Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča, IČO: 00189219 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča Údaje boli stiahnuté 17. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00189219. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00189219 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
11. 2. 1950
Názov
od 23. 12. 1991

Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča

Adresa sídla
od 12. 7. 2017
Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča 1094, PSČ 97613
od 23. 12. 1991 do 11. 7. 2017
Slovenská Ľupča, PSČ 97613
IČO
od 23. 12. 1991

00189219

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
64/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 21. 12. 1992
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane nákupu a predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďaľšieho predaja
od 21. 12. 1992
opravy motorových vozidiel
od 21. 12. 1992
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
od 21. 12. 1992
automatizované spracovanie údajov
od 21. 12. 1992
prenájom priemyselného tovaru
od 21. 12. 1992
prenájom motorových vozidiel
od 27. 11. 2004
poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
od 12. 7. 2017
prípravné práce k realizácii stavby
od 12. 7. 2017
prenájom hnuteľných vecí
od 12. 7. 2017
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 12. 7. 2017
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 12. 7. 2017
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 12. 7. 2017
čistiace a upratovacie služby
od 12. 7. 2017
administratívne služby
od 12. 7. 2017
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
od 12. 7. 2017
výroba mliečnych výrobkov
od 12. 7. 2017
zámočnícke práce
od 12. 7. 2017
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 12. 7. 2017
vedenie účtovníctva
od 10. 10. 2017
ťažba a predaj štrkopieskov a kameňa
od 10. 10. 2017
cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 24. 5. 2023
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
výroba a predaj betónovej zmesi
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
rozrušovanie a odstrel tvrdej zeminy a kameňa
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
ťažba a predaj štrkopieskov a kameňa
od 23. 5. 1996 do 11. 7. 2017
výroba mäsa a mäsových výrobkov-mäsiarstvo a údenárstvo
od 23. 5. 1996 do 1. 6. 2005
výroba mliečnych výrobkov
od 23. 5. 1996 do 11. 7. 2017
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovarov, na ktoré nie je potrebné osobitné povolenie
od 27. 11. 2004 do 11. 7. 2017
cestná motorová doprava: vnútroštátna nákladná cestná doprava
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
účtovná poradenská činnosť
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
organizačná a ekonomická činnosť
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
sprostredkovateľská a obchodná činnosť mimo riadnej predajne so všetkými druhmi tovaru, okrem tovaru, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
ubytovanie
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
zámočníctvo
od 23. 12. 1991 do 20. 12. 1992
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
od 23. 12. 1991 do 20. 12. 1992
b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov
od 23. 12. 1991 do 20. 12. 1992
c/ iná hospodárska a obchodná činnosť predmetom ktorej je: stavebná činnosť, HSV, PSV, drevovýroba, kovovýroba, opravárensko-servisná činnosť pre nákladné automobily, osobné a poľnohospodárske stroje, výroba a predaj betónovej zmesi, rozrušovanie a odstrel tvrdej zeminy a kameňa, ťažba štrkopieskov a kameňa, dopravná činnosť, výroba a predaj propagačných materiálov, vlastnej výroby, poskytovanie služieb obyvateľstvu prostredníctvom vlastných ubytovacích zariadení, závodné stravovanie, rekreácie, revízna činnosť, prenájom výrobných a základných prostriedkov, prenájom nebytových priestorov
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
opravy karosérií
Konanie menom spoločnosti
od 7. 7. 2022
Za družstvo konajú dvaja členovia predstavenstva z toho vždy musí byť jeden predseda alebo podpredseda predstavenstva.
od 12. 7. 2017 do 6. 7. 2022
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďaľší jeden člen predstavenstva.
od 21. 12. 1992 do 11. 7. 2017
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďaľší jeden člen predstavenstva.
od 23. 12. 1991 do 20. 12. 1992
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Ďalšie právne skutočnosti
od 21. 12. 1992
Na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 28.12.1975 uznesené bolo zlúčenie JRD Úsvit Brusno, JRD 1.máj Medzibrod, JRD Vepor Slovenská Ľupča bez likvidácie do jedného celku s názvom JRD Medzibrod so sídlom v Medzibrode. Členská schôdza konaná dňa 21.12.1990 schválila zme- nu stanov v súlade so zák. o poľnohospodárskom druž- stevníctve. Stary spis: Dr 183 Na zasadnutí členskej schôdze konanej dňa 30.11.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č. 513/91 Zb.
od 23. 5. 1996
Výročná členská schôdza konaná dňa 3.3.1995 schválila zmenu stanov. Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 1.3.1996 bola schválená zmena stanov.
od 26. 3. 1998
Výročná členská schôdza konaná dňa 27.2.1998 schvá- lila zmenu stanov.
od 28. 4. 1999
. Zapisuje sa zmena stanov, schválená VČS konoanou dňa 12.3.1999.
od 29. 1. 2002
. Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 2.3.2001 bola schválená zmena stanov.
od 23. 12. 1991 do 20. 12. 1992
Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom členským vkladom až do jeho celej výšky nasledovne: a/ členovia družstva, ktorí sú majiteľmi členského podielu z odpracovaných rokov ručia za prípadnú stratu plnou výškou členského podielu b/ členovia družstva, ktorí sú majiteľmi členského podielu z titulu vlastníctva pôdy, ručia za prípadnú stratu družstva výškou zúročenia tohto členského podielu od jeho vlože- nia až ku vykázaniu straty, zároveň ručia 20% prírastkom majetku na členský podiel na pôdu Člen družstva neručí za prípadnú stratu hodnotu vloženej pôdy. Na zlučovacej členskej schôdzi konanej dňa 28.12.1975 uznesené bolo zlúčenie JRD Úsvit Brusno, JRD 1.máj Medzibrod, JRD Vepor Slovenská Ľupča bez likvidácie do jedného celku s názvom JRD Medzibrod so sídlom v Medzibrode. Členská schôdza konaná dňa 21.12.1990 schválila zme- nu stanov v súlade so zák. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 183
Základné imanie
od 22. 6. 2012
1 250 EUR
od 1. 6. 2011 do 21. 6. 2012
110 990,23 EUR
od 9. 4. 2009 do 31. 5. 2011
114 159,430392 EUR
od 30. 5. 2007 do 8. 4. 2009
3 559 393 Sk
od 29. 1. 2002 do 29. 5. 2007
4 844 778 Sk
od 21. 12. 1992 do 28. 1. 2002
5 373 400 Sk
Základný členský vklad
od 12. 7. 2017
445 EUR
od 12. 7. 2017
81 880 EUR
od 21. 12. 1992 do 28. 1. 2002
13 400 Sk
od 29. 1. 2002 do 8. 4. 2009
16 080 Sk
od 9. 4. 2009 do 11. 7. 2017
533,758216 EUR
Kontrolná komisia
od 7. 7. 2022
Tibor Lipka
Brusno, Športová 547/27, PSČ 976 62
od 7. 7. 2022
Igor Švec
Brusno, Kúpeľná 35/74, PSČ 976 62
od 7. 7. 2022
Ing. Daniela Holíková
Ľubietová, Ľubietová 754, PSČ 976 55
od 27. 11. 2004 do 14. 5. 2008
Elena Dávidová
Slovenská Ľupča, Nám. SNP 86, PSČ 976 13
od 15. 5. 2008 do 14. 5. 2008
Elena Dávidová
Slovenská Ľupča, Nám. SNP 86, PSČ 976 13
od 15. 5. 2008 do 10. 5. 2013
Elena Dávidová
Slovenská Ľupča, Nám. SNP 86, PSČ 976 13
od 11. 5. 2013 do 10. 5. 2013
Elena Dávidová
Slovenská Ľupča, Nám. SNP 86, PSČ 976 13
od 11. 5. 2013 do 14. 5. 2018
Jana Chromeková
Ráztoka, Ráztoka 87, PSČ 976 97
od 15. 5. 2018 do 14. 5. 2018
Jana Chromeková
Ráztoka, Ráztoka 87, PSČ 976 97
od 11. 5. 2013 do 14. 5. 2018
Ing. Lucia Kočická
Brusno - Ondrej nad Hronom, Lúka 662/11, PSČ 976 62
od 15. 5. 2018 do 14. 5. 2018
Ing. Lucia Kočická
Brusno - Ondrej nad Hronom, Lúka 662/11, PSČ 976 62
od 11. 5. 2013 do 14. 5. 2018
Mária Kubusová
Brusno, Brusno 719, PSČ 976 62
od 15. 5. 2018 do 14. 5. 2018
Mária Kubusová
Brusno, Brusno 719, PSČ 976 62
od 27. 11. 2004 do 14. 5. 2008
Tibor Lipka
Brusno, 547/15, PSČ 976 62
od 15. 5. 2008 do 14. 5. 2008
Tibor Lipka
Brusno, 547/15, PSČ 976 62
od 15. 5. 2008 do 10. 5. 2013
Tibor Lipka
Brusno, 547/15, PSČ 976 62
od 11. 5. 2013 do 10. 5. 2013
Tibor Lipka
Brusno, 547/15, PSČ 976 62
od 11. 5. 2013 do 14. 5. 2018
Tibor Lipka
Brusno, Brusno 547/15, PSČ 976 62
od 15. 5. 2018 do 14. 5. 2018
Tibor Lipka
Brusno, Brusno 547/15, PSČ 976 62
od 27. 11. 2004 do 1. 6. 2005
Rudolf Majer
Slovenská Ľupča, Jabloňová 7, PSČ 976 13
od 2. 6. 2005 do 1. 6. 2005
Rudolf Majer
Slovenská Ľupča, Jabloňová 7, PSČ 976 13
od 15. 5. 2008 do 10. 5. 2013
Emília Majerová
Slovenská Ľupča, Železničná 2, PSČ 976 13
od 11. 5. 2013 do 10. 5. 2013
Emília Majerová
Slovenská Ľupča, Železničná 2, PSČ 976 13
od 27. 11. 2004 do 14. 5. 2008
Jozef Šagát
Brusno, Pod Brezinkou 909, PSČ 976 62
od 15. 5. 2008 do 14. 5. 2008
Jozef Šagát
Brusno, Pod Brezinkou 909, PSČ 976 62
od 15. 5. 2008 do 10. 5. 2013
Jozef Šagát
Brusno, Pod Brezinkou 909, PSČ 976 62
od 11. 5. 2013 do 10. 5. 2013
Jozef Šagát
Brusno, Pod Brezinkou 909, PSČ 976 62
od 27. 11. 2004 do 14. 5. 2008
Renata Štubňová
Jergaly, Jergaly 25, PSČ 976 02
od 15. 5. 2008 do 14. 5. 2008
Renata Štubňová
Jergaly, Jergaly 25, PSČ 976 02
od 2. 6. 2005 do 14. 5. 2008
Ing. Silvia Tešínska
Medzibrod, Záhumnie 43, PSČ 976 96
od 15. 5. 2008 do 14. 5. 2008
Ing. Silvia Tešínska
Medzibrod, Záhumnie 43, PSČ 976 96
od 15. 5. 2008 do 10. 5. 2013
Ing. Silvia Tešínska
Medzibrod, Záhumnie 43, PSČ 976 96
od 11. 5. 2013 do 10. 5. 2013
Ing. Silvia Tešínska
Medzibrod, Záhumnie 43, PSČ 976 96
od 11. 5. 2013 do 14. 5. 2018
Eva Uhríková
Slovenská Ľupča, Hronská 10, PSČ 976 13
od 15. 5. 2018 do 14. 5. 2018
Eva Uhríková
Slovenská Ľupča, Hronská 10, PSČ 976 13
od 15. 5. 2018 do 8. 8. 2019
Jozef Zvara
Brusno, Kúpeľná 69/104, PSČ 976 62
od 9. 8. 2019 do 8. 8. 2019
Jozef Zvara
Brusno, Kúpeľná 69/104, PSČ 976 62
od 7. 7. 2022 do 6. 7. 2022
Ing. Elena Dávidová
Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1093/128, PSČ 976 13
od 15. 5. 2018 do 6. 7. 2022
Ing. Elena Dávidová
Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1093/128, PSČ 976 13
od 7. 7. 2022 do 6. 7. 2022
Ing. Silvia Tešínska
Medzibrod, Záhumnie 43, PSČ 976 96
od 15. 5. 2018 do 6. 7. 2022
Ing. Silvia Tešínska
Medzibrod, Záhumnie 43, PSČ 976 96
od 7. 7. 2022 do 6. 7. 2022
Božena Zemanová
Medzibrod, Záhumnie 40, PSČ 976 96
od 15. 5. 2018 do 6. 7. 2022
Božena Zemanová
Medzibrod, Záhumnie 40, PSČ 976 96
od 7. 7. 2022 do 6. 7. 2022
Igor Švec
Brusno, Kúpeľná 35/74, PSČ 976 62
od 15. 5. 2018 do 6. 7. 2022
Igor Švec
Brusno, Kúpeľná 35/74, PSČ 976 62
od 7. 7. 2022 do 6. 7. 2022
Tibor Lipka
Brusno, Športová 547/15, PSČ 976 62
od 9. 8. 2019 do 6. 7. 2022
Tibor Lipka
Brusno, Športová 547/15, PSČ 976 62
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement