Bytové družstvo Spišská Nová Ves, IČO: 00174505 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Bytové družstvo Spišská Nová Ves Údaje boli stiahnuté 24. 9. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00174505. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00174505 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
13. 5. 1963
Názov
od 20. 7. 1994

Bytové družstvo Spišská Nová Ves

od 13. 5. 1963 do 19. 7. 1994

Okresné stavebné bytové družstvo Spišská NováVes

Adresa sídla
od 20. 7. 1994
Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, PSČ 05201
od 13. 5. 1963 do 19. 7. 1994
Spišská Nová Ves
IČO
od 13. 5. 1963

00174505

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
1054/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 20. 7. 1994
organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečenie plnení poskytovaných užívaním bytu a nebytového priestoru
od 20. 7. 1994
Družstvo najmä:
od 20. 7. 1994
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domov, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojím členom
od 20. 7. 1994
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domov a nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov
od 20. 7. 1994
prideľuje družstevné byty vrátene bytov v rodinných domoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom
od 20. 7. 1994
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov
od 20. 7. 1994
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov na úplatu
od 20. 7. 1994
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenie pokytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov
od 20. 7. 1994
družstvo vykonáva investorsko-inžiniersku činnosť, obchodnú činnosť, nákup a predaj materiálu pre údržbu, opravy a modernizáciu bytového fondu, autodopravu pre občanov a iné organizácie, služby verejného stravovania a ostatnú činnosť podľa rozhodnutia predstavenstva družstva
od 20. 7. 1994
montáž, opravy meracej a regulačnej techniky
od 20. 7. 1994
vodoinštalačná činnosť
od 20. 7. 1994
elektroinštalácie
od 20. 7. 1994
maliarske a natieračské práce
od 20. 7. 1994
montáž, opravy a rekonštrukcie, vykonávanie revízií vyhradených zdvíhacích zariadení, výťahov
od 20. 7. 1994
revízia elektrických zariadení
od 20. 7. 1994
nákup a predaj potravín, lahôdok, zeleniny, tabaku, materiálu-náterové hmoty, lepidla podlahoviny, trubky z plastov a kovu, inštalačný materiál, elektromateriál, sklo, zdravotná keramika
od 2. 8. 2004
výroba kľúčov
od 27. 5. 2006
montáž plastových výrobkov
od 27. 5. 2006
kopírovacie práce
od 27. 5. 2006
sklenárske práce
od 27. 5. 2006
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
od 27. 5. 2006
podlahárstvo
od 27. 5. 2006
kúrenárstvo
od 27. 5. 2006
zámočníctvo
od 1. 10. 2007
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 11. 4. 2008
S odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
od 11. 4. 2008
O oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: OU oprava a údržba R rekonštrukcia M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
od 11. 4. 2008
v rozsahu: E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
od 11. 4. 2008
triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
od 29. 9. 2009
administratívne služby
od 29. 9. 2009
vedenie účtovníctva
od 29. 9. 2009
čistiace a upratovacie služby
od 29. 9. 2009
reklamné a marketingové služby
od 29. 9. 2009
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
od 29. 9. 2009
oprava a kontrola požiarnych vodovodov
od 29. 9. 2009
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
od 29. 9. 2009
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
od 29. 9. 2009
skladovanie
od 29. 9. 2009
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 29. 9. 2009
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 29. 9. 2009
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 29. 9. 2009
prípravné práce k realizácii stavby
od 29. 9. 2009
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 29. 9. 2009
diagnostika kanalizačných potrubí
od 29. 9. 2009
čistenie kanalizačných systémov
od 27. 6. 2013
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
od 14. 10. 2014
prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona číslo 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava
od 14. 10. 2014
odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach v rozsahu: - odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb bez súvisu s vnútornými priestormi slúžiacimi na pobyt ľudí, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom - odstraňovanie azbestových materiálov v interiéroch budov s použitím podtlakového systému vrátane zabezpečenia opláštenia fasády budov slúžiacich na pobyt ľudí
od 7. 7. 2017
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 7. 8. 2019
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 13. 5. 1963 do 19. 7. 1994
v celom rozsahu
od 29. 9. 2009 do 13. 10. 2014
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
od 29. 9. 2009 do 6. 7. 2017
správa bytového a nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu upratovacie služby
od 2. 8. 2004 do 6. 7. 2017
správa nehnuteľností na základe kontraktu
od 20. 7. 1994 do 26. 6. 2013
klampiarska činnosť
Konanie menom spoločnosti
od 23. 7. 2020
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda.
od 8. 9. 2017 do 22. 7. 2020
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ Ing. Vladimír Filinský, Markušovce, Školská 343/7.
od 6. 12. 2006 do 7. 9. 2017
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ Ing. Vladimír Filinský, Spišská Nová Ves, Levočská 22/14.
od 19. 4. 2005 do 5. 12. 2006
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ Ing. Vladimír Filinský, Markušovce, Školská 7.
od 26. 5. 2000 do 18. 4. 2005
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ Ing. Vladimír Filinský, Spišská Nová Ves, Fraňa Kráľa 8/8.
od 20. 7. 1994 do 25. 5. 2000
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti družstva podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ Ing. Vladimír Filinský, Spišská Nová Ves, Strojnícka 3.
od 13. 5. 1963 do 19. 7. 1994
V mene predstavenstva koná predseda a v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia poverený podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva. V mene družstevnej organizácie koná riaditeľ. Ing. Vladimír Filinský, Spišská Nová Ves, Zbrojnícka 3 - riaditeľ OSBD
Ďalšie právne skutočnosti
od 20. 7. 1994
Zmeny v zápise vykonané v súlade s ust. § 22 zák.č. 42/72 Zb. na základe aktualizovaných stanov družstva schválených zhromaždením delegátov BD dňa 23.4.1993 v zmysle ust. § 765 zák.č. 513/91 Zb.
od 5. 10. 1998
Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov BD zo dňa 25.6.1998.
od 13. 5. 1963 do 19. 7. 1994
Stanovy schválené a prijaté na zasadnutí zhromaždenia delegátov OSBD v Spišskej Novej Vsi dňa 21.12.1988, upravených doplnkom č. 1 schváleným na zhromaždení delegátov OSBD dňa 29.6.1990 podľa zákona číslo 176/90 Zb. Zmeny a doplnky stanov OSBD schválené na členskej schôdzi dňa 4.4.1991.
Základné imanie
od 29. 9. 2009
1 660 EUR
od 20. 7. 1994 do 28. 9. 2009
50 000 Sk
Základný členský vklad
od 7. 8. 2019
7 EUR
od 20. 7. 1994 do 28. 9. 2009
200 Sk
od 29. 9. 2009 do 6. 8. 2019
6,64 EUR
Kontrolná komisia
od 3. 7. 2018
Klaudia Fifíková
Spišská Nová Ves, Kollárova 4/2556, PSČ 052 01
od 3. 7. 2018
Ing. Slavomíra Nuberová
Spišská Nová Ves, Agátová 6/1929, PSČ 052 01
od 3. 7. 2018
Ing. Libor Wagner
Smižany, Nálepkova 13/1313, PSČ 053 11
od 3. 7. 2018
Mgr. Jana Bobková
Spišská Nová Ves, J. Wolkera 9/2036, PSČ 052 01
od 23. 12. 2020
Jozef Mních
Gelnica, Tehelná 1321/7, PSČ 056 01
od 27. 6. 2013 do 2. 7. 2018
Mgr. Jana Bobková
Spišská Nová Ves, J. Wolkera 9, PSČ 052 01
od 3. 7. 2018 do 2. 7. 2018
Mgr. Jana Bobková
Spišská Nová Ves, J. Wolkera 9, PSČ 052 01
od 27. 6. 2013 do 2. 7. 2018
Klaudia Fifíková
Spišská Nová Ves, Kollárova 4, PSČ 052 01
od 3. 7. 2018 do 2. 7. 2018
Klaudia Fifíková
Spišská Nová Ves, Kollárova 4, PSČ 052 01
od 27. 6. 2013 do 2. 7. 2018
Ing. Slavomíra Nuberová
Spišská Nová Ves, Agátová 6, PSČ 052 01
od 3. 7. 2018 do 2. 7. 2018
Ing. Slavomíra Nuberová
Spišská Nová Ves, Agátová 6, PSČ 052 01
od 27. 6. 2013 do 2. 7. 2018
Ing. Renáta Rešovská
Spišská Nová Ves, E.M. Šoltésovej 23, PSČ 052 01
od 3. 7. 2018 do 2. 7. 2018
Ing. Renáta Rešovská
Spišská Nová Ves, E.M. Šoltésovej 23, PSČ 052 01
od 27. 6. 2013 do 2. 7. 2018
Ing. Peter Slebodník
Spišská Nová Ves, Brezová 18, PSČ 052 01
od 3. 7. 2018 do 2. 7. 2018
Ing. Peter Slebodník
Spišská Nová Ves, Brezová 18, PSČ 052 01
od 23. 12. 2020 do 22. 12. 2020
Ing. Peter Slebodník
Spišská Nová Ves, Brezová 18/1744, PSČ 052 01
od 3. 7. 2018 do 22. 12. 2020
Ing. Peter Slebodník
Spišská Nová Ves, Brezová 18/1744, PSČ 052 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO