AGROLET, spol. s r.o., IČO: 17325269 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti AGROLET, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 29. 8. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17325269. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17325269 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
7. 11. 1991
Názov
od 23. 11. 1993

AGROLET, spol. s r.o.

od 7. 4. 1993 do 22. 11. 1993

AGROLET - MCI spol. s r.o.

od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993

AGROLET, spol. s r.o., v jazyku anglickom AGROLET Ltd., v jazyku nemeckom AGROLET G.m.b.H.

Adresa sídla
od 7. 9. 2022
Horné Orešany, Družstevná ulica 688/29, PSČ 91903
od 28. 10. 2021 do 6. 9. 2022
Horné Orešany, Horné Orešany 688, PSČ 91903
od 7. 11. 1991 do 27. 10. 2021
Bratislava, Hálova 10, PSČ 85101
IČO
od 7. 11. 1991

17325269

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
50568/T
Súd
Okresný súd Trnava
Predmet činností
od 7. 4. 1993
kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
od 7. 4. 1993
sprostredkovanie kúpy a predaja poľnohospodárskych produktov
od 7. 4. 1993
reklama a propagácia
od 20. 2. 1997
ochrana a výživa rastlín
od 20. 2. 1997
poľnohospodárska prvovýroba
od 2. 4. 2003
poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou a mechanizmami v rozsahu voľnej živnosti
od 20. 11. 2009 do 29. 7. 2019
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
od 7. 4. 1993 do 29. 7. 2019
prenájom lietadiel, motorových vozidiel, iných strojov a prístrojov
od 7. 4. 1993 do 29. 7. 2019
letecká doprava
od 7. 4. 1993 do 29. 7. 2019
prevádzkovanie leteckých prác za úplatu
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
poradensko konzultačná a sprostredkovateľská činnosť pre fyzické a právnické osoby v oblasti leteckých prác, leteckého snímkovania, revízie líniových stavieb, leteckej dopravy a výcviku
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
zabezpečenie teoretickej prípravy leteckého výcviku
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
marketing a prieskum trhu
od 7. 4. 1993 do 29. 7. 2019
verejná cestná nákladná doprava
Konanie menom spoločnosti
od 28. 10. 2021
Konateľ koná menom spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis
od 30. 7. 2019 do 27. 10. 2021
Za Spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
od 14. 8. 2009 do 29. 7. 2019
Menom spoločnosti konajú konatelia takto: Ing. Daniel Švrček, PhD. do výšky 30 000 EUR samostatne, Eva Kantoráková do výšky 10 000 EUR samostatne, v ostatných záležitostiach obaja konatelia spoločne.
od 3. 11. 2004 do 13. 8. 2009
Menom spoločnosti konajú konatelia takto: Ing. Daniel Švrček, PhD. do výšky 750 000 Sk samostatne, Ing. František Šimák do výšky 250 000 Sk samostatne: v ostatných záležitostiach obaja konatelia spoločne.
od 5. 10. 2004 do 2. 11. 2004
Menom spoločnosti konajú konatelia takto: Ing. Daniel Švrček, PhD. do výšky 750 000 Sk samostatne, v ostatných záležitostiach obaja konatelia spoločne.
od 19. 12. 2003 do 4. 10. 2004
Menom spoločnosti konajú konatelia takto: Ing. Daniel Švrček, PhD. do výšky 750 000 Sk samostatne; Ing. František Šimák do výšky 250 000 Sk samostatne; v ostatných záležitostiach obaja konatelia spoločne.
od 12. 5. 1999 do 18. 12. 2003
Menom spoločnosti konajú konatelia takto: Ing. Daniel Švrček do výšky 750 000 Sk samostatne; Rudolf Lesay do výšky 250 000 Sk samostatne; v ostatných záležitostiach obaja konatelia spoločne.
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja konatelia.
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Ing. Daniel Švrček, riaditeľ spoločnosti do výšky 200.000,--Kčs samostatne, riaditeľ spoločnosti s jedným zo spoločníkov spoločne od 200.000,--Kčs do 480.000,--Kčs, nad túto hranicu len v prípadoch o ktorých kladne rozhodlo zhromaždenie spoločníkov.
Ďalšie právne skutočnosti
od 7. 11. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3004
od 7. 4. 1993
Prijatím Dodatku č. 4 zo dňa 17.3.1993 spoločenskej zmluvy zo dňa 22.10.1991 boli dané právne pomery spoločnosti do súladu s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3004
od 23. 11. 1993
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmuve zo 4.11.1993 Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 26.9.1993. Stary spis: S.r.o. 3004
od 20. 2. 1997
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.11.1996. Stary spis: S.r.o. 3004
od 12. 5. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22. kúna 1998, na ktorom bola odsúhlasená zmena spoločenskej zmluvy a zvýšené základné imanie.
od 6. 9. 1999
Zápisnica z Valného zhromaždenia dňa 12.7.1999, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Osvedčenie o dedičstve 10 D 895/95, D not 247/95-47.
od 2. 4. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 2.12.2002 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 9.12.2002, schválená zmena spoločenskej zmluvy, Spoločenska zmluva z 9.12.2002.
od 19. 12. 2003
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.9.2003.
od 5. 10. 2004
Zápisnica Mimoriadneho Valného zhromaždenia - 13.08.2004. Zapisnica Mimoriadneho Valného zhromaždenia - 17.09.2004.
od 9. 2. 2007
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 02.02.2007.
od 14. 8. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.08.2009.
od 20. 11. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2009.
Základné imanie
od 14. 8. 2019
500 000 EUR
Rozsah splatenia: 500 000 EUR
od 19. 6. 2019 do 13. 8. 2019
21 750 EUR
Rozsah splatenia: 21 750 EUR
od 14. 8. 2009 do 18. 6. 2019
21 708,82 EUR
Rozsah splatenia: 21 708,82 EUR
od 2. 4. 2003 do 13. 8. 2009
654 000 Sk
Rozsah splatenia: 654 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
654 000 Sk
od 7. 11. 1991 do 11. 5. 1999
480 000 Sk
Spoločníci
od 22. 6. 2023
AGRI Orešany s.r.o. Družstevná 688/29
Horné Orešany, Družstevná 688/29, PSČ 919 03
od 22. 6. 2023
AGRO Ningen s.r.o. Družstevná ulica 688/29
Horné Orešany, Družstevná ulica 688/29, PSČ 919 03
od 30. 7. 2019 do 27. 10. 2021
AGRI Orešany s. r. o.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lermontovova 16, PSČ 811 05
od 30. 7. 2019 do 27. 10. 2021
AGRO Ningen s. r. o.
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Lermontovova 16, PSČ 811 05
od 7. 4. 1993 do 22. 11. 1993
MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o.
Levice, Sokolovská 70
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Július Hadár
Trnava, Podjavorinskej 26
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Július Hadár
Trnava, Podjavorinskej 26
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
Július Hadár
Trnava, Podjavorinskej 26
od 2. 4. 2003 do 8. 2. 2007
Ing. Michal Hejný
Bratislava, Rovniankova 1658/2, PSČ 851 02
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Ing. Michal Hejný
Bratislava, Rovniakova 2
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Ing. Michal Hejný
Bratislava, Rovniakova 2
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Mikuláš Ištokovič
Horná Kráľová, Sliváš I. 327, PSČ 951 32
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Mikuláš Ištokovič
Horná Kráľová, Horná Kráľová 1748
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Mikuláš Ištokovič
Horná Kráľová, Horná Kráľová 1748
od 5. 10. 2004 do 7. 1. 2008
Ján Iždinský
Trnava, Na hlinkách 6777/5, PSČ 917 01
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Ján Iždinský
Trnava, Na hlinkách 6777/5, PSČ 917 01
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Ján Iždinský
Trnava, Okružná 17
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Ján Iždinský
Trnava, Okružná 17
od 9. 2. 2007 do 29. 7. 2019
Ing. Jozef Kantorák
Bratislava, Lachova 1607/20, PSČ 851 03
od 6. 9. 1999 do 1. 4. 2003
Adrian Klement
Galanta, Železničiarska 1433/42, PSČ 924 00
od 12. 5. 1999 do 5. 9. 1999
Štefan Klement
Galanta, Železničiarska 1433/42
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Štefan Klement
Galanta, Železničiarska 1433/42
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Rudolf Lesay
Trnava, Olympijská 6560/22, PSČ 917 01
od 6. 9. 1999 do 1. 4. 2003
Rudolf Lesay
Trnava, Olympijská 6560/22
od 12. 5. 1999 do 5. 9. 1999
Rudolf Lesay
Trnava, Zväzarmovská 15/61
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Rudolf Lesay
Trnava, Zväzarmovská 15/61
od 7. 4. 1993 do 5. 9. 1999
Jozef Martinák
Trnava, Čajkovského 3
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
Ing. Miroslav Stehlík
Skalica, Pod hájom 7
od 5. 10. 2004 do 7. 1. 2008
Vladimír Švorc
Zavar, Viktorínova 266/31, PSČ 919 26
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Vladimír Švorc
Zavar, Viktorínova 266/31, PSČ 919 26
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Vladimír Švorc
Báhoň, Štúrova 25
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Vladimír Švorc
Báhoň, Štúrova 25
od 5. 10. 2004 do 22. 10. 2019
Ing. Daniel Švrček, Ph.D.
Bratislava, Hálova 1081/10, PSČ 851 01
od 14. 8. 2009 do 29. 7. 2019
Bc. Martin Švrček
Prietrž, Podhorie 367, PSČ 906 11
od 8. 1. 2008 do 13. 8. 2009
Martin Švrček
Prietrž, Podhorie 367, PSČ 906 11
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Ing. Daniel Švrček
Bratislava, Hálova 1081/10, PSČ 851 01
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Ing. Daniel Švrček
Bratislava, Hálova 10
od 23. 11. 1993 do 11. 5. 1999
Ing. Daniel Švrček
Bratislava, Hálova 10
od 7. 4. 1993 do 22. 11. 1993
Ing. Daniel Švrček
Bratislava, Hálova 10
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
Ing. Daniel Švrček
Bratislava, Hálova 10
od 5. 10. 2004 do 8. 2. 2007
Ing. Rastislav Tirscher
Buková, Buková 69, PSČ 919 10
od 28. 10. 2021 do 21. 6. 2023
AGRI Orešany s. r. o. Horné Orešany 688
Horné Orešany, Horné Orešany 688, PSČ 919 03
od 28. 10. 2021 do 21. 6. 2023
AGRO Ningen s. r. o. Horné Orešany 688
Horné Orešany, Horné Orešany 688, PSČ 919 03
Výška vkladu každého spoločníka
od 20. 2. 2020 do 27. 10. 2021
AGRO Ningen s. r. o.
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 10. 2021 do 21. 6. 2023
AGRO Ningen s. r. o.
Vklad:  
Splatené:  
od 22. 6. 2023
AGRO Ningen s.r.o.
Vklad: 244 525 EUR
Splatené: 244 525 EUR
od 20. 2. 2020 do 27. 10. 2021
AGRI Orešany s. r. o.
Vklad:  
Splatené:  
od 28. 10. 2021 do 21. 6. 2023
AGRI Orešany s. r. o.
Vklad:  
Splatené:  
od 22. 6. 2023
AGRI Orešany s.r.o.
Vklad: 255 475 EUR
Splatené: 255 475 EUR
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
Ing. Daniel Švrček
Vklad: 160 000 Sk
Splatené: 160 000 Sk
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
Július Hadár
Vklad: 160 000 Sk
Splatené: 160 000 Sk
od 7. 11. 1991 do 6. 4. 1993
Ing. Miroslav Stehlík
Vklad: 160 000 Sk
Splatené: 160 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 22. 11. 1993
Ing. Daniel Švrček
Vklad: 40 000 Sk
Splatené: 40 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Július Hadár
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Rudolf Lesay
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Ján Iždinský
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Štefan Klement
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 5. 9. 1999
Jozef Martinák
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Ing. Michal Hejný
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Mikuláš Ištokovič
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 11. 5. 1999
Vladimír Švorc
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 7. 4. 1993 do 22. 11. 1993
MARKET CENTRUM INTERSERVICE spol. s r.o.
Vklad: 240 000 Sk
Splatené: 240 000 Sk
od 23. 11. 1993 do 11. 5. 1999
Ing. Daniel Švrček
Vklad: 280 000 Sk
Splatené: 280 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Július Hadár
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 5. 9. 1999
Rudolf Lesay
Vklad: 42 000 Sk
Splatené: 42 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Ján Iždinský
Vklad: 42 000 Sk
Splatené: 42 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 5. 9. 1999
Štefan Klement
Vklad: 42 000 Sk
Splatené: 42 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Ing. Michal Hejný
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Mikuláš Ištokovič
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Vladimír Švorc
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 12. 5. 1999 do 1. 4. 2003
Ing. Daniel Švrček
Vklad: 380 000 Sk
Splatené: 380 000 Sk
od 6. 9. 1999 do 1. 4. 2003
Rudolf Lesay
Vklad: 70 000 Sk
Splatené: 70 000 Sk
od 6. 9. 1999 do 1. 4. 2003
Adrian Klement
Vklad: 42 000 Sk
Splatené: 42 000 Sk
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Ján Iždinský
Vklad: 42 000 Sk
Splatené: 42 000 Sk
od 2. 4. 2003 do 8. 2. 2007
Ing. Michal Hejný
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Mikuláš Ištokovič
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Vladimír Švorc
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Ing. Daniel Švrček
Vklad: 422 000 Sk
Splatené: 422 000 Sk
od 2. 4. 2003 do 4. 10. 2004
Rudolf Lesay
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 5. 10. 2004 do 7. 1. 2008
Ján Iždinský
Vklad: 51 000 Sk
Splatené: 51 000 Sk
od 5. 10. 2004 do 7. 1. 2008
Vladimír Švorc
Vklad: 36 000 Sk
Splatené: 36 000 Sk
od 5. 10. 2004 do 8. 2. 2007
Ing. Daniel Švrček , PhD.
Vklad: 507 000 Sk
Splatené: 507 000 Sk
od 5. 10. 2004 do 8. 2. 2007
Ing. Rastislav Tirscher
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 9. 2. 2007 do 7. 1. 2008
Ing. Daniel Švrček , PhD.
Vklad: 537 000 Sk
Splatené: 537 000 Sk
od 9. 2. 2007 do 7. 1. 2008
Ing. Jozef Kantorák
Vklad: 30 000 Sk
Splatené: 30 000 Sk
od 8. 1. 2008 do 13. 8. 2009
Ing. Daniel Švrček , PhD.
Vklad: 552 000 Sk
Splatené: 552 000 Sk
od 8. 1. 2008 do 13. 8. 2009
Ing. Jozef Kantorák
Vklad: 51 000 Sk
Splatené: 51 000 Sk
od 8. 1. 2008 do 13. 8. 2009
Martin Švrček
Vklad: 51 000 Sk
Splatené: 51 000 Sk
od 14. 8. 2009 do 18. 6. 2019
Ing. Daniel Švrček , PhD.
Vklad: 18 323,04 EUR
Splatené: 18 323,04 EUR
od 14. 8. 2009 do 18. 6. 2019
Ing. Jozef Kantorák
Vklad: 1 692,89 EUR
Splatené: 1 692,89 EUR
od 14. 8. 2009 do 18. 6. 2019
Bc. Martin Švrček
Vklad: 1 692,89 EUR
Splatené: 1 692,89 EUR
od 19. 6. 2019 do 29. 7. 2019
Ing. Daniel Švrček , PhD.
Vklad: 18 350 EUR
Splatené: 18 350 EUR
od 19. 6. 2019 do 29. 7. 2019
Ing. Jozef Kantorák
Vklad: 1 700 EUR
Splatené: 1 700 EUR
od 19. 6. 2019 do 29. 7. 2019
Bc. Martin Švrček
Vklad: 1 700 EUR
Splatené: 1 700 EUR
od 30. 7. 2019 do 22. 10. 2019
Ing. Daniel Švrček , PhD.
Vklad: 10 950 EUR
Splatené: 10 950 EUR
od 30. 7. 2019 do 13. 8. 2019
AGRI Orešany s. r. o.
Vklad: 9 100 EUR
Splatené: 9 100 EUR
od 30. 7. 2019 do 13. 8. 2019
AGRO Ningen s. r. o.
Vklad: 1 700 EUR
Splatené: 1 700 EUR
od 14. 8. 2019 do 22. 10. 2019
AGRI Orešany s. r. o.
Vklad: 244 525 EUR
Splatené: 244 525 EUR
od 14. 8. 2019 do 19. 2. 2020
AGRO Ningen s. r. o.
Vklad: 244 525 EUR
Splatené: 244 525 EUR
od 23. 10. 2019 do 19. 2. 2020
AGRI Orešany s. r. o.
Vklad: 255 475 EUR
Splatené: 255 475 EUR
Hodnotenie firmy
-2
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement