Regotrans, spol. s r.o., IČO: 00685780 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Regotrans, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00685780. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00685780 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
21. 11. 1990
Názov
od 15. 6. 2019

Regotrans, spol. s r.o.

od 14. 5. 2019 do 14. 6. 2019

Regotrans, spol. s.r.o.

od 3. 7. 2010 do 13. 5. 2019

Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o.

od 22. 4. 2005 do 2. 7. 2010

REGOTRANS - RITTMEYER, spol. s r.o.

od 7. 12. 1994 do 21. 4. 2005

REGOTRANS - SAUTER spol. s r.o.

od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994

REGOTRANS - spol. s r. o.

Adresa sídla
od 21. 2. 2001
Bratislava, Pluhová 2, PSČ 83103
od 7. 12. 1994 do 20. 2. 2001
Bratislava, Cukrová 14, PSČ 81628
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Bratislava, Cukrová 14
IČO
od 21. 11. 1990

00685780

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
221/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 23. 3. 1993
projektovanie elektrických zariadení
od 23. 3. 1993
montáž, opravy, servis meracej, regulačnej, výpočtovej techniky, rozvádzačov NN
od 23. 3. 1993
inžinierska činnosť; poradenská a konzulčná činnosť a školiaca činnosť v oblasti meracej, regulačnej, výpočtovej techniky a rozvádzačov NN
od 23. 3. 1993
poskytovanie softwaru; automatizované spracovanie údajov
od 23. 3. 1993
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 3. 7. 2001
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
od 25. 5. 2010
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 25. 5. 2010
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
od 30. 9. 2017
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
od 10. 12. 2019
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
Predmetom činnosti spoločnosti bude predovšetkým kompletná činnosť v oblasti riadiacej, regulačnej, meracej, signalizačnej, zabezpečujúcej a komunikačnej techniky a ďaľších podmieňujúcich činnosti potrebných pre zabezpečenie hlavného zamerania spoločnosti.
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
Na dosiahnutie a zabezpečenie predmetu bude vykonávať najmä tieto jednotlivé činnosti :
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
technicko - konzultačnú, poradenskú a školiacu činnosť
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
projektovú
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
inžiniersko - investorskú
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
dodávateľskú
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
zabezpečovanie softwareového vybavenia
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
montážnu
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
uvádzanie technologických zariadení do prevádzky
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
servisnú
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
obchodnú a sprostredkovateľskú
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
revíznu.
Konanie menom spoločnosti
od 28. 11. 2018
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti samostatne
od 20. 8. 2008 do 27. 11. 2018
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločnosti spoločne s tým, že jedným z nich je vždy Ing. Gabriel Tuhý.
od 23. 3. 1993 do 19. 8. 2008
Za spoločnosť koná konateľ.
od 21. 11. 1990 do 22. 3. 1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ spoločnosti Ing. Gabriel Tuhý.
Prokúra
od 22. 8. 2008 do 16. 5. 2011
Ing. Tomáš Focko
Pezinok, Obrancov Mieru 36, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 22. 8. 2008
od 17. 5. 2011 do 16. 5. 2011
Ing. Tomáš Focko
Pezinok, Obrancov Mieru 36, PSČ 902 01
Vznik funkcie: 22. 8. 2008 Skončenie funkcie: 30. 4. 2011
od 23. 4. 2009 do 27. 6. 2016
Ing. Karol Grejták
Bardejov, Pod Papierňou 48, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 23. 4. 2009
od 28. 6. 2016 do 27. 6. 2016
Ing. Karol Grejták
Bardejov, Pod Papierňou 48, PSČ 085 01
Vznik funkcie: 23. 4. 2009 Skončenie funkcie: 22. 6. 2016
od 20. 8. 2008 do 21. 1. 2010
Ing. Peter Majlath
Bratislava, Kresánkova 20, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 8. 2008
od 22. 1. 2010 do 21. 1. 2010
Ing. Peter Majlath
Bratislava, Kresánkova 20, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 20. 8. 2008 Skončenie funkcie: 1. 1. 2010
od 23. 4. 2009 do 16. 5. 2011
Ing. Lenka Strmeňová
Bratislava, Beňadická 3, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 23. 4. 2009
od 17. 5. 2011 do 16. 5. 2011
Ing. Lenka Strmeňová
Bratislava, Beňadická 3, PSČ 851 06
Vznik funkcie: 23. 4. 2009 Skončenie funkcie: 30. 4. 2011
od 20. 8. 2008 do 9. 12. 2019
Každý prokurista koná za spoločnosť spoločne s konateľom Ing. Gabrielom Tuhým a podpisuje sa tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
Ďalšie právne skutočnosti
od 21. 11. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.11.1990 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 332
od 28. 11. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.4.1995. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 24.4.1995. Starý spis: S.r.o. 332
od 2. 2. 1999
Dodatok č. 3 zo dňa 24.7.1998 k spoločenskej zmluve formou zápisnice z Valného zhromaždenia zo dňa 24.7.1998. Spoločnosť Dodatkom č. 3 upravila spoločenskú zmluvu tak, aby bola v súlade so zákonom č. 11/1998 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
od 21. 2. 2001
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.11.2000, na ktorom bola schválená zmena sídla spoločnosti. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.11.2000.
od 3. 7. 2001
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.5.2001.
od 21. 1. 2002
- Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.11.2001. - Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave č.k. 44 Cb 94/97 - 24, právoplatným dňa 18.3.1998 súd zrušil účasť spoločníka Ing. Ján Junasa v spoločnosti. - Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.12.2001.
od 24. 3. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.12.2002. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.12.2002.
od 22. 4. 2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.04.2005 - zmena obchodného mena z REGOTRANS - SAUTER spol. s.r.o. na REGOTRANS - RITTMEYER, spol. s.r.o.
od 11. 11. 2005
Zvýšenie základného imania spoločnosti rozhodnutím valného zhromaždenia dňa 18. 10. 2005 z 400 000,- sk na 1 001 000,- Sk.
od 20. 8. 2008
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.07.2008
od 23. 4. 2009
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.03.2009.
od 22. 1. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.01.2010.
od 25. 5. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.05.2010.
od 3. 7. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.6.2010. Zmena obch. mena z REGOTRANS - RITTMEYER, spol. s r.o. na Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o.
od 17. 5. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2011.
od 15. 6. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.05.2012.
od 28. 6. 2016
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia zo dňa 22.06.2016.
od 30. 9. 2017
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.08.2017.
Základné imanie
od 15. 6. 2012
33 228 EUR
Rozsah splatenia: 33 228 EUR
od 26. 2. 2009 do 14. 6. 2012
33 227,11 EUR
Rozsah splatenia: 33 227,11 EUR
od 11. 11. 2005 do 25. 2. 2009
1 001 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 001 000 Sk
od 24. 3. 2003 do 10. 11. 2005
400 000 Sk
Rozsah splatenia: 400 000 Sk
od 7. 12. 1994 do 23. 3. 2003
400 000 Sk
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
120 000 Sk
Spoločníci
od 25. 8. 2022
Ing. Gabriel Tuhý
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, Tešedíkova 67/A, PSČ 841 06
od 14. 4. 2006 do 14. 6. 2012
Rittmeyer AG
6341, Inwilerriedstrasse 57
od 24. 3. 2003 do 13. 4. 2006
Ing. Peter Botek
Bratislava, Račianska 33
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ing. Peter Botek
Bratislava, Račianska 33
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ing. Peter Botek
Bratislava, Račianska 33
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ing. Peter Botek
Bratislava, Račianská 33
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ing. Peter Botek
Bratislava, Račianská 33
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Peter Botek
Bratislava, Račianská 33
od 7. 12. 1994 do 20. 1. 2002
Ing. Ján Junas
Bratislava, Včelárska 28
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Ján Junas
Bratislava, Včelárska 28
od 21. 7. 2017 do 27. 11. 2018
Ing. Samuel Kulík
Bratislava - mestská časť Ružinov, Radničné nám. 5308/5A, PSČ 821 05
od 15. 6. 2012 do 20. 7. 2017
Ing. Samuel Kulík
Bratislava, Sputniková 15, PSČ 821 02
od 24. 3. 2003 do 13. 4. 2006
Ing. Samuel Kulík
Bratislava, Sputnikova 15
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ing. Samuel Kulík
Bratislava, Kozmonautická 3
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ing. Samuel Kulík
Bratislava, Kozmonautická 3
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ing. Samuel Kulík
Bratislava, Kozmonautická 3
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ing. Samuel Kulík
Bratislava, Kozmonautická 3
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Samuel Kulík
Bratislava, Kozmonautická 3
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ing. Rudolf Levius
Ivanka pri Dunaji, Pekná 48
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ing. Rudolf Levius
Ivanka pri Dunaji, Pekná 48
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ing. Rudolf Levius
Ivanka pri Dunaji, Pekná 48
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ing. Rudolf Levius
Ivanka pri Dunaji, Pekná 48
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Rudolf Levius
Ivanka pri Dunaji, Pekná 48
od 24. 3. 2003 do 13. 4. 2006
Ignác Tóth
Bratislava, Romanova 40
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ignác Tóth
Bratislava, Romanova 40
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ignác Tóth
Bratislava, Romanova 40
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ignác Tóth
Bratislava, Romanova 40
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ignác Tóth
Bratislava, Romanova 40
od 15. 6. 2012 do 24. 8. 2022
Ing. Gabriel Tuhý
Bratislava, Tešedíkova 67/A, PSČ 841 06
od 24. 3. 2003 do 13. 4. 2006
Ing. Gabriel Tuhý
Bratislava, Novackého 1
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ing. Gabriel Tuhý
Bratislava, Novackého 1
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ing. Gabriel Tuhý
Bratislava, Novackého 1
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ing. Gabriel Tuhý
Bratislava, Tilgnerova 18
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ing. Gabriel Tuhý
Bratislava, Tilgnerova 18
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Gabriel Tuhý
Bratislava, Tilgnerova 18
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Zdeněk Vašek
Brno, Irkutská 6
Výška vkladu každého spoločníka
od 28. 11. 2018 do 24. 8. 2022
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad:  
Splatené:  
od 25. 8. 2022
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad: 33 228 EUR
Splatené: 33 228 EUR
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Zdeněk Vašek
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Samuel Kulík
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Ján Junas
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Rudolf Levius
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 21. 11. 1990 do 6. 12. 1994
Ing. Peter Botek
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad: 88 000 Sk
Splatené: 88 000 Sk
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ing. Samuel Kulík
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 68 000 Sk
od 7. 12. 1994 do 20. 1. 2002
Ing. Ján Junas
Vklad: 69 000 Sk
Splatené: 69 000 Sk
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ing. Rudolf Levius
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 68 000 Sk
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ing. Peter Botek
Vklad: 67 000 Sk
Splatené: 67 000 Sk
od 7. 12. 1994 do 27. 11. 1995
Ignác Tóth
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad: 84 000 Sk
Splatené: 84 000 Sk
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ing. Samuel Kulík
Vklad: 64 000 Sk
Splatené: 64 000 Sk
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ing. Rudolf Levius
Vklad: 64 000 Sk
Splatené: 64 000 Sk
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ing. Peter Botek
Vklad: 63 000 Sk
Splatené: 63 000 Sk
od 28. 11. 1995 do 1. 2. 1999
Ignác Tóth
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad: 84 000 Sk
Splatené: 84 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ing. Samuel Kulík
Vklad: 64 000 Sk
Splatené: 64 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ing. Rudolf Levius
Vklad: 64 000 Sk
Splatené: 64 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ing. Peter Botek
Vklad: 63 000 Sk
Splatené: 63 000 Sk
od 2. 2. 1999 do 20. 1. 2002
Ignác Tóth
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ing. Samuel Kulík
Vklad: 77 000 Sk
Splatené: 77 000 Sk
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ing. Rudolf Levius
Vklad: 77 000 Sk
Splatené: 77 000 Sk
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ing. Peter Botek
Vklad: 76 000 Sk
Splatené: 76 000 Sk
od 21. 1. 2002 do 23. 3. 2003
Ignác Tóth
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 68 000 Sk
od 24. 3. 2003 do 10. 11. 2005
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad: 123 000 Sk
Splatené: 123 000 Sk
od 24. 3. 2003 do 10. 11. 2005
Ing. Samuel Kulík
Vklad: 99 000 Sk
Splatené: 99 000 Sk
od 24. 3. 2003 do 10. 11. 2005
Ing. Peter Botek
Vklad: 80 000 Sk
Splatené: 80 000 Sk
od 24. 3. 2003 do 10. 11. 2005
Ignác Tóth
Vklad: 98 000 Sk
Splatené: 98 000 Sk
od 11. 11. 2005 do 13. 4. 2006
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad: 308 000 Sk
Splatené: 308 000 Sk
od 11. 11. 2005 do 13. 4. 2006
Ing. Samuel Kulík
Vklad: 248 000 Sk
Splatené: 248 000 Sk
od 11. 11. 2005 do 13. 4. 2006
Ing. Peter Botek
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 11. 11. 2005 do 13. 4. 2006
Ignác Tóth
Vklad: 245 000 Sk
Splatené: 245 000 Sk
od 14. 4. 2006 do 25. 2. 2009
Rittmeyer AG
Vklad: 1 001 000 Sk
Splatené: 1 001 000 Sk
od 26. 2. 2009 do 14. 6. 2012
Rittmeyer AG
Vklad: 33 227,11 EUR
Splatené: 33 227,11 EUR
od 15. 6. 2012 do 20. 7. 2017
Ing. Samuel Kulík
Vklad:  
Splatené:  
od 21. 7. 2017 do 27. 11. 2018
Ing. Samuel Kulík
Vklad: 16 614 EUR
Splatené: 16 614 EUR
od 15. 6. 2012 do 27. 11. 2018
Ing. Gabriel Tuhý
Vklad: 16 614 EUR
Splatené: 16 614 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky