AGRIS, štátny podnik v likvidácii, IČO: 00221988 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti AGRIS, štátny podnik v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00221988. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00221988 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 1. 1989
Názov
od 3. 8. 2004 do 23. 11. 2021

AGRIS, štátny podnik v likvidácii

od 1. 1. 1989 do 2. 8. 2004

AGRIS, štátny podnik

Adresa sídla
od 1. 1. 1989 do 23. 11. 2021
Bratislava, Trenčianska 55
IČO
od 1. 1. 1989

00221988

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Štátny podnik
Oddiel
Vložka číslo
60/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
koordinácia a metodické usmerňovanie rozvoja elektronizácie v podmienkach PPoK, zabezpečovanie integrácie rezortného informačného systému
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
budovanie technickej základne pre rozvoj elektronizácie, výstavba a prevádzka počítačovej siete, výroba neštandardných elektronických zariadení, inštalácia počítačov, výkon technického servisu
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
výkon funkcie bilančného gestora rezortu pre zariadenia výpočtovej techniky a prevádzkových potrieb, sprostredkovateľské a obchodné služby užívateľom pri obstarávaní výpočtovej techniky a prevádzkových materiálov, nákup, zapožičiavanie a predaj technických prostriedkov a materialov
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
výskum, vývoj a tvorba automatizovaných systémov riadenia v oblasti plánovania, sociálno-ekonomických informácií, normatívov, rozborovej činnosti, operatívneho riadenia technologických procesov, automatizácie VTEI a administrarívnych prác
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
rozvoj systémového programového vybavenia počítačov a počítačových sietí zahrňujúceho operačné systémy, programovacie jazyky, databázové a expertné systémy a komunikačné moduly
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
vývoj matematických modelov a variantne - normatívnych metód na prognózovanie, plánovanie, vyhodnocovanie výroby a ekonomiky podnikov
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
poskytovanie služieb automazovaného spraco- vávania informácií pre podnikovú sféru
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
spracovanie rezortného výkazíctva, projektov plánovania, hodnotenia reprodukčného procesu odvetvia, rozborov a ďalších služieb podľa požiadaviek MPVž SSR
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
výkon poradenskej a konzultačnej činnosti, spojenej s využívaním výpočtovej techniky v organizáciách rezortu
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
dodávky projektov automatizovaných systémov projekčná činnosť v oblasti aplikácie elektroniky do technologických procesov
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
rozvoj školiaceho systému vlastných pracovníkov ako i pracovníkov užívateľských organizácií na využitie automatizáčných technológií
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
sprostredkovanie prenosu VTEI na úseku elektronizácie, automatizácie, podnikovej organizácie a riadenia
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
organizovanie osvetovo-propagačných akcií, výstav, seminárov, konferencií
od 1. 1. 1989 do 9. 10. 1994
zabezpečovanie edičnej činnosti a reprografických služieb v rámci predmetu podnikania
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
budovanie technickej základne pre rozvoj elektronizácie v podnikateľských subjektoch a prevádzka výpočtovej techniky, počíta- čových sietí, výroba neštandartných elektronických zariadení, výkon technického servisu - montáž a inštalácia počítačov a počítačových sietí, ostatnej výpočtovej techniky, inštalácia softwarových produktov vrátane ich inovácie, výroba, inštalácia a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
sprostredkovtaeľské a obchodné služby užívateľom pri obstaravaní techniky a prevádzkových materiálov, rozvoj školiaceho systému vlastných pracovníkov ako i pracovníkov užívateľských organizácií na vy- užitie automatizovaných technológií
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
vzdelávacia činnosť - organizovanie kurzov, školení, seminárov a sympózií
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
technické poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, software, obstarávateľské služby
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
organizovanie výstavy v rozshu voľnej živnosti
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
metodické usmerňovanie rozvoja elektronizácie v podminkach podnikateľských subjektov
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
vydavateľská činnosť neperiodických publikácií, polygrafická činnosť
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
nákup, prenájom a predaj technických prostriedkov a materiálov
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
rozvoj systémového programového vybavenia počítačov a počítačových sietí. Poskitovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
poskytovanie služieb automatizovaného spracovania informacií - automatizované spracovanie informácií. Sprostredkovanie prenosu ekonomických informácií, VTEI, elektronizácie, napĺňanie bázy údajov, jej udržiavanie, poskytovanie informácií v súlade s právnymi predpismi
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
výkon poradenskej a konzultačnej činnosti spojenej s využitím VTv podnikateľských subjektoch
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
účtovné, ekonomické a organizačné poradenstvo
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
obchodná činnosť - nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
výroba piva, obchodné balenie ekologických hnojív
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
prevádzkovanie bufetu s predajom nealko, pivo, trvanlivé potravinové výrobky
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
ubytovacie služby, vrátane pohostinskej činnosti
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
montáž, inštalácia, opravy a servis zabezpečovacej techniky
od 8. 7. 1999 do 23. 11. 2021
verejná cestná nákladná doprava
Zastupovanie
od 3. 8. 2004 do 23. 11. 2021
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca. Za štátny podnik koná a podpisuje likvidátorka v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
od 1. 1. 1989 do 2. 8. 2004
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ, alebo jeho zástupca.
Odštepný závod
od 3. 8. 2004
Dátum vstupu do likvidácie: 1.6.2004
od 17. 10. 1997 do 23. 11. 2021
Názov:
AGRIS, štátny podnik Bratislava odštepný závod Trnava
od 17. 10. 1997 do 23. 11. 2021
Sídlo:
Trnava, Vajanského 22
Vedúci:
od 17. 10. 1997 do 23. 11. 2021
Ing. Štefan Herceg
Trnava, Andreja Kubinu 8
od 1. 1. 1989 do 7. 7. 1999
Názov:
AGRIS, štátny podnik, Bratislava, odštepný závod Košice
od 1. 1. 1989 do 7. 7. 1999
Sídlo:
Košice, Popradská 78
Vedúci:
od 1. 1. 1989 do 7. 7. 1999
Ing. Ján Švec
Košice, Majerovej 8
od 1. 1. 1989 do 16. 10. 1997
Názov:
AGRIS, štátny podnik, Bratislava, odštepný závod Trnava
od 10. 10. 1994 do 16. 10. 1997
Sídlo:
Trnava, Vajanského 22
Vedúci:
od 1. 1. 1989 do 16. 10. 1997
Ing. Vojtech Kukumberg
Trnava, Golianova 32
od 11. 2. 1997 do 16. 10. 1997
Názov:
AGRIS, štátny podnik, Bratislava, odštepný závod Nitra
od 11. 2. 1997 do 16. 10. 1997
Sídlo:
Nitra, Rázusova 7
Vedúci:
od 11. 2. 1997 do 16. 10. 1997
Ing. Ján Ilavský
Nitra, Bartfayho 14
od 1. 1. 1989 do 16. 10. 1997
Názov:
AGRIS, štátny podnik, Bratislava, odštepný závod Zvolen
od 10. 10. 1994 do 16. 10. 1997
Sídlo:
Zvolen, Študentská 26
Vedúci:
od 1. 1. 1989 do 16. 10. 1997
Ing. Ján Pivoluska
Budča, Stromova 251
od 3. 9. 1993 do 10. 2. 1997
Názov:
AGRIS, štátny podnik, Bratislava odštepný závod Bratislava
od 3. 9. 1993 do 10. 2. 1997
Sídlo:
Bratislava, Trenčianska 55
Vedúci:
od 3. 9. 1993 do 10. 2. 1997
Ing. Juraj Cvečko
Bratislava, Pieskova 28
od 1. 1. 1989 do 10. 2. 1997
Názov:
AGRIS, štátny podnik, Bratislava, odštepný závod Nitra
od 23. 4. 1993 do 10. 2. 1997
Sídlo:
Nitra, Rázusova 7
Vedúci:
od 1. 1. 1989 do 10. 2. 1997
prom.mat. Andrej Wenzl
Nitra, Havrania 97
od 1. 1. 1989 do 2. 9. 1993
Názov:
AGRIS, štátny podnik, Bratislava odštepný závod Bratislava
od 1. 1. 1989 do 2. 9. 1993
Sídlo:
Bratislava, Trenčianska 55
Vedúci:
od 1. 1. 1989 do 2. 9. 1993
Ing. František Krajčovič
Bratislava, Bilíkova 11
Zakladateľ
od 1. 1. 1989 do 23. 11. 2021
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy SSR Bratislava
Kmeňové imanie
od 20. 1. 1998 do 23. 11. 2021
93 815 000 Sk
od 1. 1. 1989 do 19. 1. 1998
222 053 000 Sk
Likvidácia
od 3. 8. 2004
Dátum vstupu do likvidácie: 1.6.2004
Likvidátor:
od 3. 8. 2004 do 8. 2. 2005
JUDr. Dagmar Hudecová
Bratislava, Panská 2, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 1. 6. 2004
od 9. 2. 2005 do 8. 2. 2005
JUDr. Dagmar Hudecová
Bratislava, Panská 2, PSČ 811 01
Vznik funkcie: 1. 6. 2004 Skončenie funkcie: 15. 11. 2004
od 29. 6. 2017 do 23. 11. 2021
JUDr. Marian Mikáči
Štúrovo, Štefánikova 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 16. 11. 2004
od 9. 2. 2005 do 28. 6. 2017
JUDr. Marián Mikáči
Štúrovo, Štefánikova 48, PSČ 943 01
Vznik funkcie: 16. 11. 2004
Ďalšie právne skutočnosti
od 1. 1. 1989 do 23. 11. 2021
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR číslo 9403/1988-ORL zo dňa 14. 12. 1988 podľa § 18 zák. č. 88/88 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 154
od 10. 10. 1994 do 23. 11. 2021
Živnostenský list č. Žo - 94/4320 vydaný dňa 15.7.1994 Obv. úradom Bratislava 2. Koncesnú listinu č. Žo - 94/4319 vydanú dňa 15.7.1994 Obv. úradom Bratislava 2. Stary spis: Pš 154
od 15. 10. 1996 do 23. 11. 2021
Prípisom č. 211/1996-100 zo dňa 09.09.1996 Ministerstvo pôdohospodárstva SR bol poverený riadením AGRIS, štátny podnik Dušan Urban. Odvolanie z funkcie riaditeľa AGRIS, štátny podnik Ing. Ondreja Majerníka prípisom Ministerstvom pôdohospodárstva SR č. 209/ 1996-100 zo dňa 09.09.1996. Stary spis: Pš 154
od 11. 2. 1997 do 23. 11. 2021
Menovací dekrét zo dňa 31.10.1996. Stary spis: Pš 154
od 17. 10. 1997 do 23. 11. 2021
Rozhodnutie riaditeľa š.p. o zmenách vo vnútornej organizácii štátneho podniku č. 4/1997 zo dňa 16.5.1997. Dňom 17.10.1997 vymazaný odštepný závod Bratislava, Zvolen, Nitra. Stary spis: Pš 154
od 20. 1. 1998 do 23. 11. 2021
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky číslo 4411/1997-420 zo dňa 11.11.1997. Stary spis: Pš 154
od 8. 7. 1999 do 23. 11. 2021
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 2100/1996-420 zo dňa 11.3.1996. Rozhodnutie riaditeľa š.p. o zmene vo vnútornej organizácii štátneho podniku č. 1/1998 zo dňa 16.2.1998. Rozhodnutie riaditeľa š.p. o zmene v organizačnej štruktúre riaditeľstva š.p. AGRIS č. 4/1998 zo dňa 7.12.1998. Menovací dekrét č. 07/1999-Ur zo dňa 25.1.1999.
od 3. 8. 2004 do 23. 11. 2021
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 19.05.2004 číslo 3000/04 - 420 o zrušení štátneho podniku ku dňu 31.05.2004. Dňom 01.06.2004 sa nariadila jeho likvidácia. Dagmar Hudecovej vznikla funkcia lidvidátora dňom 02.08.2004.
od 9. 2. 2005 do 23. 11. 2021
Funkcia likvidátorky JUDr.Dagmar Hudecovej skončila 15.11.2004.
od 27. 7. 2006 do 23. 11. 2021
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 11.7.2006, č.k. : 2 K 267/05 - 108, ktorým súd vyhlásil konkurz na majetok úpadcu. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Olivera Koreca, advokáta so sídlom Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava.
od 1. 4. 2010 do 23. 11. 2021
Uznesením KS Bratislava č.k. 2K/267/05-288 zo dňa 18.11.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.01.2010 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu AGRIS štátny podnik v likvidácii, Trenčianska 55, 821 09 Bratislava, IČO: 00 221 988, vyhlásený uznesením KS v Bratislave dňa 11.07.2006 pod č.k. 2K 267/05-108 z dôvodu, že nie sú predpoklady pre konkurz. JUDr. Oliver Korec, so sídlom AK Záhradnícka 9, 811 07 Bratislava bol zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement