B O D I M E X , spol. s r.o., IČO: 00686182 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti B O D I M E X , spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00686182. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00686182 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
9. 8. 1990
Názov
od 9. 8. 1990

B O D I M E X , spol. s r.o.

Adresa sídla
od 2. 3. 1992
Bratislava, Miletičova 3/a, PSČ 82108
od 9. 8. 1990 do 1. 3. 1992
Bratislava, Pri zvonici 31
IČO
od 9. 8. 1990

00686182

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
56/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 26. 4. 1999
reklamná agentúra
od 26. 4. 1999
umelecká agentúra
od 26. 4. 1999
reprografické služby
od 26. 4. 1999
sprostredkovateľská činnosť
od 26. 4. 1999
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-upratovanie
od 26. 4. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
od 14. 4. 2004
prevádzkovanie cestovnej agentúry
od 19. 1. 2017
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
od 19. 1. 2017
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
od 19. 1. 2017
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
od 19. 1. 2017
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
od 19. 1. 2017
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
od 19. 1. 2017
prípravné práce k realizácii stavby
od 19. 1. 2017
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
od 19. 1. 2017
dizajnérske činnosti
od 19. 1. 2017
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
od 19. 1. 2017
výroba jednoduchých výrobkov z dreva a ich úprava, oprava a údržba
od 19. 1. 2017
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
od 19. 1. 2017
výroba hudobných nástrojov
od 19. 1. 2017
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
od 19. 1. 2017
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
od 19. 1. 2017
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
od 19. 1. 2017
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
od 19. 1. 2017
prenájom hnuteľných vecí
od 19. 1. 2017
sťahovacie služby
od 19. 1. 2017
čistiace a upratovacie služby
od 19. 1. 2017
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
od 19. 1. 2017
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 19. 1. 2017
administratívne služby
od 19. 1. 2017
vedenie účtovníctva
od 19. 1. 2017
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 19. 1. 2017
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 19. 1. 2017
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
od 19. 1. 2017
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
od 19. 1. 2017
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 26. 4. 1999 do 13. 4. 2004
nákup, spracovanie a predaj zeleniny
od 9. 8. 1990 do 5. 4. 1993
obchodná činnosť: nákup, predaj, balenie a sprostredkovanie tovarov hnuteľného a nehnuteľného majetku v ČSFR, vykonávanie obchodného zastúpenia organizáciam, spoločnostiam, družstvám, a pod., získavanie, spracovanie a poskytovanie obchodných informácií
od 9. 8. 1990 do 5. 4. 1993
propagačná, reklamná a výstavná činnosť: navrhovanie a výroba propagačných a reklamných prostriedkov všetkého druhu, organizácia, zabezpečovanie a realizácia výstavnej činnosti
od 9. 8. 1990 do 5. 4. 1993
inžinierske služby: zabezpečnie technickej a ekonomickej dokumentácie a pomoci, poradenská služba a vypracovanie odborných technologických, ekonomických a organizačných štúdií, návrhov a riešení a pod.
od 9. 8. 1990 do 5. 4. 1993
v oblasti zlepšovania životného prostredia: zabezpečenie monitorovania ovzdušia a vody, likvidácia ekologicky škodlivých produktov, spracovávanie návrhov a riešení úloh zlepšovania životného prostredia
od 9. 8. 1990 do 5. 4. 1993
výrobná, montážna a servisná činnosť: opravárenské činnosti, rekonštrukcie a pod. v oblasti elektrotechniky, strojárenstva a stavebníctva, montáž a prevádzka čističiek odpadových vôd, výroba, montáž, údržba a obnova prenosných buniek, výroba funkčných vzoriek
od 9. 8. 1990 do 5. 4. 1993
cestovný ruch a služby: zabezpečenie a poskytovanie ubytovania, stravovania a dopravy, zabezpečovanie a poskytovanie prevádzkových, obchodných a kancelárskych priestorov, požičiavanie technických prostriedkov, turistických a športových potrieb, zabezpečovanie a organizácia školení, aktívov, kultúrnych a športových podujatí a pod., prepravné činnosti, zabezpečenie tlmočníckych činností.
od 6. 4. 1993 do 25. 4. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
od 6. 4. 1993 do 25. 4. 1999
nákup, spracovanie a predaj zeleniny
od 6. 4. 1993 do 25. 4. 1999
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
od 22. 5. 1995 do 25. 4. 1999
sprostredkovateľská činnosť
od 22. 5. 1995 do 25. 4. 1999
umelecká agentúra
od 22. 5. 1995 do 25. 4. 1999
reklamná agentúra
od 22. 5. 1995 do 25. 4. 1999
reprografické lsužby
od 22. 5. 1995 do 25. 4. 1999
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s doplnkovými službami-upratovanie
od 26. 4. 1999 do 18. 1. 2017
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Konanie menom spoločnosti
od 19. 1. 2017
Menom spoločnosti koná, spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý konateľ samostatne, okrem scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Scudzovať a zaťažovať nehnuteľnosti sú oprávnení aspoň dvaja konatelia spoločne.
od 22. 5. 1995 do 18. 1. 2017
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje zakladajúci spoločník Ing. Miloš Bodiš vo všetkých veciach. A prokurista.
od 2. 3. 1992 do 21. 5. 1995
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje zakladajúci spoločník Ing. Miloš Bodiš vo všetkých veciach. A prokurista Ladislav Kozár.
od 9. 8. 1990 do 1. 3. 1992
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje zakladajúci spoločník Ing. Miloš Bodiš vo všetkých veciach.
Prokúra
od 22. 5. 1995 do 25. 4. 1999
Tibor Bodiš
Bratislava, Macharova 11
od 26. 4. 1999 do 20. 5. 2013
Tibor Bodiš
Bratislava, Macharova 11
od 21. 5. 2013 do 20. 5. 2013
Tibor Bodiš
Bratislava, Macharova 11
Skončenie funkcie: 15. 5. 2013
od 21. 5. 2013 do 18. 1. 2017
Ing. Mgr. Miloš Bodiš
Bratislava, Ondavská 4, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 15. 5. 2013
od 19. 1. 2017 do 18. 1. 2017
Ing. Mgr. Miloš Bodiš
Bratislava, Ondavská 4, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 15. 5. 2013 Skončenie funkcie: 16. 12. 2016
od 2. 3. 1992 do 21. 5. 1995
Ladislav Kozár
Bratislava, Romanova 42
od 21. 5. 2013 do 18. 1. 2017
V zmysle Obchodného zákonníka § 14.
Ďalšie právne skutočnosti
od 9. 8. 1990
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice spísanej na Štátnom notárstve Bratislava 2 v Bratislave dňa 19.7.1990 pod č. N 123/90, podľa § 106a ods. 1, 3 a § 106n ods. 1 Zákona č. 103/1990Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
od 6. 4. 1993
Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 2.3.1992, N 625/92, Nz 587/92 spísanej na Štátnom notárstve Bratislava 2.
od 22. 5. 1995
Notárska zápisnica N 12/95, Nz 12/95 zo dňa 6.2.1995.
od 26. 4. 1999
Notárska zápisnica zo dňa 26.6.1998 č. N 118/98, Nz 118/98 spísaná notárkou Dr. Martinou Gontkovičovou. Notárska zápisnica zo dňa 18.1.1999 č. N 17/99, Nz 16/99. Spoločnosť prispôsobená ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 14. 4. 2004
Notárska zápisnica č. N 519/2003, Nz 1228/7/2003 zo dňa 17. 12. 2003.
od 27. 11. 2010
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.10.2010
od 21. 5. 2013
Rozhodnutie Valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2013.
Základné imanie
od 20. 1. 2021
100 000 EUR
Rozsah splatenia: 100 000 EUR
od 21. 5. 2013 do 19. 1. 2021
10 000 EUR
Rozsah splatenia: 10 000 EUR
od 27. 11. 2010 do 20. 5. 2013
288 625 EUR
Rozsah splatenia: 288 625 EUR
od 26. 10. 2010 do 26. 11. 2010
265 552 EUR
Rozsah splatenia: 265 552 EUR
od 14. 4. 2004 do 25. 10. 2010
8 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 8 000 000 Sk
od 26. 4. 1999 do 13. 4. 2004
200 000 Sk
od 9. 8. 1990 do 25. 4. 1999
100 000 Sk
Spoločníci
od 20. 1. 2021
BOW s. r. o. Bajzova 5312/10
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajzova 5312/10, PSČ 821 08
od 20. 1. 2021
BDX s.r.o. Ondavská 657/4
Bratislava - mestská časť Ružinov, Ondavská 657/4, PSČ 821 08
od 12. 6. 2019 do 19. 1. 2021
BDX s.r.o.
Bratislava - mestská časť Ružinov, Ondavská 657/4, PSČ 821 08
od 12. 6. 2019 do 19. 1. 2021
BOW s. r. o.
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajzova 5312/10, PSČ 821 08
od 19. 1. 2017 do 11. 6. 2019
Ing. Martin Bodiš
Bratislava, Ondavská 4, PSČ 821 08
od 19. 1. 2017 do 11. 6. 2019
Ing. Mgr. Miloš Bodiš, Ph.D.
Bratislava, Ondavská 4, PSČ 821 08
od 30. 4. 2004 do 18. 1. 2017
Ing. Miloš Bodiš
Bratislava, Ondavská 4, PSČ 821 08
od 26. 4. 1999 do 29. 4. 2004
Ing. Miloš Bodiš
Bratislava, Ondavská 4
od 9. 8. 1990 do 25. 4. 1999
Ing. Miloš Bodiš
Bratislava, Ondavská 4
Výška vkladu každého spoločníka
od 20. 1. 2021
BOW s. r. o.
Vklad: 50 000 EUR
Splatené: 50 000 EUR
od 20. 1. 2021
BDX s.r.o.
Vklad: 50 000 EUR
Splatené: 50 000 EUR
od 9. 8. 1990 do 25. 4. 1999
Ing. Miloš Bodiš
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 26. 4. 1999 do 29. 4. 2004
Ing. Miloš Bodiš
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 30. 4. 2004 do 25. 10. 2010
Ing. Miloš Bodiš
Vklad: 8 000 000 Sk
Splatené: 8 000 000 Sk
od 26. 10. 2010 do 26. 11. 2010
Ing. Miloš Bodiš
Vklad: 265 552 EUR
Splatené: 265 552 EUR
od 27. 11. 2010 do 20. 5. 2013
Ing. Miloš Bodiš
Vklad: 288 625 EUR
Splatené: 288 625 EUR
od 21. 5. 2013 do 18. 1. 2017
Ing. Miloš Bodiš
Vklad: 10 000 EUR
Splatené: 10 000 EUR
od 19. 1. 2017 do 11. 6. 2019
Ing. Mgr. Miloš Bodiš , PhD.
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 19. 1. 2017 do 11. 6. 2019
Ing. Martin Bodiš
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 12. 6. 2019 do 19. 1. 2021
BOW s. r. o.
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 12. 6. 2019 do 19. 1. 2021
BDX s.r.o.
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.