Didaktik, družstvo, IČO: 00677710 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Didaktik, družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 9. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00677710. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00677710 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
1. 10. 1990
Názov
od 21. 4. 1993

Didaktik, družstvo

od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993

Didaktik,v.d.

Adresa sídla
od 24. 7. 2020
Skalica, Nádražná 2535/33, PSČ 90901
od 19. 6. 1996 do 23. 7. 2020
Skalica, Pod Kalváriou 22, PSČ 90901
od 21. 4. 1993 do 18. 6. 1996
Skalica, Pod Kalváriou 22
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
Skalica, Nálepkova 22
IČO
od 26. 9. 1990

00677710

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
128/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 21. 4. 1993
stavba strojov s mechanickým pohonom
od 21. 4. 1993
výroba výrobkov z plastov
od 21. 4. 1993
stolárstvo
od 15. 12. 1997
zámočníctvo
od 15. 12. 1997
elektroinštalatérstvo
od 15. 12. 1997
výroba nástrojov
od 15. 12. 1997
kovoobrábanie
od 5. 9. 2000
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
od 5. 9. 2000
vydávanie časopisov a iných periodických a neperiodických publikácií
od 5. 9. 2000
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 5. 9. 2000
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových, občianskych stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
od 5. 9. 2000
sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika, ofsetová tlač
od 5. 9. 2000
výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
od 5. 9. 2000
veľkoobchod a maloobchod s priemyselným tovarom, kancelárskymi potrebami
od 5. 9. 2000
výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
od 30. 4. 2004 do 15. 11. 2018
ubytovacie služby
od 30. 4. 2004 do 15. 11. 2018
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, alkoholických a nealkoholických nápojov
od 21. 4. 1993 do 4. 9. 2000
vydávanie časopisov a iných periodických a neperiod. publik.
od 21. 4. 1993 do 4. 9. 2000
poskytovanie software-predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor
od 21. 4. 1993 do 14. 12. 1997
výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov
od 21. 4. 1993 do 14. 12. 1997
veľkoobchod. a maloobch. s priemys. tov., hračkami, kancel. potreb.
od 21. 4. 1993 do 14. 12. 1997
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 15. 12. 1997 do 4. 9. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečné- mu spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 12. 1997 do 4. 9. 2000
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 12. 1997 do 4. 9. 2000
sprostredkovateľská činnosť
od 15. 12. 1997 do 4. 9. 2000
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemy- selných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
výrobky spotrebnej a priemyselnej elektroniky
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
výrobky didaktickej techniky
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
jednoúčelové stroje a technologické zariadenia
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
plošné stroje
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
výrobky strojárskej,plastikárskej a drevárskej prvovýroby
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
výrobky a služby polygrafické
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
hračky
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
výroba stavebná
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
kúpelníctvo,rehabilitačné a kozmetické služby
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
software,jeho tvorba a rozmnožovanie
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
služby verejného stravovania
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
oprava elektronických zariadení
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
výrobky umeleckej keramiky
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
obchodná činnosť
od 21. 4. 1993 do 4. 9. 2000
ubytovacie služby vrátane prevádzkov. pohostinských činností
od 21. 4. 1993 do 4. 9. 2000
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariad. spotreb. elektroniky
od 5. 9. 2000 do 15. 11. 2018
ubytovacie služby vrátane prevádzkovania pohostinských činností
od 15. 12. 1997 do 4. 9. 2000
výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
od 15. 12. 1997 do 4. 9. 2000
prevádzkovanie sauny
od 15. 12. 1997 do 4. 9. 2000
sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereo- typia, galvanoplastika, ofsetová tlač
Konanie menom spoločnosti
od 26. 7. 2023
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva.
od 10. 8. 2022 do 25. 7. 2023
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva.
od 24. 7. 2020 do 9. 8. 2022
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva.
od 5. 9. 2000 do 23. 7. 2020
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu družstva.
od 19. 6. 1996 do 4. 9. 2000
Menom družstva koná navonok predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma,je potrebný podpis dvoch členov predstavensta.
od 21. 4. 1993 do 18. 6. 1996
Podpisovanie za Didaktik, družstvo sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis predseda, podpredseda alebo člen predstavenstva RNDr. František Palkovič.
od 26. 9. 1990 do 20. 4. 1993
Podpisovanie za Didaktik,v.d.sa uskutočňuje tak,že k vytlačenému,alebo napísanému názvu pripojí svoj podpis predseda,podpredseda alebo člen predstavenstva Milan Vávra.
Ďalšie právne skutočnosti
od 26. 9. 1990
Družstvo bolo založenéna ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 20.9.1990 podľa Zákona č.176/1990 Zb.o bytovom,spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 403
od 21. 4. 1993
Stanovy družstva boli prispôsobené zákonu č. 513/91 Zb. v zmysle § 765 ods. 2 na členskej schôdzi konanej dňa 30.9.1992. Družstvo vytvára nedeliteľný fond vo výške 22 075 000,- Sk podľa § 18 ods. 2 zák.č. 42/92 Zb.
od 19. 6. 1996
Na členskej schôdzi boli dňa 24.4.1996 zmenené stanovy družstva. Zvýšenie nedeliteľného fondu na sumu 25 075 000,-Sk.
od 15. 12. 1997
Valné zhromaždenie konané dňa 09.04.1997, ktorého priebeh bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 361/97, Nz 234/97 schválilo zmenu stanov.
od 5. 9. 2000
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí výročnej členskej schôdze dňa 17.04.2000.
Základné imanie
od 11. 5. 2010
33 193,92 EUR
od 16. 6. 2009 do 10. 5. 2010
3 319,391888 EUR
od 21. 4. 1993 do 15. 6. 2009
100 000 Sk
Základný členský vklad
od 16. 6. 2009
165,969595 EUR
od 21. 4. 1993 do 15. 6. 2009
5 000 Sk
Kontrolná komisia
od 26. 7. 2023
Mgr. Boris Bundala
Skalica, Predmestie 135, PSČ 909 01
od 26. 7. 2023
Zdenka Reptová
Skalica, Pelíškova 675/31, PSČ 909 01
od 4. 8. 2023
Emília Kováčová
Skalica, Pod Hájkom 5, PSČ 909 01
od 24. 7. 2020 do 25. 7. 2023
Milan Bundala
Skalica, Predmestie 137, PSČ 909 01
od 26. 7. 2023 do 25. 7. 2023
Milan Bundala
Skalica, Predmestie 137, PSČ 909 01
od 23. 11. 2012 do 25. 7. 2023
Ing. Jozef Herényi
Vrádište, Vrádište 191, PSČ 908 49
od 26. 7. 2023 do 25. 7. 2023
Ing. Jozef Herényi
Vrádište, Vrádište 191, PSČ 908 49
od 26. 6. 2007 do 25. 7. 2023
Emília Kováčová
Skalica, Pod hájkom 5, PSČ 909 01
od 26. 7. 2023 do 25. 7. 2023
Emília Kováčová
Skalica, Pod hájkom 5, PSČ 909 01
od 26. 6. 2007 do 23. 7. 2020
RNDr. Jana Pavlíková
Skalica, SNP 27, PSČ 909 01
od 24. 7. 2020 do 23. 7. 2020
RNDr. Jana Pavlíková
Skalica, SNP 27, PSČ 909 01
od 26. 6. 2007 do 22. 11. 2012
Kamil Veselský
Holíč, SNP 41, PSČ 908 51
od 23. 11. 2012 do 22. 11. 2012
Kamil Veselský
Holíč, SNP 41, PSČ 908 51
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.