Data System Soft, spol. s r.o., IČO: 17330491 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Data System Soft, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 17330491. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 17330491 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
14. 10. 1991
Názov
od 21. 12. 2000

Data System Soft, spol. s r.o.

od 2. 9. 1998 do 20. 12. 2000

DATA SYSTEM SOFT - Bratislava, spol. s r.o.

od 12. 5. 1993 do 1. 9. 1998

DATA SYSTEM SOFT - Bratislava, spol. s r.o.

od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993

DS - SOFT, spol. s r. o.

Adresa sídla
od 4. 8. 2010
Bratislava, Trnavská cesta 82, PSČ 82102
od 31. 7. 2001 do 3. 8. 2010
Bratislava, Trnavská cesta 82, PSČ 82012
od 2. 9. 1998 do 30. 7. 2001
Bratislava, Ružinovská 1, PSČ 82012
od 19. 4. 1995 do 1. 9. 1998
Bratislava, Ružinovská 1, PSČ 82601
od 14. 10. 1991 do 18. 4. 1995
Bratislava, Budatínska 30
IČO
od 14. 10. 1991

17330491

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1529/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 14. 10. 1991
obchodná činnosť - výkony veľkoobchodnej a maloobchodnej činnosti v oblasti informatiky vrátane zahraničného obchodu v zmysle platných právnych predpisov a vrátane leasingu
od 14. 10. 1991
vývoj, projekcie, výroba, aplikácia programových produktov
od 14. 10. 1991
výkony sprostredkovateľskej a obstarávateľskej činnosti vrátane poradenských, konzul- tačných a školiacich služieb
od 14. 10. 1991
výkony vyšších dodávateľských foriem v oblasti technologických a výrobných procesov
od 14. 10. 1991
výkony servisných a obchodnotechnických služieb v oblasti informatiky
od 21. 7. 2016
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 7. 5. 2019
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
od 13. 7. 2021
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
od 13. 7. 2021
vyhotovovanie počítačových programov na zákazku v zmysle autorského zákona
od 13. 7. 2021
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Konanie menom spoločnosti
od 4. 1. 2012
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
od 4. 8. 2010 do 3. 1. 2012
Spoločnosť má dvoch konateľov. Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 31. 8. 2005 do 3. 8. 2010
Spoločnosť má dvoch konateľov. Konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť vo všetkých veciach vykonávajú dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho, pripojí podpisujúci svoj podpis.
od 12. 3. 1997 do 30. 8. 2005
Zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že každý konateľ zastupuje spoločnosť samostatne a podpisuje tak, že k vytlačenému menu alebo inak napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 12. 5. 1993 do 11. 3. 1997
V mene spoločnosti podpisujú a túto zastupujú konatelia.
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Spoločnosť zastupujú navonok: - riaditeľ spoločnosti a v jeho neprítomnosti zástupcovia riaditeľa, alebo - jednatelia v záležitostiach týkajúcich sa obchodných činností nimi riadenej divízie Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak,že k vytlačenému, alebo inak napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis: - riaditeľ spoločnosti a v jeho neprítomnosti zástupcovia riaditeľa, alebo - jednatelia v záležitostiach týkajúcich sa obchodných činností nimi riadenej divízie Riaditeľ spoločnosti je Ing. Tibor Ládi. Zástupcovia riaditeľa spoločnosti je: RNDr.Roman Cisár, a Mgr. Marián Ruc.
Ďalšie právne skutočnosti
od 14. 10. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založe náspoločenskou zmluvou zo dňa 3. 10. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/90Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 2808
od 12. 5. 1993
Dňa 4. 12. 1992 a 30. 4. 1993 bola spoločen- ská zmluva prispôsobená Zák. č. 513/91 Zb. v súlade s ust. § 764 ods. 2 cit. zákona Stary spis: S.r.o. 2808
od 19. 4. 1995
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.10.1994. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 08.02.1995. Stary spis: S.r.o. 2808
od 12. 3. 1997
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.9.1996, na ktorom vol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 13.9.1996. Stary spis: S.r.o. 2808
od 2. 9. 1998
Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.1998, na ktorom bola schválená zmena konateľov na prevod obchodných podielov. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.7.1998 v zmysle zák.č. 11/1998 Zb.
od 27. 4. 2000
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.3.2000.
od 21. 12. 2000
Spoločenská zmluva zo dňa 15.11.2000, zmena obchodného mena z pôvodného DATA SYSTEM SOFT - Bratislava, spol. s r.o.
od 31. 7. 2001
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.7.2001. Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 25.7.2001.
od 18. 12. 2003
Vyhlásenie o splatení vkladov a základného imania zo dňa 27.12.2002.
od 24. 1. 2009
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.01.2009.
od 4. 8. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.12010, 6.4.2010, 17.5.2010. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.5.2010.
od 4. 1. 2012
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.06.2011
od 7. 2. 2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2012.
od 21. 7. 2016
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.06.2016.
Základné imanie
od 4. 8. 2010
26 557 EUR
Rozsah splatenia: 26 557 EUR
od 24. 1. 2009 do 3. 8. 2010
26 555,13 EUR
Rozsah splatenia: 26 555,13 EUR
od 18. 12. 2003 do 23. 1. 2009
800 000 Sk
Rozsah splatenia: 800 000 Sk
od 19. 4. 1995 do 17. 12. 2003
800 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
801 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
800 000 Sk
Spoločníci
od 25. 9. 2021
Data System Soft Holding, a. s. Trnavská cesta 82
Bratislava - mestská časť Ružinov, Trnavská cesta 82, PSČ 821 02
od 12. 3. 1997 do 1. 9. 1998
DSS spol. s r.o.
Bratislava, Budatínska 30, PSČ 852 99
od 19. 4. 1995 do 11. 3. 1997
DSS spol. s r.o.
Bratislava, Budatínska 30, PSČ 852 99
od 7. 2. 2013 do 24. 9. 2021
DATA SYSTEMS spol. s r.o.
Bratislava, Trnavská cesta 82, PSČ 821 02
od 31. 8. 2005 do 6. 2. 2013
DATA SYSTEMS spol. s r.o. Trnavská cesta 82
Bratislava, Trnavská cesta 82, PSČ 820 12
od 2. 9. 1998 do 6. 2. 2013
DSS spol. s r.o. Trnavská cesta 82
Bratislava, Trnavská cesta 82, PSČ 821 02
od 2. 9. 1998 do 30. 8. 2005
DATA SYSTEMS spol. s r.o. Kopčianska 14
Bratislava, Kopčianska 14, PSČ 851 01
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Veronika Bathoryová
Bratislava, Mlynovičova 6
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ján Breštenský
Bratislava, Žukovova 33
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ján Breštenský
Bratislava, Žukovova 33
od 12. 3. 1997 do 1. 9. 1998
RNDr. Roman Cisár
Bratislava, Jégeho 5
od 12. 5. 1993 do 11. 3. 1997
RNDr. Roman Cisár
Bratislava, Jégeho 5
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
RNDr. Roman Cisár
Bratislava, Jégeho 5
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Miroslav Donoval
Bratislava, Hlboká 3
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Miroslav Donoval
Bratislava, Hlboká 3
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Oľga Grambličková
Bratislava, Fedinova 24
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Oľga Grambličková
Bratislava, Fedinova 24
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Ervín Hajossy
Bratislava, Ľubľanská 2
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Ervín Hajossy
Bratislava, Ľubľanská 2
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Miroslav Haring
Bratislava, Eisnerova 13
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Miroslav Haring
Bratislava, Eisnerova 13
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
RNDr. Ľudmila Homolová
Banská Bystrica, Tulska 72
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
RNDr. Ľudmila Homolová
Banská Bystrica, Tulska 72
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Bohumil Hurtuk
Košice, Mikovíniho 3
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Zdeno Jamrich
Bratislava, Fedákova 32
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Zdeno Jamrich
Bratislava, Fedákova 32
od 19. 4. 1995 do 11. 3. 1997
Ing. Marián Klačanský
Bratislava, Kempelenova- 1
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Marián Klačanský
Bratislava, Kempelenova- 1
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Marián Klačanský
Bratislava, Kempelenova- 1
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Tibor Ládi
Bratislava, Jegého 5
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Tibor Ládi
Bratislava, Jegého 5
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Rastilav Macek
Bratislava, Narcisova 20
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Rastilav Macek
Bratislava, Narcisova 20
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Ján Michal
Bratislava, Baltská 3/13
od 12. 3. 1997 do 1. 9. 1998
Jana Nemcová
Bratislava, Drotárska 39
od 19. 4. 1995 do 11. 3. 1997
Jana Nemcová
Bratislava, Drotárska 39
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Jana Nemcová
Bratislava, Drotárska 39
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Jana Nemcová
Bratislava, Drotárska 39
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Jozef Pápol
Bratislava, Meličkovej 22
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Jozef Pápol
Bratislava, Meličkovej 22
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Mgr. Marián Ruc
Bratislava, Hattalova 7
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Štefan Rusňák
Bratislava, Strachotova 1
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Štefan Rusňák
Bratislava, Strachotova 1
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Anjel Stanislav
Bratislava, Jakubovského 121
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Anjel Stanislav
Bratislava, Jakubovského 121
od 12. 3. 1997 do 1. 9. 1998
Ing. Jozef Škandera
Bratislava, Martinčekova 32
od 19. 4. 1995 do 11. 3. 1997
Ing. Jozef Škandera
Bratislava, Martinčekova 32
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Jozef Škandera
Bratislava, Martinčekova 32
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Jozef Škandera
Bratislava, Martinčekova 32
Výška vkladu každého spoločníka
od 7. 2. 2013 do 24. 9. 2021
DATA SYSTEMS spol. s r.o.
Vklad:  
Splatené:  
od 25. 9. 2021
Data System Soft Holding, a. s.
Vklad: 26 557 EUR
Splatené: 26 557 EUR
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Anjel Stanislav
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Veronika Bathoryová
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ján Breštenský
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
RNDr. Roman Cisár
Vklad: 76 000 Sk
Splatené: 76 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Miroslav Donoval
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Oľga Grambličková
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Ervín Hajossy
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Miroslav Haring
Vklad: 48 000 Sk
Splatené: 48 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
RNDr. Ľudmila Homolová
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Bohumil Hurtuk
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Zdeno Jamrich
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Marián Klačanský
Vklad: 32 000 Sk
Splatené: 32 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Tibor Ládi
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Rastilav Macek
Vklad: 32 000 Sk
Splatené: 32 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Ján Michal
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Jana Nemcová
Vklad: 20 000 Sk
Splatené: 20 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Jozef Pápol
Vklad: 48 000 Sk
Splatené: 48 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Mgr. Marián Ruc
Vklad: 24 000 Sk
Splatené: 24 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Štefan Rusňák
Vklad: 56 000 Sk
Splatené: 56 000 Sk
od 14. 10. 1991 do 11. 5. 1993
Ing. Jozef Škandera
Vklad: 72 000 Sk
Splatené: 72 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Anjel Stanislav
Vklad: 97 000 Sk
Splatené: 97 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ján Breštenský
Vklad: 64 000 Sk
Splatené: 64 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 11. 3. 1997
RNDr. Roman Cisár
Vklad: 86 000 Sk
Splatené: 86 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Miroslav Donoval
Vklad: 64 000 Sk
Splatené: 64 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Oľga Grambličková
Vklad: 27 000 Sk
Splatené: 27 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Ervín Hajossy
Vklad: 27 000 Sk
Splatené: 27 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Miroslav Haring
Vklad: 55 000 Sk
Splatené: 55 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
RNDr. Ľudmila Homolová
Vklad: 27 000 Sk
Splatené: 27 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Zdeno Jamrich
Vklad: 27 000 Sk
Splatené: 27 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Marián Klačanský
Vklad: 36 000 Sk
Splatené: 36 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Tibor Ládi
Vklad: 64 000 Sk
Splatené: 64 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Rastilav Macek
Vklad: 36 000 Sk
Splatené: 36 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Jana Nemcová
Vklad: 22 000 Sk
Splatené: 22 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Jozef Pápol
Vklad: 55 000 Sk
Splatené: 55 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Štefan Rusňák
Vklad: 64 000 Sk
Splatené: 64 000 Sk
od 12. 5. 1993 do 18. 4. 1995
Ing. Jozef Škandera
Vklad: 82 000 Sk
Splatené: 82 000 Sk
od 19. 4. 1995 do 11. 3. 1997
Ing. Marián Klačanský
Vklad: 42 000 Sk
Splatené: 42 000 Sk
od 19. 4. 1995 do 11. 3. 1997
Jana Nemcová
Vklad: 26 000 Sk
Splatené: 26 000 Sk
od 19. 4. 1995 do 11. 3. 1997
Ing. Jozef Škandera
Vklad: 97 000 Sk
Splatené: 97 000 Sk
od 19. 4. 1995 do 11. 3. 1997
DSS spol. s r.o.
Vklad: 538 000 Sk
Splatené: 538 000 Sk
od 12. 3. 1997 do 1. 9. 1998
RNDr. Roman Cisár
Vklad: 103 000 Sk
Splatené: 103 000 Sk
od 12. 3. 1997 do 1. 9. 1998
Jana Nemcová
Vklad: 28 000 Sk
Splatené: 28 000 Sk
od 12. 3. 1997 do 1. 9. 1998
Ing. Jozef Škandera
Vklad: 102 000 Sk
Splatené: 102 000 Sk
od 12. 3. 1997 do 1. 9. 1998
DSS spol. s r.o.
Vklad: 567 000 Sk
Splatené: 567 000 Sk
od 2. 9. 1998 do 30. 8. 2005
DSS spol. s r.o.
Vklad: 567 000 Sk
Splatené: 567 000 Sk
od 2. 9. 1998 do 30. 8. 2005
DATA SYSTEMS spol. s r.o.
Vklad: 233 000 Sk
Splatené: 233 000 Sk
od 31. 8. 2005 do 23. 1. 2009
DSS spol. s r.o.
Vklad: 480 000 Sk
Splatené: 480 000 Sk
od 31. 8. 2005 do 23. 1. 2009
DATA SYSTEMS spol. s r.o.
Vklad: 320 000 Sk
Splatené: 320 000 Sk
od 24. 1. 2009 do 3. 8. 2010
DSS spol. s r.o.
Vklad: 10 290,11 EUR
Splatené: 10 290,11 EUR
od 24. 1. 2009 do 3. 8. 2010
DATA SYSTEMS spol. s r.o.
Vklad: 16 265,02 EUR
Splatené: 16 265,02 EUR
od 4. 8. 2010 do 6. 2. 2013
DSS spol. s r.o.
Vklad: 7 283 EUR
Splatené: 7 283 EUR
od 4. 8. 2010 do 6. 2. 2013
DATA SYSTEMS spol. s r.o.
Vklad: 19 274 EUR
Splatené: 19 274 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement