BEVOTEK, spol. s r.o., IČO: 00685003 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti BEVOTEK, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00685003. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00685003 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
13. 11. 1990
Názov
od 14. 4. 1993

BEVOTEK, spol. s r.o.

od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993

BEVOTEK, spol. s r.o. BEVOTEK, B.m.b.H. (v nemeckom jazyku) BEVOTEK, Ltd. (v anglickom jazyku)

Adresa sídla
od 27. 7. 2019
Bratislava, Seberíniho 1, PSČ 82103
od 31. 5. 1999 do 26. 7. 2019
Bratislava, Páričkova 5, PSČ 82108
od 13. 4. 1995 do 30. 5. 1999
Bratislava, Jelenia 22, PSČ 81105
od 14. 4. 1993 do 12. 4. 1995
Bratislava, Majerská 3, PSČ 82107
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Bratislava, Páričkova 3
IČO
od 13. 11. 1990

00685003

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
218/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 14. 4. 1993
kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
od 27. 7. 2019
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 27. 7. 2019
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 27. 7. 2019
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
od 27. 7. 2019
poskytovanie služieb osobného charakteru
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Rozhodnutím Federálneho ministerstva zahraničného obchodu zo dňa 1. 11. 1990, č. j. 13/11228/133/90, registr. čís.: 108003713 bola povolená zahranično - obchodná činnosť v tomto rozsahu:
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Vývoz vecí podľa colného sadzobníka obchodchodného tovaru - živé kone, prírodný med, jedlé výrobky živočíšneho pôvodu, cukrovinky, huby, ovocné zaváraniny, ovoc- né šťavy, pivo, víno, ostatné vína, desti- láty, cigarety a cigáry, parfumy a toalet- né vody, kozmetické prípravky, prípravky na vlasy, prípravky na holenie, dezodoran- ty, mydlo, mastiace prípravky, leštidlá a krémy, sviečky, voskové výrobky, fotogra- fické výrobky, sedlárske a remenárske výrobky, odevy a doplnky, tkaniny, ľanové priadze, priadze, tkaniny z priadze, umelé vlákna, tapisérie, tkaniny z kovových ni- tí, výšivky v metráži, textílie, odevy, odevy a odevné doplnky, záclony, závesy, bytové textílie, nepremokavé text. výrob- ky, obuv, časti obuvy, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, palice, upravené perie, páperie, umelé kvetiny, výrobky zo sádry, keramické sanitárne výrobky, ku- chynské výrobky, sošky a ozdobné predmety, ostatná keramika, sklenené výrobky, ostat- ný sklenený tovar, drahokamy a polodraho- kamy, kovoplátované striebro, obyčajné kovy, platina, šperky a zlatnícke výrobky, stroje na automatické spracovanie dát, elektromechanické prístroje pre domácnosť, reproduktory a zosilovače, médiá, elek- trické žiarovky a výbojky, okuliare, foto- kopírovacie prístroje a materiály, lekár- ske nástroje, ortopedické pomôcky, svie- tidlá, ich časti, súčasti, hračky, hry a športové potreby, parožie, perá a tužky, zapalovače, fajky.
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Dovoz vecí nutných pre zabezpečenie hospodárskej činnosti organizácie, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz vecí a ďaľšej činnosti, k vykoná- vaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie zahranično obchodnej činnosti.
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami v oblasti vývozu a dovozu vecí, na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom orgazácie na účet čs. osôb.
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Vývozy a dovozy vecí, s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č.256/1990 Zb., ktorým sa stanovuje vývoz a dovoz ve- cí a ďaľšej činnosti, k vykonávaniu kto- rých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti, uskutočňované pre čs. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 3/ rozsahu povolenia.
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou poraden- skej činnosti v súlade s predmetom podni- kania organizácie.
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Kúpa tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR.
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu podnikania organizácie.
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Obstarávanie prepravy vecí (zásielok) všetkými druhmi dopravných prostriedkov a činnosti s tým súvisiacich, ak miesto odoslania alebo miesto určenia alebo obe tieto miesta sú mimo územia ČSFR.
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Čiastočné výrobné zhodnocovanie vybraných tovarov na zákazku. Vedenie konsignačného skladu, veľkoobchodný predaj tovaru, vedenie vzorkovej predajne. Doprava vlastnými vozidlami na zabezpečenie vlastnej hospodárskej činnosti. Poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre obchodné organizácie a osoby v oblasti predmetu podnikania spoločnosti.
Konanie menom spoločnosti
od 25. 2. 2009
V mene spoločnosti konateľ koná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 28. 6. 1996 do 24. 2. 2009
Menom spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
od 14. 4. 1993 do 27. 6. 1996
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Spoločnosť zastupujú Jaroslav Voldřich - - obchodný riaditeľ a Vladimír Bezák - - obchodný riaditeľ. Za spoločnosť podpisujú Jaroslav Voldřich samostatne, Vladimír Bezák samostatne, Ing. Marián Fiantok kolektívne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 13. 11. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.10.1990 a do- datkom k spoločenskej zmluve zo dňa 13.11. 1990 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.1, Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým samení a dopľňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Zák.č.173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 327
od 14. 4. 1993
Cudzojazyčné názvy: BEVOTEK, GmbH. (nemecky) BEVOTEK, Ltd. (anglicky) Prijatím Dodatku č.2 zo dňa 19.1.1993 spoločenskej zmluvy zo dňa 26.10.1992 boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 327
od 13. 4. 1995
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 02.01.1995. Stary spis: S.r.o. 327
od 28. 6. 1996
Prevod obchodných podielov odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 20.5.1996. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.5.1996. Stary spis: S.r.o. 327
od 31. 5. 1999
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.7,1998, ktorým bola Spoločenská zmnluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 25. 2. 2009
Zápisnica č. 1/2009 z valného zhromaždenia konaného dňa 23.2.2009.
Základné imanie
od 25. 2. 2009
6 638,783776 EUR
Rozsah splatenia: 6 638,783776 EUR
od 31. 5. 1999 do 24. 2. 2009
200 000 Sk
od 13. 11. 1990 do 30. 5. 1999
100 000 Sk
Spoločníci
od 22. 1. 2023
Ing. Peter Vašíček
Bratislava - mestská časť Ružinov, A. Mráza 1, PSČ 821 03
od 31. 5. 1999 do 24. 2. 2009
Ing. Peter Benča
Bratislava, Beniakova 28, PSČ 841 05
od 28. 6. 1996 do 30. 5. 1999
Ing. Peter Benča
Bratislava, Beniakova 28, PSČ 841 05
od 14. 4. 1993 do 27. 6. 1996
Vladimír Bezák
Bratislava, Prievozská 13
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Ing. Marián Fiantok
Topoľčany, Engelsova 2316
od 31. 5. 1999 do 24. 2. 2009
Ing. Peter Vašíček
Bratislava, A. Mráza 1, PSČ 821 03
od 28. 6. 1996 do 30. 5. 1999
Ing. Peter Vašíček
Bratislava, A. Mráza 1, PSČ 821 03
od 25. 2. 2009 do 21. 1. 2023
Ing. Peter Vašíček
Bratislava, A. Mráza 1, PSČ 821 03
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Vladimír Bezák
1220 Viedeň, Schieffmuhlenstrasse 99/2/2
od 14. 4. 1993 do 27. 6. 1996
Jaroslav Voldřich
1220 Viedeň, Grosse Neugasse 44/11
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Jaroslav Voldřich
1220 Viedeň, Grosse Neugasse 44/11
Výška vkladu každého spoločníka
od 25. 2. 2009 do 21. 1. 2023
Ing. Peter Vašíček
Vklad:  
Splatené:  
od 22. 1. 2023
Ing. Peter Vašíček
Vklad: 6 638,783776 EUR
Splatené: 6 638,783776 EUR
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Jaroslav Voldřich
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Vladimír Bezák
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 13. 11. 1990 do 13. 4. 1993
Ing. Marián Fiantok
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 14. 4. 1993 do 27. 6. 1996
Jaroslav Voldřich
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 14. 4. 1993 do 27. 6. 1996
Vladimír Bezák
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 28. 6. 1996 do 30. 5. 1999
Ing. Peter Benča
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 28. 6. 1996 do 30. 5. 1999
Ing. Peter Vašíček
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 31. 5. 1999 do 24. 2. 2009
Ing. Peter Benča
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 31. 5. 1999 do 24. 2. 2009
Ing. Peter Vašíček
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.