Matičný fond, a.s. v likvidácii, IČO: 30774888 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Matičný fond, a.s. v likvidácii Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30774888. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30774888 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
30. 12. 1991
Názov
od 15. 11. 2011

Matičný fond, a.s. v likvidácii

od 17. 11. 1999 do 14. 11. 2011

Matičný fond, a.s.

od 19. 4. 1993 do 16. 11. 1999

MATIČNÝ INVESTIČNÝ FOND a.s.

od 30. 12. 1991 do 18. 4. 1993

MATIČNÝ FOND akciová spoločnosť MATIČNÝ FOND a.s. (skrátený názov)

Adresa sídla
od 2. 1. 1996
Bratislava, Grösslingova 23, PSČ 81109
od 19. 4. 1993 do 1. 1. 1996
Bratislava, Františkánska 2, PSČ 81101
od 30. 12. 1991 do 18. 4. 1993
Bratislava, Františkánska 2
IČO
od 30. 12. 1991

30774888

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
257/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 17. 11. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 11. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
od 17. 11. 1999
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 12. 3. 2001
poradenská činnosť v oblasti obchodu
od 12. 3. 2001
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
od 12. 3. 2001
reklamná a propagačná činnosť
od 12. 3. 2001
prieskum trhu
od 12. 3. 2001
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
od 12. 3. 2001
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
od 12. 3. 2001
faktoring a forfaiting
od 12. 3. 2001
leasingová činnosť
od 12. 3. 2001
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 12. 3. 2001
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
od 12. 3. 2001
prenájom motorových vozidiel
od 12. 3. 2001
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 30. 12. 1991 do 18. 4. 1993
Nákup a predaj akcií za investičné kupóny
od 30. 12. 1991 do 18. 4. 1993
Investovanie (investičný postup) v zmysle § 17 ods. 3 nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov a následne potom
od 30. 12. 1991 do 18. 4. 1993
Hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne predaj cenných papierov, alebo získavanie, prípadne odpredaj majetkových účasti v prospech Fondu s cieľom zhodnocovania majetku Fondu
od 30. 12. 1991 do 18. 4. 1993
Konzultačné a poradenské služby v oblasti investovania
od 19. 4. 1993 do 16. 11. 1999
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní /kolektívne investovanie/
Konanie menom spoločnosti
od 8. 9. 1993
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva, alebo jedného člena predstavenstva splnomocneného ostanými členmi predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúci pripoja svoj podpis.
od 19. 4. 1993 do 7. 9. 1993
Menom akciovej spoločnosti konajú spoločne dvaja členovia predstavenstva.
od 30. 12. 1991 do 18. 4. 1993
Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis: - dvaja členovia predstavenstva alebo riaditeľ, pokiaľ je menovaný, alebo - prokuristi v rozsahu udelenej prokúry.
Likvidácia
od 15. 11. 2011
Dátum vstupu do likvidácie: 21.6.2011
Likvidátor:
od 15. 11. 2011 do 27. 11. 2014
JUDr. Daniel Grigeľ
Vasiľov, Vasiľov 188, PSČ 029 51
Vznik funkcie: 21. 6. 2011
od 28. 11. 2014 do 27. 11. 2014
JUDr. Daniel Grigeľ
Vasiľov, Vasiľov 188, PSČ 029 51
Vznik funkcie: 21. 6. 2011 Skončenie funkcie: 23. 9. 2013
od 15. 11. 2011
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 30. 12. 1991
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľským plánom zo dňa 20.12.1991 podľa § 17, 25 a 63 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov. Stary spis: Sa 401
od 19. 4. 1993
Na valnom zhromaždení dňa 19.11.1992 boli stanovy spoločnosti zosúladené s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. a zákonom č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch. Stary spis: Sa 401
od 8. 9. 1993
Valné zhromaždenie dňa 15.7.1993 zrušilo doterajšie a prijalo nové stanovy fondu, rozhodlo podľa § 17 nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb. o zvýšení základného imania fondu o akcie nadobudnuté fondom v prvej vlne kupónovej privatizácie za investičné body zverené fondu majiteľmi investičných kupónov. Stary spis: Sa 401
od 2. 1. 1996
Notárska zápisnica N 163/95, Nz 163/95 zo dňa 9.6.1995. Stary spis: Sa 401
od 12. 9. 1997
Rozhodnutie Ministerstva financií SR č. 017/1997/IF zo dňa 12.5.1997, ktorým schvaľuje zmenu členov predstavenstva, dozornej rady a štatút zo dňa 4.4.1997. Stary spis: Sa 401
od 17. 11. 1999
Notárska zápisnica N 138/98, Nz 132/98 spísaná dňa 17.7.1998 notárkou JUDr. Katarínou Košťálovou v Leviciach, osvedčujúca priebeh mimoriadneho VZ, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 12. 3. 2001
Notárska zápisnica N 22/01, Nz 20/01, spísaná dňa 7.12.2000 notárkou JUDr. K. Košťálovou Leviciach, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 11. 10. 2001
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. Nz 187/2001 zo dňa 11.5.2001 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov.
od 8. 7. 2008
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2008. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 20.06.2008.
od 15. 11. 2011
Notárska zápisnica N 537/2011, Nz 25090/2011, NCRls 25727/2011 zo dňa 21.6.2011.
Základné imanie
od 12. 3. 2009
2 793 268,29015 EUR
od 11. 10. 2001 do 11. 3. 2009
84 150 000 Sk
od 8. 9. 1993 do 10. 10. 2001
77 850 000 Sk
od 19. 4. 1993 do 7. 9. 1993
1 000 000 Sk
od 30. 12. 1991 do 18. 4. 1993
100 000 Sk
Akcie
od 12. 3. 2009
Počet: 77850
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 33,193919 EUR
od 12. 3. 2009
Počet: 63000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 3,319392 EUR
od 11. 10. 2001 do 11. 3. 2009
Počet: 77850
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba: zaknihované
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 11. 10. 2001 do 11. 3. 2009
Počet: 63000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 100 Sk
od 8. 9. 1993 do 10. 10. 2001
Počet: 77850
Druh - forma: - akcie na doručiteľa
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 19. 4. 1993 do 7. 9. 1993
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 8. 7. 2008
Vojtech Porubský
Dolný Ohaj, Dolný Ohaj 228, PSČ 941 43
Vznik funkcie: 20. 6. 2008
od 8. 7. 2008
JUDr. Jozef Michtalík
Veľké Rovné, Veľké Rovné 511, PSČ 013 62
Vznik funkcie: 20. 6. 2008
od 8. 7. 2008
Emília Hudecová
Bratislava, Bodvianska 15, PSČ 821 07
Vznik funkcie: 20. 6. 2008
od 8. 9. 1993 do 1. 1. 1996
PhDr. Stanislav Bajaník
Dunajská Lužná, Dunajská Lužná 714
od 11. 2. 1997 do 11. 9. 1997
Ing. Jana Helbichová
Bratislava, Jamnického 18, PSČ 841 05
od 8. 9. 1993 do 1. 1. 1996
Margita Ivaničková
Trenčín, Psotného 7
od 29. 9. 1998 do 10. 10. 2001
Ing. Zdeněk Jurica, CSc.
Bratislava, Ševčenkova 7
od 2. 1. 1996 do 10. 2. 1997
Ing. Jaroslav Němec, CSc.
Bratislava, Lachova 37, PSČ 851 03
od 11. 2. 1997 do 11. 9. 1997
MUDr. Ivana Panáková
Bratislava, H. Meličkovej 2991/26, PSČ 841 05
od 19. 4. 1993 do 7. 9. 1993
Ing. Vladimír Repka
Bratislava, Majerníkova 12
od 12. 9. 1997 do 28. 9. 1998
Ing. Ružena Spáčilová
Bratislava, Hlaváčikova 28
od 2. 1. 1996 do 10. 2. 1997
Ing. Ružena Spáčilová
Bratislava, Hlaváčiková 28, PSČ 841 05
od 12. 9. 1997 do 28. 9. 1998
JUDr. Alexander Števík
Bratislava, Brnianska 11
od 2. 1. 1996 do 10. 2. 1997
JUDr. Alexander Števík
Bratislava, Brnianska 11, PSČ 811 04
od 19. 4. 1993 do 1. 1. 1996
JUDr. Ján Švidroň
Bratislava, Bakošova 3
od 19. 4. 1993 do 7. 9. 1993
Anna Tomčíkova
Bratislava, Bieloruská 20
od 11. 2. 1997 do 11. 9. 1997
Ing. Viera Vytřísalová
Prievidza, Dlhá 30/2, PSČ 971 01
od 8. 7. 2008 do 7. 7. 2008
Ing. Jaroslav Němec, CSc.
Bratislava, Lachova 37
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 20. 6. 2008
od 8. 7. 2008 do 7. 7. 2008
JUDr. Emília Fabricová
Bratislava, Šancová 62
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 20. 6. 2008
od 8. 7. 2008 do 7. 7. 2008
Vojtech Porubský
Dolný Ohaj, Dolný Ohaj 228, PSČ 941 43
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 20. 6. 2008
od 12. 9. 1997 do 7. 7. 2008
Ing. Jaroslav Němec, CSc.
Bratislava, Lachova 37
od 29. 9. 1998 do 7. 7. 2008
JUDr. Emília Fabricová
Bratislava, Šancová 62
od 11. 10. 2001 do 7. 7. 2008
Vojtech Porubský
Dolný Ohaj, Dolný Ohaj 228, PSČ 941 43
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement