INTECH, spol. s r.o., IČO: 00684511 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti INTECH, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00684511. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00684511 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
26. 9. 1990
Názov
od 26. 9. 1990

INTECH, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 3. 8. 2004
Bratislava, Vlčie hrdlo, PSČ 82412
od 20. 11. 1992 do 2. 8. 2004
Bratislava, Nobelova 34, PSČ 83605
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Bratislava, Dimitrovova 34
IČO
od 26. 9. 1990

00684511

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
120/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 22. 4. 2006
výkon činnosti stavbyvedúceho
od 6. 11. 2018
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 6. 11. 2018
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 6. 11. 2018
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
od 6. 11. 2018
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 6. 11. 2018
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 6. 11. 2018
Správa a údržba bytového a nebytového fondu rozsahu voľných živností
od 6. 11. 2018
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 6. 11. 2018
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
od 6. 11. 2018
Výskum a vývoj v oblastí prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 6. 11. 2018
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
od 6. 11. 2018
Čistiace a upratovacie služby
od 6. 11. 2018
Prenájom hnuteľných vecí
od 6. 11. 2018
Administratívne služby
od 6. 11. 2018
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 23. 1. 2019
Poskytovanie služieb autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
od 23. 1. 2019
Poskytovanie služieb autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii pozemné stavby
od 23. 1. 2019
Poskytovanie služieb autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva
od 23. 1. 2019
Poskytovanie služieb autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii statika stavieb
od 22. 4. 2006 do 5. 11. 2018
výkon činnosti stavebného dozoru
od 22. 4. 2006 do 5. 11. 2018
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 22. 4. 2006 do 5. 11. 2018
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
konzultačná, sprostredkovateľská, projektová, inžinierska, konštrukčno-vývojová činnosť vrátane dokumentačnej a prekladateľskej činnosti.
od 20. 11. 1992 do 22. 1. 2019
projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 20. 11. 1992 do 5. 11. 2018
inžinierska činnosť vo výstavbe
od 20. 11. 1992 do 5. 11. 2018
konštrukčná a vývojová činnosť vo výstavbe
od 20. 11. 1992 do 5. 11. 2018
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
od 20. 11. 1992 do 22. 1. 2019
konzultačná a poradenská činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
od 19. 12. 1995 do 22. 1. 2019
vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
od 19. 12. 1995 do 22. 1. 2019
vykonávanie priemyselných stvieb
od 19. 12. 1995 do 22. 1. 2019
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 19. 12. 1995 do 5. 11. 2018
vykonávanie zemných prác a demolácií
od 19. 12. 1995 do 5. 11. 2018
skladovanie tovaru
od 19. 12. 1995 do 5. 11. 2018
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
od 22. 4. 2006 do 5. 11. 2018
nákup a predaj know-how licencií
od 22. 4. 2006 do 5. 11. 2018
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti investičnej výstavby
Konanie menom spoločnosti
od 25. 6. 2020
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne.
od 16. 8. 2018 do 24. 6. 2020
V mene spoločnosti konajú konatelia tak, že pán Bc. Ladislav Molnár koná samostatne a pán Ing. Peter Važan koná vždy spoločne s pánom Bc. Ladislavom Molnárom.
od 1. 2. 2018 do 15. 8. 2018
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne.
od 19. 5. 2012 do 31. 1. 2018
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
od 28. 6. 1999 do 18. 5. 2012
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne, prokuristi samostatne.
od 20. 11. 1992 do 27. 6. 1999
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Spoločnosť zastupuje navonok Ing. Peter Važan - riaditeľ, ktorý za spoločnosť i podpisuje. V čase neprítomnosti zastupuje riaditeľa spoločnosti Ing. Miroslav Hanák - námestník riaditeľa.
Prokúra
od 28. 6. 1999 do 10. 3. 2003
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanova 40, PSČ 851 02
od 11. 3. 2003 do 31. 1. 2018
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanova 40, PSČ 851 02
od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2018
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanova 40, PSČ 851 02
Skončenie funkcie: 15. 1. 2018
od 28. 6. 1999 do 10. 3. 2003
Ing. arch. Miroslav Bořuta
Bratislava, Sibírska 6, PSČ 831 02
od 11. 3. 2003 do 5. 1. 2017
Ing. arch. Miroslav Bořuta
Kvetoslavov, Kvetoslavov 333, PSČ 930 41
od 6. 1. 2017 do 5. 1. 2017
Ing. arch. Miroslav Bořuta
Kvetoslavov, Kvetoslavov 333, PSČ 930 41
Skončenie funkcie: 5. 12. 2016
od 20. 11. 1992 do 27. 6. 1999
Ing. Gregor Cibula
od 19. 5. 2012 do 31. 1. 2018
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 19. 5. 2012
od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2018
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4, PSČ 821 09
Vznik funkcie: 19. 5. 2012 Skončenie funkcie: 15. 1. 2018
od 28. 6. 1999 do 4. 9. 2001
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Fraňa Kráľa 31, PSČ 811 05
od 5. 9. 2001 do 31. 1. 2018
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Ďurgalova 16, PSČ 831 01
od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2018
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Ďurgalova 16, PSČ 831 01
Skončenie funkcie: 15. 1. 2018
od 20. 11. 1992 do 25. 4. 2000
Ing. Milan Hanuš
Bratislava, Royova 23, PSČ 831 01
od 20. 11. 1992 do 27. 6. 1999
Ing. Juraj Vaněk
od 19. 5. 2012 do 30. 7. 2015
Ing. Juraj Vaněk
Bratislava, Jankolova 5, PSČ 851 04
Vznik funkcie: 19. 5. 2012
od 31. 7. 2015 do 31. 1. 2018
Ing. Juraj Vaněk
Stupava, Na kopcoch 5, PSČ 900 31
Vznik funkcie: 19. 5. 2012
od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2018
Ing. Juraj Vaněk
Stupava, Na kopcoch 5, PSČ 900 31
Vznik funkcie: 19. 5. 2012 Skončenie funkcie: 15. 1. 2018
od 19. 5. 2012 do 31. 1. 2018
V mene spoločnosti konajú prokuristi samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 26. 9. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.09.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 174
od 20. 11. 1992
V súlade s § 764 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. bola prispôsobená spoločenská zmluva o založení spoločnosti úprave tohto zákona dodatkom č. 3 k spoločenskej zmluve podpísaným dňa 2.6.1992. Starý spis: S.r.o. 174
od 26. 8. 1993
Dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.6.1993. Starý spis: S.r.o. 174
od 27. 3. 1995
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.9.1994. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.4.1994. Starý spis: S.r.o. 174
od 19. 12. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.11. 1995. Starý spis: S.r.o. 174
od 16. 5. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.9.1995. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.10.1995. Starý spis: S.r.o. 174
od 15. 4. 1997
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4. 10. 1997, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými vkladmi. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 17. 2. 1997. Starý spis: S.r.o. 174
od 7. 9. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.5.1998. Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.6.1998 v zmysle ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 28. 6. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.2.1999.
od 26. 4. 2000
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.11.1999. Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.2.2000.
od 5. 9. 2001
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 18.6.2001, na ktorom sa rozhodlo o prevode obchodného podielu. Zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 13.8.2001. Dodatok č. 12 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.8.2001.
od 11. 3. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.12.2002, dodatok č. 13 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.12.2002.
od 3. 8. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2004.
od 22. 4. 2006
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti INTECH, spol. s r.o. zo dňa 20.03.2006 o zlúčení so spoločnosťou INTECH - INVEST spol. s r.o., Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava, IČO: 31 325 858, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2929/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 160/2006, Nz 10551/2006, NCRls 10487/2006 JUDr. Danielou Šikutovou dňa 20.03.2006. Spoločnosť INTECH, spol. s r.o. je právnym nástupcom spoločnosti INTECH - INVEST spol. s r.o., Vlčie hrdlo 4846, 824 12 Bratislava, IČO: 31 325 858, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 2929/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.04.2006.
od 19. 5. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.04.2012.
od 11. 6. 2015
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.05.2015
od 31. 8. 2016
Zápisnica č. 02/2016 z valného zhromaždenia konaného dňa 11.07.2016.
Základné imanie
od 29. 5. 2009
127 866 EUR
Rozsah splatenia: 127 866 EUR
od 22. 4. 2006 do 28. 5. 2009
3 852 000 Sk
Rozsah splatenia: 3 852 000 Sk
od 11. 3. 2003 do 21. 4. 2006
3 360 000 Sk
Rozsah splatenia: 3 360 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 10. 3. 2003
3 360 000 Sk
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
2 765 000 Sk
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
1 337 000 Sk
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
462 000 Sk
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
182 000 Sk
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
180 000 Sk
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 22. 4. 2006
INTECH - INVEST spol. s r.o.
Bratislava, Vlčie hrdlo 4846, PSČ 824 12
Spoločníci
od 18. 8. 2022
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. Vlčie hrdlo 5985
Bratislava - mestská časť Ružinov, Vlčie hrdlo 5985, PSČ 820 03
od 5. 9. 2001 do 14. 12. 2017
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanova 40, PSČ 851 02
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanona 40, PSČ 851 02
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanona 40
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanona 40
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanona 40
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanona 40
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Romanona 40
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Václav Bajbar
Bratislava, Togliatiho 40
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. arch. Miroslav Boruta
Bratislava, Sibírska 6
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. arch. Miroslav Boruta
Bratislava, Sibírska 6
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. arch. Miroslav Boruta
Bratislava, Sibírska 6
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. arch. Miroslav Boruta
Bratislava, Sibírska 6
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. arch. Miroslav Boruta
Bratislava, Sibírska 6
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. arch. Miroslav Boruta
Bratislava, Sibírska 6
od 5. 9. 2001 do 14. 12. 2017
Ing. arch. Miroslav Bořuta
Kvetoslavov, Kvetoslavov 333, PSČ 930 41
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. arch. Miroslav Bořuta
Bratislava, Sibírska 6, PSČ 831 02
od 5. 9. 2001 do 14. 12. 2017
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4, PSČ 821 09
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4, PSČ 821 09
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Gregor Cibula
Bratislava, Liptovská 4
od 5. 9. 2001 do 14. 12. 2017
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Ďurgalova 16, PSČ 831 01
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Fraňa Kráľa 31, PSČ 811 05
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Fraňa Kráľa 31
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Fraňa Kráľa 31
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Fraňa Kráľa 31
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Fraňa Kráľa 31
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Fraňa Kráľa 31
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Miroslav Hanák
Bratislava, Fraňa Kráľa 31
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Milan Hanuš
Bratislava, Royova 23, PSČ 831 01
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Milan Hanuš
Bratislava, Royova 23
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Milan Hanuš
Bratislava, Royova 23
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Milan Hanuš
Bratislava, Royova 23
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Milan Hanuš
Bratislava, Royova 23
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Milan Hanuš
Bratislava, Royova 23
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Milan Hanuš
Bratislava, Royova 23
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Vladimír Kopinič
Bratislava, Svetlá 5
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Juraj Vanek
Bratislava, Jankolova 5
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Juraj Vanek
Bratislava, Jankolova 5
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Juraj Vanek
Bratislava, Jankolova 5
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Juraj Vanek
Bratislava, Jankolova 5
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Juraj Vanek
Bratislava, Jankolova 5
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Juraj Vanek
Bratislava, Jaburkovej 15
od 5. 9. 2001 do 14. 12. 2017
Ing. Juraj Vaněk
Stupava, Na kopcoch 5, PSČ 900 31
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Juraj Vaněk
Bratislava, Jankolova 5, PSČ 851 04
od 22. 4. 2006 do 14. 12. 2017
Ing. Peter Važan
Bratislava, Majerníkova 15, PSČ 841 05
od 5. 9. 2001 do 21. 4. 2006
Ing. Peter Važan
Bratislava, Beniakova 18, PSČ 841 05
od 12. 12. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Peter Važan
Bratislava, Račianska 61, PSČ 831 04
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Peter Važan
Bratislava, Račianska 61
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Peter Važan
Bratislava, Račianska 61
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Peter Važan
Bratislava, Račianska 61
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Peter Važan
Bratislava, Račianska 61
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Peter Važan
Bratislava, Račianska 61
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Peter Važan
Bratislava, Februárového víťazstva 61
od 15. 12. 2017 do 17. 8. 2022
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
Bratislava - mestská časť Ružinov, Vlčie hrdlo 5985, PSČ 820 03
Výška vkladu každého spoločníka
od 15. 12. 2017 do 17. 8. 2022
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
Vklad:  
Splatené:  
od 18. 8. 2022
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
Vklad: 127 866 EUR
Splatené: 127 866 EUR
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing.arch. Miroslav Boruta
Vklad: 22 857 Sk
Splatené: 22 857 Sk
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 22 857 Sk
Splatené: 22 857 Sk
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 22 857 Sk
Splatené: 22 857 Sk
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Milan Hanuš
Vklad: 22 857 Sk
Splatené: 22 857 Sk
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Juraj Vanek
Vklad: 22 857 Sk
Splatené: 22 857 Sk
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Peter Važan
Vklad: 22 857 Sk
Splatené: 22 857 Sk
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 26. 9. 1990 do 19. 11. 1992
Ing. Vladimír Kopinič
Vklad: 22 857 Sk
Splatené: 22 857 Sk
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing.arch. Miroslav Boruta
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Milan Hanuš
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Juraj Vanek
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Peter Važan
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 20. 11. 1992 do 25. 8. 1993
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing.arch. Miroslav Boruta
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Milan Hanuš
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Juraj Vanek
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Peter Važan
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 26. 8. 1993 do 26. 3. 1995
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing.arch. Miroslav Boruta
Vklad: 191 000 Sk
Splatené: 191 000 Sk
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 191 000 Sk
Splatené: 191 000 Sk
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 191 000 Sk
Splatené: 191 000 Sk
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Milan Hanuš
Vklad: 191 000 Sk
Splatené: 191 000 Sk
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Juraj Vanek
Vklad: 191 000 Sk
Splatené: 191 000 Sk
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Peter Važan
Vklad: 191 000 Sk
Splatené: 191 000 Sk
od 27. 3. 1995 do 15. 5. 1996
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 191 000 Sk
Splatené: 191 000 Sk
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing.arch. Miroslav Boruta
Vklad: 395 000 Sk
Splatené: 395 000 Sk
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 395 000 Sk
Splatené: 395 000 Sk
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 395 000 Sk
Splatené: 395 000 Sk
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Milan Hanuš
Vklad: 395 000 Sk
Splatené: 395 000 Sk
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Juraj Vanek
Vklad: 395 000 Sk
Splatené: 395 000 Sk
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Peter Važan
Vklad: 395 000 Sk
Splatené: 395 000 Sk
od 16. 5. 1996 do 14. 4. 1997
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 395 000 Sk
Splatené: 395 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing.arch. Miroslav Boruta
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Milan Hanuš
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Juraj Vanek
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Peter Važan
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 15. 4. 1997 do 25. 4. 2000
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing.arch. Miroslav Bořuta
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Milan Hanuš
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Juraj Vaněk
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 26. 4. 2000 do 4. 9. 2001
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 5. 9. 2001 do 21. 4. 2006
Ing.arch. Miroslav Bořuta
Vklad: 560 000 Sk
Splatené: 560 000 Sk
od 5. 9. 2001 do 21. 4. 2006
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 560 000 Sk
Splatené: 560 000 Sk
od 5. 9. 2001 do 21. 4. 2006
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 560 000 Sk
Splatené: 560 000 Sk
od 5. 9. 2001 do 21. 4. 2006
Ing. Juraj Vaněk
Vklad: 560 000 Sk
Splatené: 560 000 Sk
od 5. 9. 2001 do 21. 4. 2006
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 560 000 Sk
Splatené: 560 000 Sk
od 5. 9. 2001 do 21. 4. 2006
Ing. Peter Važan
Vklad: 560 000 Sk
Splatené: 560 000 Sk
od 22. 4. 2006 do 28. 5. 2009
Ing.arch. Miroslav Bořuta
Vklad: 642 000 Sk
Splatené: 642 000 Sk
od 22. 4. 2006 do 28. 5. 2009
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 642 000 Sk
Splatené: 642 000 Sk
od 22. 4. 2006 do 28. 5. 2009
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 642 000 Sk
Splatené: 642 000 Sk
od 22. 4. 2006 do 28. 5. 2009
Ing. Juraj Vaněk
Vklad: 642 000 Sk
Splatené: 642 000 Sk
od 22. 4. 2006 do 28. 5. 2009
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 642 000 Sk
Splatené: 642 000 Sk
od 22. 4. 2006 do 28. 5. 2009
Ing. Peter Važan
Vklad: 642 000 Sk
Splatené: 642 000 Sk
od 29. 5. 2009 do 14. 12. 2017
Ing.arch. Miroslav Bořuta
Vklad: 21 311 EUR
Splatené: 21 311 EUR
od 29. 5. 2009 do 14. 12. 2017
Ing. Gregor Cibula
Vklad: 21 311 EUR
Splatené: 21 311 EUR
od 29. 5. 2009 do 14. 12. 2017
Ing. Miroslav Hanák
Vklad: 21 311 EUR
Splatené: 21 311 EUR
od 29. 5. 2009 do 14. 12. 2017
Ing. Juraj Vaněk
Vklad: 21 311 EUR
Splatené: 21 311 EUR
od 29. 5. 2009 do 14. 12. 2017
Ing. Václav Bajbar
Vklad: 21 311 EUR
Splatené: 21 311 EUR
od 29. 5. 2009 do 14. 12. 2017
Ing. Peter Važan
Vklad: 21 311 EUR
Splatené: 21 311 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.