PROMO SERVICE INTERNATIONAL spol. s r.o., IČO: 17315930 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti PROMO SERVICE INTERNATIONAL spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 10. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17315930. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17315930 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
25. 4. 1991
Názov
od 25. 4. 1991

PROMO SERVICE INTERNATIONAL spol. s r.o.

Adresa sídla
od 17. 2. 1993
Bratislava, Havelkova 24, PSČ 84103
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
Bratislava, Lermontovova 16
IČO
od 25. 4. 1991

17315930

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
757/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 17. 2. 1993
realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
od 17. 2. 1993
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 17. 2. 1993
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením/
od 17. 2. 1993
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 17. 2. 1993
reklamná činnosť
od 17. 2. 1993
organizovanie vedeckých seminárov a sympózií
od 17. 2. 1993
poľnohospodárska výroba /rastlinná a živočíšna/
od 17. 2. 1993
organizovanie kultúrnych podujatí
od 29. 10. 2019
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
od 29. 10. 2019
textilná výroba
od 29. 10. 2019
odevná výroba
od 29. 10. 2019
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
od 29. 10. 2019
výroba hračiek a hier
od 29. 10. 2019
služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
od 29. 10. 2019
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 29. 10. 2019
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
od 29. 10. 2019
činnosť podnikateľských poradcov
od 23. 12. 2020
prevádzkovanie cestovnej agentúry
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s priemyselným, spotrebným, potravinárskym tovarom a s ovocím a zeleninou
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
investičná a realizačná činnosť v oblastiach výstavby objektov a dodávok technológií, technických zariadení, strojov a strojných zariadení pre: stavebnú výrobu a výrobu stavebných hmôt, hutnícku a železiarsku výrobu, výrobu železných a neželezných zliatin, skla, porcelánu, keramiky, spracovanie dreva a drevnej hmoty a nábytkársky priemysel, chov dobytka, hydiny, oviec, rýb a ostatnú poľnohospodársku výrobu, textilný, odevný, elektrotechnický a iný spotrebný priemysel
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
dovoz a vývoz, nákup a predaj a obchodovanie so stavebnými materiálmi, so všetkými druhmi oceliarskych výrobkov, polotovarmi i hotovými výrobkami zo železných aj neželezných zliatin a surovinami pre ich výrobu, s keramikou, porcelánom, sklom a sklenými výrobkami, uhlím, chemickými surovinami z dreva a nábytkom, ďalej poľnohospodárskymi a potravinárskymi produktami, živými zvieratami /dobytok, hydina, ošípané, ovce a pod./ a rybami a mäsom čerstvým aj mrazeným a výrobkami z nich
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
investičná a realizačná činnosť pri výstavbe a prevádzkovaní hotelov, ubytovacích zariadení a zariadení verejného stravovania, lokálov a klubov, športových zariadení /štadiónov, plavární, golfových, tenisových a iných ihrísk a pod./
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
kúpa a predaj stavebných i nestavebných pozemkov aj s projektami, sprostredkovanie predaja nehnuteľností a vykonávanie činnosti realitnej kancelárie
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
vykonávanie služieb cestovnej kancelárie pre domáci ako aj pre aktívny a pasívny zahraničný cestovný ruch v celej ČSFR s poskytovaním atraktívnych služieb cestovného ruchu na vyššej úrovni
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
v rámci tejto činnosti spoločnosť organizuje a zabezpečuje všetky základné a doplnkové služby cestovného ruchu, ako aj ďalšie výberové atraktívne služby, najmä:
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
organizovanie a zabezpečovanie poľovačiek, poľovníckych súťaží, rybolovu a rybárskych súťaží, jazdeckého výcviku a turistiky
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
organizovanie a zabezpečovanie gastronomických akcií s národnými a miestnymi špecialitami
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych programov, vedeckých sympózií, obchodných a podnikateľských stretnutí a pod.
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
sprostredkovanie dopravných služieb pre účastníkov cestovného ruchu /cestnej, vlakovej, vodnej a leteckej dopravy/
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
marketing, komerčná, poradenská, konzultačná, informačná, reklamná a propagačná činnosť vo vzťahu k predmetu činnosti spoločnosti a na základe zmluvných vzťahov marketing, poradenská a sprostredkovateľská činnosť aj pre iné subjekty, najmä v oblasti zriaďovania a prevádzky obchodných domov, supermarketov, kúpy a predaja, výstavby, zriaďovania a prevádzkovania hotelov a iných zariadení cestovného ruchu a športových zariadení
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
výroba, dovoz, vývoz, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s klenotníckym tovarom, galantériou, bižutériou, komerčná, poradenská a sprostredkovateľská činnosť pre podnikateľov v tejto oblasti
od 17. 2. 1993 do 22. 12. 2020
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
Konanie menom spoločnosti
od 17. 2. 1993
Spoločnosť je navonok zastupovaná jedným alebo viacerými konateľmi. Na konanie v mene spoločnosti je oprávnený každý konateľ samostatne. Konatelia spoločnosti sú oprávnení /ako štatutárny orgán/ konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú: p. Giovanni Giozzet, prezident spoločnosti, bytom Taliansko, 30170 Venezia Mestre, Via Canova 19/12 p. Lorenzo Mazzega, jednateľ spoločnosti, bytom Taliansko, Venezia, San Marco 3327 p. Dr. Ľubomír Bohunický, jednateľ spoločnosti, bytom Bratislava, Lermontovova 16, každý z nich aj jednotlivo.
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 4. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.4.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a podľa § 5 Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zák.č. 112/1990 Zb.
od 17. 2. 1993
V súlade s ustanovením § 764 ods. 2 Obchodného zákonníka bola na valnom zhromaždení konanom dňa 21.12.1992 prispôsobená spoločenská zmluva úprave citovaného zákona.
od 12. 8. 1999
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 29.7.1998, spoločnosť prispôsobená ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 20. 12. 2012
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2012.
Základné imanie
od 20. 12. 2012
10 000 EUR
Rozsah splatenia: 10 000 EUR
od 2. 12. 2009 do 19. 12. 2012
9 360,685124 EUR
od 17. 2. 1993 do 1. 12. 2009
282 000 Sk
Spoločníci
od 23. 12. 2020
Ing. arch. Ľubica Urbanová
Bratislava - mestská časť Lamač, Havelkova 2803/24, PSČ 841 03
od 17. 2. 1993 do 11. 8. 1999
fa VENIPMEX S.A.S. /Spoločnosť komanditná jednoduchá/
Venezia, Via Mestrina 22 - Mestre
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
fa VENIPMEX S.A.S. /Spoločnosť komanditná jednoduchá/
Venezia, Via Mestrina 22 - Mestre
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
Dr. Ľubomír Bohunický
Bratislava, Lermontovova 16
od 17. 2. 1993 do 11. 8. 1999
Ing. arch. Ľubica Urbanová
Bratislava, Havelkova 24
od 12. 8. 1999 do 22. 12. 2020
Ing. arch. Ľubica Urbanová
Bratislava, Heyrovského 4637/5, PSČ 841 03
od 12. 8. 1999 do 19. 12. 2012
Giovanni Giozzet
Venezia Mestre, Via Canova 19/12, PSČ 301 70
od 17. 2. 1993 do 11. 8. 1999
Giovanni Giozzet
Venezia Mestre, Via Canova 19/12, PSČ 301 70
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
Giovanni Giozzet
Venezia Mestre, Via Canova 19/12, PSČ 301 70
Výška vkladu každého spoločníka
od 23. 12. 2020
Ing. arch. Ľubica Urbanová
Vklad: 10 000 EUR
Splatené: 10 000 EUR
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
fa VENIPMEX S.A.S. /Spoločnosť komanditná jednoduchá/
Vklad: 40 000 Sk
Splatené:  
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
Giovanni Giozzet
Vklad: 40 000 Sk
Splatené:  
od 25. 4. 1991 do 16. 2. 1993
Dr. Ľubomír Bohunický
Vklad: 40 000 Sk
Splatené:  
od 17. 2. 1993 do 11. 8. 1999
fa VENIPMEX S.A.S. /Spoločnosť komanditná jednoduchá/
Vklad: 94 000 Sk
Splatené: 94 000 Sk
od 17. 2. 1993 do 11. 8. 1999
Giovanni Giozzet
Vklad: 94 000 Sk
Splatené: 94 000 Sk
od 17. 2. 1993 do 11. 8. 1999
Ing. arch. Ľubica Urbanová
Vklad: 94 000 Sk
Splatené: 94 000 Sk
od 12. 8. 1999 do 1. 12. 2009
Giovanni Giozzet
Vklad: 141 000 Sk
Splatené: 141 000 Sk
od 12. 8. 1999 do 1. 12. 2009
Ing. arch. Ľubica Urbanová
Vklad: 141 000 Sk
Splatené: 141 000 Sk
od 2. 12. 2009 do 19. 12. 2012
Giovanni Giozzet
Vklad: 4 680,342562 EUR
Splatené: 4 680,342562 EUR
od 2. 12. 2009 do 19. 12. 2012
Ing. arch. Ľubica Urbanová
Vklad: 4 680,342562 EUR
Splatené: 4 680,342562 EUR
od 20. 12. 2012 do 22. 12. 2020
Ing. arch. Ľubica Urbanová
Vklad: 10 000 EUR
Splatené: 10 000 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky