SBD-P Pezinok, IČO: 00596787 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SBD-P Pezinok Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00596787. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00596787 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
19. 12. 1988
Názov
od 1. 8. 2012

SBD-P Pezinok

od 19. 8. 1998 do 31. 7. 2012

SBD-P Pezinok

od 19. 12. 1988 do 18. 8. 1998

Stavebné bytové družstvo poľnohospodárske Bratislava a Bratislava-vidiek

Adresa sídla
od 15. 12. 2011
Pezinok, Majakovského 35, PSČ 90201
od 11. 10. 1993 do 14. 12. 2011
Pezinok, PSČ 90201
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
Pezinok
IČO
od 19. 12. 1988

00596787

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
287/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 11. 10. 1993
predmet činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním;
od 11. 10. 1993
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, nebytových priestorov a rodinných domov, ktoré prenajíma svojim členom alebo odpredáva do vlastníctva;
od 11. 10. 1993
prideľuje družstevné byty, rodinné domy a nebytové priestory do nájmu svojím členom alebo budúcim vlastníkom;
od 11. 10. 1993
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu bytov, nebytových spoločných priestorov ako i technickej vybavenosti;
od 11. 10. 1993
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov, nebytových a spoločných priestorov v nájme ako i vo vlastníctve občanov;
od 11. 10. 1993
vykonáva aj inú hospodársku činnosť podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva - Zhromaždenia delegátov;
od 15. 12. 2011
správa bytového a nebytového fondu
od 15. 12. 2011
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 1. 8. 2012
výroba tepla, rozvod tepla
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
a/Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním.
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
b/V rámci predmetu činnosti družstvo:
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
organizuje prípravu a realizáciu výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, vrátane miestností neslúžiacich na bývanie; pre členské organizácie za podmienok uvedených v hopodárskej zmluve o vzájomnej spolupráci, ktorej vzor tvorí prílohu týchto stanov;
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
prideľuje družstevné byty, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva;
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových objektov;
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
poskytuje služby spojené s bývaním svojim členom;
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
poskytuje služby spojené s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam;
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
rozvíja materiálno-výrobnú základňu pre výstavbu, údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním pre svojich členov a za poplatok pre občanov a socialistické organizácie;
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
poskytuje pomoc pri účelovej investičnej výstavbe pre členské organizácie a bytové družstvá;
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
poskytuje dopravné výkony;
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
c/ Družstvo vykonáva aj ďalšiu činnosť a poskytuje služby na uspokojovanie potrieb obyvateľstva a národného hospodárstva podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu družstva. Ak tak stanoví zvláštny predpis, musí mať družstvo povolenie alebo súhlas iných orgánov.
Konanie menom spoločnosti
od 25. 3. 2010
Za družstvo koná navonok predseda a v prípade jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda samostatne a v prípade jeho neprítomnosti podpredseda a ďalší člen predstavensta spoločne.
od 11. 10. 1993 do 24. 3. 2010
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva. Pre právny úkon, na ktorý sa vyžaduje písomná forma je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
od 19. 12. 1988 do 10. 10. 1993
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 19. 12. 1988
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 30.6.1988; boli prijaté stanovy. Ako členovia prispievajú k úhrade vzniklých strát: - člen-občan je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt, alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom; - za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen-občan do výšky 500 Kčs a členská organizácia do výšky 20 000 Kčs; - za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3 000 Kčs a členská organizácia do výšky 100 000 Kčs; Stary spis: Dr 2021 Stary spis: Dr 2329
od 11. 10. 1993
Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/1991 Zb. na zhromaždení delegátov dňa 3.12.1992. Stary spis: Dr 2021 Stary spis: Dr 2329
od 19. 8. 1998
Na zhromaždení delegátov dňa 26.5.1998 bola schválená zmena stanov a zmena v kontrolnej komisii. Zmena obchodného mena z Stavebné bytové družstvo poľnohospodárske Bratislava a Bratislava-vidiek na "SBD-P Pezinok".
od 21. 12. 1999
Záznam zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 20.5.1999.
od 19. 7. 2001
Záznam a uznesenie zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 23.5.2000.
od 6. 2. 2004
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 15.05.2003.
od 25. 3. 2010
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 10.9.2010.
od 25. 3. 2010
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 10.9.2009.
od 15. 12. 2011
Zápisnica zo schôdze Predstavenstva o voľbe predsedu a podpredsedu predstavenstva zo dňa 10.09.2009
od 15. 12. 2011
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov o zmene sídla družstva a o doplnení predmetov činnosti družstva zo dňa 19.05.2011
od 1. 8. 2012
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 17.05.2012.
Základné imanie
od 25. 3. 2010
4 980 EUR
od 11. 10. 1993 do 24. 3. 2010
150 000 Sk
Základný členský vklad
od 25. 3. 2010
100 EUR
od 11. 10. 1993 do 24. 3. 2010
3 000 Sk
Kontrolná komisia
od 12. 9. 2019
Ing. Emil Pažický
Bratislava, Ľanová 2, PSČ 820 05
od 12. 9. 2019
Anna Ružeková
Častá, Fándlyho 23, PSČ 900 89
od 12. 9. 2019
Mária Horváthová
Šenkvice, Nádražná 87, PSČ 900 81
od 12. 9. 2019 do 11. 9. 2019
Ing. Emil Pažický
Bratislava, Ľanová 2, PSČ 820 05
od 12. 9. 2019 do 11. 9. 2019
Ing. Ľuboš Hrubý
Bratislava, Ľanová 2, PSČ 820 05
od 12. 9. 2019 do 11. 9. 2019
Anna Ružeková
Častá, Fándlyho 23, PSČ 900 89
od 25. 3. 2010 do 11. 9. 2019
Ing. Emil Pažický
Bratislava, Ľanová 2, PSČ 820 05
od 25. 3. 2010 do 11. 9. 2019
Anna Ružeková
Častá, Fándlyho 23, PSČ 900 89
od 25. 3. 2010 do 11. 9. 2019
Ing. Ľuboš Hrubý
Bratislava, Ľanová 2, PSČ 820 05
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.