SLOVKARPATIA, s.r.o., IČO: 30840848 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti SLOVKARPATIA, s.r.o. Údaje boli stiahnuté 22. 3. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30840848. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30840848 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
31. 12. 1991
Názov
od 27. 2. 2004

SLOVKARPATIA, s.r.o.

Adresa sídla
od 27. 2. 2004
Bratislava, Bajkalská 25/A, PSČ 82503
IČO
od 27. 2. 2004

30840848

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
30823/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 27. 2. 2004
sprostredkovanie v oblasti obchodu
od 27. 2. 2004
nákup a predaj balených potravinárskych výrobkov a priemyselného tovaru
od 27. 2. 2004
prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
od 27. 2. 2004
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
od 16. 4. 2005
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
od 16. 4. 2005
prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
od 16. 4. 2005
prevádzkovanie fitnes centra, sauny a bazénu
od 16. 4. 2005
masérske služby
od 27. 2. 2018
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
od 25. 1. 2019
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
od 25. 1. 2019
faktoring a forfaiting
od 27. 2. 2004 do 15. 4. 2005
prevádzka fitness centra, sauny, bazénu a masérske služby
od 27. 2. 2004 do 15. 4. 2005
prenájom parkovacích plôch
od 16. 4. 2005 do 19. 7. 2022
zmenárne - nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti
od 27. 2. 2004 do 15. 4. 2005
zmenárenská činnosť
od 27. 2. 2004 do 15. 4. 2005
poskytovanie služieb obyvateľstvu a organizáciám súvisiacich s predmetom obchodnej činnosti
od 27. 2. 2004 do 15. 4. 2005
zahranično-obchodná činnosť v súlade s oprávnením
od 27. 2. 2004 do 15. 4. 2005
ubytovacie služby v zariadení hotel*** včítane prevádzkovania pohostinských činností v uvedenom zariadení
Konanie menom spoločnosti
od 3. 1. 2008
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 27. 2. 2004 do 2. 1. 2008
Menom spoločnosti konajú spoločne dvaja konatelia.
Ďalšie právne skutočnosti
od 31. 12. 1991
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 17.12.1991 podľa § 25 Zák. č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach. Stary spis: Sa 412
od 17. 11. 1992
Dodatok k stanovám č. 1 zo dňa 8.7.1992 a k zakladateľskej listine zo dňa 8.7.1992, Notárska zápisnica N221/92, Nz 226/92 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia a. s. SLOVKARPATIA Bratislava. Stary spis: Sa 412
od 4. 6. 1993
Valné zhromaždenie a.s. dňa 5. 2. 1993 schvá- lilo dodatok č. 2 k zakladateľskej zmluve. zmenu stanov a pristúpenie Kooperatívy a.s, Bratislava, Bajkalská 25 a Slovenskej poisťovne a.s. Bratislava, Strakova 1 k a.s. SLOVKARPATIA. Priebeh zasadnutia Valného zhromaždenia osvedčuje notársku zápisnicu N 13/93 a Nz 13/93. Stary spis: Sa 412
od 19. 10. 1994
Notárska zápisnica Nz 353/93 napísaná 20.12.1993 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom o časti priebehu valného zhromaždenia, na ktorom bola rozhodnutá zmena stanov. Stary spis: Sa 412
od 3. 5. 1995
Valné zhromaždenie spoločnosti zo dňa 9.8.1994. Stary spis: Sa 412
od 19. 12. 1995
Notárska zápisnica Nz 283/95 zo dňa 17.7.1995. Notárska zápisnica Nz 344/95 zo dňa 10.8.1995. Stary spis: Sa 412
od 16. 9. 1996
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.1996 pod č. N 120/96, Nz 119/96 na ktorom bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 412
od 17. 3. 1997
Notárska zápisnica č. Nz 497/96 zo dňa 5.11.1996 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, konaného dňa 5.11.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 15.8.1995. Zápisnica č. 10/1996 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 9.10.1996. Stary spis: Sa 412
od 30. 9. 1997
Notárska zápisnica č. N 15/97, NZ 15/97 zo dňa 3.3.1997 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 3.3.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.4.1997. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 12.5.1997. Zápisnica č. 11/1996 z rokovania predstavenstva konaného dňa 5.11.1996. Notárska zápisnica č. N 67/97, NZ 62/97 zo dňa 18.7.1997, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 18.7.1997, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Stary spis: Sa 412
od 25. 2. 1998
Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 10.10.1997. Stary spis: Sa 412
od 29. 9. 1999
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 16.6.1998. Notárska zápisnica N 126/98, Nz 126/98 zo dňa 7.10.1998 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo schválené nové znenie stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 7.10.1998. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 15.10.1998. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 3.11.1998. Notárska zápisnica N 43/98, Nz 42/98 zo dňa 15.2.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.2.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 16.3.1999 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 30.6.1999. Notárska zápisnica N 409/99, Nz 410/99 zo dňa 23.7.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schvláená zmena stanov.
od 13. 7. 2000
Notárska zápisnica N 73/00, Nz 73/00 zo dňa 8.2.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.
od 24. 1. 2001
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 27.9.2000 osvedčené do notárskej zápisnice č. N 498/00, Nz 497/00 o znížení základného imania spoločnosti z dôvodu vysporiadania neuhradenej straty minulých rokov z pôvodnej výšky 674.396.000 Sk o sumu 191.396.000 Sk na hodnotu 483.000.000 Sk a to stiahnutím z obehu 191.396 akcií znejúcich na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000 Sk.
od 11. 12. 2002
Notárska zápisnica č. N 713/02, Nz 665/02 zo dňa 28.8.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.
od 21. 10. 2003
Notárska zápisnica č. N 1015/02, Nz 957/02 zo dňa 12.11.2002 notára JUDr. Ivana Macáka, so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, osvedčujúca priebeh Valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena Stanov spoločnosti, prijatý nový Štatút predstavenstva spoločnosti, prijatý nový Štatút dozornej rady. Notárska zápisnica č. N 1184/02, Nz 1123/02 zo dňa 16.12.2002, notára JUDr. Ivana Macáka, so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, osvedčujúca priebeh Valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena Stanov spoločnosti, prijatý nový Štatút dozornej rady spoločnosti.
od 3. 12. 2003
Notárska zápisnica N 1024/03, Nz 94898/03 spísaná dňa 21.10.2003 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a zmene v orgánoch spoločnosti. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Bachníčeka, Ing. J. Kučeru a JUDr. P. Drábika sa končí dňom 21.10.2003. Oznámenie R. Kováčikovej o odstúpení z funkcie člena dozornej rady zo dňa 14.10.2003. Funkcia člena dozornej rady Ing. S. Krcha, CSc., Ing. J. Valka, JUDr. K. Bartalskej, Ing. R. Kováčikovej a Ing. J. Gregorovej sa končí dňom 21.10.2003.
od 27. 2. 2004
JUDr. Ľubomír Messinger, Ing. Ján Kučera, Ing. Miroslav Vajs - funkcie členov predstavenstva sa končí dňom 27.2.2004. Ing. Milan Fiľo, Ján Kováčik, Ing. Róbert Ďurica - funkcie členov dozornej rady sa končí dňom 27.2.2004. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 1272/2003, Nz 126638/2003 zo dňa 29.12.2003 na ktorom sa rozhodlo o zmene právnej formy na spoločnosť s ručením obmedzeným.
od 22. 9. 2005
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 27.06.2005. Funkcia konateľov JUDr.Ľ.Messingera, Ing.M.Vajsa a Ing.J.Kučeru skončila 27.06.2005.
od 21. 4. 2010
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.03.2010.
od 6. 9. 2012
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.08.2012.
od 14. 8. 2013
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.07.2013.
Základné imanie
od 21. 4. 2010
16 032 664 EUR
Rozsah splatenia: 16 032 664 EUR
od 4. 6. 2009 do 20. 4. 2010
16 032 662,816174 EUR
Rozsah splatenia: 16 032 662,816174 EUR
od 27. 2. 2004 do 3. 6. 2009
483 000 000 Sk
Rozsah splatenia: 483 000 000 Sk
Spoločníci
od 1. 12. 2022
SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o. Bajkalská 25/A
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bajkalská 25/A, PSČ 825 03
od 9. 12. 2021
Ing. František Hodorovský
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Vlčkova 1028/41, PSČ 811 02
od 27. 2. 2004 do 7. 4. 2004
FORZA, a.s. Skuteckého 23
Banská Bystrica, Skuteckého 23, PSČ 974 01
od 14. 8. 2013 do 19. 7. 2022
SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o.
Bratislava, Bajkalská 25/A, PSČ 825 03
od 22. 9. 2005 do 13. 8. 2013
PARMA EXIM, s.r.o.
Bratislava, Andrusovova 9/B, PSČ 851 01
od 22. 9. 2005 do 20. 4. 2010
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.
Istebné, Istebné 2, PSČ 027 53
od 8. 4. 2004 do 21. 9. 2005
ECO-INVEST, a.s.
Ružomberok, Bystrická cesta 13, PSČ 036 01
od 8. 4. 2004 do 21. 9. 2005
FORZA, a.s. Skuteckého 23
Banská Bystrica, Skuteckého 23, PSČ 974 01
od 6. 9. 2012 do 8. 12. 2021
Ing. František Hodorovský
Bratislava, Haburská 211/20, PSČ 821 01
od 20. 7. 2022 do 30. 11. 2022
SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o. Bajkalská 25/A
Bratislava, Bajkalská 25/A, PSČ 825 03
Výška vkladu každého spoločníka
od 1. 12. 2022
SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o.
Vklad: 5 404 900 EUR
Splatené: 5 404 900 EUR
od 1. 12. 2022
Ing. František Hodorovský
Vklad: 10 627 764 EUR
Splatené: 10 627 764 EUR
od 27. 2. 2004 do 7. 4. 2004
FORZA, a.s.
Vklad: 483 000 000 Sk
Splatené: 483 000 000 Sk
od 8. 4. 2004 do 21. 9. 2005
FORZA, a.s.
Vklad: 241 500 000 Sk
Splatené: 241 500 000 Sk
od 8. 4. 2004 do 21. 9. 2005
ECO-INVEST, a.s.
Vklad: 241 500 000 Sk
Splatené: 241 500 000 Sk
od 22. 9. 2005 do 3. 6. 2009
PARMA EXIM, s.r.o.
Vklad: 241 500 000 Sk
Splatené: 241 500 000 Sk
od 22. 9. 2005 do 3. 6. 2009
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.
Vklad: 241 500 000 Sk
Splatené: 241 500 000 Sk
od 4. 6. 2009 do 20. 4. 2010
PARMA EXIM, s.r.o.
Vklad: 8 016 331,408087 EUR
Splatené: 8 016 331,408087 EUR
od 4. 6. 2009 do 20. 4. 2010
Oravská hutnícka spoločnosť, a.s.
Vklad: 8 016 331,408087 EUR
Splatené: 8 016 331,408087 EUR
od 21. 4. 2010 do 5. 9. 2012
PARMA EXIM, s.r.o.
Vklad: 16 032 664 EUR
Splatené: 16 032 664 EUR
od 6. 9. 2012 do 13. 8. 2013
PARMA EXIM, s.r.o.
Vklad:  
Splatené:  
od 14. 8. 2013 do 26. 2. 2016
SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o.
Vklad: 8 016 332 EUR
Splatené: 8 016 332 EUR
od 6. 9. 2012 do 26. 2. 2016
Ing. František Hodorovský
Vklad: 8 016 332 EUR
Splatené: 8 016 332 EUR
od 27. 2. 2016 do 19. 7. 2022
SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o.
Vklad:  
Splatené:  
od 20. 7. 2022 do 30. 11. 2022
SLOVKARPATIA DANUBE, s.r.o.
Vklad: 2 404 900 EUR
Splatené: 2 404 900 EUR
od 27. 2. 2016 do 8. 12. 2021
Ing. František Hodorovský
Vklad: 13 627 764 EUR
Splatené: 13 627 764 EUR
od 9. 12. 2021 do 30. 11. 2022
Ing. František Hodorovský
Vklad: 13 627 764 EUR
Splatené: 13 627 764 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Účet s bonusom až do 60 €

Chcem bonus

Založte si Účet pre zelenší svet online – kvôli prírode aj pre seba! Na 12 mesiacov zadarmo a s podporou enviroprojektov.

Advertisement

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky