Würth spol. s r.o., IČO: 00684864 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Würth spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00684864. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00684864 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
17. 10. 1990
Názov
od 19. 7. 1993

Würth spol. s r.o.

od 17. 10. 1990 do 18. 7. 1993

WÜRTH Česko-Slovensko spol. s r.o.

Adresa sídla
od 19. 7. 1993
Bratislava, Pribylinská 2, PSČ 83104
od 17. 10. 1990 do 18. 7. 1993
Bratislava
IČO
od 17. 10. 1990

00684864

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
146/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 19. 7. 1993
nákup a predaj tovarov
od 29. 1. 2021
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 29. 1. 2021
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
od 29. 1. 2021
prenájom hnuteľných vecí
od 29. 1. 2021
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 29. 1. 2021
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 29. 1. 2021
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 29. 1. 2021
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
od 29. 1. 2021
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
od 29. 1. 2021
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
od 29. 1. 2021
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 29. 1. 2021
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
od 29. 1. 2021
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
od 29. 1. 2021
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
od 29. 1. 2021
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
od 29. 1. 2021
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
od 29. 1. 2021
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 29. 1. 2021
faktoring a forfaiting
od 29. 1. 2021
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 29. 1. 2021
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
od 29. 1. 2021
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 29. 1. 2021
poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
od 29. 1. 2021
nákladná cestná doprava vykonávaná s vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
od 29. 1. 2021
sťahovacie služby
od 29. 1. 2021
administratívne služby
od 29. 1. 2021
kuriérske služby
od 29. 1. 2021
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 29. 1. 2021
prevádzkovanie výdajne stravy
od 29. 1. 2021
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
od 29. 1. 2021
fotografické služby
od 29. 1. 2021
služby požičovní
od 17. 10. 1990 do 18. 7. 1993
Montáže a spojovacie materiály a prvky každého druhu pre použitie v kovo a drevospracujúcom priemysle a remeslách, ako napr. šróby, matice, hmoždinky, nity, zabezpečovacie prvky, upevňovacia technika, nábytkové a spojovacie kovania.
od 17. 10. 1990 do 18. 7. 1993
Chemické technické výrobky ako napr. lepidlá, tmely, autolaky pre autoprávarenské účely. Rôzne náradia tlakové a pneumatické, elektrické vrtáky, lístové píly, brúsne materiály.
od 17. 10. 1990 do 18. 7. 1993
Elektromateriály ako káble a izolanty a elektroinštaličný materiál.
od 17. 10. 1990 do 18. 7. 1993
Skladové systémy pre uvedené výrobky ako aj regály a zásuvky a pod. uzatvárania kooperácii s výrobcami uvedených skupín, výrobkov v ČSFR.
od 17. 10. 1990 do 18. 7. 1993
Zahranično-obchodná činnosť: Povolenie na zahranično-obchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 27.11.1990, č.j.: 13/13107/133/90, reg.č.: 108004708 v tomto rozsahu: 1.Dovoz vecí,čísla colného sadzobníka 7318, 3208, 3209, 3214, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205 8544, 8539219. 2.Vývoz vecí, čísla colného sadzobníka 7318, 3506, 3403, 8508, 8202, 8467, 8203, 8204, 8205, 8209, 9403205, 8539219.
Konanie menom spoločnosti
od 15. 3. 2018
Ak je menovaný len jeden konateľ, za spoločnosť koná spoločne s prokuristom. Ak sú vymenovaní viacerí konatelia, za spoločnosť konajú dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ s jedným prokuristom. Za spoločnosť sa konateľ alebo prokurista podpisujú tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
od 22. 6. 2005 do 14. 3. 2018
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti spoločne s prokuristom. Konateľ sa podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
od 19. 7. 1993 do 21. 6. 2005
Spoločnosť zastupujú a v jej mene pospisujú konatelia.
od 17. 10. 1990 do 18. 7. 1993
Spoločnosť zastupujú voči tretím osobám a podpisujú za ňu riaditelia spoločnosti s rovnakým právom zastupovať spoločnosť a podpisovať za ňu p. Jozef Laister, bytom MAUER LANGEGASSE 147, Wien, p. Ing. Pavel Šebo, bytom Bratislava, Farského 10/90.
Prokúra
od 11. 4. 2012
Ing. Dušan Machovič
Trnava, Bosniacka 6/B, PSČ 917 05
Vznik funkcie: 22. 6. 2005
od 22. 6. 2005 do 10. 4. 2012
Dušan Machovič
Trnava, Juraja Slottu 6545/4, PSČ 917 01
Vznik funkcie: 22. 6. 2005
od 22. 6. 2005
Prokurista za spoločnosť koná a podpisuje spoločne s konateľom. Prokurista sa podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru pojmom prokurista alebo per procuram, prípadne skratkou p.p.,ppa..
Ďalšie právne skutočnosti
od 17. 10. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená vo forme notárskej zápisnice spísanej na Štátnom notárstve Bratislava 1 dňa 19.7.1990 pod číslom N 107/90, Nz 93/90 podľa § 106a ods. 1,3 a § 106n Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník a § 5 Zákona č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 215
od 19. 7. 1993
Dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 26.2. 1993 ustanovenia zmluvy o založení spoločnosti boli dané do súladu s právnou úpravou podľa zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 215
od 9. 5. 1994
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15. 11. 1993, zakladateľ, jediný spoločník firma WÜRTH Handelsges.m.b.H. so sídlom Richars Strauss-Str. 31, A-1232 Wien, ako právny nástupca firmy Reca Holding G.m.b.H., Wien v zmysle § 132 Obchodného zákonníka previedla a predala obchodný podiel na spoločnosti Würth spol. s r.o. so sídlom v Bratislave v rozsahu 100 % nadobúdateľovi firmy WÜRTH Holding Ges.m.b.H. so sídlom Anemonenweg 2, CH-7004 Chur, Švajčiarsko. Stary spis: S.r.o. 215
od 23. 10. 1998
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 428/98, Nz 426/98 dňa 6.8.1998, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
od 22. 6. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.4.1999, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti KLINSTAR spoločnosť s ručením obmedzeným, Stará Ľubovňa, so sídlom Továrenská 9, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31662846 a FFP Slovakia spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom Továrenská 9, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31721826 so spoločnosťou Würth spol. s r.o. so sídlom Pribylinská 2, 821 04 Bratislava, IČO: 00684864, v zmysle ust. § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka, ktorá preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušených spoločností, a bolo schválené zvýšenie základného imania. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 458/99, Nz 423/99 spísanej dňa 25.5.1999.
od 6. 2. 2004
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. N 81/2003, Nz 12712/2003 zo dňa 21.2.2003, v súlade so Zák. č. 500/2001 Zb.
od 22. 6. 2005
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme Notárskej zápisnice N 129/05, Nz 21945/05, NCRls 21654/05 zo dňa 17.05.2005 napísanej notárom JUDr. Magdaléna Čížová
od 11. 4. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.12.2011.
od 5. 8. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2015.
Základné imanie
od 1. 12. 2009
481 312 EUR
Rozsah splatenia: 481 312 EUR
od 22. 6. 1999 do 30. 11. 2009
14 500 000 Sk
od 17. 10. 1990 do 21. 6. 1999
3 500 000 Sk
Spoločníci
od 6. 9. 2022
Würth International AG
Chur, Aspermontstrasse 1, PSČ 7004
od 9. 5. 1994 do 21. 6. 1999
WÜRTH Holding GmbH
Ch - 7004 Chur, Anemonenweg 2
od 17. 10. 1990 do 8. 5. 1994
Reca Holding G.m.b.H.
Wien
od 22. 6. 1999 do 21. 6. 2005
WÜRTH Holding GmbH
Ch - 7004 Chur, Anemonenweg 2
od 22. 6. 2005 do 5. 9. 2022
Würth International AG
Chur, Aspermontstrasse 1, PSČ 7004
Výška vkladu každého spoločníka
od 1. 12. 2009 do 5. 9. 2022
Würth International AG
Vklad:  
Splatené:  
od 6. 9. 2022
Würth International AG
Vklad: 481 312 EUR
Splatené: 481 312 EUR
od 17. 10. 1990 do 8. 5. 1994
Reca Holding G.m.b.H.
Vklad: 3 500 000 Sk
Splatené: 3 500 000 Sk
od 9. 5. 1994 do 21. 6. 1999
WÜRTH Holding GmbH
Vklad: 3 500 000 Sk
Splatené: 3 500 000 Sk
od 22. 6. 1999 do 21. 6. 2005
WÜRTH Holding GmbH
Vklad:  
Splatené:  
od 22. 6. 2005 do 30. 11. 2009
Würth International AG
Vklad: 14 500 000 Sk
Splatené: 14 500 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement