LIFT SYSTEM, spol. s. r. o. v likvidácii, IČO: 00684074 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti LIFT SYSTEM, spol. s. r. o. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00684074. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00684074 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
21. 9. 1990
Názov
od 23. 7. 2003 do 23. 11. 2021

LIFT SYSTEM, spol. s. r. o. v likvidácii

od 21. 9. 1990 do 22. 7. 2003

LIFT SYSTEM, spol. s. r. o.

Adresa sídla
od 23. 7. 2003 do 23. 11. 2021
Bratislava, Nám. 1. mája 14, PSČ 81106
od 18. 1. 1994 do 22. 7. 2003
Bratislava, Alstrova 270, PSČ 83106
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
Bratislava, Kirovova 270
IČO
od 21. 9. 1990

00684074

Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
104/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
a/ Predbežné obchodné aktivity: - prieskum trhu - zistenie možnosti podnikania spoločnosti na vnútornom trhu, so zameraním na presadenie moderných výrobkov firmy a servisnýc h služieb firmy vysokej kvality
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
b/ Aktivity pre vnútorný obchod: - nákup, distribúcia a predaj výrobkov, najmä týkajúcich sa sa výrobnej činnosti spoločnosti, ako aj výrobkov sesterských firiem "LIFT Gruppe", s ktorými dispozíciu v takomto vymedzení aktivít nevylučujú čsl. právne predpisy
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
c/ Výrobná činnosť: - v oblasti spotrebného tovaru, najmä kompletné alebo jednotlivé zostavy-nábytok pre Audiovideo systémy a príslušenstvo - kompletné alebo jednotlivé zostavy zostavy nábytku pre predajne audio-video techniky a príslušenstvo - v oblasti strojárstva, najmä strihanie, rezanie kovových materiálov laseovou technikou, - používanie najnovších technológií pri ohýbaní kovových materiálov
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
d/ Zriadenie obchodných zastupiteľstiev
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
e/ Zavádzanie nových technológií v podnikoch ČSFR, namjä špecializácia na použitie laserových strojov pri výrobnom procese, ohýbacích strojov kovových materiálov, montážne práce, know-how z vyššie uvedených aktivít
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
f/ Kooperácia s podnikmi v ČSFR
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
g/ Tvorba a zavádzanie cemputerových programov pre obchodné organizácie Zahranično - obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 9.11.1990 pod č.j.: 13/13489/133/90, registračné číslo: 108003974 v tomto rozsahu:
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
1. Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou: - práce výrobnej povahy v oblasti výroby plastikových a aluminiových stojanov a nábytku pre audio-video systémy spracovania a potlače kartonových obalov a polystyrénových obalov a opracovania kovov - úpravy počítačových programov podľa potrieb zákazníka - obchodného zastupovania - poradenskej a konzultačnej činnosti vo väzbe na predmet činnosti organizácie - technického servisu - prevádzkovania konsignačných skladov - nasadzovania nových technológií kovoopracovania vrátane montáží zariadení - propagácie výrobkov a služieb zastupovaných firiem
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
2. Prijímanie služieb od zahraničných osôb formou prác výrobnej povahy opracovaním hliníkových a oceľových častí nábytku, stojanov a príslušenstva pre audio-video systémy a čiastočným spracovaním kartónových a polystyrénových obalov.
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
3. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka: 7209320, 7306600, 7604290, 4819100, 4805704, 4805801, 4805232, 4804392, 4804495, 4804490, 3903192, pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 2 rozsahu povolenia.
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
4. Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka: 4819100, 4805704, 4805801, 4805232, 4804392, 4804495, 4804490, 3903192, 4415206, 4415201.
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
5. Dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1 rozsahu povolenia.
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
6. Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR číslo: 256/ 1990 Zb.
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
7. Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí a poskytovania a prijímania služieb na základe zmlúv a obstarávaní záležitostí menom organizácie na účet čs. osôb.
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
8. Vývoz a dovoz vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR číslo:256/ 1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k vykonávaniu ktorých je potrebné povolenie na zahranično obchodnú činnosť, uskutočňovaný pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 7 rozsahu povolenia.
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
9. Kúpa tovaru v zahraničí a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
od 18. 1. 1994 do 23. 11. 2021
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj vykonávať len s týmto povolením/
od 18. 1. 1994 do 23. 11. 2021
výroba a montáž architektonických prvkov pre interiéry
Konanie menom spoločnosti
od 23. 7. 2003 do 23. 11. 2021
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Menom spoločnosti koná likvidátor.
od 14. 6. 1995 do 22. 7. 2003
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
od 18. 1. 1994 do 13. 6. 1995
Spoločnosť zastupujú konatelia. Právne akty spoločnosti majú právo podpisovať konatelia spoločnosti výlučne spoločne.
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
Zastupovať spoločnosť navonok budú obchodní vedúci: Dr. Ervin Pauliak, Otto Schubert, bytom Franzengasse 25, 1050 Wien, Gunter Hoflinger, bytom Neustift am Walde 26.28/5, 1190 Wien vždy spoločne, najmenej však vždy dvaja obchodní vedúci. Podpisovanie zástupcov za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíšu najmenej dvaja obchodní vedúci.
Likvidácia
Likvidátor:
od 23. 7. 2003 do 23. 11. 2021
Petr Cielecký
Kroměříž, Ovocná, PSČ 767 01
Ďalšie právne skutočnosti
od 21. 9. 1990 do 23. 11. 2021
Spoločnosť s ručením obmedzením bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13. 9. 1990 podľa ust. § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zákona č. 112/1990 Zb. ktorým, sa mení a doplňa Z8KON 4:173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou účasťou. Stary spis: S.r.o. 153
od 18. 1. 1994 do 23. 11. 2021
Spoločenská zmluva bola prispôsobená úprave Obchodného Zákonníka dňa 20. 1. 1993, doplnok zo dňa 30. 1. 1993. Stary spis: S.r.o. 153
od 18. 3. 1999 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.9.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 9.11.1998.
od 18. 10. 1999 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.7.1999, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 1.7.1999.
od 23. 7. 2003 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 15.1.2003, na ktorom bola schválená zmena sídla, bol dňom 15.1.2003 odvolaný konateľ G. Höflinger, bola zrušená spoločnosť s likvidáciou, za likvidátora bol vymenovaný Petr Cielecký, doplnok k spoločenskej zmluve z 31.1.2003.
Základné imanie
od 18. 1. 1994 do 23. 11. 2021
250 000 Sk
od 21. 9. 1990 do 17. 1. 1994
251 000 Sk
Spoločníci
od 18. 3. 1999 do 17. 10. 1999
LIFT Verkaufsgeräte Ges.m.b.H.,
Franzengasse 25
od 21. 9. 1990 do 17. 3. 1999
DISPLAY PRODUCTION Ges.m.b.H.
8680 Murzzuschlag, Grazerstrasse 50
od 21. 9. 1990 do 17. 3. 1999
LIFT Verkaufsgeräte Ges.m.b.H.,
Franzengasse 25
od 18. 10. 1999 do 23. 11. 2021
Teleos Holding Gesellschaft m.b.H.
1050, Franzensgasse 25
od 18. 3. 1999 do 23. 11. 2021
DISPLAY PRODUCTION Ges.m.b.H.
8680 Murzzuschlag, Grazerstrasse 50
od 21. 9. 1990 do 17. 3. 1999
JUDr. Ervin Pauliak
Bratislava, Segnerova 3
Výška vkladu každého spoločníka
od 21. 9. 1990 do 17. 3. 1999
LIFT Verkaufsgeräte Ges.m.b.H.,
Vklad: 115 500 Sk
Splatené: 115 500 Sk
od 21. 9. 1990 do 17. 3. 1999
DISPLAY PRODUCTION Ges.m.b.H.
Vklad: 115 500 Sk
Splatené: 115 500 Sk
od 21. 9. 1990 do 17. 3. 1999
JUDr. Ervin Pauliak
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 18. 3. 1999 do 17. 10. 1999
LIFT Verkaufsgeräte Ges.m.b.H.,
Vklad: 125 000 Sk
Splatené: 125 000 Sk
od 18. 3. 1999 do 23. 11. 2021
DISPLAY PRODUCTION Ges.m.b.H.
Vklad: 125 000 Sk
Splatené: 125 000 Sk
od 18. 10. 1999 do 23. 11. 2021
Teleos Holding Gesellschaft m.b.H.
Vklad: 125 000 Sk
Splatené: 125 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.