COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, IČO: 00169048 - živnostenský register

Tento výpis z živnostenského registra obsahuje údaje o spoločnosti COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2022 z dátovej služby zrsr.sk podľa IČO 00169048. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00169048 na originálnej stránke živnostenského registra zrsr.sk.

Výpis z živnostenského registra


Obchodný register
Živnostenský register
Obchodné meno

COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo

do 26. 11. 2001

JEDNOTA-SD

do 1. 2. 2004

JEDNOTA spotrebné družstvo Žilina

do 9. 2. 2004

JEDNOTA-SD

IČO

00169048

Súd
Okresný úrad Žilina
Číslo živnostenského registra
511-12594
Štatutárny orgán
Ing. Zita Bógová
01001 Žilina, Zvolenská 1777/3
Ing. Katarína Trizuliaková
01015 Žilina, Petzvalova 3376/47
Ing. Vincent Vojtek
01001 Žilina, Antona Bernoláka 2136/11
RNDr. Miriam Drígeľová
01003 Žilina, Višňová 886/3
Ing. Marián Jandačka
01361 Kotešová, Buková 639
Mgr. Viera Hreusíková
01001 Žilina, Hlinská 2588/26
Ing. Adriana Holienková
01001 Žilina, Hanušákova 619/44
Ing. František Fulek (Zrušený)
02401 Kysucké Nové Mesto, 9.mája 1176/68 F
Oľga Hofericová (Zrušený)
01341 Dolný Hričov, Osloboditeľov 104/77
Ing. Zita Bógová (Zrušený)
01001 Žilina, Zvolenská 3/131
Milan Pavelčík (Zrušený)
01362 Veľké Rovné, Horevsie 547
Božena Trnková (Zrušený)
01303 Krasňany 122
Pavel Samec (Zrušený)
01324 Strečno, Sokolská 356/54
Anna Vojtylová (Zrušený)
01323 Višňové 527
RSDr. Milan Mrázik (Zrušený)
01301 Teplička nad Váhom, Č. 601/2
Ing. Ľubomír Langer (Zrušený)
01302 Gbeľany, Do Hrbov 419/6A
Ing. Anna Nemčeková (Zrušený)
01004 Žilina, Závodie, Strážovská 237/13
Ing. Helena Ponechalová (Zrušený)
01011 Teplička nad Váhom, P. O. Hviezdoslava 905/11
Milan Mešťan (Zrušený)
01401 Bytča, Dukelska 285/24
Ferdinand Smolka (Zrušený)
01010 Teplička nad Váhom, Školská 23/621
Bibiana Kačeniarová (Zrušený)
01014 Žilina, Brodno 178
Marta Šuhajdová (Zrušený)
01014 Žilina, Vranie, Boncova 79/5
Predmety podnikania
od 2. 8. 1953 do 13. 11. 2002
Ubytovacie zariadenie
Prevádzkarne
Žilina, Hruštiny - Šibenice (Zrušená)
od 2. 8. 1953 do 13. 11. 2002
Verejné stravovanie/reštaurácie,vinárne,kaviarne,občerst./
Prevádzkarne
Ovčiarsko, ZVS 709 (Zrušená)
Kamenná Poruba 01-088 (Zrušená)
Veľká Čierna, Hostinec (Zrušená)
Bytča, Hlboké nad Váhom ,02-028 (Zrušená)
Žilina, Hruštiny - Šibenice (Zrušená)
Žilina, Hliny VIII - Družba /EP / (Zrušená)
Žilina, Ul. Sládkovičova (Zrušená)
01001 Žilina, 11-144 Predmestská,KOTVA (Zrušená)
Žilina, Ul. Predmestská 62-714 (Zrušená)
Žilina, Ul. Bottova /EP / (Zrušená)
Žilina, Mojšová Lúčka (Zrušená)
Žilina, Strážov (Zrušená)
Teplička nad Váhom, Hostinec /EP / (Zrušená)
Turie, Hostinec (Zrušená)
Žilina, Trnové /EP / (Zrušená)
Žilina, Zádubnie /EP / (Zrušená)
Teplička nad Váhom, Teplička (Zrušená)
Žilina, Rosinky (Zrušená)
Belá, Hostinec /EP / (Zrušená)
Belá, Kubíková /EP / (Zrušená)
Bytča, Reštaurácie /EP / (Zrušená)
Divina, Hostinec /EP / (Zrušená)
Dolná Tižina, Hostinec /EP / (Zrušená)
Gbeľany, Hostinec (Zrušená)
Bytča, Hlboké nad Váhom /EP / (Zrušená)
Horný Hričov, Hostinec (Zrušená)
Žilina, Horky - Hostinec /EP / (Zrušená)
Jablonové, Hostinec /EP / (Zrušená)
Jasenové, Hostinec /EP / (Zrušená)
Kľače, Hostinec /EP / (Zrušená)
Konská, Hostinec (Zrušená)
Kotrčiná Lúčka, Hostinec (Zrušená)
Krasňany, Hostinec /EP / (Zrušená)
Kunerad, Hostinec 70-643 (Zrušená)
Lietava, Hostinec 70-644 (Zrušená)
Lysica, Hostinec (Zrušená)
Malá Čierna, Hostinec (Zrušená)
Maršová, Rašov Hostinec (Zrušená)
Nededza, Hostinec 70-653 (Zrušená)
Predmier, Hostinec (Zrušená)
Podhorie, Podhorie /EP / (Zrušená)
Rajecká Lesná, Hostinec (Zrušená)
Strečno, Hostinec (Zrušená)
Štiavnik, Hostinec 70-675 /EP / (Zrušená)
Višňové, Hostinec (Zrušená)
Zbyňov, Hostinec /EP / (Zrušená)
Fačkov, Hostinec /EP / (Zrušená)
Hričovské Podhradie 01-016 (Zrušená)
Súľov-Hradná, Hostinec /EP / (Zrušená)
od 2. 8. 1953 do 13. 11. 2002
Bufety
Prevádzkarne
Žilina, Marianské námestie (Zrušená)
Žilina, Ul. Hviezdoslavova (Zrušená)
Žilina, Budatín /EP / (Zrušená)
od 2. 8. 1953 do 11. 5. 2018
Výroba mäsa a mäsových výrobkov -(Mäsiarstvo a údenárstvo)
Prevádzkarne
Zrušená dňom 21. 12. 2010
01001 Žilina, 11-144 Predmestská,KOTVA
od 2. 8. 1953 do 11. 5. 2018
Výroba pekáren.výrobkov vr. cukráren.
od 2. 8. 1953
Výroba hotových jedál a polotovarov
Prevádzkarne
Teplička nad Váhom, 11-277 číslo sup .64 (Zrušená)
Žilina, Budatín ,11-150 (Zrušená)
od 2. 8. 1953
Veĺkoobchodná činnosť
Prevádzkarne
01001 Žilina, Hviezdoslavova 723
Žilina, Hviezdoslavova súp .723 (Zrušená)
Žilina, Bánova, Cintorínska (Zrušená)
Žilina, 04 Hviezdoslavova 723 (Zrušená)
Žilina, 05 Hviezdoslavova 723 (Zrušená)
Žilina, Cintorinská (Zrušená)
Žilina, 03 Hviezdoslavova 723 (Zrušená)
Žilina, 02 Hviezdoslavova 723 (Zrušená)
Žilina, Budatín, Stará Hradská (Zrušená)
Turie, Pri cintoríne (Zrušená)
Žilina, Bánová, Casch & Cary (Zrušená)
od 2. 8. 1953
Maloob.potrav.mäso úden.rozličný tovar priemysel. a spotr.
Prevádzkarne
Hlboké nad Váhom, 01-028 279
Súľov-Hradná, 01-029 Hradná 400
Jablonové, 01-031 93
Kolárovice, 01-035 481
Petrovice, 01-047 Setechov
Kotešová 01-139
Štiavnik, 11-108 180
01355 Štiavnik 11-124 69
Bytča, 11-127 Pšurnovice 127
Kolárovice, 11-141 432
Bytča, 11-172 S.Sakalovej 188
Veľké Rovné, 08-111 19
Kysucké Nové Mesto, 01-192 Clementisova 1375
Horný Hričov, 01 - 087
Rajec, 01-197,Mudrochova 1101/5
01306 Fačkov 01-103
Ďurčiná, 01-086, p .269
Žilina, 01-117 Bytčica 206
01306 Terchová, 01-199 Terchová 290
Žilina, 01-100 Hájik,Slnečné nám .
Lietavská Lúčka, 01-010 Májova 282
Bytča, 01-015 Nám. SR 10
Žilina, 01-018 ul.Bernoláka 2202
Žilina, 01-023 Bytčica 59
Porúbka, 01-045 8
Mojš, 01-041 súp .147
Divinka, 01-038 Lalinok
Strečno, 01-146 súp .691
Lietavská Svinná-Babkov, 01-060 Babkov
Súľov-Hradná, 01-048 Súľov 83
Veľké Rovné, 01-053 Ivor 139
Bytča, 01-064 Hrabové 65
01356 Hvozdnica, 01-065 36
Maršová-Rašov, 01-074 Rašov
01355 Štiavnik 01-079 473
Petrovice, 01-092 462
Predmier, 01-104 249
01001 Žilina, 11-144 Predmestská,KOTVA
Hričovské Podhradie 01-016
01008 Žilina, SUPERMARKET č.01 - 106, Vysokoškolákov, 41
01008 Žilina, Vysokoškolákov (hotel Europalace PJ 105) 8556
01007 Žilina, 101 Solinky, Prielohy 979
Žilina, 01-082 Pov.Chlmec
01001 Žilina, 07-151 Hliny 8,DRUŽBA
Lietavská Lúčka, 01-020 Illové
Rosina 01-180
Turie, 01-110 čís.súp .205
01001 Žilina, 01-097 Trnové 346
Žilina, 11-187 Závodie
Žilina, 01-055 Zástranie
Žilina, 11-169 Závodie súp .374
Dlhé Pole, 01-119 súp .459
Dolný Hričov, 01-096 súp .198
Divinka, 01-014 Divinka
Belá 01-102
Divina 11-189
01004 Hôrky, 01-027 súp .123
Lietavská Svinná-Babkov, 01-069 Liet.Svinná 51
Jasenové 01-030
Kotrčiná Lúčka, 01-033 súp .13
Krasňany 11-294
Kunerad, 01-034 súp .141
Lietava, 01-068 súp .169
Lutiše, 01-039 súp .111
01302 Nededza 01-042
Dlhé Pole, 11-121 súp .44
Podhorie, 01-046 súp .65
Rajecká Lesná, 01-093 súp .229
Svederník, 01-050 súp .34
Terchová, 01-019 Biely Potok
Terchová, 11-149 Panská Lúka 931
Varín 11-163
01319 Zbyňov, 01-115 súp .207
01302 Gbeľany, 01-122 súp .187
Krasňany 01-067
Lysica, 01-070 súp .82
Varín, 11-183 súp .802
Rajecké Teplice, 01-021 Poluvsie súp .395
Stráňavy 01-076
01323 Višňové 07-080
01313 Rajecké Teplice, 08-159 súp. 26
Teplička nad Váhom, 11-109 súp 183
Belá, 01-017 Kubíkova
Kamenná Poruba 01-088
Žilina, 01-061 Brodno 113
Žilina, 11-153 Žilinská Lehota
Žilina, 01-054 Zádubnie 211
Dolná Tižina, 01-161, súp .333,336
Kľače, 01-032 súp .51
Lietava, 01-129 Majer súp .71
Malá Čierna, 01-040 súp .16
Žilina, 01-190 ul.Vojtaššáka 3503
Rajec, 01-194 Nám.SNP 22
Rajec, 01-195 Nám.SNP 13
Žilina, 11-150 Budatín súp .312
Žilina, 01-193 Dlabačova ul .24
Teplička nad Váhom 11-175
Divina, 01-026 Lúky
Konská 01-089
Višňové 11-131
01001 Žilina, 11-138 Hliny VII .
Strečno 11-140
Žilina, 01-196 Polomská 1
Kolárovice, 01-013 Čiakov
Teplička nad Váhom, 11-277 číslo sup .64 (Zrušená)
Žilina, Bôrik 11-148 (Zrušená)
Žilina, Predmestská mäso-uden/EP / (Zrušená)
Žilina, Ul.J.Milca ,11-156 (Zrušená)
Zrušená dňom 6. 6. 2006
Žilina, 11-162 ul.1.mája 1017
Žilina, Marianské nám .,16-272 (Zrušená)
Žilina, 42-463 Bratislavská 535 (Zrušená)
Žilina, Mojšová Lúčka 01-071 (Zrušená)
Žilina, Pojazdná predajňa ,54-511 (Zrušená)
Žilina, Hliny VII 11-138 (Zrušená)
Zrušená dňom 6. 6. 2006
Lietavská Lúčka, 11-290 Nám.SNP 176
Teplička nad Váhom 37-408 (Zrušená)
Porúbka, Porúbka 02-045 (Zrušená)
Žilina, Strážov ,01-018 (Zrušená)
Višňové 11-131 (Zrušená)
Divina 11-113 (Zrušená)
Lietavská Svinná-Babkov 11-165 (Zrušená)
Veľké Rovné 12-219 (Zrušená)
Hvozdnica 12-242 (Zrušená)
Kotešová, Oblazov 11-166 (Zrušená)
Veľké Rovné 11-172 (Zrušená)
Kolárovice 02-090 (Zrušená)
Bytča, Pšurnovice 11-176 (Zrušená)
Kolárovice 02-035 (Zrušená)
Belá 07-101 (Zrušená)
Belá, Nižné Kamence ,07-371 (Zrušená)
Brezany, Brezany 01-012 (Zrušená)
Zrušená dňom 6. 6. 2006
Dolný Hričov, 11-123 Peklina 59
Bytča 11-147 (Zrušená)
Čičmany 11-142 (Zrušená)
Divina, Lúky ,01-026 (Zrušená)
Divina 02-062 (Zrušená)
Dlhé Pole 11-120 (Zrušená)
Súľov-Hradná 02-029 (Zrušená)
Ďurčiná 02-086 (Zrušená)
Fačkov 11-103 (Zrušená)
Bytča, Hlinicka ,11-143 (Zrušená)
Bytča 11-296 (Zrušená)
Horný Hričov, Č. 02-087 (Zrušená)
Jablonové 02-031 (Zrušená)
Rajecké Teplice 08-377 (Zrušená)
Bytča, Hrabové 02-064 (Zrušená)
Lysica 11-182 (Zrušená)
Maršová, Rašov ,02-074 (Zrušená)
Mojš, 01-041 súp .50 (Zrušená)
Petrovice 02-092 (Zrušená)
Rajecké Teplice, Poluvsie 01-044 (Zrušená)
Konská, Konská 02-089 (Zrušená)
Rajecké Teplice, 08-231 súp .26 (Zrušená)
Petrovice, Setechov, 01-047 (Zrušená)
Stráňavy, Potraviny /EP / (Zrušená)
Stráža 11-186 (Zrušená)
Strečno 11-140 (Zrušená)
Súľov-Hradná 11-179 (Zrušená)
Štiavnik 11-275 (Zrušená)
Šuja, 01-051 Šuja súp .55 (Zrušená)
Terchová, Vyš. Kamence ,11-116 (Zrušená)
Veľké Rovné 02-053 (Zrušená)
Dlhé Pole 37-404 (Zrušená)
Rajec 42-462 (Zrušená)
Teplička nad Váhom 37-408 (Zrušená)
Teplička nad Váhom 11-175 (Zrušená)
Lysica 11-182 (Zrušená)
Belá, Belá Nižné Kamence (Zrušená)
Súľov-Hradná 02-048 (Zrušená)
Rajecké Teplice 08-410 (Zrušená)
Štiavnik 11-124 (Zrušená)
Rosina 11-133 (Zrušená)
Rosina 11-106 (Zrušená)
Višňové 07-220 (Zrušená)
Zrušená dňom 6. 6. 2006
Rajec, 11-160 Štefánikova 625
Veľké Rovné 08-303 (Zrušená)
Predmier 25-375 (Zrušená)
Veľké Rovné 11-136 (Zrušená)
Kolárovice 11-141 (Zrušená)
Ovčiarsko 01-043 (Zrušená)
Belá 37-401 (Zrušená)
Bytča, Pšurnovice 11-127 (Zrušená)
Varín, 11-152 súp .801 (Zrušená)
Žilina, 11-271 Marián.nám.ORION (Zrušená)
Žilina, Hliny 8, 07-308 (Zrušená)
Dlhé Pole 017-19 (Zrušená)
Žilina, 11-155 Bratislavská 614 (Zrušená)
Žilina, Hviezdoslavova ul .,16-289 (Zrušená)
Hvozdnica 02-065 (Zrušená)
Kolárovice 01-013 (Zrušená)
Kotešová 11-139 (Zrušená)
Rajec, 1. mája, 01-083 (Zrušená)
Zbyňov 37-473 (Zrušená)
Žilina, Bôrická cesta /MIX / (Zrušená)
Divinka, Jednota Lalinok (Zrušená)
Žilina, Vranie /EP / (Zrušená)
Rajec, 01-083 ul.l.mája (Zrušená)
Súľov-Hradná, 11-179 Súľov 164 (Zrušená)
Kysucké Nové Mesto, 01-191 Kukučinova 1 (Zrušená)
Žilina, A.Rudnaya 2305 / 01-198 (Zrušená)
Terchová, 11-200 Vyšné Kamence 11 (Zrušená)
Terchová, 01-022 Školská 127 (Zrušená)
Višňové, Višňové 11-164 (Zrušená)
Predmier 37-406 (Zrušená)
Štiavnik 02-079 (Zrušená)
Štiavnik 11-108 (Zrušená)
Veľké Rovné 11-111 (Zrušená)
Veľká Čierna 01-052 (Zrušená)
Divina 11-118 (Zrušená)
Bytča, Hlboké nad Váhom ,02-028 (Zrušená)
Predmier 11-104 (Zrušená)
Bytča 11-172 (Zrušená)
Žilina, Budatín ,11-150 (Zrušená)
od 2. 8. 1953
Činnosti spojené s prenájmom nehnuteĺnosti
od 10. 1. 2001 do 11. 5. 2018
Výroba, požičiavanie, distribúcia videa
od 10. 1. 2001 do 11. 5. 2018
Videopožičovňa
Prevádzkarne
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Hlboké nad Váhom, 01-028 279
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Nededza 01-042
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Žilina, 01-061 Brodno 113
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Lysica, 01-070 82
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Fačkov 01-103
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Kotešová 01-139
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Lutiše, 01-039 111
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Podhorie, 01-046 65
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Bytča, 01 064 Hrabové 65
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Horný Hričov 01-087
Zrušená dňom 18. 11. 2008
Dlhé Pole, 01-119 459
od 2. 8. 1953
Pohostinská činnosť
Prevádzkarne
Žilina, Hruštiny - Šibenice (Zrušená)
Nededza, Hostinec 70-653 (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Ing. Vincent Vojtek
od 2. 8. 1953 do 11. 5. 2018
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
Prevádzkarne
Žilina, Hruštiny - Šibenice (Zrušená)
Zodpovedný zástupca
Zrušený dňom 11. 5. 2018
Ing. Vincent Vojtek
od 7. 2. 2014
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 7. 2. 2014
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 7. 2. 2014
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 10. 5. 2018
Prenájom hnuteľných vecí
od 10. 5. 2018
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 10. 5. 2018
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od 10. 5. 2018
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
Hodnotenie firmy
0
+
-

Peniaze.sk zobrazuje iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach av mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement