MEDIAL, družstvo, IČO: 00679143 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti MEDIAL, družstvo Údaje boli stiahnuté 3. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00679143. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00679143 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
10. 5. 1990
Názov
od 25. 7. 1997

MEDIAL, družstvo

od 10. 5. 1990 do 24. 7. 1997

MEDIAL, výrobné družstvo invalidov

Adresa sídla
od 10. 10. 2013
Bratislava, Haanova 12/B, PSČ 85104
od 25. 7. 1997 do 9. 10. 2013
Bratislava, Haanova 10/a, PSČ 85104
od 3. 1. 1994 do 24. 7. 1997
Bratislava, Mánesovo nám. 2, PSČ 85101
od 10. 5. 1990 do 2. 1. 1994
Bratislava, Mánesovo nám. 2
IČO
od 10. 5. 1990

00679143

Právna forma
Družstvo
Oddiel
Dr
Vložka číslo
108/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 3. 1. 1994
výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
od 3. 1. 1994
staviteľ
od 3. 1. 1994
kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 3. 1. 1994
reklama
od 3. 1. 1994
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
od 3. 1. 1994
elektroinštalácie
od 3. 1. 1994
vykonávanie inžinierskych stavieb
od 3. 1. 1994
vykonávanie priemyselných stavieb
od 3. 1. 1994
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 3. 1. 1994
automatizované spracovanie dát
od 3. 1. 1994
poskytovanie software
od 3. 1. 1994
vedenie účtovnej a ekonomickej evidencie
od 3. 1. 1994
sprostredkovanie služieb
od 17. 3. 1994
obstarávanie služieb spojených so správou bytového fondu
od 27. 11. 2003
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
od 27. 11. 2003
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb spojených s prenájmom
od 27. 11. 2003
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
od 27. 11. 2003
upratovacie práce
od 27. 11. 2003
prenájom strojov a prístrojov
od 27. 11. 2003
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
od 27. 11. 2003
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
od 27. 11. 2003
poradenstvo v rozsahu predmetu podnikania
od 3. 1. 1994 do 26. 11. 2003
revízie a opravy plynových zariadení
od 3. 1. 1994 do 26. 11. 2003
výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
od 3. 1. 1994 do 26. 11. 2003
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
od 3. 1. 1994 do 26. 11. 2003
zriaďovanie poplašných zariadení
od 3. 1. 1994 do 26. 11. 2003
montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
od 3. 1. 1994 do 26. 11. 2003
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
šitie paplónov, detských perových súprav
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
čistenie peria, záclon, závesov
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
stavebné opravárske a údržbárske práce
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
oprava šijacích strojov
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
výroba bytových doplnkov z dreva
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
obchodná činnosť.
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
výroba a servis elektronických zariadení
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
výroba a distribúcia televíznych programov a reklám
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
sprostredkovateľské služby
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
zahranično-obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu okrem tovaru na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie.
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
montáž zabepečovacích zariadení a ich projektovanie
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
projektovanie elektrických zariadení
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
výroba, inštalácia a opravy elektrických zariadení
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
staviteľ
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
montáž, opravy, rekonštrukcie a revízie výťahov
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
reklama
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
výroba a opravy lekárskych prístrojov a zdravotníckych potrieb
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
montáž a opravy telekomunikačných zariadení
od 29. 9. 1993 do 2. 1. 1994
zriaďovanie poplašných zariadení
od 3. 1. 1994 do 26. 11. 2003
projektovanie elektrických zariadení
Konanie menom spoločnosti
od 27. 11. 2003
Za družstvo podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu družstva pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 24. 9. 2002 do 26. 11. 2003
Za družstvo podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za družstvo sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu družstva, menám a funkciam pripoja podpisujúci svoj podpis.
od 29. 9. 1993 do 23. 9. 2002
V mene družstva koná navonok a podpisuje zaň predseda, alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorýrobí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
od 10. 5. 1990 do 28. 9. 1993
Za družstvo podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 10. 5. 1990
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 20.4.1990 podľa Zák.č. 94/88 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Stary spis: Dr 1862
od 29. 9. 1993
Družstvo pretransformované na družstvo v zmysle § 765 Zák.č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 23.10.1992 v zmysle ust. zák.č. 513/91 Zb., dodatok k stanovám zo dňa 15.7.1993. Stary spis: Dr 1862
od 3. 1. 1994
Na členskej schôdzi konanej dňa 25.11.1993 boli schválené zmeny stanov. Stary spis: Dr 1862
od 17. 3. 1994
Dodatok č.4 k stanovám schválený na členskej schôdzi konanej dňa 14.3.1994. Stary spis: Dr 1862
od 25. 7. 1997
Na členskej schôdzi konanej dňa 18.04.1997 bol schválený Dodatok č. 5 k stanovám. Zmena obchodného mena - pôvodné MEDIAL, výrobné družstvo invalidov. Stary spis: Dr 1862
od 8. 9. 2000
Zmena trvalého bydliska štatutára.
od 24. 9. 2002
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 3.6.2002. Ing. Martin Kolík, deň zániku funkcie: 3.6.2002 Ing. Peter Uberal, deň zániku funkcie: 3.6.2002 JUDr. Ondrej Štrigner, deň zániku funkcie: 3.6.2002.
od 27. 11. 2003
Zápisnica z členskej schôdze dňa 30.09.2003, na ktorej bola schválená zmena stanov.
od 5. 3. 2004
Zápisnica z členskej schôdze družstva konanej dňa 29.1.2004.
od 1. 8. 2008
Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze konanej dňa 25.06.2008.
od 27. 11. 2009
Zápisnica zo zasadnutia výročnej členskej schôdze konanej dňa 05.10.2009.
od 17. 12. 2014
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 25.11.2014. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1272/2014, Nz 47373/2014, NCRls 48229/2014 zo dňa 25.11.2014.
od 30. 11. 2018
Zápisnica z členskej schôdze družstva zo dňa 25.9.2013.
od 20. 2. 2019
Zápisnica z členskej schôdzedružstva konaná dňa 24.10.2018
od 21. 2. 2019
Zápisnica z členskej schôdze družstva konaná dňa 24.10.2018
Základné imanie
od 27. 11. 2009
3 000 000 EUR
od 1. 8. 2008 do 26. 11. 2009
80 000 000 Sk
od 5. 3. 2004 do 31. 7. 2008
13 510 000 Sk
od 27. 11. 2003 do 4. 3. 2004
1 000 000 Sk
od 25. 7. 1997 do 26. 11. 2003
120 000 Sk
od 29. 9. 1993 do 24. 7. 1997
53 000 Sk
Základný členský vklad
od 27. 11. 2009
1 000 EUR
od 29. 9. 1993 do 24. 7. 1997
6 625 Sk
od 25. 7. 1997 do 4. 3. 2004
20 000 Sk
od 5. 3. 2004 do 26. 11. 2009
20 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 17. 12. 2014
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 17. 12. 2014
MEDIAL BYT, družstvo
Bratislava, Plynárenská 3, PSČ 824 83
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.