INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným, IČO: 00616371 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným Údaje boli stiahnuté 12. 5. 2022 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00616371. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00616371 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
7. 10. 1991
Názov
od 13. 11. 1992

INSEMAS, spoločnosť s ručením obmedzeným

od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992

I N S E M A S , spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa sídla
od 1. 4. 2021
Lieskovec, Lieskovská cesta 615/30, PSČ 96221
od 27. 7. 2016 do 31. 3. 2021
Levice, Ľ.Štúra 7, PSČ 93401
od 7. 10. 1991 do 26. 7. 2016
Lučenec, Haličská cesta 28, PSČ 98401
IČO
od 7. 10. 1991

00616371

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
41115/S
Súd
Okresný súd Banská Bystrica
Predmet činností
od 13. 11. 1992
obchodná činnosť s hospodárskymi a plemenárskymi zvieratami
od 13. 11. 1992
obchodná činnosť s plemenárskymi potrebami pre chovateľov
od 13. 11. 1992
obchodná činnosť s priemyselným tovarom a poľn. výrobkami
od 12. 8. 2003
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
od 12. 8. 2003
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve (orba, sejba, kosba, zber úrody.....)
od 21. 4. 2006
reklamná a propagačná činnosť
od 19. 3. 2008
obstaranie služieb spojených so správou nehnuteľností a majetku dodávateľským spôsobom
od 19. 3. 2008
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
od 29. 4. 2006 do 26. 1. 2017
prevádzkovanie cestovnej agentúry
od 18. 8. 1999 do 28. 4. 2006
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
chov, nákup a predaj hospodárskych a plemenárskych zvierat
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
odber, spracovanie, nákup a predaj hlboko zmrazenej spermy a embryí hospodárskych zvierat
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
nákup a predaj plemenárskych potrieb a potrieb pre chovateľov
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
kontrola úžitkovosti a dedičnosti všetkých druhov hospodárskych zvierat
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
nákup a predaj biofaktorov, medikovaných krmných prípravkov, dezinfekčných, deratizačných, insekticidných a dezodoračných prípravkov
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
poradenská, konzultačná, propagačná a výstavná činnosť v oblasti chovu, reprodukcie a výživy hospodárskych zvierat
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
nákup a predaj živočíšnych a rastlinných produktov, surovín a výrobkov z nich
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
výroba, nákup a predaj krmných zmesí a ich komponentov, pre všetky druhy zvierat
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s poľnohospodárskymi a priemyselnými výrobkami
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
bakteriologické a chemické vyšetrovanie potravín, surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
asanácia a DDD činnosť
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje povolenie podľa osobitných predpisov
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
výkon inseminačnej činnosti hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka, ošípaných, koní a oviec
Konanie menom spoločnosti
od 20. 11. 2010
V mene spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu každý konateľ samostatne, a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
od 31. 3. 2007 do 19. 11. 2010
V mene spoločnosti konajú, spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti vždy dvaja spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
od 13. 11. 1992 do 30. 3. 2007
Spoločnost zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždy dvaja spoločne.
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ spoločnosti a manager spoločnosti, každý samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 10. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zodňa 5.lO.l99l podľa § lO6n zák.č. lO3/9O Zb., ktorým sa mení a dopľňa HZ. . Na zasadnutí zhromaždenia spoločníkov konanom dňa 18.11.1991 bol schválený Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve. . Na zasadnutí zhromaždenia spoločníkov konanom dňa 7.5.1992 bol schválený Dodatok č.2 k spoločenskej zmlu- ve. Starý spis: S.r.o. 586
od 13. 11. 1992
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.lO.l992 bol schválená Dodatok č. 3, ktorým sa upravuje spoločneská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb.
od 26. 1. 1994
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.6.1993 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.1.1994 bol schválený Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
od 10. 2. 1995
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.5.1994 bol schválený Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve. . Na základe uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 31.5.1994 v zmysle § 68 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. sa spoločnosť stáva právnym nástupcom spoločnosti INSEMAS TRANSFER, spol. s r.o. Lučenec, Haličská cesta 28 s tým, že preberá práva, záväzky, majetok uvedenej spoločnosti v plnom rozsahu.
od 27. 2. 1996
. Valné zhromaždenie konané dňa 2.1.1996 schválilo Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve.
od 18. 3. 1997
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 13.8.1996 bol schválený Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
od 9. 7. 1999
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7.1998 bol schválený Dodatok č.9 v súlade s ust. zák.č. 11/98 Z.z.
od 18. 8. 1999
. Na valnom zhromaždení dňa 31.7.1999 bol schválený Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve.
od 5. 4. 2000
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení, konanom dňa 19.08.1999, bol schválený Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve.
od 30. 5. 2001
. Uznesením mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.2.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 12.
od 13. 3. 2003
Zapisuje sa úplné znenie spoločenskej zmluvy vyhotovené dňa 23.12.2002.
od 12. 8. 2003
. Zapisuje sa zmena v súlade s uznesením valného zhromaždenia, zo dňa 09.06.2003.
Základné imanie
od 20. 11. 2010
9 960 EUR
Rozsah splatenia: 9 960 EUR
od 13. 3. 2003 do 19. 11. 2010
300 000 Sk
Rozsah splatenia: 300 000 Sk
od 9. 7. 1999 do 12. 3. 2003
300 000 Sk
od 10. 2. 1995 do 8. 7. 1999
200 000 Sk
od 13. 11. 1992 do 9. 2. 1995
100 000 Sk
Spoločníci
od 7. 4. 2020
Semi Kukuli
Piešťany, Park-pasáž 1719/1, PSČ 921 01
od 28. 3. 2012 do 6. 4. 2020
DITURIA, a.s.
Levice, Ľ. Štúra 7, PSČ 934 01
od 12. 5. 2006 do 24. 4. 2012
AGRO RÁTKA, s.r.o.
Fiľakovo, Rátka 44, PSČ 986 01
od 26. 4. 2006 do 27. 3. 2012
Génbank-Semex Magyarország Kft
Mezöhegyes, Külterület 0646/15, PSČ 5820
od 5. 4. 2000 do 25. 4. 2006
THE SEMEX ALLIANCE
Stone road west, Guelph 130
od 13. 11. 1992 do 25. 1. 1994
COIMEX a.s., zastúpená predsedom - Ing. Rudolfom Gízelom a podpredsedom - JUDr. Jánom Hyžom
Banská Bystrica
od 31. 3. 2007 do 24. 4. 2012
Regaip Alicaushi
Rátka, Rátka 129, PSČ 986 01
od 9. 7. 1999 do 18. 3. 2008
Ing. Jozef Jursa, CSc.
Bratislava, Valašská 11
od 18. 3. 1997 do 8. 7. 1999
Ing. Jozef Jursa, CSc.
Bratislava, Valašská 11
od 19. 3. 2008 do 24. 4. 2012
Ivan Káka
Tomášovce, Lúčna 419/4, PSČ 985 56
od 30. 5. 2001 do 11. 5. 2006
MVDr. Radomír Kriek
Točnica, Točnica 138
od 5. 4. 2000 do 30. 3. 2007
Ing. Emil Lauko
Lučenec, Haličská cesta 2193/30
od 9. 7. 1999 do 4. 4. 2000
Ing. Emil Lauko
Látky, Látky 129
od 18. 3. 1997 do 8. 7. 1999
Ing. Emil Lauko
Látky, Látky 129
od 27. 2. 1996 do 17. 3. 1997
Ing. Emil Lauko
Látky, Látky 129
od 10. 2. 1995 do 26. 2. 1996
Ing. Emil Lauko
Látky, Látky 129
od 26. 1. 1994 do 9. 2. 1995
Ing. Emil Lauko
Látky, Látky 129
od 5. 4. 2000 do 29. 5. 2001
Ing. Ján Marák
Lučenec, L.Svobodu 26
od 9. 7. 1999 do 4. 4. 2000
Ing. Ján Marák
Lučenec, L.Svobodu 26
od 18. 3. 1997 do 8. 7. 1999
Ing. Ján Marák
Lučenec, L.Svobodu 26
od 27. 2. 1996 do 17. 3. 1997
Ing. Ján Marák
Lučenec, L.Svobodu 26
od 10. 2. 1995 do 26. 2. 1996
Ing. Ján Marák
Lučenec, L.Svobodu 26
od 26. 1. 1994 do 9. 2. 1995
Ing. Ján Marák
Lučenec, L.Svobodu 26
od 13. 11. 1992 do 25. 1. 1994
Ing. Ján Marák
Lučenec, L.Svobodu 26
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
Ing. Ján Marák
Lučenec, L.Svobodu 26
od 10. 2. 1995 do 26. 2. 1996
MVDr. Peter Pittner
Banská Bystrica, Tulská 33
od 26. 1. 1994 do 9. 2. 1995
MVDr. Peter Pittner
Banská Bystrica, Tulská 33
od 13. 11. 1992 do 25. 1. 1994
MVDr. Peter Pittner
Banská Bystrica, Tulská 33
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
MVDr. Peter Pittner
Banská Bystrica, Tulská 33
Výška vkladu každého spoločníka
od 7. 4. 2020
Semi Kukuli
Vklad: 9 960 EUR
Splatené: 9 960 EUR
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
Ing. Ján Marák
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 7. 10. 1991 do 12. 11. 1992
MVDr. Peter Pittner
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 13. 11. 1992 do 25. 1. 1994
Ing. Ján Marák
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 13. 11. 1992 do 25. 1. 1994
MVDr. Peter Pittner
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 13. 11. 1992 do 25. 1. 1994
COIMEX a.s., zastúpená predsedom - Ing. Rudolfom Gízelom a podpredsedom - JUDr. Jánom Hyžom
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 26. 1. 1994 do 9. 2. 1995
Ing. Ján Marák
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 26. 1. 1994 do 9. 2. 1995
MVDr. Peter Pittner
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 26. 1. 1994 do 9. 2. 1995
Ing. Emil Lauko
Vklad: 51 000 Sk
Splatené: 51 000 Sk
od 10. 2. 1995 do 26. 2. 1996
Ing. Ján Marák
Vklad: 49 000 Sk
Splatené: 49 000 Sk
od 10. 2. 1995 do 26. 2. 1996
MVDr. Peter Pittner
Vklad: 49 000 Sk
Splatené: 49 000 Sk
od 10. 2. 1995 do 26. 2. 1996
Ing. Emil Lauko
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 27. 2. 1996 do 17. 3. 1997
Ing. Ján Marák
Vklad: 74 000 Sk
Splatené: 74 000 Sk
od 27. 2. 1996 do 17. 3. 1997
Ing. Emil Lauko
Vklad: 126 000 Sk
Splatené: 126 000 Sk
od 18. 3. 1997 do 8. 7. 1999
Ing. Ján Marák
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 18. 3. 1997 do 8. 7. 1999
Ing. Emil Lauko
Vklad: 114 000 Sk
Splatené: 114 000 Sk
od 18. 3. 1997 do 8. 7. 1999
Ing. Jozef Jursa , CSc.
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 9. 7. 1999 do 4. 4. 2000
Ing. Ján Marák
Vklad: 99 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 9. 7. 1999 do 4. 4. 2000
Ing. Emil Lauko
Vklad: 171 000 Sk
Splatené: 114 000 Sk
od 9. 7. 1999 do 18. 3. 2008
Ing. Jozef Jursa , CSc.
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 5. 4. 2000 do 29. 5. 2001
Ing. Ján Marák
Vklad: 69 000 Sk
Splatené: 69 000 Sk
od 5. 4. 2000 do 30. 3. 2007
Ing. Emil Lauko
Vklad: 153 000 Sk
Splatené: 153 000 Sk
od 5. 4. 2000 do 25. 4. 2006
THE SEMEX ALLIANCE
Vklad: 48 000 Sk
Splatené: 48 000 Sk
od 30. 5. 2001 do 11. 5. 2006
MVDr. Radomír Kriek
Vklad: 69 000 Sk
Splatené: 69 000 Sk
od 26. 4. 2006 do 19. 11. 2010
Génbank-Semex Magyarország Kft.
Vklad: 48 000 Sk
Splatené: 48 000 Sk
od 12. 5. 2006 do 19. 11. 2010
AGRO RÁTKA, s.r.o.
Vklad: 69 000 Sk
Splatené: 69 000 Sk
od 31. 3. 2007 do 19. 11. 2010
Regaip Alicaushi
Vklad: 153 000 Sk
Splatené: 153 000 Sk
od 19. 3. 2008 do 19. 11. 2010
Ivan Káka
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 20. 11. 2010 do 27. 3. 2012
Génbank-Semex Magyarország Kft.
Vklad: 1 594 EUR
Splatené: 1 594 EUR
od 20. 11. 2010 do 24. 4. 2012
AGRO RÁTKA, s.r.o.
Vklad: 2 291 EUR
Splatené: 2 291 EUR
od 20. 11. 2010 do 24. 4. 2012
Regaip Alicaushi
Vklad: 5 079 EUR
Splatené: 5 079 EUR
od 20. 11. 2010 do 24. 4. 2012
Ivan Káka
Vklad: 996 EUR
Splatené: 996 EUR
od 28. 3. 2012 do 24. 4. 2012
DITURIA, a.s.
Vklad: 1 594 EUR
Splatené: 1 594 EUR
od 25. 4. 2012 do 6. 4. 2020
DITURIA, a.s.
Vklad: 9 960 EUR
Splatené: 9 960 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO