EQUIS spol. s r.o., IČO: 30841054 - Obchodný register

Tento výpis z obchodného registra obsahuje údaje o spoločnosti EQUIS spol. s r.o. Údaje boli stiahnuté 4. 5. 2023 z dátovej služby orsr.sk podľa IČO 30841054. Z dôvodu ochrany osobných údajov nie sú na stránke dátumy narodenia a úplné adresy fyzických osôb. Kompletný výpis vrátane dát narodenia a adries je možné zobraziť po zadaní IČO 30841054 na originálnej stránke obchodného registra orsr.sk.

Výpis z obchodného registra


Obchodný register
Živnostenský register
Deň zápisu
23. 12. 1991
Názov
od 13. 2. 2010

EQUIS spol. s r.o.

od 23. 12. 1991 do 12. 2. 2010

E Q U I S spol. s r.o. /v jazyku slovenskom/ E Q U I S Ltd. /v jazyku anglickom/

Adresa sídla
od 14. 1. 1994
Bratislava, Račianska 57, PSČ 83102
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
Bratislava, Lužická 3, PSČ 81108
IČO
od 23. 12. 1991

30841054

Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel
Sro
Vložka číslo
2106/B
Súd
Okresný súd Bratislava I
Predmet činností
od 14. 1. 1994
zastupiteľská činnosť
od 14. 1. 1994
inžinierska činnosť
od 14. 1. 1994
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
od 9. 7. 2011
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
od 30. 9. 2015
geofyzikálne práce
od 30. 9. 2015
geologický výskum
od 30. 9. 2015
ložiskový geologický prieskum
od 30. 9. 2015
hydrogeologický prieskum
od 30. 9. 2015
inžinierskogeologický prieskum
od 30. 9. 2015
geologický prieskum živnotného prostredia
od 30. 9. 2015
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
od 30. 9. 2015
sanácia geologického prostredia
od 30. 9. 2015
sanácia enviromentálnej záťaže
od 30. 9. 2015
odborný geologický dohľad pri sanácii geologického prostredia a pri sanácii enviromentálnej záťaže
od 30. 9. 2015
odborný geologický dohľad pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
od 30. 9. 2015
odborný geologický dohľad pri stavebných prácach
od 30. 9. 2015
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
od 14. 1. 1994 do 12. 2. 2010
vykonávanie výškových prác pomocou horolezeckej techniky
od 25. 4. 2006 do 12. 2. 2010
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh regionálneho geologického výskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
od 25. 4. 2006 do 12. 2. 2010
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a prieskum
od 25. 4. 2006 do 12. 2. 2010
ložiskový geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a geologický prieskum na špeciálne účely
od 13. 2. 2010 do 29. 9. 2015
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
od 13. 2. 2010 do 29. 9. 2015
vykonávanie geofyzikálnych prác pre geologický výskum a geologický prieskum
od 13. 2. 2010 do 29. 9. 2015
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
od 13. 2. 2010 do 29. 9. 2015
vykonávanie sanačných prác v geologickom prostredí
od 14. 1. 1994 do 12. 2. 2010
projektová činnosť v odbore inžinierské stavby-zdravotnovodohospodárske stavby
od 14. 1. 1994 do 12. 2. 2010
vykonávanie bytových a občianských stavieb
od 14. 1. 1994 do 12. 2. 2010
vykonávanie inžinierskych stavieb
od 14. 1. 1994 do 12. 2. 2010
vykonávanie priemyselnych stavieb
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
Predmetom činnosti spoločnosti je sprostredkovanie, kúpa a predaj vecí hnuteľných a nehnuteľných, veľkoobchodná a maloobchodná činnosť, export, reexport, import obchodného tovaru, mimo tovaru, na ktorý je potrebné osobitné povolenie v zmysle čsl. právnych predpisov, komplexná stavebná činnosť so zabezpečením všetkých s ňou súvisiacich prác, poradenská a konzultačná služba v uvedenej oblasti, zriaďovanie svojich pobočiek na iných miestach v ČSFR a v zahraničí, zastupovanie zahraničných podnikov a firiem v ČSFR, zastupovanie čsl. podnikov a firiem v zahraničí.
od 14. 1. 1994 do 12. 2. 2010
vykonávanie geologických prác
od 14. 1. 1994 do 24. 4. 2006
geofyzikálny prieskum, inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum vrátane hodnotenia geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, ložiskový prieskum, geologické mapovanie, špeciálne laboratórne práce
od 14. 1. 1994 do 12. 2. 2010
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
od 14. 1. 1994 do 12. 2. 2010
činnosť realitnej kancelárie
Konanie menom spoločnosti
od 13. 2. 2010
Za spoločnosť koná konateľ samostatne tak, že k tlačenému, písanému, prípadne iným spôsobom zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
od 12. 8. 2003 do 12. 2. 2010
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
od 15. 10. 1998 do 11. 8. 2003
Spoločnosť zastupuje každý konateľ aj spoločník samostatne. Za spoločnosť podpisuje každý konateľ samostatne tak, že k vyobrazenému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
od 14. 1. 1994 do 14. 10. 1998
Spoločnosť zastupuje každý konateľ aj spoločník samostatne.Za spoločnosť podpisujú konatelia tak, že k názvu spoločnosti pripoja aspoň dva podpisy konateľov.
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú spoločníci a to každý samostatne.
Ďalšie právne skutočnosti
od 23. 12. 1991
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.12.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. tary spis: S.r.o. 4010
od 14. 1. 1994
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.4.1993 a 8.12.1993 v zmysle Zák.č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4010
od 15. 10. 1998
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.7.1998, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania, zmena konateľa. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 30.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.
od 12. 8. 2003
Zápisnica z valného zhromaždenia z 13.12.2002. Dodatok č. 4 zo dňa 30.12.2002 k spoločenskej zmluve.
od 25. 4. 2006
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.8.2005.
od 13. 2. 2010
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.11.2009. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.11.2009.
od 30. 9. 2015
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.09.2015.
Základné imanie
od 13. 2. 2010
60 000 EUR
Rozsah splatenia: 60 000 EUR
od 12. 8. 2003 do 12. 2. 2010
200 000 Sk
Rozsah splatenia: 200 000 Sk
od 15. 10. 1998 do 11. 8. 2003
200 000 Sk
od 14. 1. 1994 do 14. 10. 1998
102 000 Sk
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
100 500 Sk
Spoločníci
od 8. 10. 2022
RNDr. Martin Šujan
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Račianska 1508/25, PSČ 831 02
od 15. 10. 1998 do 12. 2. 2010
Dušan Beňa
Prešov, Pavlovičovo nám. 35, PSČ 080 01
od 14. 1. 1994 do 14. 10. 1998
Dušan Beňa
Košice, Duhová 44
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
Ing. Peter KOSTOVSKÝ
Bratislava, Karadžičova 9
od 14. 1. 1994 do 14. 10. 1998
RNDr. Pavol Lazar
Bratislava, Lužická 3
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
RNDr. Pavol LAZAR
Bratislava, Lužická 3
od 15. 10. 1998 do 12. 2. 2010
RNDr. Martin Šujan
Bratislava, Havlíčkova 5, PSČ 811 04
od 14. 1. 1994 do 14. 10. 1998
RNDr. Martin Šujan
Bratislava, Havlíčkova 5
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
RNDr. Martin ŠUJAN
Bratislava, Havlíčkova 5
od 13. 2. 2010 do 7. 10. 2022
RNDr. Martin Šujan
Bratislava, Račianska 1508/25, PSČ 831 02
Výška vkladu každého spoločníka
od 8. 10. 2022
RNDr. Martin Šujan
Vklad: 60 000 EUR
Splatené: 60 000 EUR
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
RNDr. Pavol LAZAR
Vklad: 33 500 Sk
Splatené: 33 500 Sk
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
RNDr. Martin ŠUJAN
Vklad: 33 500 Sk
Splatené: 33 500 Sk
od 23. 12. 1991 do 13. 1. 1994
Ing. Peter KOSTOVSKÝ
Vklad: 33 500 Sk
Splatené: 33 500 Sk
od 14. 1. 1994 do 14. 10. 1998
RNDr. Pavol Lazar
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 14. 1. 1994 do 14. 10. 1998
RNDr. Martin Šujan
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 14. 1. 1994 do 14. 10. 1998
Dušan Beňa
Vklad: 34 000 Sk
Splatené: 34 000 Sk
od 15. 10. 1998 do 12. 2. 2010
RNDr. Martin Šujan
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 15. 10. 1998 do 12. 2. 2010
Dušan Beňa
Vklad: 100 000 Sk
Splatené: 100 000 Sk
od 13. 2. 2010 do 7. 10. 2022
RNDr. Martin Šujan
Vklad: 60 000 EUR
Splatené: 60 000 EUR
Hodnotenie firmy
0
+
-

Ďalšie odkazy

Peniaze.sk zobrazujú iba údaje, ktoré boli zverejnené na základe zákona v rôznych registroch. Zoznam odkazov na zdrojové informácie nájdete na tejto stránke. Vydavateľ týmto spôsobom spracováva osobné údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 ods. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, teda na účely oprávnených záujmov užívateľov tejto webovej služby, ktorá umožňuje, okrem iného, vyhľadávanie v registroch z jedného miesta bez toho, aby údaje z týchto registrov združovala.

Pokiaľ ste na našich stránkach objavili, že uvádzané dáta nezodpovedajú realite, skontrolujte prosím najskôr, či chyba nie je priamo v príslušnom zdrojovom registri. Ak je, obráťte sa so žiadosťou o opravu dát na príslušnú inštitúciu uvedenú na tejto stránke. Tým zaistíte aktuálnosť dát na našich stránkach a v mnohých ďalších komerčných databázach. Ak je na zdrojovej stránke všetko v poriadku a chyba je iba u nás, kliknite nižšie na tlačidlo Aktualizovať dáta a počkajte. Aktualizácia môže trvať aj niekoľko málo desiatok sekúnd.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Firmy s podobným IČO

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Výpočet dôchodkového veku

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky