SLOVING, spol. s r.o., IČO: 17321069 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SLOVING, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17321069. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17321069 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
24. 9. 1991
Názov
od 24. 9. 1991

SLOVING, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 2. 3. 2013
Bratislava, Slovnaftská 102, PSČ 82107
od 5. 2. 2004 do 1. 3. 2013
Bratislava, Vrakunská 29, PSČ 82563
od 23. 8. 1993 do 4. 2. 2004
Bratislava, Toplianska 30, PSČ 82107
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
Bratislava
IČO
od 24. 9. 1991

17321069

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1391/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 3. 10. 2013
Projektová činnosť v zmysle §45 ods.1, písmeno a) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v rozsahu oprávnenia autorizovaného stavebného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
od 23. 8. 1993
výroba, montáž, opravy, rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení a uvedenie do prevádzky
od 3. 10. 2013
Vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle §45 ods.1, písmeno b) Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v rozsahu oprávnenia autorizovaného stavebného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
od 23. 8. 1993
revízia a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
od 3. 10. 2013
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.
od 23. 8. 1993
montáž, opravy a revízia vyhradených plynových zariadení
od 23. 8. 1993
výpočet a zhotovenie príslušnej technickej dokumentácie v rozsahu povolenej činnosti
od 23. 8. 1993
výroba a montáž konštrukcií a potrubných rozvodov, zámočníctvo
od 23. 8. 1993
inžinierska činnosť v strojárenstve
od 23. 8. 1993
sprostredkovateľské služby v oblasti strojárenstva
od 23. 2. 2008
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
od 23. 2. 2008
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 23. 2. 2008
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
od 23. 2. 2008
vedenie účtovníctva
od 23. 2. 2008
administratívne a kancelárske práce
od 23. 2. 2008
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 23. 2. 2008
skladovanie
od 23. 2. 2008
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
od 10. 11. 2016
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
od 10. 11. 2016
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
poskytovanie servisných, výrobných, montážnych a technikcých služieb pri výstavbe a prevádzke všetkých druhov elektrární, rafinérií, komplexov na získanie a spracovanie plynu, na území ČSFR a v zahraničí
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
spracovanie technickej dokumentácie kotlov, tlakových nádob a potrubných rozvodov a konštrukcií, ako i pre odbobné zariadenie iných odvetví
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
montáž, opravy a rekonštrukcia kotlov a tlakových nádob, potrubných rozvodov a konštrukcií, včítane zariadenia chemického priemyslu
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
montáž, opravy a revízia plynových zariadení doddávateľským spôsobom
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
výroba súčastí energetického bloku, jednotlivých dielov kotla a konštrukcií, elementov potrubných rozvodov
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
poskytnutie pracovných zdrojov pre stavebné, montážne, servisné a opravárenské účely Česko-Slovenským a zahraničným výrobcom a montážnym podnikom
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
poskytnutie konzultačných a informačných služieb Česko-Slovenským a zahraničným účastníkom zahraničnoobchodného styku
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
prevádzanie výskumu v oblasti adaptácie importovanej novej technológie a taktiež vypracovanie exportne schopných technológií, vytvorených v ČSFR
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
zabezpečenie sprostredkovateľských služieb pri hľadaní partnerov a prevádzania exportnoimportných operácií
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
prevádzanie zahraničnoobchodnej činnosti v oblasti ľahkého priemyslu
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
poskytovanie služieb pre vzdelávanie ČeskoSlovenských a zahraničných odborníkov
Konanie menom spoločnosti
od 22. 5. 2001
Menom spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
od 9. 1. 1998 do 21. 5. 2001
Menom spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
od 23. 8. 1993 do 8. 1. 1998
Menom spoločnosti koná konateľ.
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ján Krajči, Toplianska 30, Bratislava
Ďalšie právne skutočnosti
od 24. 9. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.8.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a podľa Zákona č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení Zákona č. 112/1990 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 132/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 2544
od 23. 8. 1993
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č. 1 zo dňa 12.2.1993 podľa zákona čís. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2544
od 22. 5. 2001
Dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 178/2001, NZ 178/2001 zo dňa 16.5.2001.
od 11. 10. 2002
Notárska zápisnica č. N 1304/2002, Nz 1285/2002 zo dňa 30.09.2002 o rozdelení a prevode obchodného podielu a menovaní ďalšieho konateľa. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 30.09.2002. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia konaného dňa 30.09.2002, na ktorom bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 04.10.2002.
od 5. 2. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2004. Zmluva o prevode obchodného podielu z 20.01.2004.
od 11. 8. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 16.7.2004 v znení zápisnici z mimoriadneho valného zhromaždenia z 5.8.2004 na ktorých bolo rozhodnuté o rozdelení a prevode obchodného podielu a zmene spoločenskej zmluvy - schválenie dodatku č. 6.
od 23. 2. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.01.2008.
od 2. 3. 2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 14.02.2013.
Základné imanie
od 20. 2. 2018
20 000 EUR
Rozsah splatenia: 20 000 EUR
od 9. 4. 2010 do 19. 2. 2018
19 916,34 EUR
Rozsah splatenia: 19 916,34 EUR
od 23. 2. 2008 do 8. 4. 2010
600 000 Sk
Rozsah splatenia: 600 000 Sk
od 24. 9. 1991 do 22. 2. 2008
451 000 Sk
Dozorná rada
od 26. 10. 2022
Ing. Peter Záhorský
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Žilinská 2879/16, PSČ 811 05
Vznik funkcie: 12. 8. 2022
od 26. 10. 2022
Ing. Peter Krídl
Bratislava - mestská časť Ružinov, Šumavská 530/33, PSČ 821 08
Vznik funkcie: 12. 8. 2022
od 26. 10. 2022
Jana Kacejová
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bielkova 18, PSČ 821 04
Vznik funkcie: 12. 8. 2022
Spoločníci
od 24. 5. 2022
Mgr. Jaroslav Rajčany
Bratislava - mestská časť Petržalka, Fialová 4025/4A, PSČ 851 07
od 24. 5. 2022
Ing. Ľuboš Potocký
Hamuliakovo, Družstevná 532/6, PSČ 900 43
od 13. 8. 2022
Ing. Peter Záhorský
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Žilinská 16, PSČ 811 05
od 13. 8. 2022
Ing. Peter Krídl
Bratislava - mestská časť Ružinov, Šumavská 530/33, PSČ 821 08
od 24. 9. 1991 do 8. 1. 1998
Milan Company
Haste St Berkly 2316
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
SLOVMONT
Bratislava, Toplianska 30
od 11. 10. 2002 do 4. 2. 2004
Ján Krajči
Bratislava 2, Toplianska 30, PSČ 821 07
od 9. 1. 1998 do 10. 10. 2002
Ján Krajči
Bratislava, Toplianska 30
od 23. 8. 1993 do 8. 1. 1998
Ján Krajči
Bratislava, Toplianska 30
od 20. 2. 2018 do 12. 8. 2022
Ing. Peter Krídl
Bratislava - mestská časť Ružinov, Šumavská 530/33, PSČ 821 08
od 11. 8. 2004 do 19. 2. 2018
Ing. Peter Krídl
Bratislava, Šumavská 530/33, PSČ 821 08
od 22. 6. 2018 do 23. 5. 2022
Ing. Ľuboš Potocký
Hamuliakovo, Družstevná 532/6, PSČ 900 43
od 22. 6. 2018 do 23. 5. 2022
Mgr. Jaroslav Rajčany
Bratislava - mestská časť Petržalka, Betliarska 3741/11, PSČ 851 07
od 22. 6. 2018 do 12. 8. 2022
Ing. Peter Záhorský
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Žilinská 2879/16, PSČ 811 05
od 11. 8. 2004 do 21. 6. 2018
Ing. Peter Záhorský
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Žilinská 2879/16, PSČ 811 05
od 5. 2. 2004 do 10. 8. 2004
Ing. Peter Záhorský
Bratislava 1, Žilinská 16, PSČ 811 05
od 11. 10. 2002 do 4. 2. 2004
Ing. Peter Záhorský
Bratislava 1, Žilinská 16, PSČ 811 05
Výška vkladu každého spoločníka
od 15. 3. 2023
Ing. Peter Krídl
Vklad: 3 600 EUR
Splatené: 3 600 EUR
od 15. 3. 2023
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 3 600 EUR
Splatené: 3 600 EUR
od 15. 3. 2023
Mgr. Jaroslav Rajčany
Vklad: 6 400 EUR
Splatené: 6 400 EUR
od 15. 3. 2023
Ing. Ľuboš Potocký
Vklad: 6 400 EUR
Splatené: 6 400 EUR
od 24. 9. 1991 do 22. 8. 1993
SLOVMONT
Vklad: 265 000 Sk
Splatené: 265 000 Sk
od 24. 9. 1991 do 8. 1. 1998
Milan Company
Vklad: 186 000 Sk
Splatené: 186 000 Sk
od 23. 8. 1993 do 8. 1. 1998
Ján Krajči
Vklad: 265 000 Sk
Splatené: 265 000 Sk
od 9. 1. 1998 do 10. 10. 2002
Ján Krajči
Vklad: 451 000 Sk
Splatené: 451 000 Sk
od 11. 10. 2002 do 4. 2. 2004
Ján Krajči
Vklad: 220 000 Sk
Splatené: 220 000 Sk
od 11. 10. 2002 do 4. 2. 2004
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 231 000 Sk
Splatené: 231 000 Sk
od 5. 2. 2004 do 10. 8. 2004
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 451 000 Sk
Splatené: 451 000 Sk
od 11. 8. 2004 do 22. 2. 2008
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 226 000 Sk
Splatené: 226 000 Sk
od 11. 8. 2004 do 22. 2. 2008
Ing. Peter Krídl
Vklad: 225 000 Sk
Splatené: 225 000 Sk
od 23. 2. 2008 do 8. 4. 2010
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 23. 2. 2008 do 8. 4. 2010
Ing. Peter Krídl
Vklad: 300 000 Sk
Splatené: 300 000 Sk
od 9. 4. 2010 do 19. 2. 2018
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 9 958,17 EUR
Splatené: 9 958,17 EUR
od 9. 4. 2010 do 19. 2. 2018
Ing. Peter Krídl
Vklad: 9 958,17 EUR
Splatené: 9 958,17 EUR
od 20. 2. 2018 do 21. 6. 2018
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 10 000 EUR
Splatené: 10 000 EUR
od 20. 2. 2018 do 21. 6. 2018
Ing. Peter Krídl
Vklad: 10 000 EUR
Splatené: 10 000 EUR
od 22. 6. 2018 do 20. 2. 2019
Ing. Peter Krídl
Vklad: 8 000 EUR
Splatené: 8 000 EUR
od 22. 6. 2018 do 27. 6. 2018
Mgr. Jaroslav Rajčany
Vklad: 2 000 EUR
Splatené: 2 000 EUR
od 22. 6. 2018 do 27. 6. 2018
Ing. Ľuboš Potocký
Vklad: 2 000 EUR
Splatené: 2 000 EUR
od 22. 6. 2018 do 20. 2. 2019
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 8 000 EUR
Splatené: 8 000 EUR
od 28. 6. 2018 do 20. 2. 2019
Mgr. Jaroslav Rajčany
Vklad: 2 000 EUR
Splatené: 2 000 EUR
od 28. 6. 2018 do 20. 2. 2019
Ing. Ľuboš Potocký
Vklad: 2 000 EUR
Splatené: 2 000 EUR
od 21. 2. 2019 do 6. 10. 2021
Ing. Peter Krídl
Vklad: 7 000 EUR
Splatené: 7 000 EUR
od 21. 2. 2019 do 6. 10. 2021
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 7 000 EUR
Splatené: 7 000 EUR
od 21. 2. 2019 do 6. 10. 2021
Mgr. Jaroslav Rajčany
Vklad: 3 000 EUR
Splatené: 3 000 EUR
od 21. 2. 2019 do 6. 10. 2021
Ing. Ľuboš Potocký
Vklad: 3 000 EUR
Splatené: 3 000 EUR
od 7. 10. 2021 do 12. 8. 2022
Ing. Peter Krídl
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 7. 10. 2021 do 12. 8. 2022
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 7. 10. 2021 do 23. 5. 2022
Mgr. Jaroslav Rajčany
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022 do 26. 7. 2022
Mgr. Jaroslav Rajčany
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 7. 10. 2021 do 23. 5. 2022
Ing. Ľuboš Potocký
Vklad:  
Splatené:  
od 24. 5. 2022 do 27. 7. 2022
Ing. Ľuboš Potocký
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 27. 7. 2022 do 12. 8. 2022
Mgr. Jaroslav Rajčany
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 28. 7. 2022 do 12. 8. 2022
Ing. Ľuboš Potocký
Vklad: 5 000 EUR
Splatené: 5 000 EUR
od 13. 8. 2022 do 14. 3. 2023
Ing. Peter Krídl
Vklad: 4 600 EUR
Splatené: 4 600 EUR
od 13. 8. 2022 do 14. 3. 2023
Ing. Peter Záhorský
Vklad: 4 600 EUR
Splatené: 4 600 EUR
od 13. 8. 2022 do 14. 3. 2023
Mgr. Jaroslav Rajčany
Vklad: 5 400 EUR
Splatené: 5 400 EUR
od 13. 8. 2022 do 14. 3. 2023
Ing. Ľuboš Potocký
Vklad: 5 400 EUR
Splatené: 5 400 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement