ICT ISTROCONTI, a.s., IČO: 00685321 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ICT ISTROCONTI, a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00685321. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00685321 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
3. 1. 1991
Názov
od 13. 6. 2000

ICT ISTROCONTI, a.s.

od 3. 1. 1991 do 12. 6. 2000

ICT Istroconti, a.s., Bratislava

Adresa sídla
od 27. 9. 1995
Bratislava, Ventúrska 18, PSČ 81101
od 3. 1. 1991 do 26. 9. 1995
Bratislava, Jiráskova 18
IČO
od 3. 1. 1991

00685321

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
111/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 27. 9. 1995
personálne poradenstvo
od 27. 9. 1995
činnosť realitnej kancelárie
od 12. 9. 1996
prenájom motorových vozidiel
od 31. 3. 1999
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 31. 3. 1999
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
od 31. 3. 1999
vykonávanie priemyselných stavieb
od 31. 3. 1999
reklamná a propagačná činnosť
od 13. 6. 2000
inžinierská činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
od 29. 11. 2007
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 11. 2007
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 11. 2007
činnosť organizačných a ekonomických poradcov v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 11. 2007
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 11. 2007
obstarávateľská činnosť spojená so správou a údržbou nehnuteľností
od 29. 11. 2007
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
od 29. 11. 2007
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
od 29. 11. 2007
marketing a prieskum trhu
od 29. 11. 2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 29. 11. 2007
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 28. 2. 2017
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 27. 9. 1995 do 28. 11. 2007
činnosť v oblasti nehnuteľnosti s vlastným alebo prenajatým majetkom
od 27. 9. 1995 do 28. 11. 2007
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
od 27. 9. 1995 do 28. 11. 2007
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
od 27. 9. 1995 do 28. 11. 2007
činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
od 3. 1. 1991 do 28. 11. 2007
1. Poskytovanie a prijímanie služieb na základe zmluvy o sprostredkovaní alebo obstaraní záležitostí v oblasti a)prevod priemyslových práv zo zahraničia do ČSFR a z ČSFR do zahraničia, b)vývozu a dovozu projektov a inej technickej dokumentácie (výrobných výkresov, technologických postupov, technických znalostí a pod.), c)výskumných, vývojových, ižinierskych a konzultačných služieb, d)služieb súvesejúcich so základným geologickým výskumom a vyhľadávacím prieskumom, e)montážnych, servisných a opravárenských služieb a s tým súvisiaci vývoz a dovoz vecí, f)vedeckotechnická spolupráca včítane výmeny prototypov a overovacích sérií nových zariadení vyvýjaných v rámci tejto vedeckotechnickej spolupráce, g)vývozu a dovozu software, softwarových služieb a komplexných softwarových systémov, h)zmlúv o výrobnej kooperácie so zahraničím vrátane realizácie hmotných dodávok súvisiacich s plnením týchto zmlúv i)výkony inžinierskej činnosti vo výstavbe pre zahraničné osoby v ČSFR i v zahraničí, j)dohôd o zakladaní podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou, k)hmotných výstupov výskumnej a vývojovej činnosti organizácií vedeckovýskumnej základne a vývojových pracovísk výrobnej základne, pokiaľ nemajú charakter sériovej výroby, l)malosériove vyrábaných výrobkov a zariadení alebo poskytovanie služieb v ČSFR a v zahraničí na zákazku zahraničnej osoby, m)dohôd spojených s ochranou životného prostredia vrátane s tým súvisiaci vývoz a dovoz vecí.
od 3. 1. 1991 do 28. 11. 2007
2. Sprostredkovanie pracovnej činnosti čs. fyzických osôb v zahraničí alebo zahraničných fyzických osôb v ČSFR.
od 3. 1. 1991 do 28. 11. 2007
3. Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb. ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k ich vykonávaniu sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti.
od 3. 1. 1991 do 28. 11. 2007
4. Poskytovanie ďalších služieb zahraničným osobám na území ČSFR a poskytovanie služieb v zahraničí a prijímanie služieb od zahraničných osôb nevyhnutných k výkonu zahraničnoobchodnej činnosti v rozsahu tohto povolenia. -leasingové operácie -iné finančné operácie: factoring, fortaiting
od 10. 6. 1992 do 28. 11. 2007
nákup, predaj, spracovanie nehnuteľností
od 10. 6. 1992 do 28. 11. 2007
obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu podľa čsl. predpisov
Konanie menom spoločnosti
od 19. 8. 2015
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
od 29. 11. 2007 do 18. 8. 2015
Spoločnosť zastupujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
od 22. 8. 1994 do 28. 11. 2007
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavenstvo. Za akciovú spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva alebo jeden člen predstavenstva spolu s jedným prokuristom.
od 10. 6. 1992 do 21. 8. 1994
Štatutárnym orgánom spoločnosti je predstavevenstvo. Za akciovú spoločnosť podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
od 3. 1. 1991 do 9. 6. 1992
K otlačku pečiatky spoločnosti pripojí svoj podpis generálny riaditeľ alebo jeden z jeho námestníkov
Prokúra
od 12. 9. 1996 do 25. 9. 2001
Mgr. Jana Laiferová
Bratislava, Klemensova 13
od 22. 8. 1994 do 11. 9. 1996
Helena Murínová
Bratislava, Trnavská 3
od 26. 9. 2001 do 3. 12. 2002
Helena Murínová
Bratislava, Trnavská 3
od 12. 9. 1996 do 25. 9. 2001
Helena Murínová
Bratislava, Trnavská cesta 3
od 22. 8. 1994 do 11. 9. 1996
JUDr. Marián Valko
Bratislava, Trnavská 5
Ďalšie právne skutočnosti
od 3. 1. 1991
Akciová spoločnosť bola založená podľa § 25 Zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľským plánom zo dňa 19.11.1990 dodatkom k stanovám č. 1 a 2 zo dňa 26.6. 1991 Stary spis: Sa 193
od 10. 6. 1992
Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti dňa 11.2.1992 prijaté a schválené zmeny a doplnky stanov spoločnosti spracované podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 193
od 22. 9. 1993
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.3.1993. Stary spis: Sa 193
od 22. 8. 1994
Zápis z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady konaného dňa 8.4.1994. Zápis z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva konaného dňa 8.4. 1994. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 18.4.1994, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 82/94, Nz 76/94 napísanej dňa 18.4.1994 notárom JUDr. Ivanom Macákom so sídlom v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 193
od 2. 12. 1994
Notárska zápisnica N 82/94 zo dňa 18.04.1994. Stary spis: Sa 193
od 27. 9. 1995
Notárskskou zápisnicou č. N 109/95 zo dňa 3.5.1995 spísanou JUDr. Macákom bolo osvedčené konanie valného zhromaždenia ktorým boli prijaté zmeny stanov a.s. Stary spis: Sa 193
od 12. 9. 1996
Notárska zápisnica N 116/96, Nz 111/96 zo dňa 20.6.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 193
od 31. 3. 1999
Zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.12,1998 ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 257/98, Nz 254/98.
od 13. 6. 2000
Notárska zápisnica č. N 284/99, NZ 280/99 zo dňa 21.12.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov./§ 6 stanov/ Notárska zápisnica č. N 61/00 zo dňa15.3.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov./§ 2,3,5,21,7 stanov/Zmena obchodného mena z: ICT Istroconti,a.s., Bratislava na ICT ISTROCONTI,a.s.
od 26. 9. 2001
Zápisnica z mimoriadného zasadnutia dozornej rady dňa 28.6.2001, na valnom zhromaždení dňa 29.6.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 183/01, Nz 179/01 napísanej dňa 29.6.01 notárkou JUDr.Mikušovou bola schválená zmena stanov a zmena v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 2.7.01. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 2.7.01.
od 4. 12. 2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.8.2002, zápisnica z dozornej rady zo dňa 2.8.2002, notárska zápisnica N 280/02, Nz 278/02 zo dňa 19.11.2002 z valného zhromaždenia spoločnosti a stanovy spoločnosti.
od 27. 5. 2005
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2004.
od 29. 11. 2007
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.10.2007.
od 29. 11. 2007
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.11.2007.
od 19. 8. 2015
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2015.
od 1. 1. 2016
Zmluva o zlúčení N 160/2015, Nz 51660/2015, NCRls 52593/2015 zo dňa 08.12.2015.
od 3. 11. 2016
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 12.10.2016.
od 28. 2. 2017
Notárska zápisnica č. N 12/2017, Nz 3528/2017, NCRls 3582/2017 zo dňa 06.02.2017.
Základné imanie
od 8. 9. 2009
664 000 EUR
Rozsah splatenia: 664 000 EUR
od 10. 6. 1992 do 7. 9. 2009
20 000 000 Sk
od 3. 1. 1991 do 9. 6. 1992
18 000 000 Sk
Akcie
od 8. 9. 2009
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 664 EUR
od 13. 6. 2000 do 7. 9. 2009
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
od 22. 8. 1994 do 12. 6. 2000
Počet: 1000
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
od 10. 6. 1992 do 21. 8. 1994
Počet: 900
Druh - forma: na majiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
od 10. 6. 1992 do 21. 8. 1994
Počet: 100
Druh - forma: zamestnanecké na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 20 000 Sk
Dozorná rada
od 5. 6. 2020
Helena Murínová
Bratislava, Trnavská 3
Vznik funkcie: 16. 12. 2019
od 5. 6. 2020
Ing. Zdenka Krajčovičová
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vajnorská 98/A, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 16. 12. 2019
od 24. 5. 2022
Ing. Marek Hajóssy
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Ľuda Zúbka 3167/11, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2019
od 2. 12. 1994 do 11. 9. 1996
Ing. Štefan Beleš
Bratislava, Trnavská 5
od 4. 12. 2002 do 18. 8. 2015
Ing. František Dudík
Bratislava, Ostredská 8
Vznik funkcie: 19. 11. 2002
od 19. 8. 2015 do 18. 8. 2015
Ing. František Dudík
Bratislava, Ostredská 8
Vznik funkcie: 19. 11. 2002 Skončenie funkcie: 22. 7. 2015
od 10. 6. 1992 do 21. 9. 1993
Ing. Peter Kaššík
Praha 4, Krouzova 3039
od 23. 6. 2016 do 4. 6. 2020
Ing. Zdenka Krajčovičová
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vajnorská 98/A, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 7. 6. 2016
od 5. 6. 2020 do 4. 6. 2020
Ing. Zdenka Krajčovičová
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Vajnorská 98/A, PSČ 831 04
Vznik funkcie: 7. 6. 2016 Skončenie funkcie: 15. 12. 2019
od 26. 9. 2001 do 3. 12. 2002
Ing. Jozef Medveď
Bratislava, Suchá 8/A
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 9. 8. 2002
od 10. 6. 1992 do 1. 12. 1994
Helena Murínová
Polomka, Sládkovičova 47
od 2. 12. 1994 do 26. 9. 1995
Helena Murínová
Bratislava, Trnavská 3
od 19. 8. 2015 do 4. 6. 2020
Helena Murínová
Bratislava, Trnavská 3
Vznik funkcie: 22. 7. 2015
od 5. 6. 2020 do 4. 6. 2020
Helena Murínová
Bratislava, Trnavská 3
Vznik funkcie: 22. 7. 2015 Skončenie funkcie: 15. 12. 2019
od 10. 6. 1992 do 1. 12. 1994
Ing. Alojz Ondra
Bratislava, Saratovská 18
od 2. 12. 1994 do 11. 9. 1996
Ing. Pavel Smorádek
Bratislava, Zimná 6
od 27. 5. 2005 do 22. 6. 2016
Eduard Snopek
Bratislava, Suché Mýto 2, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 1. 7. 2004
od 23. 6. 2016 do 22. 6. 2016
Eduard Snopek
Bratislava, Suché Mýto 2, PSČ 811 03
Vznik funkcie: 1. 7. 2004 Skončenie funkcie: 7. 6. 2016
od 10. 6. 1992 do 1. 12. 1994
Dr. Marcela Snopeková
Bratislava, Urxova 10
od 2. 12. 1994 do 25. 9. 2001
Dr. Marcela Snopeková
Bratislava, Veterná 1
od 26. 9. 2001 do 26. 5. 2005
Dr. Marcela Snopeková
Bratislava, Veterná 1
od 27. 5. 2005 do 26. 5. 2005
Dr. Marcela Snopeková
Bratislava, Veterná 1
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 30. 6. 2004
od 26. 9. 2001 do 3. 12. 2002
Ing. Pavol Strapec
Bratislava, Tichá 34
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 9. 8. 2002
od 10. 6. 1992 do 1. 12. 1994
Ing. Renáta Šipkovská
Modra, Sereďská 5
od 27. 9. 1995 do 11. 9. 1996
Ing. Andrej Tabačík
Bratislava, Medveďovej 13
od 10. 6. 1992 do 21. 9. 1993
Ing. Zuzana Tomanová
Praha 4, Majreského 2049
od 13. 6. 2000 do 25. 9. 2001
JUDr. Marian Valko
Bratislava, Tichá 34
od 10. 6. 1992 do 11. 9. 1996
JUDr. Marián Valko
Bratislava, Trnavská 5
od 12. 9. 1996 do 12. 6. 2000
JUDr. Marián Valko
Bratislava, Trnavská cesta 5
od 29. 11. 2007 do 4. 6. 2020
JUDr. Marián Valko
Bratislava, Porubského 2, PSČ 811 06
od 5. 6. 2020 do 4. 6. 2020
JUDr. Marián Valko
Bratislava, Porubského 2, PSČ 811 06
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 15. 12. 2019
od 26. 9. 2001 do 28. 11. 2007
JUDr. Marián Valko
Bratislava, Tichá 34
od 12. 9. 1996 do 25. 9. 2001
Ing. Henrieta Winklerová
Bratislava, Farského 10
od 5. 6. 2020 do 23. 5. 2022
Ing. Marek Hajóssy
Bratislava - mestská časť Dúbravka, Ľuda Zúbka 3167/11, PSČ 841 01
Vznik funkcie: 16. 12. 2019
od 26. 9. 2001 do 3. 12. 2002
Andreas von Sprecher
Zűrich, Klosbachstrasse 110
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 9. 8. 2002
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 1. 1. 2016
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 3. 11. 2016
BEMARK, s.r.o.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Ventúrska 18, PSČ 811 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO