Slovenský autoimport, akciová spoločnosť (v skrátenej forme SAI, a.s.), IČO: 17308488 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Slovenský autoimport, akciová spoločnosť (v skrátenej forme SAI, a.s.) Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17308488. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17308488 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
22. 2. 1991
Názov
od 22. 2. 1991

Slovenský autoimport, akciová spoločnosť (v skrátenej forme SAI, a.s.)

Adresa sídla
od 30. 9. 2005
Bratislava, Drobného 27, PSČ 84101
od 13. 4. 1999 do 29. 9. 2005
Bratislava, Mierová 7, PSČ 82105
od 15. 1. 1996 do 12. 4. 1999
Bratislava, Sliačska 1, PSČ 83259
od 31. 5. 1993 do 14. 1. 1996
Bratislava, Buková 11, PSČ 81102
od 22. 2. 1991 do 30. 5. 1993
Bratislava
IČO
od 22. 2. 1991

17308488

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
109/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 31. 5. 1993
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 15. 1. 1996
prenájom a leasing motorových vozidiel
od 13. 4. 1999
prenájom hnuteľných vecí
od 13. 4. 1999
prenájom nehnuteľností spojených s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 13. 4. 1999
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
od 30. 9. 2005
predaj, nákup nových a ojazdených motorových vozidiel a súčiastok
od 30. 9. 2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 30. 9. 2005
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 7. 12. 2012 do 9. 9. 2015
kozmetické služby
od 31. 5. 1993 do 6. 12. 2012
servisné a opravárenské služby motorových vozidiel
od 22. 2. 1991 do 30. 5. 1993
Dodávky, montáž a opravy (servisné a opravárenské služby ) automobilov a s tým priamo a i nepriamo spojená obchodná činnosť s hnuteľnými a nehnuteľnými vecami a financovanie tejto činnosti
od 22. 2. 1991 do 30. 5. 1993
Spoločnosť sa podieľa rôznymi formami kapitálových vkladov, podielmi alebo iným spôsobom vo firmách a spoločnostiach, podnikoch, prípadne ďalších inštitúciách druhov ktoré majú rovnaký alebo podobný predmet podnikania
od 22. 2. 1991 do 30. 5. 1993
Spoločnosť môže nadobúdať a rozširovať patenty, licencie alebo obchodné známky
Konanie menom spoločnosti
od 27. 9. 2019
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva každý samostatne. V prípade nadobúdania, scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľného majetku spoločnosti a vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva súčasne.
od 15. 1. 1996 do 26. 9. 2019
Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Ak podpisuje vo veciach vyhradených stanovami predstavenstvu, tak podpisuje spoločne s jedným členom predstavenstva. Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva každý samostatne. V prípade nadobúdania, scudzovania alebo zaťažovania nehnuteľného majetku spoločnosti a vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam konajú a podpisujú za spoločnosť vždy dvaja členovia predstavenstva súčasne.
od 16. 11. 1993 do 14. 1. 1996
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva. Prokurista koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne. Ak podpisuje vo veciach vyhradených stanovami predstavenstvu, tak podpisuje spoločne s jedným členom predstavenstva.
od 22. 2. 1991 do 15. 11. 1993
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva.
Prokúra
od 16. 11. 1993 do 12. 6. 2002
Ing. Alexander Bachorec
Bratislava, Mánesovo nám. 3
Ďalšie právne skutočnosti
od 22. 2. 1991
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 18.2.1991 podľa § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a podľa § 5 Zák.č.112/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: Sa 185
od 16. 11. 1993
Zápis z rokovania mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 25. 8. 1993. Stary spis: Sa 185
od 15. 1. 1996
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.10.1995. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice Nz 536/95 zo dňa 8.12.1995 na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov. Stary spis: Sa 185
od 22. 8. 1996
Notárska zápisnica č. Nz 366/96, zo dňa 8.8.1996, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 185
od 13. 4. 1999
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.12.1997, na ktorom bola schválená personálna zmena v predstavenstve. Notárska zápisnica Nz 392/98 spísaná dňa 13.10.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 13.10.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov v čl. 6 bod 1,2,3, Notárska zápisnica Nz 426/98 spísaná dňa 17.11.1998, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 17.11.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. 1 bol 2, čl. 2.
od 27. 3. 2000
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 31.12.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 407/99 spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
od 4. 7. 2001
Notárska zápisnica č. Nz 104/01 spísaná dňa 11.4.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a o zmene stanov akciovej spoločnosti.
od 12. 2. 2002
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.8.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica Nz 379/01.
od 13. 6. 2002
Zápisnica z valného zhromaždenia a zo zasadnutia predstavenstva z 11.2.2002.
od 30. 9. 2005
Spoločnosť Slovenský autoimport, akciová spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcich spoločností SAI COSMETICS, a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 817 194 a AUTO-CENTRUM BRATISLAVA, akciová spoločnosť, Mierová 7, 821 05 Bratislava, IČO: 30 841 364, ktoré zanikli bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Slovenský autoimport, akciová spoločnosť. Celé imanie spoločností SAI COSMETICS, a.s. a AUTO-CENTRUM BRATISLAVA, akciová spoločnosť, ich práva, záväzky, pohľadávky, známe i neznáme preberá spoločnosť Slovenský autoimport, akciová spoločnosť. Zmluva o zlúčení bola schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 16.09.2005, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 420/2005, Nz 43079/2005 a NCRls 42515/2005.
od 7. 12. 2012
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 757/2012, Nz 37876/2012, NCRls 38636/2012 zo dňa 17.10.2012, na základe ktorej preberá spoločnosť Slovenský autiomport, akciová spoločnosť, IČO: 17 308 488 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti SAI COSMO, a.s., Drobného 27, 841 01 Bratislava, IČO: 35 817 186.
od 10. 9. 2015
Notárska zápisnica - zmluva o zlúčení zo dňa 20.08.2015
Základné imanie
od 10. 3. 2010
4 647 148,642625 EUR
Rozsah splatenia: 4 647 148,642625 EUR
od 12. 2. 2002 do 9. 3. 2010
140 000 000 Sk
od 4. 7. 2001 do 11. 2. 2002
90 000 000 Sk
od 13. 4. 1999 do 3. 7. 2001
65 000 000 Sk
od 22. 2. 1991 do 12. 4. 1999
25 000 000 Sk
Akcie
od 10. 3. 2010
Počet: 250
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3 319,391888 EUR
od 10. 3. 2010
Počet: 115
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 193,918875 EUR
od 12. 2. 2002 do 9. 3. 2010
Počet: 250
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 12. 2. 2002 do 9. 3. 2010
Počet: 115
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 4. 7. 2001 do 11. 2. 2002
Počet: 250
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 4. 7. 2001 do 11. 2. 2002
Počet: 65
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 27. 3. 2000 do 3. 7. 2001
Počet: 250
Druh - forma: na majiteľa
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 27. 3. 2000 do 3. 7. 2001
Počet: 40
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 13. 4. 1999 do 26. 3. 2000
Počet: 250
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 13. 4. 1999 do 26. 3. 2000
Počet: 40
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 000 Sk
od 22. 8. 1996 do 12. 4. 1999
Počet: 250
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
od 15. 1. 1996 do 21. 8. 1996
Počet: 25
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
Dozorná rada
od 27. 9. 2019
RNDr. Tibor Šipöcz
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Špieszova 1, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 19. 6. 2019
od 27. 9. 2019
Ing. arch. Karol Rebro
Bratislava, Strakova 1
Vznik funkcie: 18. 6. 2019
od 27. 9. 2019
Eva Šipöczová
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Buková 11, PSČ 811 02
Vznik funkcie: 18. 6. 2019
od 27. 9. 2019 do 26. 9. 2019
JUDr. Miloslav Šimkovič
Bratislava, Hradištná 33
Vznik funkcie: 15. 1. 1996 Skončenie funkcie: 18. 6. 2019
od 27. 9. 2019 do 26. 9. 2019
Ing. arch. Karol Rebro
Bratislava, Strakova 1
Vznik funkcie: 15. 1. 2019 Skončenie funkcie: 18. 6. 2019
od 27. 9. 2019 do 26. 9. 2019
Eva Šipöczová
Bratislava, Buková 11
Vznik funkcie: 15. 1. 1996 Skončenie funkcie: 18. 6. 2019
od 15. 1. 1996 do 26. 9. 2019
JUDr. Miloslav Šimkovič
Bratislava, Hradištná 33
od 15. 1. 1996 do 26. 9. 2019
Ing. arch. Karol Rebro
Bratislava, Strakova 1
od 15. 1. 1996 do 26. 9. 2019
Eva Šipöczová
Bratislava, Buková 11
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 7. 12. 2012
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 10. 9. 2015
EUROCOMEX SLOVAKIA, a.s.
Bratislava, Drobného 27, PSČ 841 01
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement