IKAR, a.s., IČO: 00678856 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti IKAR, a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00678856. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00678856 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
7. 5. 1990
Názov
od 21. 5. 1993

IKAR, a.s.

od 7. 5. 1990 do 20. 5. 1993

Akciová spoločnosť IKAR

Adresa sídla
od 11. 8. 2016
Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 23, PSČ 82109
od 13. 5. 2002 do 10. 8. 2016
Bratislava, Kukuričná 13, PSČ 83103
od 30. 8. 1993 do 12. 5. 2002
Bratislava, Kukučínova 34, PSČ 83103
od 21. 5. 1993 do 29. 8. 1993
Bratislava, Nevädzova 8, PSČ 82799
od 7. 5. 1990 do 20. 5. 1993
Bratislava, Nevädzova 8
IČO
od 7. 5. 1990

00678856

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
30/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 21. 5. 1993
vydavateľská činnosť v oblasti neperiodických publikácií a tlače
od 21. 5. 1993
výroba a predaj nahratých zvukových - obrazových záznamov
od 21. 5. 1993
veľkoobchodná činnosť v oblasti neperiodických publikácií, tlače, nahratých zvukovo-obrazových záznamov
od 21. 5. 1993
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
od 17. 1. 2002
reklamná a propagačná činnosť
od 13. 5. 2002
prenájom hnuteľných vecí
od 18. 3. 2003
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
od 18. 3. 2003
agentúrna činnosť - zastupovanie autorských práv
od 29. 9. 2005
nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 29. 9. 2005
dobierkový predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 9. 2006
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod )
od 18. 2. 2009
prevádzkovanie cestovnej agentúry
od 14. 9. 2010
skladovanie
od 14. 9. 2010
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
od 29. 9. 2005 do 10. 4. 2006
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 21. 5. 1993 do 28. 9. 2005
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
od 7. 5. 1990 do 20. 5. 1993
tvorba, vydávanie a rozširovanie neperiodických poblikácií všetkých tematických skupín.
od 7. 5. 1990 do 20. 5. 1993
predaj neperiodických publikácií a ďalších polygrafických výrobkov vo vlastnej obchodnej sieti
od 7. 5. 1990 do 20. 5. 1993
dovoz, výroba a predaj audiokaziet, videokaziet, hračiek a školských potrieb
od 7. 5. 1990 do 20. 5. 1993
dovoz, výroba a predaj v oblasti textilných odevných, potravinárskych a drogistických výrobkov
od 7. 5. 1990 do 20. 5. 1993
maloobchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
od 7. 5. 1990 do 20. 5. 1993
zahranično-obchodná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
od 7. 5. 1990 do 20. 5. 1993
poradenská a sprostredovateľská činnosť v oblasti marketingu, kalkulácií, rozpočtovníctva a v iných ekonomických oblastiach podnikateľských subjektov.
od 15. 11. 2004 do 10. 4. 2006
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečných nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
od 15. 11. 2004 do 10. 4. 2006
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
od 15. 11. 2004 do 10. 4. 2006
predaj na priamu konzumáciu tepelne upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
Konanie menom spoločnosti
od 17. 6. 2014
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 7. 8. 2012 do 16. 6. 2014
Za spoločnosť konajú vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Predseda a členovia predstavenstva sa za spoločnosť podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku jej pečiatky, menám a funkciám podpisujúcich sa pripoja svoje podpisy.
od 20. 6. 2000 do 6. 8. 2012
Za spoločnosť je oprávnený konať a aj sa za ňu podpisovať každý člen predstavenstva samostatne. V nasledovných úkonoch spoločnosť zastupujú a aj sa za ňu zaväzujú vždy predseda spolu s členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva : nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľností, uzatváranie úverových zmlúv, vstupovanie ako ručiteľ do úverových zmlúv, vstupovanie s majetkovou účasťou do iných spoločností. Za spoločnosť sa predseda a členovia predstavenstva podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky pripoja svoj vlastnoručný podpis.
od 11. 9. 1998 do 19. 6. 2000
Spoločnosť je oprávnený zastupovať a za ňu podpisovať predseda predstavenstva samostatne, členovia predstavenstva vždy dvaja spolu. V nasledovných úkonoch spoločnosť zastupujú a za ňu sa podpisujú vždy predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva: - nadobúdanie a scudzovanie nehnuteľností, - uzatváranie úverových zmlúv, - vstupovanie ako ručiteľ do úverových zmlúv, - vstupovanie s majetkovou účasťou do iných spoločností. Za spoločnosť sa predseda a členovia predstavenstva podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti alebo k otlačku pečiatky spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie v predstavenstve.
od 7. 5. 1990 do 10. 9. 1998
Bežnú agendu spoločnosti podpisujú členovia predstavenstva. Agendu patriacu do výlučnej pôsobnosti valného zhromaždenia podpisuje predseda a člen predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 5. 1990
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 09.04.1990 na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 23.04.1990 na ktorom boli schválené i stanovy, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici Štátneho notárstva Bratislava 2 č. N 58/90 podľa § 15, § 17, § 23 a § 24 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 49
od 30. 8. 1993
Zmena stanov akciovej spoločnosti bola odsú- hlasená na výročnom valnom zhromaždení dňa 27. 3. 1993. Stary spis: Sa 49
od 29. 5. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.5.1994, na ktorom bol odvolaný starý a zvo- lený nový člen predstavenstva. Stary spis: Sa 49
od 23. 9. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.5.1996. Stary spis: Sa 49
od 3. 11. 1997
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 30.5.1997, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 63/97, Nz 50/97. Stary spis: Sa 49
od 11. 9. 1998
Zmena stanov schválená na Valnom zhromaždení konanom dňa 11.5,1998, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 67/98, Nz 59/98 spísanou notárkou JUDr Janou Mikušovou.
od 29. 5. 2000
Zápisnica z výročného valného zhromaždenia zo dňa 6.5.1999.
od 20. 6. 2000
Zmena stanov schválená dňa 27.4.2000 valným zhromaždením priebeh ktorého bo osvedčený do notárskej zápisnice N 101/00,Nz 93/00
od 19. 6. 2001
Notárska zápisnica č. N 157/00, Nz 146/00 zo dňa 27.7.2000.
od 17. 1. 2002
Notárska zápisnica č. N 154/2001, Nz 148/2001 zo dňa 31. 5. 2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola prijatá zmena stanov a Dodatok č. 4 k stanovám.
od 13. 5. 2002
Notárska zápisnica č. N 306/01, Nz 301/01 zo dňa 24.10.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Notárska zápisnica č. N 343/01, Nz 337/01 zo dňa 26.11.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a zmenu stanov - dodatok č. 5.
od 18. 3. 2003
Notárska zápisnica č. N 168/02, Nz 168/02 zo dňa 27.5.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 15. 11. 2004
Irena Valachová, deň zániku funkcie: 28.5.2003. Notárska zápisnica č. N 108/2003, Nz 41589/2003 zo dňa 28.5.2003.
od 29. 9. 2005
Notárska zápisnica N 96/2005, Nz 31748/2005, NCRls 31277/2005 zo dňa 8.7.2005.
od 11. 4. 2006
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 222/2005, Nz 66479/2005, NCRIs 65653/2005 napísaná dňa 16.12.2005 notárom JUDr. Janou Mikušovou.
od 18. 2. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 73/2008, Nz 27414/2008, NCRls 27111/2008 zo dňa 26.06.2008.
od 14. 9. 2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 85/2010, Nz 18850/2010, NCRls 19147/2010 zo dňa 27.05.2010.
od 7. 8. 2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spísaná vo forme notárskej zápisnice N 408/2012, Nz 25937/2012 zo dňa 19.07.2012.
od 17. 6. 2014
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa26.05.2014.
od 10. 11. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.06. 2015.
od 3. 5. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.04.2016
od 11. 8. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 457/2016, Nz 26231/2016, NCRls 27002/2016 zo dňa 25.07.2016.
od 11. 8. 2016
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.04.2016.
od 27. 1. 2017
Vyhlásenie zo dňa 10.01.2017.
od 19. 9. 2017
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.08.2017.
Základné imanie
od 21. 10. 2010
75 673,2 EUR
Rozsah splatenia: 75 673,2 EUR
od 17. 2. 2009 do 20. 10. 2010
75 673,2 EUR
Rozsah splatenia: 75 637,2 EUR
od 15. 11. 2004 do 16. 2. 2009
2 280 000 Sk
Rozsah splatenia: 2 280 000 Sk
od 7. 5. 1990 do 14. 11. 2004
2 280 000 Sk
Akcie
od 24. 9. 2022
Počet: 2280
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 17. 2. 2009 do 23. 9. 2022
Počet: 2280
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 20. 6. 2000 do 16. 2. 2009
Počet: 2280
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 3. 11. 1997 do 19. 6. 2000
Počet: 2280
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 7. 5. 1990 do 2. 11. 1997
Počet: 60
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 38 000 Sk
Dozorná rada
od 14. 7. 2020
Jana Okatá
Pezinok, Moyzesova 56, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 28. 4. 2020
od 14. 7. 2020
Ladislav Bödök
Veľký Meder, Sídl. M. Corvina 1, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 21. 5. 2018
od 14. 7. 2020
Ing. Jana Hubertová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Prešovská 30, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 21. 5. 2018
od 19. 9. 2017 do 22. 6. 2020
Mgr. Katarína Čížková
Zvolen, Podbeľová 8, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 28. 8. 2017
od 23. 6. 2020 do 22. 6. 2020
Mgr. Katarína Čížková
Zvolen, Podbeľová 8, PSČ 960 01
Vznik funkcie: 28. 8. 2017 Skončenie funkcie: 28. 4. 2020
od 29. 5. 2000 do 6. 8. 2003
PhDr. Mgr. Helena Drappanová
Bratislava, Čiližská 28
od 7. 8. 2003 do 16. 6. 2014
PhDr. Mgr. Helena Drappanová
Bratislava, Čiližská 28, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 6. 5. 1999
od 17. 6. 2014 do 16. 6. 2014
PhDr. Mgr. Helena Drappanová
Bratislava, Čiližská 28, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 6. 5. 1999 Skončenie funkcie: 26. 5. 2013
od 29. 5. 2000 do 18. 6. 2001
Ing. Anna Harumová
Bratislava, Medveďovej 14
od 15. 11. 2004 do 18. 7. 2006
Silvia Kršková
Bratislava, Vazovova 15, PSČ 811 07
Vznik funkcie: 28. 5. 2003
od 19. 7. 2006 do 18. 7. 2006
Silvia Kršková
Bratislava, Vazovova 15, PSČ 811 07
Vznik funkcie: 28. 5. 2003 Skončenie funkcie: 12. 6. 2006
od 3. 5. 2016 do 18. 9. 2017
Mgr. Marek Krúpa
Piešťany, Alexandra Dubčeka 3545/21, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 21. 4. 2016
od 19. 9. 2017 do 18. 9. 2017
Mgr. Marek Krúpa
Piešťany, Alexandra Dubčeka 3545/21, PSČ 921 01
Vznik funkcie: 21. 4. 2016 Skončenie funkcie: 28. 8. 2017
od 30. 8. 1993 do 17. 4. 1997
Ing. Anton Krútil
Bratislava, nám. Bieleho kríža 5
od 18. 4. 1997 do 28. 5. 2000
Ing. Anton Krútil
Bratislava, Námestie Biely kríž 5
od 7. 8. 2003 do 16. 6. 2014
Ing. Emília Lencsésová
Horná Kráľová, Horná Kráľová 1811
Vznik funkcie: 27. 7. 2000
od 17. 6. 2014 do 16. 6. 2014
Ing. Emília Lencsésová
Horná Kráľová, Horná Kráľová 1811
Vznik funkcie: 27. 7. 2000 Skončenie funkcie: 26. 5. 2013
od 19. 6. 2001 do 6. 8. 2003
Ing. Emília Léncsésová
Horná Kráľová, Horná Kráľová 1811
od 17. 6. 2014 do 2. 5. 2016
Tomáš Poláček
Bratislava, Stolárska 38, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 26. 5. 2013
od 3. 5. 2016 do 2. 5. 2016
Tomáš Poláček
Bratislava, Stolárska 38, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 26. 5. 2013 Skončenie funkcie: 21. 4. 2016
od 23. 9. 1996 do 18. 6. 2001
Prof. Ing. Milan Rajňák, DrSc.
Bratislava, Prešovská 32
od 30. 8. 1993 do 17. 4. 1997
Ing. Kamil Slušňák
Galanta, Hlavná 1409/38
od 18. 4. 1997 do 28. 5. 2000
Ing. Kamil Slušňák
Galanta, Hlavná 1409/38
od 30. 8. 1993 do 22. 9. 1996
Ing. Michal Strnad
Bratislava, Ľubľanská 1
od 17. 6. 2014 do 9. 11. 2015
Juraj Vávra
Bratislava, Blagoevova 10, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 26. 5. 2013
od 10. 11. 2015 do 9. 11. 2015
Juraj Vávra
Bratislava, Blagoevova 10, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 26. 5. 2013 Skončenie funkcie: 16. 3. 2015
od 14. 7. 2020 do 13. 7. 2020
Ladislav Bödök
Veľký Meder, Sídl. M. Corvina 1, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 26. 5. 2013 Skončenie funkcie: 21. 5. 2018
od 17. 6. 2014 do 13. 7. 2020
Ladislav Bödök
Veľký Meder, Sídl. M. Corvina 1, PSČ 932 01
Vznik funkcie: 26. 5. 2013
od 14. 7. 2020 do 13. 7. 2020
Ing. Jana Hubertová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Prešovská 30, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 8. 6. 2015 Skončenie funkcie: 21. 5. 2018
od 10. 11. 2015 do 13. 7. 2020
Ing. Jana Hubertová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Prešovská 30, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 8. 6. 2015
od 30. 5. 2020 do 13. 7. 2020
Jana Okatá
Pezinok, Moyzesova 56, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 28. 4. 2020
od 19. 7. 2006 do 16. 6. 2014
Ing. Vlastimil Šenkýř
Kostelec nad Labem, V Chaloupkách 611, PSČ 277 13
Vznik funkcie: 12. 6. 2006
od 17. 6. 2014 do 16. 6. 2014
Ing. Vlastimil Šenkýř
Kostelec nad Labem, V Chaloupkách 611, PSČ 277 13
Vznik funkcie: 12. 6. 2006 Skončenie funkcie: 26. 5. 2013
od 19. 6. 2001 do 6. 8. 2003
Irena Valachová
Praha, Korunní 117
od 7. 8. 2003 do 14. 11. 2004
Irena Valachová
Praha, Korunní 117
Vznik funkcie: 27. 7. 2000
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement