U N I D E X spol. s r.o., IČO: 17325323 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti U N I D E X spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17325323. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17325323 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
25. 11. 1991
Názov
od 25. 11. 1991

U N I D E X spol. s r.o.

Adresa sídla
od 25. 11. 1991
Bratislava, Hlavná 22, PSČ 83101
IČO
od 25. 11. 1991

17325323

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1829/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 7. 12. 1994
činnosť organizačného a ekonomického poradcu v oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky, drevospracujúceho a textilného priemyslu, dopravy, ekonomických informácií
od 7. 12. 1994
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky, drevospracujúceho a textilného priemyslu, dopravy, ekonomických informácií
od 7. 12. 1994
expertízna a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva, strojárstva elektrotechniky, dopravy, ekonomických informácií
od 7. 12. 1994
inžinierska činnosť vo výstavbe
od 7. 12. 1994
nákup a predaj tovarov, (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením )
od 7. 12. 1994
nákup a predaj, distribúcia hromadne vyrábaných liečivých prípravkov a spotrebného zdravotníckeho materiálu formou veľkoobchodu
od 11. 9. 1998
prevádzka očnej optiky
od 11. 11. 2005
poskytovanie lekárenskej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení vo verejnej lekárni s individuálnou prípravou liekov
od 16. 10. 2007
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 16. 10. 2007
prevýdzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak garáže prípadne odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
od 25. 11. 1991 do 6. 12. 1994
poradenská a sprostredkovatesľská činnosť v oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky, drevospracujúceho, textilného priemyslu, dopravy, a ekonomických informácií
od 25. 11. 1991 do 6. 12. 1994
expertízne, konzultačné a technické služby v oblasti stavebníctva, strojárstva, elektrotechniky, dopravy a ekonomických informácií
od 25. 11. 1991 do 6. 12. 1994
zahraničná a domáca obchodná činnosť v oblastiach, kde sa nevyžaduje zvláštne povolenie, oprávnenie, osvedčenie alebo záväzný posudok
od 25. 11. 1991 do 6. 12. 1994
dovoz, distribúciu, sprostredkovateľskú a obchodnú činnosť pre oblasť liekov, spotrebného zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky
Konanie menom spoločnosti
od 7. 10. 2016
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
od 7. 12. 1994 do 6. 10. 2016
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia samostatne, okrem zaťažovania a scudzovania nehnuteľností. Prokurista podpisuje s dodatkom per procuram.
od 25. 11. 1991 do 6. 12. 1994
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje každý spoločník samostatne a prokutistka JUDr. Jana Doležalová, bytom Deviata č. 4, Bratislava, okrem zaťažovania a scudzovania nehnuteľností. Prokurista sa podpisuje s dodatkom per procuram.
Prokúra
od 7. 12. 1994 do 29. 9. 1997
JUDr. Jana Doležalová
Bratislava, Deviata 4
od 30. 9. 1997 do 10. 11. 2005
JUDr. Jana Doležalová
Bratislava, Deviata 4
od 11. 11. 2005 do 10. 11. 2005
JUDr. Jana Doležalová
Bratislava, Deviata 4
Skončenie funkcie: 19. 11. 2003
Ďalšie právne skutočnosti
od 25. 11. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.11.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3435
od 7. 12. 1994
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti zo dňa 03.11.1994 v súlade so zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3435
od 30. 9. 1997
Spoločenská zmluva zo dňa 4.6.1997. Stary spis: S.r.o. 3435
od 11. 9. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a rozšírenie predmetu činnosti. Zmena č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.1.1996. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.6.1998 a dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.1998 v zmysle Zák.č. 11/1998 Z.z.
od 21. 7. 2016
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 125/2016, Nz 23531/2016, NCRIs 24201/2016 zo dňa 29.06. 2016
od 7. 10. 2016
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.09.2016.
Základné imanie
od 4. 11. 2010
6 640 EUR
Rozsah splatenia: 6 640 EUR
od 11. 11. 2005 do 3. 11. 2010
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 25. 11. 1991 do 10. 9. 1998
100 000 Sk
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti
od 21. 7. 2016
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
od 21. 7. 2016
GEOS LIVING s.r.o.
Piešťany, Winterova 62, PSČ 921 01
Spoločníci
od 23. 10. 2021
JUDr. Radovan Ulehla
Piešťany, Winterova 1744/39, PSČ 921 01
od 26. 5. 2016 do 20. 7. 2016
GEOS LIVING s.r.o.
Piešťany, Winterova 62, PSČ 921 01
od 11. 9. 1998 do 25. 5. 2016
Ing. Jozef Doležal
Bratislava, Deviata 4, PSČ 831 01
od 11. 9. 1998 do 25. 5. 2016
Ing. Miloslav Doležal
Bratislava, Hlavná 22, PSČ 831 01
od 11. 9. 1998 do 25. 5. 2016
MUDr. Daniel Doležal
Piešťany, Mojmírova 4, PSČ 921 01
od 30. 9. 1997 do 10. 9. 1998
Ing. Jozef Doležal
Bratislava, Deviata 4, PSČ 831 01
od 30. 9. 1997 do 10. 9. 1998
Ing. Miroslav Doležal
Bratislava, Hlavná 22, PSČ 831 01
od 30. 9. 1997 do 10. 9. 1998
MUDr. Daniel Doležal
Piešťany, Mojmírova 4, PSČ 921 01
od 25. 11. 1991 do 29. 9. 1997
Ing. Jozef Doležal
Bratislava, Deviata 4
od 25. 11. 1991 do 29. 9. 1997
Ing. Miroslav Doležal
Bratislava, Hlavná 22
od 25. 11. 1991 do 29. 9. 1997
MUDr. Daniel Doležal
Piešťany, Mojmírova 4
od 25. 11. 1991 do 29. 9. 1997
Ing. Jozef Doležal st
Bratislava, Hlavná 22
od 21. 7. 2016 do 22. 10. 2021
JUDr. Radovan Ulehla
Piešťany, Vajanského 1049/19, PSČ 921 01
Výška vkladu každého spoločníka
od 21. 7. 2016 do 22. 10. 2021
JUDr. Radovan Ulehla
Vklad:  
Splatené:  
od 23. 10. 2021
JUDr. Radovan Ulehla
Vklad: 6 640 EUR
Splatené: 6 640 EUR
od 25. 11. 1991 do 29. 9. 1997
Ing. Jozef Doležal st.
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 25. 11. 1991 do 29. 9. 1997
Ing. Jozef Doležal
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 25. 11. 1991 do 29. 9. 1997
Ing. Miroslav Doležal
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 25. 11. 1991 do 29. 9. 1997
MUDr. Daniel Doležal
Vklad: 25 000 Sk
Splatené: 25 000 Sk
od 30. 9. 1997 do 10. 9. 1998
Ing. Jozef Doležal
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 30. 9. 1997 do 10. 9. 1998
Ing. Miroslav Doležal
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 30. 9. 1997 do 10. 9. 1998
MUDr. Daniel Doležal
Vklad: 33 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 11. 9. 1998 do 10. 11. 2005
Ing. Jozef Doležal
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 11. 9. 1998 do 10. 11. 2005
Ing. Miloslav Doležal
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 11. 9. 1998 do 10. 11. 2005
MUDr. Daniel Doležal
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 33 000 Sk
od 11. 11. 2005 do 3. 11. 2010
Ing. Jozef Doležal
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 11. 11. 2005 do 3. 11. 2010
Ing. Miloslav Doležal
Vklad: 68 000 Sk
Splatené: 68 000 Sk
od 11. 11. 2005 do 3. 11. 2010
MUDr. Daniel Doležal
Vklad: 66 000 Sk
Splatené: 66 000 Sk
od 4. 11. 2010 do 25. 5. 2016
Ing. Jozef Doležal
Vklad: 2 191 EUR
Splatené: 2 191 EUR
od 4. 11. 2010 do 25. 5. 2016
Ing. Miloslav Doležal
Vklad: 2 258 EUR
Splatené: 2 258 EUR
od 4. 11. 2010 do 25. 5. 2016
MUDr. Daniel Doležal
Vklad: 2 191 EUR
Splatené: 2 191 EUR
od 26. 5. 2016 do 20. 7. 2016
GEOS LIVING s.r.o.
Vklad: 6 640 EUR
Splatené: 6 640 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement