SPOJTEL spol. s r. o., IČO: 17316197 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SPOJTEL spol. s r. o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17316197. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17316197 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
23. 4. 1991
Názov
od 26. 5. 1993

SPOJTEL spol. s r. o.

od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993

SPOJPROJEKT - TELEKOMUNIKÁCIE spol. s r.o.

Adresa sídla
od 10. 1. 2008
Bratislava, Tomanova 26, PSČ 83107
od 15. 10. 1996 do 9. 1. 2008
Bratislava, Saratovská 3/A, PSČ 84002
od 26. 5. 1993 do 14. 10. 1996
Bratislava, Jarošova 1, PSČ 83008
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
Bratislava
IČO
od 23. 4. 1991

17316197

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
742/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 26. 5. 1993
montáž a opravy telekomunikačných zariadení z výnimkou činností uvedených v § 3 ods. 2 písm. h živnostenského zákona
od 26. 5. 1993
montáž a údržba telekomunikačných zariadení jednotnej telekomunikačnej siete:
od 26. 5. 1993
drôtových telekomunikačných vedení, včítane naväzujúcich káblových súborov
od 26. 5. 1993
telekomunikačných káblov s optickými vláknami
od 26. 5. 1993
analógových a digitálnych prenosových systémov
od 26. 5. 1993
rádioreléových trás
od 26. 5. 1993
vysielacích rádiových zariadení rozhlasových a televíznych pre vysielanie prevádzkovateľov zo zákona
od 26. 5. 1993
telefónnych ústrední radu P51, ATZ, PK, EWSD, S12
od 26. 5. 1993
telefónnych prístrojov
od 26. 5. 1993
projektová činnosť v investičnej výstavbe
od 26. 5. 1993
inžinierska činnosť
od 26. 5. 1993
geodetická činnosť /s výnimkou výkonov overovateľov geometrických plánov a zodpovedných geodétov/
od 26. 5. 1993
poskytovanie softwaru /predaj tohových programov na základe zmluvy s autormi a vyhotovovanie programov na zákazku
od 26. 5. 1993
školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spojov
od 26. 5. 1993
xeroxovanie
od 26. 5. 1993
nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
od 26. 5. 1993
prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
od 26. 5. 1993
sprostredkovanie výkonu služieb
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
1. projektová príprava, montáž, inžinierska činnosť a výkon autorského dozoru v oblasti telekomunikácie, rádiokomunikácie, výpočtovej techniky, rozhlasu a televízie kábelovej a priemyselnej televízie, stavoprúdových rozvodov
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
2. geodetická činnosť
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
3. obchodná a servisná činnosť /nákup, predaj sprostredkovanie a servis/ v odboroch podľa bodu 1. vrátane elektroniky všeobecne
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
4. tvorba, nákup a predaj software
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
5. školiteľská, poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu bodov 1. až 4.
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
6. zahraničná činnosť v rozsahu bodov 1-4
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
7. reprografická činnosť
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
8. ubytovacie a stravovacie služby.
Konanie menom spoločnosti
od 10. 1. 2008
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne.
od 9. 1. 2003 do 9. 1. 2008
Konateľ zastupuje spoločnosť a koná v jej mene samostatne. Pri podpisovaní písomných dokladov uvedie, že ide o konateľa spoločnosti.
od 10. 6. 1998 do 8. 1. 2003
Spoločnosť zastupujú konatelia a to samostatne.
od 26. 5. 1993 do 9. 6. 1998
Spoločnosť zastupuje konateľ a to samostatne.
od 23. 4. 1991 do 25. 5. 1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje Ing. Viliam Bínovský, Ing. Vladimír Horský, Ing. Ladislav Kotuliak, Ing. Anton Litecký, Ing. Stanislav Nýbl.
Ďalšie právne skutočnosti
od 23. 4. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.04.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 1296
od 26. 5. 1993
Spoločenská zmluva a zápis v obchodnom registri boli zosúladení s ustanoveniami obchodného zákonníka - zákona č. 513/1991 Zb. Starý spis: S.r.o. 1296
od 15. 10. 1996
Zápisnica z valného zhromaždenia, konaného dňa 15.1.1996 a 30.8.1996. 1. dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.5.1996. Starý spis: S.r.o. 1296
od 16. 3. 1998
Uznesenie valného zhromaždenia konaného dňa 3. 11. 1997. Spoločenská zmluva zo dňa 11. 2. 1998 - II. dodatok Starý spis: S.r.o. 1296
od 29. 1. 1999
Spoločenská zmluva bola upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 jej IV. dodatkom zo dňa 30.7.1998 a V. dodatkom zo dňa 11.12.1998.
od 30. 3. 2001
Uznesenie valného zhromaždenia dňa 12.2.2000, na ktorom bol schválený prevod časti obchodného podielu. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve z 27.2.2001.
od 9. 1. 2003
Ing. Marián Klačanský, deň zániku funkcie: 11.12.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2002. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.12.2002.
od 10. 1. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2007.
od 16. 2. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.02.2012.
od 2. 10. 2012
Zápisnica z vaného zhromaždenia zo dňa 20.02.2012.
Základné imanie
od 2. 10. 2012
5 000 EUR
Rozsah splatenia: 5 000 EUR
od 27. 10. 2010 do 1. 10. 2012
33 194 EUR
Rozsah splatenia: 33 194 EUR
od 15. 10. 1996 do 26. 10. 2010
1 000 000 Sk
od 23. 4. 1991 do 14. 10. 1996
100 000 Sk
Spoločníci
od 23. 9. 2022
Ing. Peter Jaslovský
Bratislava - mestská časť Vajnory, Tomanova 9698/26, PSČ 831 07
od 15. 10. 1996 do 15. 3. 1998
Ing. Viliam Bínovský
Bratislava, Kudlákova 1
od 23. 4. 1991 do 14. 10. 1996
Ing. Viliam Bínovský
Bratislava, Kudlákova 1
od 29. 1. 1999 do 8. 1. 2003
Ing. Vladimír Horský
Bratislava, Batkova 9, PSČ 841 01
od 16. 3. 1998 do 28. 1. 1999
Ing. Vladimír Horský
Bratislava, Batkova 9, PSČ 841 01
od 23. 4. 1991 do 15. 3. 1998
Ing. Vladimír Horský
Bratislava, Batková 9
od 10. 1. 2008 do 2. 10. 2018
Barbora Jaslovská
Bratislava, Tomanova 26, PSČ 831 07
od 9. 1. 2003 do 9. 1. 2008
Ing. Ladislav Kotuliak
Bratislava, Lachova 16, PSČ 851 03
od 30. 3. 2001 do 8. 1. 2003
Ing. Ladislav Kotuliak
Bratislava, Lachova 16, PSČ 851 03
od 29. 1. 1999 do 29. 3. 2001
Ing. Ladislav Kotuliak
Bratislava, Lachova 16, PSČ 851 03
od 16. 3. 1998 do 28. 1. 1999
Ing. Ladislav Kotuliak
Bratislava, Lachova 16, PSČ 851 03
od 15. 10. 1996 do 15. 3. 1998
Ing. Ladislav Kotuliak
Bratislava, Lacková 16
od 23. 4. 1991 do 14. 10. 1996
Ing. Ladislav Kotuliak
Bratislava, Lacková 16
od 15. 10. 1996 do 15. 3. 1998
Ing. Anton Litecký Šveda
Bratislava, Rovníkova 8
od 23. 4. 1991 do 14. 10. 1996
Ing. Anton Litecký Šveda
Bratislava, Rovníkova 8
od 9. 1. 2003 do 15. 2. 2012
Ing. Anton Litecký-Šveda
Bratislava, Rovníkova 8, PSČ 821 03
od 30. 3. 2001 do 8. 1. 2003
Ing. Anton Litecký-Šveda
Bratislava, Rovníkova 8, PSČ 821 03
od 30. 3. 2001 do 8. 1. 2003
Ing. Stanislav Nýbl
Bratislava, Osuského 38, PSČ 851 03
od 29. 1. 1999 do 29. 3. 2001
Ing. Stanislav Nýbl
Bratislava, Osuského 38, PSČ 851 03
od 16. 3. 1998 do 28. 1. 1999
Ing. Stanislav Nýbl
Bratislava, Osuského 38, PSČ 851 03
od 15. 10. 1996 do 15. 3. 1998
Ing. Stanislav Nýbl
Bratislava, Thorézova 38
od 23. 4. 1991 do 14. 10. 1996
Ing. Stanislav Nýbl
Bratislava, Thorézova 38
od 3. 10. 2018 do 22. 9. 2022
Ing. Peter Jaslovský
Bratislava - mestská časť Vajnory, Tomanova 26, PSČ 831 07
Výška vkladu každého spoločníka
od 3. 10. 2018 do 22. 9. 2022
Ing. Peter Jaslovský
Vklad:  
Splatené:  
od 23. 9. 2022
Ing. Peter Jaslovský
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 23. 4. 1991 do 14. 10. 1996
Ing. Viliam Bínovský
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 23. 4. 1991 do 15. 3. 1998
Ing. Vladimír Horský
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 23. 4. 1991 do 14. 10. 1996
Ing. Ladislav Kotuliak
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 23. 4. 1991 do 14. 10. 1996
Ing. Anton Litecký Šveda
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 23. 4. 1991 do 14. 10. 1996
Ing. Stanislav Nýbl
Vklad: 20 000 Sk
Splatené:  
od 15. 10. 1996 do 15. 3. 1998
Ing. Viliam Bínovský
Vklad: 243 000 Sk
Splatené:  
od 15. 10. 1996 do 15. 3. 1998
Ing. Ladislav Kotuliak
Vklad: 28 000 Sk
Splatené:  
od 15. 10. 1996 do 15. 3. 1998
Ing. Anton Litecký Šveda
Vklad: 243 000 Sk
Splatené:  
od 15. 10. 1996 do 15. 3. 1998
Ing. Stanislav Nýbl
Vklad: 243 000 Sk
Splatené:  
od 16. 3. 1998 do 28. 1. 1999
Ing. Vladimír Horský
Vklad: 28 000 Sk
Splatené:  
od 16. 3. 1998 do 28. 1. 1999
Ing. Ladislav Kotuliak
Vklad: 462 000 Sk
Splatené:  
od 16. 3. 1998 do 28. 1. 1999
Ing. Stanislav Nýbl
Vklad: 510 000 Sk
Splatené:  
od 29. 1. 1999 do 8. 1. 2003
Ing. Vladimír Horský
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 29. 1. 1999 do 29. 3. 2001
Ing. Ladislav Kotuliak
Vklad: 460 000 Sk
Splatené: 460 000 Sk
od 29. 1. 1999 do 29. 3. 2001
Ing. Stanislav Nýbl
Vklad: 510 000 Sk
Splatené: 510 000 Sk
od 30. 3. 2001 do 8. 1. 2003
Ing. Ladislav Kotuliak
Vklad: 240 000 Sk
Splatené: 240 000 Sk
od 30. 3. 2001 do 8. 1. 2003
Ing. Anton Litecký-Šveda
Vklad: 220 000 Sk
Splatené: 220 000 Sk
od 30. 3. 2001 do 8. 1. 2003
Ing. Stanislav Nýbl
Vklad: 510 000 Sk
Splatené: 510 000 Sk
od 9. 1. 2003 do 9. 1. 2008
Ing. Ladislav Kotuliak
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 9. 1. 2003 do 26. 10. 2010
Ing. Anton Litecký-Šveda
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 10. 1. 2008 do 26. 10. 2010
Barbora Jaslovská
Vklad: 500 000 Sk
Splatené: 500 000 Sk
od 27. 10. 2010 do 15. 2. 2012
Ing. Anton Litecký-Šveda
Vklad: 16 597 EUR
Splatené: 16 597 EUR
od 27. 10. 2010 do 15. 2. 2012
Barbora Jaslovská
Vklad: 16 597 EUR
Splatené: 16 597 EUR
od 16. 2. 2012 do 1. 10. 2012
Barbora Jaslovská
Vklad: 33 194 EUR
Splatené: 33 194 EUR
od 2. 10. 2012 do 2. 10. 2018
Barbora Jaslovská
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky