KOMPASS Slovakia a.s., IČO: 00687774 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti KOMPASS Slovakia a.s. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 00687774. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 00687774 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
19. 9. 1990
Názov
od 23. 1. 1998

KOMPASS Slovakia a.s.

od 19. 9. 1990 do 22. 1. 1998

KOMPASS CZECHO-SLOVAKIA, a. s.

Adresa sídla
od 22. 9. 2003
Bratislava, Františkánske nám. 7, PSČ 81101
od 23. 1. 1998 do 21. 9. 2003
Bratislava, Panská 19, PSČ 81101
od 19. 9. 1990 do 22. 1. 1998
Bratislava, Ružinovská 3
IČO
od 19. 9. 1990

00687774

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
73/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 23. 1. 1998
zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch automatizované spracovanie dát
od 23. 1. 1998
vydavateľská činnosť vo všetkých médiách
od 23. 1. 1998
prevádzkovanie on-line systémov s informáciami a reklamou
od 23. 1. 1998
poskytovanie a predaj informácií
od 23. 1. 1998
reklamná a propagačná činnosť
od 23. 1. 1998
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 23. 1. 1998
sprostredkovateľská činnosť
od 19. 9. 1990 do 22. 1. 1998
1/ Zber a spracovanie obchodných a finančných informácií o podnikateľských subjektoch v ČSFR. o ich výrobkoch, službách a ďaľších predmetoch ich obchodnej činnosti.
od 19. 9. 1990 do 22. 1. 1998
2/ Predaj v predchádzajúcom odseku uvedených informácií na rôznych médiách /katalógy, diskety, pásky i pomocou prostriedkov výpočtovej a komunikačnej techniky/ vrátane know - how
od 19. 9. 1990 do 22. 1. 1998
3/ Poradenské, sprostredkovateľské, prekladateľské činnosti spojené s vecným obsahom činností v odsekoch 1 a 2
od 19. 9. 1990 do 22. 1. 1998
4/ Reklamné a propagčné činnosti súvisiace so získanými a predávanými informáciami ako i vlastnou činnosťou akciovej spoločnosti.
Konanie menom spoločnosti
od 10. 6. 2009
V mene spoločnosti môže vystupovať, konať a spoločnosť zaväzovať každý z členov predstavenstva samostatne.
od 22. 9. 2003 do 9. 6. 2009
V mene spoločnosti rokujú, zaväzujú sa a podpisujú predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti, a to buď predseda predstavenstva samostatne, alebo riaditeľ spoločnosti spolu s predsedom predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripájajú svoj podpis funkcionári uvedení v predchádzajúcom bode.
od 23. 1. 1998 do 21. 9. 2003
V mene spoločnosti rokujú, zaväzujú sa a podpisujú predseda Predstavenstva Jozef Herczeg a riaditeľ spoločnosti Ing. Vít Biksadský. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripájajú svoj podpis funkcionári uvedení v predchádzajúcom bode, každý samostatne.
od 12. 11. 1992 do 22. 1. 1998
Za spoločnosť podpisujú: Vít Biksadský, riaditeľ KOMPASS, Czecho-Slovakia a.s. je splnomocnený robiť všetky právne úkony samostatne, týkajúce sa KOMPASS Czecho-Slovakia a.s.
od 19. 9. 1990 do 11. 11. 1992
Za akciovú spoločnosť podpisujú súčasne Ing. Vít Biksadský, predseda predstavenstva a RNDr. Jana Hajnovičová, riaditeľka spoločnosti, bytom Bratislava, Lipského 24,
Ďalšie právne skutočnosti
od 19. 9. 1990
Akciová spoločnosť bola založená podľa ust. § 25 v spojitosti s ustanovením § 62 Zákona číslo 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach zakladateľským plánom zo dňa 8. 9. 1990. Doplnenie údajov o zriadení: Akciová spoločnosť bola založená ako podnik so zahraničnou majetkovou účasťou podľa § 5 zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, v znení zákona č. 112/1990 Zb. Stary spis: Sa 122
od 23. 1. 1998
Na mimoriadnom valnom zhromaždení, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 40/97, Nz 38/97 zo dňa 4.2.1997, boli schválené stanovy v súlade so Zák.č. 513/1997 Zb. Stary spis: Sa 122
od 3. 1. 2001
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.1.2000 pod č. 14/2000, Nz 14/2000, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 22. 9. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.9.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Notárska zápisnica N 728/03, Nz 77423/03 spísaná dňa 5.9.2003 notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia na ktorom bola schválená zmena stanov a úplné nové znenie stanov. Funkcia člena predstavenstva M.Hopfa sa končí dňom 5.9.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. P.Litavca a Ing. A. Mlynárovej, CSc. sa končí dňom 5.9.2003. Funkcia člena predstavenstva Ing. V. Biksadského ako riaditeľa spoločnosti sa končí dňom 5.9.2003.
od 12. 6. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.5.2004, na ktorom bola schválená zmena v predstavenstve.
od 10. 6. 2009
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 383/2009 Nz 11847/2009 zo dňa 15.04.2009.
od 12. 5. 2015
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.03.2015.
Základné imanie
od 10. 6. 2009
87 621,6 EUR
Rozsah splatenia: 87 621,6 EUR
od 19. 9. 1990 do 9. 6. 2009
2 640 000 Sk
Akcie
od 10. 6. 2009
Počet: 2640
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,19 EUR
od 3. 1. 2001 do 9. 6. 2009
Počet: 2640
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 1. 1998 do 2. 1. 2001
Počet: 2376
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 23. 1. 1998 do 2. 1. 2001
Počet: 264
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 24. 11. 2005
Ing. František Bruckmayer
Bratislava, Plickova 5, PSČ 831 06
Vznik funkcie: 17. 11. 2005
od 10. 6. 2009
Mgr. Daniela Chlapíková, Ph.D.
Bratislava, Cabanova 6, PSČ 841 02
Vznik funkcie: 16. 4. 2009
od 10. 6. 2009
Ing. Viliam Sorončin
Bratislava, Nám. Hraničiarov 1, PSČ 851 03
Vznik funkcie: 16. 4. 2009
od 12. 11. 1992 do 22. 1. 1998
Miloš Kováč
Bratislava, Belinského 9, PSČ 851 01
od 23. 1. 1998 do 21. 9. 2003
Ing. Peter Litavec
Poprad, Sadová 719, PSČ 058 01
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 5. 9. 2003
od 23. 1. 1998 do 21. 9. 2003
Ing. Anna Mlynárová, CSc.
Bratislava, Kosatcová 6, PSČ 841 07
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 5. 9. 2003
od 12. 11. 1992 do 22. 1. 1998
Ľubomír Straka
Pezinok, Bratislavská 120
od 23. 1. 1998 do 23. 11. 2005
Ľubomír Straka
Pezinok, Bratislavská 120
od 24. 11. 2005 do 23. 11. 2005
Ľubomír Straka
Pezinok, Bratislavská 120
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 16. 11. 2005
od 12. 11. 1992 do 22. 1. 1998
Eva Žáková
Bratislava, Ožvoldíkova 8, PSČ 841 02
od 10. 6. 2009 do 9. 6. 2009
JUDr. Boris Pagáč
Bratislava, Topoľčianska 31, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 6. 9. 2003 Skončenie funkcie: 15. 4. 2009
od 10. 6. 2009 do 9. 6. 2009
Soňa Šúryová
Bratislava, Žehrianska 4, PSČ 851 07
Vznik funkcie: 6. 9. 2003 Skončenie funkcie: 15. 4. 2009
od 22. 9. 2003 do 9. 6. 2009
JUDr. Boris Pagáč
Bratislava, Topoľčianska 31, PSČ 851 01
Vznik funkcie: 6. 9. 2003
od 22. 9. 2003 do 9. 6. 2009
Soňa Šúryová
Bratislava, Žehrianska 4, PSČ 851 07
Vznik funkcie: 6. 9. 2003
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO