Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii, IČO: 00677698 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00677698. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00677698 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
30. 3. 1990
Názov
od 1. 9. 2010

Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii

od 11. 8. 2010 do 31. 8. 2010

Transportná spoločnosť, a. s.

od 12. 11. 2009 do 10. 8. 2010

RECAR Slovensko a. s.

od 27. 8. 1990 do 11. 11. 2009

RECAR, a.s.

od 30. 3. 1990 do 26. 8. 1990

RECAR, ú.s.

Adresa sídla
od 15. 4. 2008
Bratislava, Námestie slobody 28, PSČ 81106
od 11. 11. 1993 do 14. 4. 2008
Bratislava, Svätoplukova 1, PSČ 82109
od 27. 8. 1990 do 10. 11. 1993
Bratislava, Štefánikova 1
od 30. 3. 1990 do 26. 8. 1990
Bratislava, Skalná 1, PSČ 81101
IČO
od 30. 3. 1990

00677698

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
17/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 11. 11. 1993
prenájom motorových a nemotorových vozidiel
od 11. 11. 1993
reklamná a propagačná činnosť
od 10. 1. 2001
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 1. 2001
poradenská a konzultačná činnosti v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 1. 2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 1. 2001
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 10. 1. 2001
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 30. 3. 1990 do 10. 11. 1993
A. V oblasti požičiavania motorových vozidiel a prívesov
od 30. 3. 1990 do 26. 8. 1990
1. Poskytovanie služieb na území SSR v určených prevádzkach spočívajúcich v:
od 30. 3. 1990 do 10. 11. 1993
prenájme motorových a nemotorových vozidiel (t.j. osobných a nákladných automobilov, autobusov, prívesov a pod.) bez vodiča alebo s vodičom
od 30. 3. 1990 do 10. 11. 1993
vykonávaní odťahovej služby
od 30. 3. 1990 do 10. 11. 1993
poskytovaní doplnkových bezprostredne súvisiacich služieb, predovšetkým v pristavovaní motorových vozidiel podľa požiadaviek zákazníkov a ich spätné odvozy i zo zahraničia, sprostredkovaní vykonania havarijného poistenia vozidiel účastinnej spoločnosti Recar pre cesty do zahraničia (CASCO) a úrazové poistenie osôb prepravovaných v týchto vozidlách a to na základe zmluvy medzi účastinnou spoločnosťou a Slovenskou štátnou poisťovňou.
od 30. 3. 1990 do 1. 4. 1991
B. V oblasti propagačnej činnosti poskytovanie služieb za korunové prostriedky spočívajúce v:
od 30. 3. 1990 do 10. 11. 1993
1. Zabezpečení reklamných plôch na električkách, trolejbusoch, autobusoch, vozoch metra, ostatných dopravných prostriedkoch a plochách a miestach v priestoroch, ktoré sú majetkom Dopravného podniku Bratislava, š.p.
od 30. 3. 1990 do 10. 11. 1993
2. Zabezpečenie reklamných plôch a miest u ostatných čs. právnických osôb
od 30. 3. 1990 do 10. 11. 1993
3. Zabezpečovanie technológií a prác nutných pre tvorbu, výrobu, inštaláciu, údržbu a odstraňovanie reklám a služieb s tým súvisiacich, s prednostným právom prenajímateľovi plochy.
od 27. 8. 1990 do 10. 11. 1993
1. Poskytovanie služieb na území ČSFR v určených prevádzkach spočívajúcich v:
od 28. 1. 1991 do 10. 11. 1993
C. Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 29.8.1990 č.j. : XI/2-15 524/90, por.č. 9 v tomto rozsahu:
od 28. 1. 1991 do 10. 11. 1993
Prenájom motorových a nemotorových vozidiel bez vodiča alebo s vodičom za devízové prostriedky zahraničným osobám.
od 28. 1. 1991 do 10. 11. 1993
Prevádzkovanie odťahovacej služby vo vzťahu k zahraničným osobám za odplatu v devízových prostriedkoch.
od 28. 1. 1991 do 10. 11. 1993
Pristavovanie motorových vozidiel pre odvoz zahraničných osôb do a zo zahraničia za odplatu v cudzej mene.
od 28. 1. 1991 do 10. 11. 1993
Sprostredkovanie havárijného poistenia vozidiel a.s. RECAR pre cesty do zahraničia (CASCO) a úrazového poistenia osôb prepravovaných v týchto vozidlách za odplatu v cudzej mene na základe zmluvy medzi organizáciou a Slovenskou štátnou poisťovňou.
od 2. 4. 1991 do 10. 11. 1993
B. V oblasti propagačnej činnosti poskytovanie služieb za korunové prostriedky ako aj za devízové prostriedky spočívajúce v:
Konanie menom spoločnosti
od 21. 12. 2007
Za spoločnosť je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a podpredseda predstavenstva spoločne s ďalšim členom predstavenstva.
od 21. 4. 1994 do 20. 12. 2007
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú predseda a jeden člen predstavenstva. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje dokumenty aj výkonný riaditeľ spoločnosti. Podpisovanie sa vykonáva tak, že vedľa názvu spoločnosti, prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti, pripojí svoj podpis oprávnená osoba resp. oprávnené osoby.
od 11. 11. 1993 do 20. 4. 1994
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu predstavenstvom splnomocnení členovia predstavenstva.
od 30. 3. 1990 do 10. 11. 1993
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne predstavenstvom splnomocnení členovia predstavenstva (Ing. Peter Forgáč, Ing. Miloš Bartoš) alebo riaditeľ (Ing. Ján Novotný, Varínska 15, 821 05 Bratislava).
Prokúra
od 21. 12. 2007 do 22. 5. 2008
Marek Pekárek
Sezimovo Ústi, Ke Hvězdárně 485, PSČ 391 02
Vznik funkcie: 21. 12. 2007
od 23. 5. 2008 do 22. 5. 2008
Marek Pekárek
Sezimovo Ústi, Ke Hvězdárně 485, PSČ 391 02
Vznik funkcie: 21. 12. 2007 Skončenie funkcie: 15. 5. 2008
od 21. 12. 2007 do 22. 5. 2008
Prokurista koná samostatne, pričom sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatkok označujúci prokúru a svoj podpis.
Likvidácia
od 1. 9. 2010
Dátum vstupu do likvidácie: 1.9.2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.08.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 27360/2010, NCRls 27799/2010 o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňom 01.09.2010.
Likvidátor:
od 1. 9. 2010
Ivan Malinka
Bratislava, Hraničná 73, PSČ 821 05
Vznik funkcie: 1. 9. 2010
od 1. 9. 2010
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, podľa § 72 Obchodného zákonníka.
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 10. 1991
Stanovy akciovej spoločnosti boli schválené na Valnom zhromaždení a.s. RECAR Bratislava, konanom dňa 2.4.1991.
od 11. 11. 1993
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené Zák.č. 513/91 Zb.
od 21. 4. 1994
Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 31.12.1993 o znížení základného imania z 5.021.000,-Sk na 5.000.000,-Sk. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31.12 1993.
od 30. 11. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1994. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.1994. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1995. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.9.1995.
od 7. 10. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.5.1999 a dozornej rady zo dňa 11.5.1999.
od 10. 1. 2001
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 112/00, Nz 111/00.
od 3. 10. 2002
Notárska zápisnica č. N 902/2002, Nz 888/2002 zo dňa 25.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 23. 9. 2003
Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 04.04.2003 odvolalo doterajšie predstavenstvo a dozornú radu a zvolilo nové predstavenstvo a dozornú radu.
od 23. 4. 2004
Zápisnica č. 3/2003 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.2003.
od 6. 11. 2007
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2007.
od 21. 12. 2007
Notárska zápisnica N 83/2007 Nz 56395/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2007.
od 15. 4. 2008
Notárska zápisnica N 311/2008, Nz 14764/2008 zo dňa 9.4.2008 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.
od 23. 5. 2008
Notárska zápisnica N 479/2008, Nz 20490/2008 zo dňa 15.5.2008 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.
od 12. 11. 2009
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2009, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z RECAR, a.s. na nové RECAR Slovensko a. s.
od 21. 5. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.05.2010.
od 11. 8. 2010
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 27360/2010, NCRls 27799/2010 zo dňa 03.08.2010.
od 28. 9. 2022
Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti zo dňa 8.4.2022 na základe § 768s ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 v znení zákona č. 390/2019 Z. z., bol dňa 22.09.2022 zrušený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 49CbR/270/2022 v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra.
Základné imanie
od 14. 2. 2009
166 000 EUR
Rozsah splatenia: 166 000 EUR
od 3. 10. 2002 do 13. 2. 2009
5 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 5 000 000 Sk
od 9. 11. 1994 do 2. 10. 2002
5 000 000 Sk
od 11. 11. 1993 do 8. 11. 1994
5 021 000 Sk
od 30. 3. 1990 do 10. 11. 1993
5 000 000 Sk
Akcie
od 14. 2. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 660 EUR
od 3. 10. 2002 do 13. 2. 2009
Počet: 100
Druh - forma: kmeňové na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 10. 1. 2001 do 2. 10. 2002
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 9. 11. 1994 do 9. 1. 2001
Počet: 100
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
od 11. 11. 1993 do 8. 11. 1994
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 5 021 Sk
Akcionár
od 23. 4. 2004 do 20. 12. 2007
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Bratislava, Olejkárska 1, PSČ 814 52
Dozorná rada
od 11. 11. 1993 do 29. 11. 1995
Ing. Jozef Babor
Bratislava, Budatínska 69
od 23. 9. 2003 do 5. 11. 2007
Ing. Martin Berta, CSc.
Bratislava, Adámiho 20, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 5. 4. 2003
od 6. 11. 2007 do 5. 11. 2007
Ing. Martin Berta, CSc.
Bratislava, Adámiho 20, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 5. 4. 2003 Skončenie funkcie: 1. 10. 2007
od 7. 10. 1999 do 2. 10. 2002
Ing. Anton Brath
Bratislava, Tupolevova 4, PSČ 851 01
od 3. 10. 2002 do 22. 9. 2003
Ing. Anton Brath
Bratislava, Tupolevova 4, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 11. 5. 1999 Skončenie funkcie: 4. 4. 2003
od 7. 10. 1999 do 2. 10. 2002
Ing. Miroslav Čutka
Bratislava, Kadnárova 15, PSČ 831 05
od 3. 10. 2002 do 22. 9. 2003
Ing. Miroslav Čutka
Bratislava, Kadnárova 15, PSČ 831 05
Vznik funkcie: 11. 5. 1999 Skončenie funkcie: 4. 4. 2003
od 30. 11. 1995 do 6. 10. 1999
Ing. Tomáš Fabor
Bratislava, Lachova 25
od 30. 11. 1995 do 6. 10. 1999
JUDr. Milan Galanda
Dolný Kubín, Alej Slobody 1887/40
od 23. 9. 2003 do 5. 11. 2007
Mgr. Dionýz Hutár
Bratislava, Hany Meličkovej 22, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 5. 4. 2003
od 6. 11. 2007 do 5. 11. 2007
Mgr. Dionýz Hutár
Bratislava, Hany Meličkovej 22, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 5. 4. 2003 Skončenie funkcie: 1. 10. 2007
od 7. 10. 1999 do 2. 10. 2002
Doc. RNDr. Ivan KHaverlík, CSc.
Bratislava, Škvarnicova 2, PSČ 811 02
od 3. 10. 2002 do 22. 9. 2003
Doc. RNDr. Ivan KHaverlík, CSc.
Bratislava, Škvarnicova 2, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 11. 5. 1999
od 23. 9. 2003 do 5. 11. 2007
Doc. RNDr. Ivan KHaverlík, CSc.
Bratislava, Škvarnicova 2, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 5. 4. 2003
od 6. 11. 2007 do 5. 11. 2007
Doc. RNDr. Ivan KHaverlík, CSc.
Bratislava, Škvarnicova 2, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 5. 4. 2003 Skončenie funkcie: 1. 10. 2007
od 30. 11. 1995 do 6. 10. 1999
Ing. Ján Kotuľa
Bratislava, Brančská 7
od 11. 11. 1993 do 29. 11. 1995
Anna Luníčeková
Modra, Súkenícka 13
od 11. 11. 1993 do 29. 11. 1995
Ing. Jozef Šitz
Bratislava, Švantnerova 9
od 21. 5. 2010 do 20. 5. 2010
Ing. Martin Berta, CSc.
Bratislava, Adámiho 20, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 10. 2007 Skončenie funkcie: 3. 5. 2010
od 21. 5. 2010 do 20. 5. 2010
PhDr. Branislav Záhradník
Bratislava, Veternicova 12, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 10. 2007 Skončenie funkcie: 3. 5. 2010
od 21. 5. 2010 do 20. 5. 2010
Mgr. Gerti Duni
Bratislava, Osadná 20, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 1. 10. 2007 Skončenie funkcie: 3. 5. 2010
od 6. 11. 2007 do 20. 5. 2010
Ing. Martin Berta, CSc.
Bratislava, Adámiho 20, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 10. 2007
od 6. 11. 2007 do 20. 5. 2010
PhDr. Branislav Záhradník
Bratislava, Veternicova 12, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 1. 10. 2007
od 6. 11. 2007 do 20. 5. 2010
Mgr. Gerti Duni
Bratislava, Osadná 20, PSČ 831 03
Vznik funkcie: 1. 10. 2007
Vyhlásenie konkurzu
od 25. 3. 2014
Dátum vyhlásenia konkurzu: 8.11.2011 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2011, sp. zn. 3K/57/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 08.11.2011, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Transportná spoločnosť, a. s. v likvidácii , so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 00 677 698.
od 13. 7. 2012 do 24. 3. 2014
Dátum vyhlásenia konkurzu: 8.11.2011 Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2011, sp. zn. 3K/57/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 08.11.2011, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Transportná spoločnosť, a. s. v likvidácii , so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 00 677 698.
Správca konkurznej podstaty
od 25. 3. 2014
JUDr. Stanislav Demčák
Bratislava, Štefániková 8, PSČ 811 05
od 13. 7. 2012 do 24. 3. 2014
JUDr. Katarína Čechová
Bratislava, Štúrova 4, PSČ 811 02
od 25. 3. 2014 do 24. 3. 2014
JUDr. Katarína Čechová
Bratislava, Štúrova 4, PSČ 811 02
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.