CASSOFIN, a.s., IČO: 00188867 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti CASSOFIN, a.s. Údaje boli stiahnuté 1. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00188867. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00188867 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 5. 1992
Názov
od 24. 6. 2011

CASSOFIN, a.s.

od 23. 4. 1992 do 23. 6. 2011

STAVOPROJEKTING, a. s.

Adresa sídla
od 23. 4. 1992
Košice, Letná č. 27, PSČ 04314
IČO
od 23. 4. 1992

00188867

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
183/V
Súd
Okresný súd Košice I
Predmet činností
od 8. 9. 1994
sprostredkovanie obchodu
od 8. 9. 1994
obchodná činnosť-nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľných živností
od 11. 9. 1995
sprostredkovateľské, koordinačné a poradenské činnosti pri finančných operáciách, správe majetku a platobnom styku s finančnými inštitúciami
od 11. 9. 1995
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom, prenájom, správa nehnuteľností a realitná činnosť
od 11. 9. 1995
ostatné vzdelávanie v rozsahu predmetu podnikania-školenie dospelých v oblasti projektovania a výstavby, výpočtovej techniky, vyškolenie managemantu pre správu obecného majetku
od 11. 9. 1995
vydavateľské činnosti-vydávanie periodických a neperiodických publikácií
od 1. 6. 1999
prevádzkovanie cestovnej kancelárie Juventour
od 1. 6. 1999
kempingy a iné prechodné ubytovanie po triedu ***
od 1. 6. 1999
turistické nocľahárne a chaty po triedu ***
od 1. 6. 1999
ubytovacie služby v kategórii voľných živností s kapacitou do 10 miest
od 1. 6. 1999
rekreačná činnosť-organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí
od 6. 11. 2001
reklamná činnosť
od 2. 6. 2003
konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
od 2. 6. 2003
prevádzkovanie garáži a odstavných plôch
od 2. 6. 2003
automatizované spracovanie údajov
od 6. 6. 2018
projektová činnosť vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb zahŕňajúcich odborné činnosti vo výstavbe v kategórií pozemné stavby a súvisice technické poradenstvo
od 2. 6. 2003
konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
od 29. 12. 2004
sprievodca cestovného ruchu
od 21. 8. 2007
vedenie účtovníctva
od 21. 8. 2007
finančný a operatívny leasing
od 6. 6. 2018
výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
od 14. 11. 2000 do 1. 6. 2003
inžinierska činnosť vo výstavbe
od 2. 6. 2003 do 8. 10. 2009
správa registratúry
od 2. 6. 2003 do 5. 6. 2018
projektová činnosť vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb zahŕňajúcich odborné činnosti vo výstavbe v kategórií pozemné stavby a súvisice technické poradenstvo vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategóriách
od 2. 6. 2003 do 23. 6. 2011
architekt pre pozemné stavby
od 2. 6. 2003 do 23. 6. 2011
architekt pre interiér
od 2. 6. 2003 do 23. 6. 2011
stavebné konštrukcie - projektovanie stavieb vodohospodárskych
od 2. 6. 2003 do 23. 6. 2011
technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, zdravotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovanie a klimatizačné zariadenia, elektrotechnické a plynové zariadenia
od 30. 1. 1998 do 1. 6. 2003
projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
od 30. 1. 1998 do 1. 6. 2003
projektovanie stavieb, vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby-inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plynovod), technické vybavenie stavieb-zdravotechnika (vodovod, kanalizácia), technologické zariadenia stavieb-zariadenia pre distribúciu technických plynov (zemný plyn)
od 30. 1. 1998 do 1. 6. 2003
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie silové do 1000 V, systém riadenia, ÚK a vzduchotechnika
od 30. 1. 1998 do 1. 6. 2003
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla
od 30. 1. 1998 do 1. 6. 2003
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb, vzduchotechnika
od 30. 1. 1998 do 1. 6. 2003
projektovanie stavieb, dopravné stavby-pozemné komunikácie, dopravný urbanizmus
od 30. 1. 1998 do 1. 6. 2003
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové, technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia a siete (distribúcia do 22 kV)
od 30. 1. 1998 do 1. 6. 2003
projektovanie stavieb, technické vybavenie stavieb-požiarna ochrana
od 30. 1. 1998 do 1. 6. 2003
projektovanie stavieb, pozemné stavby
od 11. 9. 1995 do 1. 6. 2003
činnosť knižníc a verejných archívov
od 11. 9. 1995 do 1. 6. 2003
poradenské služby v oblasti výstavby a poskytovanie technických informácií
od 23. 4. 1992 do 7. 9. 1994
projektová činnosť-odbor 906 a 973 JKV /ISIC 8324/-spracovanie plánovacej, prípravnej a projektovej dokumentácie pre investičnú výstavbu, opravy, rekonštrukcie a modernizácie stavieb
od 23. 4. 1992 do 7. 9. 1994
investorské a inžinierske služby vo výstavbe-odbor 973 JKV /ISIC 8324/
od 23. 4. 1992 do 7. 9. 1994
obchodná činnosť a sprostredkovateľské služby-odbor 943, 945 a 974 JKV /ISIC 6100, 6200, 8329, 8330/
od 23. 4. 1992 do 7. 9. 1994
poradenské služby v oblasti výstavby a technických informácií-odbor 972, 987 a 993 JKV /ISIC 8321-8324/
od 23. 4. 1992 do 7. 9. 1994
výkony geologické a služby v oblasti geodézie a kartografie-odbor 904 a 984 JKV /ISIC 8324/
od 23. 4. 1992 do 7. 9. 1994
stavebné práce v pozemnom staviteľstve a montážne práce-odbor 801-803, 811, 812, 814, 838 a 839 JKSO, 547 JKPOV, 927 a 928 JKV /ISIC 5000/
od 8. 9. 1994 do 29. 1. 1998
projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 8. 9. 1994 do 1. 6. 2003
geodetické a kartografické činnosti
od 8. 9. 1994 do 29. 1. 1998
inžinierska činnosť vo výstavbe
od 8. 9. 1994 do 5. 11. 2001
vykonávanie dopravných stavieb
od 8. 9. 1994 do 5. 11. 2001
vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
od 8. 9. 1994 do 5. 11. 2001
vykonávanie bytových a občianských stavieb
od 8. 9. 1994 do 5. 11. 2001
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 8. 9. 1994 do 5. 11. 2001
vykonávanie geologických prác:-projektovanie prieskumu, vykonávanie vrtných prác pre inžiniersko-geologický prieskum
Konanie menom spoločnosti
od 8. 12. 2009
Spoločnosť zaväzuje každý člen predstavenstva samostatne tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoje meno a podpis.
od 21. 8. 2007 do 7. 12. 2009
Spoločnosť zaväzujú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje meno a podpis.
od 2. 6. 2005 do 20. 8. 2007
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú spoločne vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
od 23. 4. 1992 do 1. 6. 2005
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú spoločne vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Ďalšie právne skutočnosti
od 12. 8. 1996
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 23.5.1996.
od 6. 11. 2001
Úplné znenie stanov schválené VZ konaným dňa 22.6.2001.
od 2. 6. 2003
Zmena stanov a.s. zo dňa 25.6.2002.
od 24. 6. 2011
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (v dôsledku zlúčenia): Obchodné meno: CASSOFIN, a.s. Sídlo: Letná 27, 040 01 Košice IČO: 31 731 546
od 23. 4. 1992
Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom narodného majetku SP podľa zák. č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § 154 a násl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
od 12. 1. 1994
Zmeny stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 11.2.1993 a 20.7.1993.
od 11. 9. 1995 do 11. 8. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 23.5.1995.
Základné imanie
od 19. 11. 2019
752 000 EUR
Rozsah splatenia: 752 000 EUR
od 19. 1. 2010 do 18. 11. 2019
1 560 400 EUR
Rozsah splatenia: 1 560 400 EUR
od 6. 6. 2009 do 18. 1. 2010
1 948 474,8 EUR
Rozsah splatenia: 1 948 474,8 EUR
od 29. 12. 2004 do 5. 6. 2009
58 689 000 Sk
Rozsah splatenia: 58 689 000 Sk
Akcie
od 19. 11. 2019
Počet: 47000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 16 EUR
od 19. 1. 2010 do 18. 11. 2019
Počet: 47000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
od 6. 6. 2009 do 18. 1. 2010
Počet: 58689
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
od 29. 12. 2004 do 5. 6. 2009
Počet: 58689
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 12. 1. 1994 do 28. 12. 2004
Počet: 58689
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 4. 1992 do 11. 1. 1994
Počet: 56928
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 4. 1992 do 11. 1. 1994
Počet: 1761
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 1. 5. 2019
Ing. František Sudzina
Košice, Rosná 1515/2, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 26. 4. 2019
od 1. 5. 2019
Ing. Peter Pavlo
Košice, Jilemnického 1137/14, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 26. 4. 2019
od 1. 5. 2019
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 1369/8, PSČ 040 23
Vznik funkcie: 26. 4. 2019
od 12. 1. 1994 do 5. 11. 2001
Ing. Marta Babušáková
Košice, Letná 21
od 6. 11. 2001 do 1. 6. 2005
Ing. Marta Babušáková
Košice, Letná 21
od 2. 6. 2005 do 1. 6. 2005
Ing. Marta Babušáková
Košice, Letná 21
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 24. 5. 2005
od 2. 6. 2005 do 8. 10. 2009
Ing. Marta Babušáková
Košice, Letná 21, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 5. 2005
od 9. 10. 2009 do 8. 10. 2009
Ing. Marta Babušáková
Košice, Letná 21, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 25. 5. 2005 Skončenie funkcie: 5. 10. 2009
od 9. 10. 2009 do 23. 6. 2014
Ing. Marta Babušáková
Košice, Letná 7/21, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 6. 10. 2009
od 24. 6. 2014 do 23. 6. 2014
Ing. Marta Babušáková
Košice, Letná 7/21, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 6. 10. 2009 Skončenie funkcie: 17. 6. 2014
od 12. 1. 1994 do 5. 11. 2001
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 8
od 9. 10. 2009 do 23. 6. 2014
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 1369/8, PSČ 040 23
Vznik funkcie: 6. 10. 2009
od 24. 6. 2014 do 23. 6. 2014
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 1369/8, PSČ 040 23
Vznik funkcie: 6. 10. 2009 Skončenie funkcie: 17. 6. 2014
od 6. 11. 2001 do 1. 6. 2005
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 8
od 2. 6. 2005 do 1. 6. 2005
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 8
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 24. 5. 2005
od 2. 6. 2005 do 8. 10. 2009
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 8, PSČ 040 23
Vznik funkcie: 25. 5. 2005
od 9. 10. 2009 do 8. 10. 2009
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 8, PSČ 040 23
Vznik funkcie: 25. 5. 2005 Skončenie funkcie: 5. 10. 2009
od 11. 9. 1995 do 5. 11. 2001
Ing. Štefan Gajdoš
Košice, Braniskova 1
od 12. 1. 1994 do 5. 11. 2001
Ing. Rudolf Gunčaga
Košice, Sofijská 5
od 6. 11. 2001 do 1. 6. 2005
Ing. Rudolf Gunčaga
Košice, Sofijská 5
od 2. 6. 2005 do 1. 6. 2005
Ing. Rudolf Gunčaga
Košice, Sofijská 5
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 24. 5. 2005
od 2. 6. 2005 do 8. 10. 2009
Ing. Rudolf Gunčaga
Košice, Sofijská 5, PSČ 040 13
Vznik funkcie: 25. 5. 2005
od 9. 10. 2009 do 8. 10. 2009
Ing. Rudolf Gunčaga
Košice, Sofijská 5, PSČ 040 13
Vznik funkcie: 25. 5. 2005 Skončenie funkcie: 5. 10. 2009
od 23. 4. 1992 do 11. 1. 1994
Ing. arch. Agnesa Hoppanová
Košice, Jenisejská 1/a
od 12. 1. 1994 do 10. 9. 1995
Doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
Košice, Lomonosovova 10
od 12. 1. 1994 do 10. 9. 1995
Ing. Július Chriašteľ
Košice, Toryská 4
od 11. 9. 1995 do 5. 11. 2001
Ing. Cyril Korpesio
Sečovce, SNP 619/15
od 23. 4. 1992 do 11. 1. 1994
Marián Markuš
Košice, Branisková 18
od 9. 10. 2009 do 23. 6. 2014
Ing. Peter Pavlo
Košice, Jilemnického 1137/14, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 6. 10. 2009
od 24. 6. 2014 do 23. 6. 2014
Ing. Peter Pavlo
Košice, Jilemnického 1137/14, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 6. 10. 2009 Skončenie funkcie: 17. 6. 2014
od 23. 4. 1992 do 11. 1. 1994
Ing. Peter Purtz
Kežmarok, Pod lesom 19
od 12. 1. 1994 do 29. 1. 1998
Marián Révay
Košice, Jilemnického 20
od 23. 4. 1992 do 11. 1. 1994
Prof. PhDr. Andrej Stančák, CSc.
Košice, Grešákova č. 8
od 23. 4. 1992 do 11. 1. 1994
Pavol Zeleňák
Košice, Humenská 16
od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2019
Ing. František Sudzina
Košice, Rosná 1515/2, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 18. 6. 2014 Skončenie funkcie: 25. 4. 2019
od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2019
Ing. Peter Pavlo
Košice, Jilemnického 1137/14, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 18. 6. 2014 Skončenie funkcie: 25. 4. 2019
od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2019
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 1369/8, PSČ 040 23
Vznik funkcie: 18. 6. 2014 Skončenie funkcie: 25. 4. 2019
od 24. 6. 2014 do 30. 4. 2019
Ing. František Sudzina
Košice, Rosná 1515/2, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 18. 6. 2014
od 24. 6. 2014 do 30. 4. 2019
Ing. Peter Pavlo
Košice, Jilemnického 1137/14, PSČ 040 01
Vznik funkcie: 18. 6. 2014
od 24. 6. 2014 do 30. 4. 2019
JUDr. Jarmila Bezeková
Košice, Cottbuská 1369/8, PSČ 040 23
Vznik funkcie: 18. 6. 2014
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 8. 2013
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 1. 8. 2013
STAVOPROJEKT Košice, a.s.
Košice, Letná 27, PSČ 040 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky