Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o., IČO: 30775442 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30775442. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30775442 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
11. 12. 1991
Názov
od 11. 12. 1991

Keller špeciálne zakladanie, spol. s r.o.

Adresa sídla
od 27. 3. 2007
Bratislava, Hraničná 18 - AB 6, PSČ 82105
od 26. 10. 1999 do 26. 3. 2007
Bratislava, Martinská 49, PSČ 82105
od 11. 12. 1991 do 25. 10. 1999
Bratislava
IČO
od 11. 12. 1991

30775442

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
1899/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 16. 5. 1994
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
od 26. 1. 1999
sprostredkovanie obchodu a služieb
od 26. 1. 1999
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
od 26. 1. 1999
nákup a predaj stavebného materiálu
od 26. 1. 1999
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
od 26. 1. 1999
vykonávanie inžinierskych stavieb
od 26. 1. 1999
vykonávanie priemyselných stavieb
od 26. 1. 1999
činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby
od 26. 1. 1999
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
od 26. 1. 1999
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
od 26. 1. 1999
realitná kancelária-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
od 26. 1. 1999
zámočníctvo
od 26. 1. 1999
výroba nástrojov
od 26. 1. 1999
opravy motorových vozidiel a karosérií
od 26. 1. 1999
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
od 26. 1. 1999
marketingová činnosť-prieskum trhu
od 26. 1. 1999
reklamné činnosti
od 14. 4. 2015
výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske stavby - geotechnika
od 14. 4. 2015
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - stavebná časť
od 14. 4. 2015
opravy pracovných strojov
od 14. 4. 2015
činnosť autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov oprávnených vykonávať odbornú činnosť v kategórii: Inžinier pre statiku stavieb
od 11. 12. 1991 do 13. 4. 2015
prevádzanie stavebných činností každého druhu
od 11. 12. 1991 do 13. 4. 2015
prevádzanie vrtov a stavieb studní
od 11. 12. 1991 do 13. 4. 2015
obchod so stavebným materiálom. U tovaru na ktorého vývoz a dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie, možno ho dovážať a vyvážať len na základe tohto povolenia
od 11. 12. 1991 do 13. 4. 2015
sprostredkovacia činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
od 26. 1. 1999 do 13. 4. 2015
činnosť stavebného dozoru, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
od 26. 1. 1999 do 13. 4. 2015
činnosť stavbyvedúceho, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
od 26. 1. 1999 do 13. 4. 2015
projektovanie stavieb, inžinierske konštrukcie a mosty-geotechnika
od 26. 10. 1999 do 13. 4. 2015
prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb - geotechnika
Konanie menom spoločnosti
od 16. 2. 2017
Konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne. Menom spoločnosti podpisuje tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis. Každý konateľ má samostatné právo podpisu pre styk s bankou.
od 4. 2. 2011 do 15. 2. 2017
Podpisové právo v mene Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o. má štatutárny zástupca, ktorý zároveň má právo podpisu pre styk s bankou.
od 11. 12. 1991 do 3. 2. 2011
Podpisové právo v mene Keller špeciálne zakladanie spol. s r.o. má štatutárny zástupca, ktorý zároveň má právo podpisu pre styk s bankou.
Prokúra
od 27. 3. 2007 do 3. 2. 2011
Ing. Igor Filo
Vlčkovce, Vlčkovce 360, PSČ 919 23
Vznik funkcie: 27. 3. 2007
od 4. 2. 2011 do 3. 2. 2011
Ing. Igor Filo
Vlčkovce, Vlčkovce 360, PSČ 919 23
Vznik funkcie: 27. 3. 2007 Skončenie funkcie: 17. 1. 2011
od 4. 2. 2011 do 13. 4. 2015
RNDr. Gustáv Mosendz
Bratislava, Gorazdova 44, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 4. 2. 2011
od 14. 4. 2015 do 13. 4. 2015
RNDr. Gustáv Mosendz
Bratislava, Gorazdova 44, PSČ 811 04
Vznik funkcie: 4. 2. 2011 Skončenie funkcie: 9. 2. 2015
od 4. 2. 2011 do 13. 4. 2015
Prokurista vykonáva všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti s výnimkou scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Za spoločnosť koná prokurista tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s označením prokurista.
od 27. 3. 2007 do 3. 2. 2011
Prokurista môže spoločnosť navonok zastupovať pri zohľadnení interných smerníc. Prokúra je ako samostatná prokúra vybavená a zahŕňa všetky obchody a právne jednania, ktoré pracovná oblasť prokuristu obyčajne so sebou prináša. pri ponukách, prijatí zákaziek, poskytnutia zliav z ceny a objednávkach platia interné smernice. Ďalej musí interné smernicevždy v najnovšom platnom znení QM ( Quality Management ) - príručky bez obmedzenia dodržiavať. Táto prokúra nesplnomocňuje prokuristu na: a) pozemky a pôdu kupovať, predávať ako aj prijímať dlhy na pozemky a nypotéky, ich meniť a rušiť, b) kupovať, predávať a zakladať dcérske spoločnosti, ako aj zakladať prevádzky alebo ich rušiť
Ďalšie právne skutočnosti
od 11. 12. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice zo dňa 28.11.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodárský zákonník a podľa Zák.č. 173/88 Zb. o podniku so zahr. majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov.
od 16. 5. 1994
Notárska zápisnica N 7/94, Nz 4/94 zo dňa 13.1.1994. Stary spis: S.r.o. 3577
od 26. 1. 1999
Notárska zápisnica N 241/98, Nz 220/98 zo dňa 22.10.1998 v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 26. 10. 1999
Zmeny zakladateľskej listiny osvedčené do notárskych zápisníc č. N 13/99, Nz 9/99 zo dňa 19.1.1999 a č. N 152/99, Nz 123/99 zo dňa 15.4.1999.
od 21. 6. 2000
Notárska zápisnica N 66/2000, Nz 42/2000 zo dňa 3.4.2000 v znení novely zákona č. 127/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
od 4. 5. 2001
Dodatok k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 72/2001, Nz 58/2001 da 6.3.2001.
od 24. 6. 2004
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny spísané do notárskej zápisnice č. N 149/2003, Nz 41859/2003 dňa 29.5.2003.
od 27. 3. 2007
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene sídla spoločnosti na Hraničná 18-AB 6, Bratislava
od 4. 2. 2011
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.01.2011.
Základné imanie
od 17. 9. 2009
6 639 EUR
Rozsah splatenia: 6 639 EUR
od 24. 6. 2004 do 16. 9. 2009
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 26. 1. 1999 do 23. 6. 2004
200 000 Sk
od 11. 12. 1991 do 25. 1. 1999
100 000 Sk
Spoločníci
od 21. 7. 2021
Keller Grundbau, Ges. m.b.H
1110, Guglgasse 15, BT4a, 3.OG
od 26. 1. 1999 do 23. 6. 2004
Keller Gundbau, Ges. m.b.H
Mariahilfer Strasse 129
od 11. 12. 1991 do 25. 1. 1999
Keller Gundbau, Ges. m.b.H
Mariahilfer Strasse 129
od 27. 3. 2007 do 20. 7. 2021
Keller Grundbau, Ges. m.b.H
W ien, Guglgasse 15, BT4a, 3.OG, PSČ 1110
od 24. 6. 2004 do 26. 3. 2007
Keller Grundbau, Ges. m.b.H
Mariahilfer Strasse 129
Výška vkladu každého spoločníka
od 17. 9. 2009 do 20. 7. 2021
Keller Grundbau, Ges. m.b.H
Vklad:  
Splatené:  
od 21. 7. 2021
Keller Grundbau, Ges. m.b.H
Vklad: 6 639 EUR
Splatené: 6 639 EUR
od 11. 12. 1991 do 25. 1. 1999
Keller Gundbau, Ges. m.b.H
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 26. 1. 1999 do 23. 6. 2004
Keller Gundbau, Ges. m.b.H
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
od 24. 6. 2004 do 26. 3. 2007
Keller Grundbau, Ges. m.b.H
Vklad:  
Splatené:  
od 27. 3. 2007 do 16. 9. 2009
Keller Grundbau, Ges. m.b.H
Vklad: 200 000 Sk
Splatené: 200 000 Sk
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Investujte so Saxo lacnejšie

Zistite viac

Využite nižšie poplatky za US akcie - 0,08 %, min. 1 USD, s menovou konverziou 0,25 % a bez minimálneho vkladu.

Advertisement