Sk Družstvo na zhromaždení delegátov dňa 21.9. 1992 po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb prijalo zmenu stanov v súlade s ust. obchodného zákona. Stary spis: Dr 406
od 12. 10. 1993
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov konanom dňa 26.3.l993 bola schválená zmena stanov.
od 27. 9. 1994
Na zasadnutí zhromaždenia delegátov konanom dňa 22.4.1994 bola schválená zmena stanov.
od 27. 12. 1995
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 26.4.1995 schválilo zmenu stanov družstva
od 22. 7. 1996
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 26.4.1996, schválilo zmenu stanov družstva.
od 27. 7. 1998
Na zhromaždení delegátov dňa 24.4. 1998 bola schválená zmena stanov.
od 14. 6. 1999
Zhromaždenie delegátov dňa 23.4.1999 schválilo zmenu stanov.
od 7. 8. 2001
Na členskej schôdzi bola schválená zmena stanov.
od 31. 7. 2002
Zhromaždenie delegátov dňa 26. 4. 2002 schválilo zmenu stanov.
od 13. 6. 2003
Zhromaždenie delegátov, konané dňa 25. apríla 2003 schválilo nové stanovy družstva.
od 20. 1. 2004
Zhromaždenie delegátov konané dňa 19.12.2003 schválilo zmenu stanov družstva.
Základné imanie
od 27. 5. 2009
108 800 EUR
od 22. 7. 1996 do 26. 5. 2009
3 200 000 Sk
od 27. 12. 1995 do 21. 7. 1996
3 601 000 Sk
od 27. 9. 1994 do 26. 12. 1995
3 659 000 Sk
od 20. 4. 1993 do 26. 9. 1994
3 583 500 Sk
Základný členský vklad
od 23. 12. 2010
20 EUR
od 23. 12. 2010
20 EUR
od 20. 4. 1993 do 24. 5. 2006
500 Sk
od 25. 5. 2006 do 26. 5. 2009
3 000 Sk
od 27. 5. 2009 do 22. 12. 2010
17 EUR
od 27. 5. 2009 do 22. 12. 2010
17 EUR
od 25. 5. 2006 do 18. 1. 2008
15 000 Sk
od 19. 1. 2008 do 26. 5. 2009
3 000 Sk
Kontrolná komisia
od 28. 5. 2021
Ing. Anna Nemčeková
Žilina, Strážovská 237/13, PSČ 010 04
od 28. 5. 2021
Marta Šuhajdová
Žilina, Boncova 79/5, PSČ 010 04
od 28. 5. 2021
Ing. František Fulek
Kysucké Nové Mesto, 9. mája 1176/68 F, PSČ 024 01
od 28. 1. 2003 do 14. 6. 2004
Viktória Dikošová
Žilina, Pod Hôrkou 6
od 28. 1. 2003 do 14. 6. 2004
Mária Holešová
Rosina, Rosina 468
od 15. 6. 2004 do 25. 5. 2016
Mária Holešová
Rosina, Rosina 468
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Mária Holešová
Rosina, Rosina 468
od 28. 1. 2003 do 14. 6. 2004
Anna Jarošová
Divinka, Lalinok 122
od 28. 1. 2003 do 14. 6. 2004
Helena Kapitulíková
Brodno, Brodno 189
od 15. 6. 2004 do 25. 5. 2016
Helena Kapitulíková
Brodno, Brodno 189
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Helena Kapitulíková
Brodno, Brodno 189
od 28. 1. 2003 do 14. 6. 2004
Žofia Martinková
Mojšova Lúčka, Ostrietová 93/7
od 15. 6. 2004 do 24. 5. 2006
Žofia Martinková
Mojšova Lúčka, Ostrietová 93/7
od 25. 5. 2006 do 24. 5. 2006
Žofia Martinková
Mojšova Lúčka, Ostrietová 93/7
od 28. 1. 2003 do 14. 6. 2004
Kamila Rechtoríková
Terchová, Panská Lúka 907
od 28. 1. 2003 do 14. 6. 2004
Emil Sandanus
Kamenná Poruba, Kamenná Poruba 360
od 15. 6. 2004 do 25. 5. 2016
Emil Sandanus
Kamenná Poruba, Kamenná Poruba 360
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Emil Sandanus
Kamenná Poruba, Kamenná Poruba 360
od 28. 1. 2003 do 14. 6. 2004
Oľga Vavrová
Lietava, Lietava 275
od 15. 6. 2004 do 24. 5. 2006
Oľga Vavrová
Lietava, Lietava 275
od 25. 5. 2006 do 24. 5. 2006
Oľga Vavrová
Lietava, Lietava 275
od 28. 5. 2021 do 27. 5. 2021
Viktória Dikošová
Žilina, Pod Hôrkou 6
od 28. 5. 2021 do 27. 5. 2021
Anna Jarošová
Divinka, Lalinok 122
od 28. 5. 2021 do 27. 5. 2021
Kamila Rechtoríková
Terchová, Panská Lúka 907
od 15. 6. 2004 do 27. 5. 2021
Viktória Dikošová
Žilina, Pod Hôrkou 6
od 15. 6. 2004 do 27. 5. 2021
Anna Jarošová
Divinka, Lalinok 122
od 15. 6. 2004 do 27. 5. 2021
Kamila Rechtoríková
Terchová, Panská Lúka 907
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.