DIMANO, a. s., IČO: 30775094 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti DIMANO, a. s. Údaje boli stiahnuté 8. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30775094. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30775094 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
31. 12. 1991
Názov
od 31. 12. 1991

DIMANO, a. s.

Adresa sídla
od 23. 5. 2012
Bratislava, Prievozská 14, PSČ 82109
od 14. 9. 1992 do 22. 5. 2012
Bratislava, Saratovská 26, PSČ 84102
od 31. 12. 1991 do 13. 9. 1992
Bratislava, Nejedlého 14
IČO
od 31. 12. 1991

30775094

Právna forma
Akciová spoločnosť
Oddiel
Sa
Vložka číslo
276/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 7. 4. 1998
opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
od 7. 4. 1998
opravy elektrických strojov a prístrojov
od 7. 4. 1998
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zmluvy s autorom
od 7. 4. 1998
automatizované spracovanie dát
od 7. 4. 1998
poradensko-konzultačná a lektorská činnosť v oblasti informačných technológií
od 7. 4. 1998
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
od 7. 4. 1998
prenájom priemyselného tovaru
od 7. 4. 1998
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
od 7. 4. 1998
výroba a predaj nenahr. nosičov zvukových alebo zvukovo-obr. záznamov, predaj a požičiavanie nahr. zvuk. a zvukovo-obr. zázn.
od 8. 2. 2000
vzdelávacia, školiaca a lektorská činnosť v oblasti overovania pravosti identifikačných dokladov, cenín, bankoviek a dokladov
od 8. 2. 2000
reklamná a propagačná činnosť
od 8. 2. 2000
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 8. 2. 2000
poriadanie veľtrhov a predajných výstav
od 14. 8. 2002
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
od 14. 8. 2002
činnosť účtovných poradcov
od 14. 8. 2002
poradenské služby k technickému vybaveniu počítačov /hardware/
od 19. 4. 2005
prieskum trhu a verejnej mienky
od 19. 4. 2005
prenájom a leasing osobných motorových vozidiel
od 6. 10. 2005
organizovanie kurzov a školení
od 6. 10. 2005
vzdelávacia, školiaca a lektorská činnosť v oblasti software a hardware v rozsahu voľnej živnosti
od 31. 12. 1991 do 6. 4. 1998
návrh, tvorba, opravy a úpravy technického a programového vybavenia počítačov a iných elektronických zariadení.
od 31. 12. 1991 do 6. 4. 1998
poskytovanie služieb v oblasti spracovania a distribúcie dát a informácií
od 31. 12. 1991 do 6. 4. 1998
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti informačných technológií a ekonomických informácií
od 31. 12. 1991 do 6. 4. 1998
obchodná, odbytová a sprostredkovateľská a leasingová činnosť, export, import, okrem tovarov na ktoré je potrebné špeciálne povolenie stanovené právnym predpisom.
od 14. 9. 1992 do 6. 4. 1998
výroba a predaj nenahradných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahradných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
Konanie menom spoločnosti
od 5. 2. 2021
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení Ing. Peter Distler a Ing. Roland Nohel, každý samostatne, a Ing. Peter Michalík vždy spolu s ktorýmkoľvek ďalším členom predstavenstva spoločne.
od 11. 5. 1999 do 4. 2. 2021
a) ktorýkoľvek jeden člen predstavenstva - vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, robenia platieb, predaja a nákupu majetku, a to do výšky najviac 100.000,-Sk. b) ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva - v ostatných prípadoch neuvedených pod písmenom a).-
od 14. 9. 1992 do 10. 5. 1999
a) ktorýkoľvek jeden člen predstavenstva vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, robenia platieb, nákupu majetku, a to do výšky najviac 100 000,- Kčs b) každý člen predstavenstva - spoločne vo veciach získania úveru, poskytnutia pôžičky, ručenia za pohľadávku iným subjektom, získania leasingu c) ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva v ostatných prípadoch neuvedených pod písmenom a) a b)
od 31. 12. 1991 do 13. 9. 1992
a/ ktorýkoľvek jeden člen predstavenstva vo veciach nadobúdania záväzkov, pohľadávok, robenia platieb, nákupu majetku, a to do výšky najviac 10 000 Kčs b/ každý člen predstavenstva - spoločne vo veciach získania úveru, poskytnutia pôžičky, ručenia za pohľadávku iným subjektom, získania leasingu c/ ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva v ostatných prípadoch neuvedených pod písmenom a/ a b/
Ďalšie právne skutočnosti
od 31. 12. 1991
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 2. 12. 1991, podľa § 17 a 25 zákona č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 434
od 7. 4. 1998
Notárska zápisnica č. N 484/97, Nz 475/97 zo dňa 10.11.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.11.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 127/98, Nz 122/98 zo dňa 27.3.1998, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 27.3.1998, na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 434
od 11. 5. 1999
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.7.1998 č. N 387/98, Nz 381/98 na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 8. 2. 2000
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.1999, spísaná notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom Nz 492/99, N 503/99, na ktorom bola schválená zmena stanov.
od 14. 8. 2002
Notárska zápisnica N 240/02, Nz 231/02 spísaná dňa 15.5.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a prijatie nového znenia stanov. Funkcia člena dozornej rady Ing. M. Mikulčík sa končí dňom 15.5.2002.
od 23. 5. 2012
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.05.2012.
od 16. 1. 2016
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 155/2015, Nz 48496/2015, NCRls 49469/2015 zo dňa 01.12.2015.
Základné imanie
od 5. 2. 2021
33 000 EUR
Rozsah splatenia: 33 000 EUR
od 13. 11. 2010 do 4. 2. 2021
33 194 EUR
Rozsah splatenia: 33 194 EUR
od 19. 4. 2005 do 12. 11. 2010
1 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
od 31. 12. 1991 do 13. 9. 1992
120 000 Sk
Akcie
od 5. 2. 2021
Počet: 1000
Druh - forma: kmeňové - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33 EUR
od 13. 11. 2010 do 4. 2. 2021
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 33,194 EUR
od 6. 11. 2000 do 12. 11. 2010
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba: listinné
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 7. 4. 1998 do 5. 11. 2000
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
od 14. 9. 1992 do 6. 4. 1998
Počet: 1000
Druh - forma: - akcie na meno
Podoba:
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
Dozorná rada
od 10. 8. 2022
Ing. Pavol Distler
Bratislava - mestská časť Petržalka, Topolčianska 17, PSČ 851 05
Vznik funkcie: 31. 7. 1998
od 16. 1. 2016
Ing. Juraj Belica
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Adámiho 14, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 2. 12. 2015
od 28. 6. 2019
Ing. Miroslav Michal
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Hlaváčiková 3119/4, PSČ 841 05
Vznik funkcie: 26. 4. 2019
od 11. 5. 1999 do 13. 8. 2002
Ing. Pavol Distler
Bratislava, Topolčianska 17
od 14. 9. 1992 do 6. 4. 1998
Ing. Peter Distler
Bratislava, Pod Rovnicami 25
od 14. 8. 2002 do 27. 6. 2019
Ing. Juraj Kasanický
Bratislava, Líščie údolie 73
Vznik funkcie: 15. 5. 2002
od 28. 6. 2019 do 27. 6. 2019
Ing. Juraj Kasanický
Bratislava, Líščie údolie 73
Vznik funkcie: 15. 5. 2002 Skončenie funkcie: 25. 4. 2019
od 14. 9. 1992 do 6. 4. 1998
Ing. Miroslav Marek
Bratislava, S. Krčmárika 12
od 7. 4. 1998 do 13. 8. 2002
Ing. Peter Michalík
Jacovce, Kuzmická 254
od 14. 8. 2002 do 15. 1. 2016
Ing. Peter Michalík
Jacovce, Kuzmická 254
Vznik funkcie: 10. 11. 1997
od 16. 1. 2016 do 15. 1. 2016
Ing. Peter Michalík
Jacovce, Kuzmická 254
Vznik funkcie: 10. 11. 1997 Skončenie funkcie: 1. 12. 2015
od 7. 4. 1998 do 13. 8. 2002
Ing. Miroslav Mikulčík
Bratislava, Haydnova 19
Vznik funkcie: Skončenie funkcie: 15. 5. 2002
od 14. 9. 1992 do 6. 4. 1998
Ing. Roland Nohel
Bratislava, Nejedlého 14
od 7. 4. 1998 do 10. 5. 1999
Ing. Gabriela Valová
Bratislava, Šášovská 12
od 14. 8. 2002 do 9. 8. 2022
Ing. Pavol Distler
Bratislava, Topolčianska 17
Vznik funkcie: 31. 7. 1998
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.