ULYSSES a.s., IČO: 00686441 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti ULYSSES a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00686441. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00686441 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
2. 8. 1990
Názov
od 2. 8. 1990

ULYSSES a.s.

Adresa sídla
od 4. 4. 1997
Bratislava, Tupého 19, PSČ 83101
od 2. 8. 1990 do 3. 4. 1997
Bratislava, Stromova 9
IČO
od 2. 8. 1990

00686441

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
42/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 20. 5. 1993
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 20. 5. 1993
inžinierska činnosť vo výstavbe
od 20. 5. 1993
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje oksobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/
od 20. 5. 1993
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
od 20. 5. 1993
sprostredkovanie výkonu služieb
od 20. 5. 1993
konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
od 4. 5. 1995
projektová činnosť v odbore pozemné stavby-statika
od 4. 4. 1997
projektovanie stavieb
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
stavebno-montážne práce
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
umelecko-remeselné práce
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
inžinierská činnosť
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
obchodná činnosť, marketing
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
obchodná činnosť v oblasti strojárskej techniky
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
obchodná serviská činnosť v oblasti elektroniky a optiky
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
obchod, servis a prenájom dopravných zariadení a mechanizmov
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
zastupiteľská činnosť zsahraničných firiem
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
agentúrna činnosť
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
cestovný ruch
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
účlné a hospodárske uspokojovanie potrieb spoločnosti na úseku deštrukcie
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
projektovanie inžinierských celkov
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
Rozhodnutím FMZO Praha zo dňa 16.11.1990 pod č.j. 13/14242/133/90, reg. číslo: 108004245 akciovej spoločnosti bola v zmysle § 6 ods. 1 písm. a/,b/,c/,d/,e/,g/ Zák.č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení predošlých zmien a doplnkov povolená zahranično-obchodná činnosť v rozsahu:
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
1. sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čsl. osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí a prijímanie a poskytovanie služieb na základe zmlúv o obstaraní vecí menom organizácie na účet čs. osôb
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
2. vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb., ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti uskutočňované pre čsl. osoby na základe zmlúv uvedených v bode 1 rozsahu povolenia
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
3. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou obchodného zastupovania konzultačnej a poradenskej činnosti vrátane poriadania odborných sympózií, konferencií a školení propagácia výrobkov a služieb, vrátane účasti na veľtrhoch a výstavách technicko poradenskej činnosti, servisnej činnosti, prevádzkovania konsignačných skladov vrátane školiacej činnosti sprostredkovanie reklám a inzercie kapacitami organizácie
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
4. dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie a pre zabezpečenie jej hospodárskej činnosti s výnimkou vecí uvedených v nar. vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
5. nákup tovaru a jeho priamy predaj v zahraničí bez dovozu do ČSFR
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
6. prijímanie služieb od zahraničných osôb v rozsahu predmetu činnosti organizácie
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
7. vývoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
8. poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou výroby vecí na zákazku zahraničného zákazníka
od 2. 8. 1990 do 19. 5. 1993
9. vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 8 rozsahu povolenia.
Konanie menom spoločnosti
od 4. 5. 1995
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva následovne: - predseda predstavenstva samostatne,- členovia predstavenstva spoločne.
od 2. 8. 1990 do 3. 5. 1995
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva.
Ďalšie právne skutočnosti
od 2. 8. 1990
Akciová spoločnosť bola zaaložená zakladateľskou zmlubou zo dňa 11.7.1990 podľa § 25 ods. 1 a 2 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Ostatné: Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia z 17.12.1990 vykoná sa zníženie základného kapitálu spoločnosti znížením počtu akcií o jeden. Ostatné: Rozhodnutím valného zhromaždenia z 17.12.1990 bola prijatá zmena stanov v čl. 18 hlavy V. a v hlave VII. Stary spis: Sa 70
od 1. 12. 1992
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľ- skou zmluvou zo dňa 11.7.1990 podľa § 25 ods. 1 a 2 Zák. č. 104/90 Zb. o akciových spoločnostiach. Podľa rozhodnutia valného zhromaždenia z 17.12.1990 vykoná sa zníženie základného ka- pitálu spoločnosti znížením počtu akcií o jeden. Rozhodnutím valného zhromaždenia z 17.12.1990 bola prijatá zmena stanov v čl. 18 hlavy V. a v hlave VII. Stary spis: Sa 70
od 4. 5. 1995
Notárska zápisnica N 12/95, Nz 11/95 zo dňa 16.1.1995. Stary spis: Sa 70
od 4. 4. 1997
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 242/96, Nz 243/96 zo dňa 25.10.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 70
od 28. 2. 2000
Notárska zápisnica N 337/98, Nz 332/98 zo dňa 4.9.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 4. 10. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2012.
od 1. 1. 2014
Zápisnica z rozhodnutia akcionára zo dňa 19.12.2013.
od 26. 5. 2016
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.05.2016.
Základné imanie
od 12. 10. 2010
51 128 EUR
Rozsah splatenia: 51 128 EUR
od 1. 12. 1992 do 11. 10. 2010
1 540 000 Sk
od 2. 8. 1990 do 30. 11. 1992
140 000 Sk
Akcie
od 12. 10. 2010
Počet: 14
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 332 EUR
od 12. 10. 2010
Počet: 28
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 660 EUR
od 1. 12. 1992 do 11. 10. 2010
Počet: 14
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
od 1. 12. 1992 do 11. 10. 2010
Počet: 28
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 50 000 Sk
Akcionár
Dozorná rada
od 26. 5. 2016
Péter Tóth
Ács, Cukorgyártele 4, PSČ 2941
Vznik funkcie: 20. 5. 2016
od 1. 12. 1992 do 3. 5. 1995
Ing. Hauswald Bodo
Bratislava, Martinčekova 28
od 1. 12. 1992 do 3. 4. 1997
Lena Cedulová
Senec, Svätoplukova 31
od 1. 12. 1992 do 3. 4. 1997
Ing. Fečo Jozef
Bratislava, Saburovova 6
od 4. 5. 1995 do 3. 4. 1997
Ing. Ján Németh
Bratislava, Muškátova 34
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Lena Cedulová
Senec, Svätoplukova 31
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 20. 5. 2016
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Ing. Ján Németh
Bratislava, Muškátova 34
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 20. 5. 2016
od 26. 5. 2016 do 25. 5. 2016
Ing. Ingrid Hebertová
Bratislava, Crobákova 2
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 20. 5. 2016
od 4. 4. 1997 do 25. 5. 2016
Lena Cedulová
Senec, Svätoplukova 31
od 4. 4. 1997 do 25. 5. 2016
Ing. Ingrid Hebertová
Bratislava, Crobákova 2
od 4. 4. 1997 do 25. 5. 2016
Ing. Ján Németh
Bratislava, Muškátova 34
od 26. 5. 2016
Gábor Temesi
Ács, Kossuth Lajos utca 33, PSČ 2941
Vznik funkcie: 20. 5. 2016
od 26. 5. 2016
Gábor Temesi
Ács, Kossuth Lajos utca 33, PSČ 2941
Vznik funkcie: 20. 5. 2016
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement