EDITECH, s.r.o. v likvidácii, IČO: 00685518 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti EDITECH, s.r.o. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00685518. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00685518 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
29. 10. 1990
Názov
od 7. 11. 2002

EDITECH, s.r.o. v likvidácii

od 18. 3. 2002 do 6. 11. 2002

EDITECH, s.r.o.

od 29. 10. 1990 do 17. 3. 2002

SOFTLINE - SERVICES spol. s.r.o.

Adresa sídla
od 27. 4. 1993
Bratislava, Priemyselná 1
IČO
od 29. 10. 1990

00685518

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
198/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 30. 9. 1996
poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
od 30. 9. 1996
marketing, management v oblasti informačných systémov
od 30. 9. 1996
realizácia projektov informačných systémov
od 30. 9. 1996
nákup a predaj zariadení v uvedenej oblasti
od 30. 9. 1996
prenájom počítačov, komunikačných a periférnych zariadení organizáciam a právnickým osobám
od 12. 5. 1999
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
od 12. 5. 1999
montáž, opravy a servis kancelárskej a reprodukčnej techniky, vrátane výpočtovej techniky
od 12. 5. 1999
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
od 29. 9. 2000
poradenstvo a návrhy riešení v oblasti bezpečnosti infomačných systémov
od 29. 9. 2000
poradenstvo a návrhy riešení pre manažérske nadstavby informačných systémov
od 18. 12. 2000
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja konečnému spotrebiteľovi
od 18. 12. 2000
kúpa výpočtovej techniky za účelom jej predaja iným prevádzkovateľom živnosti
od 18. 12. 2000
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
od 18. 12. 2000
výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
od 18. 12. 2000
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 18. 12. 2000
prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky
od 18. 12. 2000
prenájom strojov a prístrojov
od 18. 12. 2000
sprostredkovanie kúpy, predaja tovarov a služieb
od 18. 12. 2000
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných vecí
od 18. 12. 2000
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 18. 12. 2000
sprostredkovanie kúpy a predaja výsledkov tvorivej duševnej činnosti
od 18. 12. 2000
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
od 18. 12. 2000
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
od 18. 12. 2000
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a programového vybavenia
od 18. 12. 2000
reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 18. 12. 2000
prieskum trhu
od 18. 12. 2000
automatizované spracovanie dát
od 18. 12. 2000
kopírovacia služba
od 30. 9. 1996 do 11. 5. 1999
abezpečovanie a realizácia technického pripojenia osobných počítačov na medzinárodnú počítačovú sieť INTERNET a poskytovanie verejných služieb INTERNETU
od 29. 10. 1990 do 29. 9. 1996
strategické plánovanie informačných systémov
od 29. 10. 1990 do 29. 9. 1996
technologicko-poradenská činnosť v oblasti informačných systémov
od 29. 10. 1990 do 29. 9. 1996
realizácia projektov informačných systémov
od 29. 10. 1990 do 29. 9. 1996
nákup a predaj komunikačných zariadení ako fax, modem, multiplexer, atď. a ich kompletácia
od 29. 10. 1990 do 29. 9. 1996
nákup, predaj a kompletácia PC počítačov, pracovných staníc, minipočítačov a sietí
Konanie menom spoločnosti
od 7. 11. 2002
Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k jej likvidácii v zmysle § 72 Obchodného zákonníka.
od 18. 12. 2000 do 6. 11. 2002
Konatel koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
od 10. 11. 1995 do 17. 12. 2000
Konatel koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
od 13. 4. 1995 do 9. 11. 1995
V mene spoločnosti konanjú a za ňu podpisujú konatelia samostatne.
od 27. 4. 1993 do 12. 4. 1995
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu obchodný vedúci Ing.Jaroslav Zapletal.
od 12. 6. 1992 do 26. 4. 1993
Spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu obchodný vedúci Ing.Jaroslav Zapletal.
od 29. 10. 1990 do 11. 6. 1992
Spoločnosť zastupujú obchodnívedúci - Ing. Jaroslav Zapletal a Ing. Evžen Varadínek. Podpisovať za spoločnosť majú právo obaja spoločníci samostatne
Likvidácia
Likvidátor:
od 7. 11. 2002 do 23. 10. 2014
Mgr. Peter Krušina
Bratislava, Gercenova 8/A
od 24. 10. 2014 do 23. 10. 2014
Mgr. Peter Krušina
Bratislava, Gercenova 8/A
Skončenie funkcie: 21. 2. 2011
Ďalšie právne skutočnosti
od 29. 10. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.10.1990 podľa § 106a ods. 1a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zákona č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou.
od 28. 12. 1994
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.10.1994. Stary spis: S.r.o. 300
od 13. 4. 1995
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.02.1995. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.02.1995. Stary spis: S.r.o. 300
od 10. 11. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30. 10. 1995, Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 2. 11. 1995. Stary spis: S.r.o. 300
od 30. 9. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.7.1996. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.8.1996. Stary spis: S.r.o. 300
od 5. 11. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.9.1996, na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.9.1996. Stary spis: S.r.o. 300
od 8. 7. 1998
Prevod časti obchodného podielu odsúhlasený dňa 3.2.1998. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.2.1998
od 3. 11. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1998, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 408/98, Nz 402/98 spísanej dňa 12.8.1998, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 29. 9. 2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.9.2000 vo forme notárskej zápisnice Nz 157/00 spísanej notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou na ktorom bol odsúhlasený prevod častí obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.9.2000 na ktorom bol odsúhlasený Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve.
od 18. 12. 2000
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.11.2000, týkajúca sa doplnenia predmetu činnosti a vymenovania konateľa. Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.12.2000.
od 7. 11. 2001
Prevody obchodných podielov a odvolanie konateľa schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 21.9.2001.
od 18. 3. 2002
Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 119/02, Nz 117/02 zo dňa 7.2.2002 spísanej notárskym kandidátom notára JUDr. Ivana Macáka. Úplné znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 230/02, Nz 224/02 zo dňa 14.3.2002 spísanej notárskym kandidátom notára JUDr. Ivana Macáka.
od 7. 11. 2002
Notárska zápisnica N 640/02, Nz 603/02, zo dňa 03.07.2002, týkajúca sa vstupu spoločnosti do likvidácie od 16.07.2002.
od 24. 10. 2014
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.9.2014, sp. zn. 34 Exre/360/2014 - 7, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.10.2014.
Základné imanie
od 20. 3. 2010
6 638,783775 EUR
od 29. 10. 1990 do 19. 3. 2010
200 000 Sk
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Martin Remiš
Bratislava, Štefana Králika 6357/11, PSČ 841 08
od 29. 9. 2000 do 6. 11. 2001
IGA, s.r.o. Kremeľská 21
Bratislava, Kremeľská 21
od 3. 11. 1998 do 11. 5. 1999
ASSET spol. s r.o. Kupeckého 5
Bratislava, Kupeckého 5, PSČ 821 05
od 29. 9. 2000 do 6. 11. 2001
Anton Remiš
Bratislava, Štefana Králika 6357/11, PSČ 841 08
od 29. 9. 2000 do 6. 11. 2001
Martin Remiš
Bratislava, Štefana Králika 6357/11, PSČ 841 08
od 12. 5. 1999 do 28. 9. 2000
Martin Remiš
Bratislava, Štefana Králika 6357/11, PSČ 841 08
od 8. 7. 1998 do 2. 11. 1998
Anton Remiš
Bratislava, Rajecká 2
od 5. 11. 1996 do 7. 7. 1998
Anton Remiš
Bratislava, Rajecká 2
od 28. 12. 1994 do 4. 11. 1996
Anton Remiš
Bratislava, Rajecká 2
od 8. 7. 1998 do 2. 11. 1998
Ing. Jaroslav Zapletal, CSc.
Bratislava, Kremelská 136
od 5. 11. 1996 do 7. 7. 1998
Ing. Jaroslav Zapletal, CSc.
Bratislava, Kremelská 136
od 28. 12. 1994 do 4. 11. 1996
Ing. Jaroslav Zapletal, CSc.
Bratislava, Kremelská 136
od 12. 6. 1992 do 27. 12. 1994
Ing. Jaroslav Zapletal, CSc.
Bratislava, Kremelská 136
od 29. 10. 1990 do 11. 6. 1992
Ing. Jaroslav Zapletal, CSc.
Bratislava, Kremelská 136
od 7. 11. 2001 do 23. 5. 2022
Martin Remiš
Bratislava, Štefana Králika 6357/11, PSČ 841 08
od 29. 10. 1990 do 27. 12. 1994
Horst A Lischkar
Grunentorgasse 12/6
od 29. 10. 1990 do 11. 6. 1992
Ing. Evžen Varadínek
Vizovice, Lázeňská 765
od 29. 10. 1990 do 27. 12. 1994
Richard Waidhofer
Berggase 89
Výška vkladu každého spoločníka
od 20. 3. 2010 do 23. 5. 2022
Martin Remiš
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022
Martin Remiš
Vklad: 6 638,783775 EUR
Splatené: 6 638,783775 EUR
od 29. 10. 1990 do 27. 12. 1994
Richard Waidhofer
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 29. 10. 1990 do 11. 6. 1992
Ing. Jaroslav Zapletal , CSc.
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 29. 10. 1990 do 27. 12. 1994
Horst A. Lischkar
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 29. 10. 1990 do 11. 6. 1992
Ing. Evžen Varadínek
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 12. 6. 1992 do 27. 12. 1994
Ing. Jaroslav Zapletal , CSc.
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 28. 12. 1994 do 4. 11. 1996
Ing. Jaroslav Zapletal , CSc.
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 28. 12. 1994 do 4. 11. 1996
Anton Remiš
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 5. 11. 1996 do 7. 7. 1998
Ing. Jaroslav Zapletal , CSc.
Vklad: 130 000 Sk
Splatené: 130 000 Sk
od 5. 11. 1996 do 7. 7. 1998
Anton Remiš
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 70 000 Sk
od 8. 7. 1998 do 2. 11. 1998
Ing. Jaroslav Zapletal , CSc.
Vklad: 150 000 Sk
Splatené: 150 000 Sk
od 8. 7. 1998 do 2. 11. 1998
Anton Remiš
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 3. 11. 1998 do 11. 5. 1999
ASSET spol. s r.o.
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 28. 9. 2000
Martin Remiš
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 29. 9. 2000 do 6. 11. 2001
Martin Remiš
Vklad: 58 000 Sk
Splatené: 58 000 Sk
od 29. 9. 2000 do 6. 11. 2001
IGA, s.r.o.
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 29. 9. 2000 do 6. 11. 2001
Anton Remiš
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 7. 11. 2001 do 19. 3. 2010
Martin Remiš
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.