EEA s.r.o., IČO: 17321204 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti EEA s.r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17321204. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17321204 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
17. 7. 1991
Názov
od 3. 10. 2003

EEA s.r.o.

od 17. 7. 1991 do 2. 10. 2003

EUROMOVE, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 18. 2. 2002
Bratislava, Hattalova 12/B, PSČ 83103
od 17. 7. 1991 do 17. 2. 2002
Bratislava, Lamačská 8, PSČ 81714
IČO
od 17. 7. 1991

17321204

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1155/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 20. 6. 1995
servis a montáž počitačových systémov mimo elektročastí
od 20. 6. 1995
sprostredkovanie technického servisu počitačových systémov
od 20. 6. 1995
vedenie účtovníctva
od 18. 2. 2002
automatizované spracovanie dát
od 18. 2. 2002
grafické práce na počítači
od 18. 2. 2002
reklamná a propagačná činnosť
od 18. 2. 2002
prieskum trhu
od 18. 2. 2002
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky, vrátane systémovej údržby software
od 18. 2. 2002
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
od 18. 2. 2002
tvorba a predaj programových systémov na základe dohody s autormi podľa Autorského zákona č. 185/94 Zb.
od 3. 6. 2014
Počítačové služby
od 3. 6. 2014
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 3. 6. 2014
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
od 3. 6. 2014
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 3. 6. 2014
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
od 3. 6. 2014
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
od 3. 6. 2014
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 3. 6. 2014
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 3. 6. 2014
Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
od 3. 6. 2014
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
od 20. 6. 1995 do 17. 2. 2002
poskytovanie daňového poradenstva podľa zákona SNR č. 78/92 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov
od 20. 6. 1995 do 2. 6. 2014
činnosť ekonomických poradcov
od 17. 7. 1991 do 3. 2. 1994
export, import obchodného tovaru /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
od 17. 7. 1991 do 3. 2. 1994
sprostredkovanie obchodných transakcií všetkého druhu v súlade s platnou právnou úpravou
od 17. 7. 1991 do 3. 2. 1994
obchodné a ekonomické služby pre domácich a zahraničných partnerov
od 17. 7. 1991 do 3. 2. 1994
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
od 17. 7. 1991 do 3. 2. 1994
vyvíjanie softwaru, programov a systémov
od 17. 7. 1991 do 3. 2. 1994
predaj všetkých technologických riešení zahrňujúc hardware a software
od 17. 7. 1991 do 3. 2. 1994
technický servis a podpora pre computerové systémy
od 17. 7. 1991 do 3. 2. 1994
sprostredkovateľská, poradenská a školiaca činnosť
od 4. 2. 1994 do 2. 6. 2014
export, import obchodného tovaru v súlade s platnou právnou úpravou
od 4. 2. 1994 do 2. 6. 2014
sprostredkovanie obchodných transakcií všetkého druhu v súlade s platnou právnou úpravou
od 4. 2. 1994 do 2. 6. 2014
obchodné a ekonomické služby pre domácich a zahraničných partnerov
od 4. 2. 1994 do 2. 6. 2014
nákup, predaj a prenájom nehnuteľností
Konanie menom spoločnosti
od 14. 10. 2020
V mene spoločnosti konajú a podpisujú dvaja konatelia spoločne. Konateľ podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 20. 6. 1995 do 13. 10. 2020
Konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť každý samostatne.
od 4. 2. 1994 do 19. 6. 1995
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje za ňu konateľ.
od 17. 7. 1991 do 3. 2. 1994
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú: spoločník Dr. Erik Šašinka - samostatne jednateľ Dr. Ján Hoľko, bytom Bratislava, Holičská 26 - samostatne
Ďalšie právne skutočnosti
od 17. 7. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.07.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2058
od 4. 2. 1994
Spoločnosť prispôsobená ust. zák. č. 513/1991 Zb. Notárska zápisnica zo dňa 18. 1. 1993 N 9/93, Nz 9/93. Stary spis: S.r.o. 2058
od 20. 6. 1995
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 16.1.1995, na ktorom bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Spoločenská zmluva zo dňa 10.4.1995. Stary spis: S.r.o. 2058
od 21. 7. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19. júna 1998. Spoločenská zmluva - úplné znenie v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z. zo dňa 19. júna 1998.
od 13. 6. 2000
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.3.2000, na ktorom bol schválený prevod a rozdelenie obchodného podielu.
od 18. 2. 2002
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.11.2001. Spoločenská zmluva zo dňa 20.11.2001.
od 3. 10. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti EUROMOVE spol. s r.o. zo dňa 29.4.2003 osvedčujúca rozhodnutie spoločníkov o zlúčení s obchodnou spoločnosťou Elline s.r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 776 030 ku dňu 1.5.2003 v zmysle ust. § 69 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Obchodná spoločnosť EUROMOVE spol. s r.o., so sídlom Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 17 321 204 sa stáva univerzálnym právnym nástupcom zrušovanej obchodnej spoločnosti Elline s.r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 776 030, ktorá zaniká bez likvidácie v zmysle ustanovení § 69 a 69a Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.4.2003 bola schválená zmluva o zlúčení spoločností a úplné znenie spoločenskej zmluvy. Súčasne bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena z pôvodného EUROMOVE, spol. s r.o. na nové EEA s.r.o. a o vymenovaní ďalšieho konateľa. Obchodná spoločnosť EUROMOVE, spol. s r.o., so sídlom Hattalova 12/B, 831 03 Bratislava, IČO: 17 321 204 preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej obchodnej spoločnosti Elline s.r.o., so sídlom Hattalova 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35 776 030.
od 21. 3. 2004
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.3.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.2004.
od 30. 9. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.7.2008.
od 27. 4. 2010
Rozhodnutie spoločníkov Per rollam zo dňa 29.3.2010.
od 24. 7. 2010
Rozhodnutie spoločníkov per rollam o zvýšení základného imania spoločnosti zo dňa 22.06.2010.
od 5. 8. 2010
Rozhodnutie spoločníkov Per rollam zo dňa 22.6.2010
od 6. 2. 2015
Rozhodnutie per rollam zo dňa 08.01.2015.
Základné imanie
od 24. 7. 2010
23 400 EUR
Rozsah splatenia: 23 400 EUR
od 26. 2. 2010 do 23. 7. 2010
23 235,743214 EUR
Rozsah splatenia: 23 235,743214 EUR
od 3. 10. 2003 do 25. 2. 2010
700 000 Sk
Rozsah splatenia: 700 000 Sk
od 21. 7. 1998 do 2. 10. 2003
450 000 Sk
od 17. 7. 1991 do 20. 7. 1998
100 000 Sk
Spoločníci
od 17. 9. 2022
BOOTIQ EEA a. s. Hattalova 12
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hattalova 12, PSČ 831 03
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Ing. Angela Beňová
Bratislava, Račianska 55
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Ing. Angela Beňová
Bratislava, Račianska 55
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Ing. Angela Beňová
Bratislava, Račianska 55
od 20. 6. 1995 do 20. 7. 1998
Ing. Angela Beňová
Bratislava, Račianska 55
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Miroslav Blažek
Bratislava, Dunajská 38
od 21. 3. 2004 do 29. 9. 2008
RNDr. Ivan Hanzlík
Bratislava, Jurigovo nám. 13
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
RNDr. Ivan Hanzlík
Bratislava, Jurigovo nám. 13
od 7. 2. 2019 do 28. 8. 2020
František Konkoľ
Senec, Turecká 10, PSČ 903 01
od 21. 3. 2004 do 28. 8. 2020
Mgr. Jozef Kotlár
Bratislava, Pod Zečákom 14
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Mgr. Jozef Kotlár
Bratislava, Pod Zečákom 14
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Mgr. Jozef Kotlár
Bratislava, Pod Zecakom 14
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Mgr. Jozef Kotlár
Bratislava, Pod Zečákom 14
od 21. 3. 2004 do 28. 8. 2020
Ing. Gabriel Lachmann
Bratislava, Belánikova 3574/6, PSČ 841 04
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Ing. Gabriel Lachmann
Bratislava, Pribišova 37
od 21. 3. 2004 do 28. 8. 2020
Mgr. Stanislav Párnický
Bratislava, Veternicová 24
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Mgr. Stanislav Párnický
Bratislava, Veternicová 24
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Mgr. Stanislav Párnický
Bratislava, Veternicová 24
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Mgr. Stanislav Párnický
Bratislava, Veternicová 24
od 20. 6. 1995 do 20. 7. 1998
Mgr. Stanislav Párnický
Bratislava, Veternicová 24
od 21. 3. 2004 do 4. 8. 2010
Mgr. Peter Rajský
Bratislava, Homolova 13
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Mgr. Peter Rajský
Bratislava, Homolova 13
od 24. 7. 2010 do 28. 8. 2020
Mgr. Rastislav Senderák
Bratislava, Ivana Bukovčana 6125/28, PSČ 841 08
od 21. 3. 2004 do 23. 7. 2010
Mgr. Rastislav Sendreák
Bratislava, Bakošova 36
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Mgr. Rastislav Sendreák
Bratislava, Bakošova 36
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Mgr. Rastislav Sendreák
Bratislava, Bakošova 36
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Mgr. Rastislav Sendreák
Bratislava, Bakošova 36
od 30. 9. 2008 do 5. 2. 2015
Ing. Marián Skalský
Košice, Ždiarska 21, PSČ 040 12
od 5. 8. 2010 do 28. 8. 2020
Ľubomír Starek
Bratislava, Tatranská 7261/52, PSČ 841 06
od 30. 9. 2008 do 28. 8. 2020
Dr. Erich Šašinka
Limbach, Sadová 45, PSČ 900 91
od 21. 3. 2004 do 29. 9. 2008
Dr. Erich Šašinka
Bratislava, Palkovičova 11
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Dr. Erich Šašinka
Bratislava, Palkovičova 11
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Dr. Erik Šašinka
Bratislava, Palkovičova 11
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Dr. Erik Šašinka
Bratislava, Palkovičova 11
od 20. 6. 1995 do 20. 7. 1998
Dr. Erik Šašinka
Bratislava, Palkovičova 11
od 17. 7. 1991 do 19. 6. 1995
Dr. Erik Šašinka
Bratislava, Palkovičova 11
od 29. 8. 2020 do 16. 9. 2022
BOOTIQ EEA a. s.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Hattalova 12, PSČ 831 03
Výška vkladu každého spoločníka
od 29. 8. 2020 do 16. 9. 2022
BOOTIQ EEA a. s.
Vklad:  
Splatené:  
od 17. 9. 2022
BOOTIQ EEA a. s.
Vklad: 23 400 EUR
Splatené: 23 400 EUR
od 17. 7. 1991 do 19. 6. 1995
Dr. Erik Šašinka
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 20. 6. 1995 do 20. 7. 1998
Dr. Erik Šašinka
Vklad: 60 000 Sk
Splatené: 60 000 Sk
od 20. 6. 1995 do 20. 7. 1998
Ing. Angela Beňová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 20. 6. 1995 do 20. 7. 1998
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Dr. Erik Šašinka
Vklad: 216 000 Sk
Splatené: 216 000 Sk
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Ing. Angela Beňová
Vklad: 72 000 Sk
Splatené: 72 000 Sk
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 72 000 Sk
Splatené: 72 000 Sk
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Mgr. Rastislav Sendreák
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Miroslav Blažek
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 21. 7. 1998 do 12. 6. 2000
Mgr. Jozef Kotlár
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Dr. Erik Šašinka
Vklad: 222 000 Sk
Splatené: 222 000 Sk
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Ing. Angela Beňová
Vklad: 78 000 Sk
Splatené: 78 000 Sk
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 78 000 Sk
Splatené: 78 000 Sk
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Mgr. Rastislav Sendreák
Vklad: 36 000 Sk
Splatené: 36 000 Sk
od 13. 6. 2000 do 2. 10. 2003
Mgr. Jozef Kotlár
Vklad: 36 000 Sk
Splatené: 36 000 Sk
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Dr. Erich Šašinka
Vklad: 222 000 Sk
Splatené: 222 000 Sk
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Ing. Angela Beňová
Vklad: 78 000 Sk
Splatené: 78 000 Sk
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 78 000 Sk
Splatené: 78 000 Sk
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Mgr. Rastislav Sendreák
Vklad: 36 000 Sk
Splatené: 36 000 Sk
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Mgr. Jozef Kotlár
Vklad: 36 000 Sk
Splatené: 36 000 Sk
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
RNDr. Ivan Hanzlík
Vklad: 75 000 Sk
Splatené: 75 000 Sk
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Ing. Gabriel Lachmann
Vklad: 125 000 Sk
Splatené: 125 000 Sk
od 3. 10. 2003 do 20. 3. 2004
Mgr. Peter Rajský
Vklad: 50 000 Sk
Splatené: 50 000 Sk
od 21. 3. 2004 do 29. 9. 2008
Dr. Erich Šašinka
Vklad: 175 000 Sk
Splatené: 175 000 Sk
od 21. 3. 2004 do 29. 9. 2008
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 77 000 Sk
Splatené: 77 000 Sk
od 21. 3. 2004 do 25. 2. 2010
Mgr. Rastislav Sendreák
Vklad: 49 000 Sk
Splatené: 49 000 Sk
od 21. 3. 2004 do 29. 9. 2008
Mgr. Jozef Kotlár
Vklad: 49 000 Sk
Splatené: 49 000 Sk
od 21. 3. 2004 do 29. 9. 2008
RNDr. Ivan Hanzlík
Vklad: 105 000 Sk
Splatené: 105 000 Sk
od 21. 3. 2004 do 29. 9. 2008
Ing. Gabriel Lachmann
Vklad: 175 000 Sk
Splatené: 175 000 Sk
od 21. 3. 2004 do 29. 9. 2008
Mgr. Peter Rajský
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 70 000 Sk
od 30. 9. 2008 do 25. 2. 2010
Dr. Erich Šašinka
Vklad: 161 000 Sk
Splatené: 161 000 Sk
od 30. 9. 2008 do 25. 2. 2010
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 49 000 Sk
Splatené: 49 000 Sk
od 30. 9. 2008 do 25. 2. 2010
Mgr. Jozef Kotlár
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 30. 9. 2008 do 25. 2. 2010
Ing. Gabriel Lachmann
Vklad: 245 000 Sk
Splatené: 245 000 Sk
od 30. 9. 2008 do 25. 2. 2010
Mgr. Peter Rajský
Vklad: 105 000 Sk
Splatené: 105 000 Sk
od 30. 9. 2008 do 25. 2. 2010
Ing. Marián Skalský
Vklad: 35 000 Sk
Splatené: 35 000 Sk
od 26. 2. 2010 do 23. 7. 2010
Mgr. Rastislav Sendreák
Vklad: 1 626,502025 EUR
Splatené: 1 626,502025 EUR
od 26. 2. 2010 do 23. 7. 2010
Dr. Erich Šašinka
Vklad: 5 344,220939 EUR
Splatené: 5 344,220939 EUR
od 26. 2. 2010 do 23. 7. 2010
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 1 626,502025 EUR
Splatené: 1 626,502025 EUR
od 26. 2. 2010 do 23. 7. 2010
Mgr. Jozef Kotlár
Vklad: 1 858,859457 EUR
Splatené: 1 858,859457 EUR
od 26. 2. 2010 do 23. 7. 2010
Ing. Gabriel Lachmann
Vklad: 8 132,510125 EUR
Splatené: 8 132,510125 EUR
od 26. 2. 2010 do 23. 7. 2010
Mgr. Peter Rajský
Vklad: 3 485,361482 EUR
Splatené: 3 485,361482 EUR
od 26. 2. 2010 do 23. 7. 2010
Ing. Marián Skalský
Vklad: 1 161,787161 EUR
Splatené: 1 161,787161 EUR
od 24. 7. 2010 do 4. 8. 2010
Mgr. Rastislav Senderák
Vklad: 1 638 EUR
Splatené: 1 638 EUR
od 24. 7. 2010 do 4. 8. 2010
Dr. Erich Šašinka
Vklad: 5 382 EUR
Splatené: 5 382 EUR
od 24. 7. 2010 do 4. 8. 2010
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 1 638 EUR
Splatené: 1 638 EUR
od 24. 7. 2010 do 4. 8. 2010
Mgr. Jozef Kotlár
Vklad: 1 872 EUR
Splatené: 1 872 EUR
od 24. 7. 2010 do 4. 8. 2010
Ing. Gabriel Lachmann
Vklad: 8 190 EUR
Splatené: 8 190 EUR
od 24. 7. 2010 do 4. 8. 2010
Mgr. Peter Rajský
Vklad: 3 510 EUR
Splatené: 3 510 EUR
od 24. 7. 2010 do 4. 8. 2010
Ing. Marián Skalský
Vklad: 1 170 EUR
Splatené: 1 170 EUR
od 5. 8. 2010 do 5. 2. 2015
Mgr. Rastislav Senderák
Vklad: 1 820 EUR
Splatené: 1 820 EUR
od 5. 8. 2010 do 5. 2. 2015
Dr. Erich Šašinka
Vklad: 5 980 EUR
Splatené: 5 980 EUR
od 5. 8. 2010 do 5. 2. 2015
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 1 820 EUR
Splatené: 1 820 EUR
od 5. 8. 2010 do 5. 2. 2015
Mgr. Jozef Kotlár
Vklad: 2 080 EUR
Splatené: 2 080 EUR
od 5. 8. 2010 do 5. 2. 2015
Ing. Gabriel Lachmann
Vklad: 9 100 EUR
Splatené: 9 100 EUR
od 5. 8. 2010 do 5. 2. 2015
Ing. Marián Skalský
Vklad: 1 300 EUR
Splatené: 1 300 EUR
od 5. 8. 2010 do 5. 2. 2015
Ľubomír Starek
Vklad: 1 300 EUR
Splatené: 1 300 EUR
od 6. 2. 2015 do 28. 8. 2020
Mgr. Rastislav Senderák
Vklad: 2 106 EUR
Splatené: 2 106 EUR
od 6. 2. 2015 do 6. 2. 2019
Dr. Erich Šašinka
Vklad: 6 084 EUR
Splatené: 6 084 EUR
od 6. 2. 2015 do 28. 8. 2020
Mgr. Stanislav Párnický
Vklad: 2 106 EUR
Splatené: 2 106 EUR
od 6. 2. 2015 do 28. 8. 2020
Mgr. Jozef Kotlár
Vklad: 2 106 EUR
Splatené: 2 106 EUR
od 6. 2. 2015 do 6. 2. 2019
Ing. Gabriel Lachmann
Vklad: 9 594 EUR
Splatené: 9 594 EUR
od 6. 2. 2015 do 6. 2. 2019
Ľubomír Starek
Vklad: 1 404 EUR
Splatené: 1 404 EUR
od 7. 2. 2019 do 28. 8. 2020
Dr. Erich Šašinka
Vklad: 4 680 EUR
Splatené: 4 680 EUR
od 7. 2. 2019 do 28. 8. 2020
Ing. Gabriel Lachmann
Vklad: 8 892 EUR
Splatené: 8 892 EUR
od 7. 2. 2019 do 28. 8. 2020
Ľubomír Starek
Vklad: 2 106 EUR
Splatené: 2 106 EUR
od 7. 2. 2019 do 28. 8. 2020
František Konkoľ
Vklad: 1 404 EUR
Splatené: 1 404 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement