POLYKOMERC spol. s r.o. v likvidácii, IČO: 00685551 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti POLYKOMERC spol. s r.o. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00685551. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00685551 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
22. 10. 1990
Názov
od 12. 12. 2014 do 23. 11. 2021

POLYKOMERC spol. s r.o. v likvidácii

od 22. 10. 1990 do 11. 12. 2014

POLYKOMERC spol. s r.o.

Adresa sídla
od 15. 11. 2005 do 23. 11. 2021
Bratislava, Bulharská 70, PSČ 82104
od 3. 2. 1994 do 14. 11. 2005
Bratislava, Bajkalská 22, PSČ 82101
od 22. 10. 1990 do 2. 2. 1994
Bratislava, Panenská 23, PSČ 81103
IČO
od 22. 10. 1990

00685551

Spoločnosť zrušená od
od 12. 12. 2014
25. 11. 2014
Deň výmazu
23. 11. 2021
Dôvod výmazu
ex offo výmaz
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
170/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 22. 10. 1990 do 2. 2. 1994
Stavebno- investičná činnosť, obchodná činnosť v oblasti predaja tovarov a zariadení.
od 3. 2. 1994 do 23. 11. 2021
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
Konanie menom spoločnosti
od 26. 1. 2004 do 23. 11. 2021
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti s uvedením funkcie konateľ pripojí svoj podpis.
od 28. 2. 1996 do 25. 1. 2004
V mene spoločnosti koná konateľka PhDr. Eleonóra Brechtlová samostatne. Mgr. Jozef Lipa je oprávnený všetky oprávnenia vyplývajúce z funkcie konateľa vykonávať len spoločne s ďaľším konateľom spoločnosti.
od 3. 2. 1994 do 27. 2. 1996
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
od 22. 10. 1990 do 2. 2. 1994
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú všetci zakladajúci spoločníci.
Prokúra
od 2. 3. 1994 do 23. 11. 1995
Ing. Alena Nagyová
Bratislava, Tematínska 2
Likvidácia
od 12. 12. 2014
Dátum vstupu do likvidácie: 25.11.2014
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/94/2010 zo dňa 24.10.2014, ktorým súd zrušil a vymenoval likvidátora spoločnosti.
Likvidátor:
od 29. 6. 2017 do 23. 11. 2021
PhDr. Eleonóra Brechtlová
Bratislava, Vlčkova 4
Vznik funkcie: 25. 11. 2014
od 12. 12. 2014 do 28. 3. 2017
PhDr. Eleónora Brechtová
Bratislava, Vlčkova 4
Vznik funkcie: 25. 11. 2014
od 29. 3. 2017 do 28. 6. 2017
PhDr. Eleónora Brechtová
Bratislava, Vlčkova 4
Vznik funkcie: 25. 11. 2014
od 12. 12. 2014 do 23. 11. 2021
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 10. 1990 do 23. 11. 2021
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.10.1990 podľa § 106a ods.1 a § 106n ods.l zákona č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 248
od 3. 2. 1994 do 23. 11. 2021
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.11.1993 prispôsobená zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 248
od 2. 3. 1994 do 23. 11. 2021
Dodatok č. 2 zo dňa 15.2.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 248
od 28. 2. 1996 do 23. 11. 2021
Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky číslo 3 Obo 313/95 zo dňa 17.11.1995, ktorým Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Polykomerc, s r.o., Bajkalská 22, 821 01 Bratislava, zastúpeného JUDr. Ľudovítom Mrázom, advokátom, P. O. Box 165, 810 00 Bratislava, proti žalovanému Mgr. Jozefovi Lipovi, nám. SNP 17, 811 06 Bratislava, o návrhu na vydanie predbežného opatrenia, na odvolanie žalobcu proti uzneseniu Mestského súdu v Bratislave, zo dňa 24. júla 1995, sp. zn. 21 Cob 58/95 rozhodol tak, že napadnuté uznesenie Mestského súdu mení tak, že nariaďuje predbežné opatrenie, podľa ktorého žalovaný Mgr. Jozef Lipa je povinný zdržať sa samostatného výkonu funkcie konateľa a všetky oprávnenia z nej vyplývajúce môže vykonávať len spoločne s ďaľším konateľom spoločnosti, PhDr. Eleonórou Brechtlovou. Predbežné opatrenie je účinné do právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Stary spis: S.r.o. 248
od 26. 1. 2004 do 23. 11. 2021
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 740/2002, Nz 714/2002 zo dňa 19.12.2002.
od 15. 11. 2005 do 23. 11. 2021
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.8.2005.
od 28. 2. 2012 do 23. 11. 2021
Na základe Exekučného príkazu Ex 166/10 zo dňa 1.12.2010 vydaného JUDr. Martinom Hermanovským, Exekútorský úrad Bratislava so sídlom Moskovská 18, Bratislava na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného : PhDr. Eleonóry Brechtlovej, bytom Vlčkova 1035/4, Bratislava v obchodnej spoločnosti POLYKOMERC spol. s r.o., Bulharská 70, Bratislava, Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 10.1.2012 č.k. 33 Exre/144/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.2.2012 vymazal PhDr. Eleonóru Brechtlovú, bytom Vlčkova 1035/4, Bratislava ako spoločníka obchodnej spoločnosti POLYKOMERC spol. s r.o., Bulharská 70, Bratislava z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka účasť PhDr. Eleonóry Brechtlovej, bytom Vlčkova 1035/4, Bratislava, ako spoločníka tejto spoločnosti zanikla dňom 27.12.2010, ktorým dňom sa obchodný podiel vymazaného spoločníka s poukazom na uvedené ustanovenia stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť. Výška vkladu 200 000Sk splatené 200 000Sk voľný obchodný podiel.
Základné imanie
od 26. 1. 2004 do 23. 11. 2021
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 22. 10. 1990 do 25. 1. 2004
100 000 Sk
Spoločníci
od 26. 1. 2004 do 27. 2. 2012
PhDr. Eleonóra Brechtlová
Bratislava, Vlčkova 4
od 2. 3. 1994 do 25. 1. 2004
PhDr. Eleonóra Brechtlová
Bratislava, Vlčkova 4
od 3. 2. 1994 do 1. 3. 1994
PhDr. Eleonóra Brechtlová
Bratislava, Vlčkova 4
od 22. 10. 1990 do 2. 2. 1994
PhDr. Eleonóra Brechtlová
Bratislava, Vlčkova 4
od 3. 2. 1994 do 1. 3. 1994
Juraj Bučko
Bratislava, Tabaková 10
od 22. 10. 1990 do 2. 2. 1994
Juraj Bučko
Bratislava, Tabaková 10
od 2. 3. 1994 do 25. 1. 2004
Mgr. Jozef Lipa
Bratislava, Nám.SNP 17
od 3. 2. 1994 do 1. 3. 1994
Mgr. Jozef Lipa
Bratislava, Nám.SNP 17
od 22. 10. 1990 do 2. 2. 1994
Jozef Lipa
Bratislava, Nám.SNP 17
Výška vkladu každého spoločníka
od 22. 10. 1990 do 2. 2. 1994
PhDr. Eleonóra Brechtlová
Vklad: 37 500 Kčs
Splatené: 37 500 Kčs
od 22. 10. 1990 do 2. 2. 1994
Jozef Lipa
Vklad: 37 500 Kčs
Splatené: 37 500 Kčs
od 22. 10. 1990 do 2. 2. 1994
Juraj Bučko
Vklad: 25 000 Kčs
Splatené: 25 000 Kčs
od 3. 2. 1994 do 1. 3. 1994
PhDr. Eleonóra Brechtlová
Vklad: 38 000 Sk
Splatené: 38 000 Sk
od 3. 2. 1994 do 1. 3. 1994
Mgr. Jozef Lipa
Vklad: 37 000 Sk
Splatené: 37 000 Sk
od 3. 2. 1994 do 1. 3. 1994
Juraj Bučko
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 2. 3. 1994 do 25. 1. 2004
PhDr. Eleonóra Brechtlová
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 2. 3. 1994 do 25. 1. 2004
Mgr. Jozef Lipa
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 26. 1. 2004 do 27. 2. 2012
PhDr. Eleonóra Brechtlová
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement